Stina Kelly von Essen, Huddinge kommun

Funktionshinderområdet Huddinge
Dana Hagström, metodutvecklare
Stina Kelly von Essen, sektionschef
Självständighet
Goda exempel
•  Personal når brukare på LAN-träffar, WoW och chatrum.
•  Brukarundersökning på Ipad
•  Digital kontakt skapar utrymme för andra arbetsuppgifter.