Ladda ner - HanteraLivet

Litteraturlista
Om ADHD/NPF
Barkley, Russel A – Executive Functions. What They Are, How They Work, and Why They Evolved
(2012)
Beckman, Vanna - Vuxna med DAMP/ADHD. (2012)
Beckman, Vanna – En väg till fängelset? Om hyperaktivitet och aggressivitet. (2000)
Beckman, Vanna – Strider i hjärnåldern – om ADHD, biologism, sociologism (2007)
Bejerot, Susanne – Vem var det du sa var normal?(2011)
Brar, Annika – Från Busfrö till Brottsling. ADHD-behandling bryter mönster (2011)
Brattberg G - Enastående. Självbiografisk berättelse om livet med högfungerande autism. (1999)
Brown, Thomas E - A New Understanding of ADHD in Children and Adults, Executive Function
Impairments (2013)
Brown, Thomas E – Attention Deficit Disorder – The unfocused mind in children and adult s (2005)
Gerland, Gunilla - En riktig människa. (2010)
Gerland, Gunilla - Hjälpmedelsboken: psykiska funktionsnedsättningar: För människor med ADHD,
Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar, deras anhöriga och personal. (2011)
Granvik, Margot – Rutiner i vardagen – varför då? Stöd och insatser för vuxna med
ADHD. (2008) Hjälpmedelinstitutet (Finns som PDF på HI´s hemsida www.hi.se)
Gravander, Åsa - Att handskas med livet (1999) (Om och av kvinnor med ADHD)
Guldberg-Kjär, Taina - ADHD in old age -Self-rated symptoms and Clinical information from a
Population-Based Swedish Sample Aged 65 and older (2013)
Haddon, Mark – Den besynnerliga händelsen med hunden om natten (2009) (Om en pojke med
autism)
Hallowell, Edward M & John J Ratey - Driven to Distraction: Recognizing and Coping with Attention
Deficit Disorder from Childhood Through Adulthood (1995)
Hallowell, Edward M & John J Ratey - Delivered from Distraction: Getting the Most Out of Life
withAttention Deficit Disorder (2004)
Hejlskov Elvén, Bo - Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder (2009)
Hejlskov Elvén, Bo, Hanne Veje & Henning Beier - Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och
psykisk sårbarhet: om annorlunda barn (2012)
Hellström, Agneta – Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv (2006) Hjälpmedelsinstitutet
(Finns som PDF på HI´s hemsida www.hi.se, kort och lättillgängligt)
Hesslinger, Philipsen & Richter - Psykoterapi för vuxna med ADHD: en arbetsbok Svensk version:
Hirvikoski, Pihlgren, Waaler, Alfredsson & Larsson (2010)
Iglum Rønhovde, Lisbeth – Om de bara kunde skärpa sig! Om barn och ungdomar med ADHD och
Tourettes syndrom (2006)
Iglum Rønhovde, Lisbeth – Tio tankar i huvet, men ingenting på pappret (2009) (Om ungdomar med
ADHD för ungdomar med ADHD. En fantastisk bok som även andra kan ha glädje av. Kan beställas via
mail [email protected])
Iglum Rønhovde, Lisbeth – Tål mina tics tack! (2011)
Klingberg, Torkel - Den översvämmade hjärnan: en bok om arbetsminne, IQ och den stigande
informationsfloden (2009)
Klingberg, Torkel – Den lärande hjärnan (2011)
Kolberg, Judith & Kathleen Nadeau - ADD-Friendly Ways to Organize Your Life (2002)
Larssen, Malene – Man dör inte, men man blir en ganska knäckt människa. 12 föräldrar till barn med
NPF berättar sin historia (2011)
Larssen, Malene – Är jag normal, mamma? Att se, förstå och möta en flicka med ADD (2008)
Nadeau, Kathleen G. – Add in the Workplace, Choices, Changes and Challenges (1997)
Nadeau, Kathleen G – Flickor med ADHD (2002)
Nadeau, Kathleen & Patricia O. Quinn - Understanding Women With AD/HD (2002)
Novotni, Michele & Randy Petersen – What does everybody else know that I don´t? Social skills Help
for Adults with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) (1999)
Quinn, Patricia O. & Kathleen G. Nadeau – When Moms and Kids Have ADD (2004)
Ramundo, Peggy & Kate Kelly - You Mean I'm Not Lazy, Stupid, or Crazy!: The Classic Self-Help Book
for Adults with Attention Deficit Disorder (2006)
Ratey, J & Johnson, Catherine – Skuggsyndrom (1998)
Safren, Steven A , Susan Sprich, Carol Perlman – Mastering Your Adult ADHD . A Cognitive-Behavioral
Treatment Program (2005) Svensk översättning: KBT vid ADHD: psykologisk behandling av VuxenADHD (2011)
Sandstrak, Pelle – Mr Tourette och jag (Om livet med Tourettes syndrom)
Solden, Sari - Women with Attention Deficit Disorder: Embrace Your Differences and
Transform Your Life (2005)
Sörngård, Katarina A – ADHD-hjälpen: För ett liv i balans (2014)
De tre nedanstående finns som PDF på socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se:
Socialstyrelsen (2002) – ADHD hos barn och vuxna
Socialstyrelsen (2004) – Kort om ADHD hos barn och vuxna
Vägledningsdokument ADHD hos vuxna – Så här kan man göra (2007)
Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD, Ett kunskapsstöd (2014)
Om mindfulness
Kabat-Zinn, Jon – Vart du än går är du där: medveten närvaro i vardagen (2005)
Kåver, Anna – Att leva ett liv, inte vinna ett krig: om acceptans (2007)
Nilsonne, Åsa – Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro (2007)
Nilsonne, Åse – Mindfulness i hjärnan (2009)
Länkar:
www.cogmed.se (arbetsminnesträning)
www.attention-riks.se
www.livanda.se (håller på att ta fram ett internetsjälvhjälpsprogram för vuxna med ADHD)
www.hanteralivet.se (finns bland annat en del artiklar kring ämnet ADHD, se ”Biblioteket”)
HanteraLivet utbildar och vägleder sedan 2007 verksamheter och
yrkesverksamma som i sitt arbete behöver känna till och veta hur
man kan stödja och bemöta vuxna med ADHD. Sedan 2012 har vi
särskilt fokus på ADHD i arbetslivet.
Uppdragsutbildning: Vi skräddarsyr utbildningen efter er
verksamhets behov och önskemål.
Läs mer på vår hemsida: www.hanteralivet.se
Kontakta oss gärna: 040-601 28 80, [email protected]