Edna Eriksson

Mångfald 2.0 och de mänskliga
rättigheterna Den rörliga människan
Edna Eriksson - idé- och strategiutvecklare kring mångfald och mänskliga rättigheter!
Göteborg 2015-10-15!
“Utan tvivel är man inte riktigt
klok” Tage Danielsson
Inget står stilla
✤ Walking tree från Sydamerika!
Eftertexter
✤ Ola Hedin - systemteori, Ann Lagerström - ledarskap och filosofi,
Alexis Wicklin - management och ledarskap, Ulf Alexandersson kompetensbaserad rekrytering, Daniel E Martin - Compassionate
leadership, Marco Helles - Mänskliga rättigheter, Jonas Boutani
Verner - idéutveckling och utvecklingsdesign, Teskedsorden,
Stiftelsen Ekskäret, Historiska museet, Riksförbundet Sveriges
museer, Sveriges hembygdsförbund, Think Public, DO,
Rättighetscentrum Norrbotten, URplay, TED, TV3, HBO och tusentals
fler....!
Eftertexter
✤ Eva Palmheden Kalms, Moa Hjertson, Elisabeth Abiri, Inger Ashing, Hanna Zetterberg, Pablo Diaz Glantz, Kelly Tainton, Daniel
Boyacioglu, Mattias Gardell, Karen Austin, Tobias Lundeqvist, Jesper Odelberg, Joakim Odelberg, Jan-Olov Madeleine Ågren, Maria
Zerihoun, Stefan Hyttfors, Åsa Pettersen, Gunnar Mattsson, Gunnar Strömmer, Jiang Millington, Marcus Eriksson, Sara Leffler Morge,
Mattias Andersson, Elcim Superturken Yilmaz, Andreas Ekberg, Emma Wistrand, Alexander Cavalieratos, André Strömqvist, Lawen
Mohtadi, Amanda Jackson, Alex Bengtson, Edda Manga, Lisa Wall, Luciano Astudillo, Mazen Gabro Mourad, Aleksander Gabelic,
John Steinberg, Tom Beimel, Stefan Jämtbäck, Martin Wicklin, Åsa Magnusson, Anders Gratte, Josef Chaib, Petter Hellström, Johan F
Andersson, Helena Severin Ljungman, Andreas Wicklund, Åsa Rosén, Fredrika Lindsjö Hemelin, Görel Strand, David Lagerlöf, Linus
Jonkman, Martina Elings-Pers, Kalle Hårding, Johan Ödmark, Lisa Stern, Birgitta Ohlsson, Daniel Savio, Arash Mokhtari, Mirjam
Neuman, Pedram Kouchakpour, Rebecca Lampinen, Daniel Poohl, Bo Sundblad, Malin Herwig, Barbro Westerholm, Lise Wacker, Alice
Petrén, Carin Larsson, Signe Westin, Åza Jarlsdotter, Marianne Fagerberg, Fredrik Svanberg, Julia Svartlaxen, Clarence Crafoord,
Anna-lena Efverman, Teo Härén, Berit Glesing, Gellert Tamas, Berit Isralesson, Gustavo Nazar, Johanna Andersson, Ola Nilsson, Diana
Amini, Robert X Svensson, Mikael Ahlström, Erica Månsson, Gabriella Ahlström, Staffan Forsell, Ida Hanson, Stefan Jonsson, Anna
Söderlind, Börje Vestlund, PErnilla Luttropp, Elias Betenakis, Michael Wernstedt, Bibi Rödöö, Hens Heimdahl, Tore Persson, Isa van
den Bosch, Bosse Ståldal, Urban Nrolander, Pär Engholm, Erik Hedin, Bengt Göransson, Lotta Axelsson Sandin, Caroline STiernstedt
Sahlborn, Bosse Schön, Torben Freytag, Lillemor Engholm Guy, Tarik Saleh, Asli Sungur, Jan Axel Nordlander, Marianne Faester
Nielsen, Bengt Arwén, David Bismark, Noomi Andemark, Vera Linn Lanängen, Åsa Danielsson, Eduardo Gran Villanueva Contreras,
Klaus Carlander, Niklas Nordström, Liv Fries, Stina Nyberg, Mufit Kiper, Erik Lindfelt, Magnus Nilsson, Marcel Moritz, Anders
Sandberg, Pirjo Migou Skarbrandt, Patric Siesing, Johanna Sundberg, Kennet Öhlund, Anders Johnson, Jessica Råhlin, Zoran Arsenov,
Petter Schaffer, Carin Jämtin, Lasse Dilschman, Johan Eklkund, Oscar Lindeberg, Finn Hellman, Christer Mattsson, Monica Helles,
Bertil Virgin, Anna-Lena Lodenius, David Tjeder, Bella Goldman, Per Eisen, Niels Righolt, Arya Honarmand, Ebtesam Yousef, Irene
Lundell, Jennie Österberg.....!
Värdighet och mänsklig
okränkbarhet “I have a dream...”
“I have a dream that my four little children will one day live in nation
where they will not be judged by the color of their skin but by their!
content of their character.”!
Mänskliga rättigheter
Världen förändras
Världen förändras
Vi har inte förmågan att bedöma
andras förmågor
“Sometimes it is the people no one imagines
anything of who do the things no one can
imagine.” Alan Turing!
Vi ser alla världen på olika sätt
Vi ser alla världen på olika sätt
Världen ser inte ut som förr
Vad är en människa?
Mångfald - 1.0
Mångfald - 1.0
Vad du är, inte samma sak som
vem du är eller vad du kan.
What you see is NOT what you
get
Mångfald - vad är det vi talar om?
Mångfald
Yttre mångfald!
- vad kön!
är det vi
ålder!
hudfärg!
frisyr!
klädsel!
talar om?
Mångfald - vad är det vi talar om?
Inre mångfald !
kunskaper!
erfarenheter!
färdigheter!
motivation!
Mångfald - vad är det vi talar om?
Privat mångfald !
identiteter!
kulturer!
tro!
ideologi!
värderingar!
Mångfald - vad är det vi talar om?
Handlingar - Vad vi gör !
Regeringsformen
✤ “2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för
allamänniskors lika värde och för den enskilda människans
frihet och värdighet.”
The content of the character
✤ -!
Power and love - Martin Luther
King
✤ -!
Kontakt
✤ Facebook - Edna Aline Eriksson!
✤ Mail - [email protected]!
✤ Youtube - Filmer från Edna Erikssons föreläsningar!
✤ telefon: 070-558 77 02!