Lundbyaktuellt v. 22

Elevrådet har haft sin avslutning med den
årliga baktävlingen som är mycket populär
bland eleverna. Elevrådet har utsett en
vinnare och denne kommer att
uppmärksammas innan skolavslutningen.
Lundbyaktuellt v. 22
Hej!
Våren är här och sommaren nalkas. Vi
hoppas på en skolavslutning där vi kan
vara sommarklädda och verkligen sjunga
om ”den blomstertid nu kommer”.
Det är många trevliga aktiviteter som pågår
under resten av terminen, b.la våra
upplevelseresor. Vi hoppas att eleverna får
trevliga och lärorika dagar tillsammans
med sina pedagoger.
Många klasser har också planerade
avslutningsfester och uppträdanden att se
fram emot.
Klasserna har haft en uppskattad
kamratringsdag där eleverna varit
uppdelade i tvärgrupper och gjort
samarbetsövningar.
Vår skola är nu helt klar när det gäller
ombyggnation. Vi har vår utemiljö kvar
och den beräknas färdigställas under
sommaren. Vi kommer dock redan till
skolavslutningen få tillgång till vår nya
scen på skolgårdens östra sida.
Just nu är det bråda dagar inför skolslut
med rättning av nationella prov och betyg
som skall sättas.
De flesta utvecklingssamtal är genomförda,
men i några klasser där nationella prov har
gjorts kvarstår några.
Vi vill tacka alla föräldrar och syskon som
kom på vårt Öppet hus. Det var kul att se
er här och vi fick många fina kommentarer
om vår nya skola.
Resultaten från den årliga brukarenkäten
som genomfördes i år 3 och 5 samt på
fritids i år 2 är på gång. När vi får
resultaten kommer dessa att analyseras och
arbetas med inför hösten.
Skolavslutningen äger rum den 9/6 kl.
8.15 (separat inbjudan har delats ut).
Jag vill också informera om hur vi har
tänkt att organisationen ska se ut till
hösten.
I blivande förskoleklass E kommer Daniel
Bärjed och Birgith Johansson arbeta och i
blivande förskoleklass F Karin Andersson
och Anne Bodin. Lena Davidsson kommer
också att finnas kring förskoleklasserna.
Jörgen Säteraas kommer vara klasslärare i
blivande 1E och Allis Hoffström i blivande
1F. Övrig personal som kommer att finnas
kring ettorna är Marianne Carlberg, Mikael
Olstrin och Ylva Doering. Ytterligare
resurs till klass 1F håller just nu på att
rekryteras.
Johanna Tranderyd kommer att vara
klasslärare i blivande 2E och Erik
Mathisen i blivande 2F. Övrig personal
kring tvåorna är Inger Adolfsson och P-O
Kämpe.
Magnus Granström kommer att arbeta i
blivande klass 3E, Ulrika Moberg i
blivande klass 3F och Anna Lööw i 3G.
Övrig personal som finns kring eleverna i
år 3 är Maria Bäckvall, Kelly Nguyen,
Aliye Dagdelen samt Tina Johnson.
Ytterligare en resurspedagog kommer att
rekryteras mot treorna.
Mikael Bjälkefors kommer att vara mentor
i blivande 4E tillsammans med Per
Eliasson. Augin Gevrie kommer att finnas
kvar som elevassistent i klassen. Linus
Elingby kommer att vara mentor i 4F
tillsammans med Maria Sandén Erensjö.
Eleonora Meijer kommer att fortsätta som
mentor i blivande 5E tillsammans med vår
vikarierande musiklärare Fikret
Kurbegovic och Marika Bichis fortsätter
tillsammans med Stefan Angergård i
blivande 5F.
Blivande 6.orna kommer att bli som en
klass; 6EF, men kommer under lektionstid
att fördelas i olika klassrum och ha både
Leif Andersson och Ragnar Blomé som
mentorer.
Lina Shaid och Ann Westberg-Ekerljung
kommer att undervisa i sva (svenska som
andraspråk) på hela skolan.
Maria Pantzar kommer att arbeta som
resurslärare under läsåret 2015/2016.
Lärarna i år 4-6 kommer att fortsätta att
utveckla sitt ämnesinriktade arbetssätt,
vilket innebär att de undervisar i de ämnen
de är behöriga i. Eleverna på 4-6 möter på
det sättet flera pedagoger under en dag.
Äldre fritids kommer att fortsätta sin
verksamhet i hus B och Yngre fritids
kommer att vara i hus A som idag.
Eleverna börjar den nya terminen
måndagen den 17/8 kl. 8.00. Första
skoldagen slutar 13.00 för alla elever.
Schema för läsåret 2015/2016 delas ut till
eleverna den första skolveckan samt läggs
ut på hemsidan.
Har ni frågor eller funderingar kring detta,
välkommen att kontakta
klassläraren/mentorn eller mig.
Med vänlig hälsning
Ingela Bäck Gustafsson
Rektor Lundbyskolan
[email protected]