April - Medarbetare

Intern kalender för FKH - Linnéuniversitetet - Lnu.se
1 av 6
http://lnu.se/2.436/organisation/fkh/intern-kalender-for-fkh?month=20...
Prenumerera
09:15-12:00 IMS-seminarium
Plats: Lammhult, Växjö och Ny221, Kalmar
Möte för uppföljning av gemensamma forskningsprojekt.
13:15-15:00 Högre seminariet för film- och litteraturvetenskap
Plats: Sal Dacke, Växjö
Liviu Lutas lägger fram artikel.
Kontakt: Anna Salomonsson
15:15-17:00 KV:s högre seminarium: Beat Kümin, University of Warwick
Plats: Sal Dacke (V)
Inst. för kulturvetenskapers högre seminarium: "Religion and Politics from Below: Parish
Autonomy in Premodern Europe"
Beat Kümin, University of Warwick
Kontakt: Ella Andrén
KV:s högre seminarium i övrigt under våren, inom ”Tema Auktoritet”: 6 maj och 10 juni
2015-02-16 10:56
Intern kalender för FKH - Linnéuniversitetet - Lnu.se
2 av 6
http://lnu.se/2.436/organisation/fkh/intern-kalender-for-fkh?month=20...
13:15-15:00 Seminarium: Text och lärande
Plats: Sal Dacke, Växjö
10:15-12:00 IMS-seminarium
Plats: Lammhult, Växjö och Ny150, Kalmar
Termer och begrepp 4
Martin Knust: Musikbegrepp
13:15-16:30 Filmvetenskaplig forskardag: Film, Teaching and Intermediality
Plats: Sal Humboldt (G-huset, Växjö) med länk till sal Ny401 (Kalmar Nyckel, Kalmar)
Ämnet Filmvetenskap och Institutionen för film och litteratur inbjuder till
En filmvetenskaplig forskardag på temat
Film, Teaching and Intermediality
Programmet:
13.15-14.15 Stefanie Schlüter (Freie Universität, Berlin): Children in Touch with Experimental
Cinema – Ways of Engaging with Unusual Films
Fika
14.25-15.25: Fredrik Lindstrand (Konstfack, Stockholm): Valuable Transitions - a Multimodal
Approach to Learning and Filmmaking
Fika
15.35-16.30: Anna Sofia Rossholm, Ingrid Stigsdotter, Cecilia Trenter (IFL/KV Lnu):
Interdisciplinary research and Intermedial teaching
2015-02-16 10:56
Intern kalender för FKH - Linnéuniversitetet - Lnu.se
3 av 6
http://lnu.se/2.436/organisation/fkh/intern-kalender-for-fkh?month=20...
15:00-17:00 CHILLL: Kelly Hübben
Plats:
Ett arrangemang av CHILLL (Children Research in Literature, Language and Learning):
Mer information kommer.
För frågor och mer information, kontakta Helene Ehriander.
13:15-15:00 Högre seminariet i språkvetenskap
Plats: Sal Dacke, Växjö
”En ny grammatik, ett nytt ansvar. En fallstudie av New Public Management-språket på ett
universitet”
Gästföreläsare: Professor Per Ledin, Örebro universitet
Seminariet kan även följas visa Adobe Connect på adressen https://connect.sunet.se/hss-15.
Anmälan görs då till Alexander Lakaw före seminariet.
Kontakt: Alexander Lakaw
15:00-17:00 CHILLL: Maria Margareta Österholm
Plats:
Ett arrangemang av CHILLL (Children Research in Literature, Language and Learning):
Mer information kommer.
För frågor och mer information, kontakta Helene Ehriander.
2015-02-16 10:56
Intern kalender för FKH - Linnéuniversitetet - Lnu.se
4 av 6
http://lnu.se/2.436/organisation/fkh/intern-kalender-for-fkh?month=20...
13:15-15:00 Högre seminariet för film- och litteraturvetenskap
Plats: Sal Dacke, Växjö
Program meddelas senare.
10:15-12:00 IMS-seminarium
Plats: Lammhult, Växjö och Ny221, Kalmar
Using ”intermediality” in literature classes; how? and why?
Gästföreläsare: Christopher Bolton
Kontakt: Jørgen Bruhn
13:15-15:00 Högre seminariet för film- och litteraturvetenskap
Plats: Sal Dacke, Växjö
Peter Forsgren lägger fram artikel.
Kontakt: Anna Salomonsson
09:00-15:00 Forskarkollegium - FKH
Plats: Växjö, men exakt plats kommer senare...
… och det gör också de exakta tiderna för dagen!
2015-02-16 10:56
Intern kalender för FKH - Linnéuniversitetet - Lnu.se
5 av 6
http://lnu.se/2.436/organisation/fkh/intern-kalender-for-fkh?month=20...
13:00-15:00 KV Stormöte, Kalmar
Plats: Lunchrummet, Nisbethska, Kalmar
13:15-15:00 Högre seminariet i språkvetenskap
Plats: Sal Dacke, Växjö
Kristina Danielsson: ”Ämnesliteracitet: inte bara ord”
Seminariet kan även följas visa Adobe Connect på adressen https://connect.sunet.se/hss-15.
Anmälan görs då till Alexander Lakaw före seminariet.
Kontakt: Alexander Lakaw
13:00-15:00 KV Stormöte, Växjö
Plats: Kafka, Växjö
13:15-15:00 Teoriforum: fortsatt diskussion kring Raymond WIlliams och marxistisk teori
Plats: Sal Dacke, Växjö
Ett arrangemang inom ramen för Teoriforum – en seminarieserie som riktar sig till alla inom
fakulteten för konst och humaniora:
Fortsatt diskussion om marxistisk teoribildning.
Detta är det andra seminarietillfället under våren 2015 med detta tema (det första ägde rum den 18
februari). Det tredje och avslutande kommer i slutet av terminen, mer information om detta följer
så småningom.
Varmt välkomna,
Jørgen Bruhn,
IFL
Fedja Borčak,
2015-02-16 10:56
Intern kalender för FKH - Linnéuniversitetet - Lnu.se
6 av 6
http://lnu.se/2.436/organisation/fkh/intern-kalender-for-fkh?month=20...
IFL
© Linnéuniversitetet Lnu.se
2015-02-16 10:56