FRUKOSTFÖRELÄSNING

FRUKOSTFÖRELÄSNING
Lära för Livet & Scandic Star Lund
bjuder in till en föreläsning om mänskligt ledarskap.
Mänskligt ledarskap
– 10 budord för den (o)fullständige ledaren
Alla som vill bli bättre ledare kan också bli det. Framgång
handlar inte om att vara perfekt och att alltid göra rätt,
utan om att acceptera sin mänsklighet och utgå ifrån ett
antal sunda förhållningssätt. Då kan du nå verklig framgång. Och bli fullständig i din ofullständighet.
Den här föreläsningen handlar bland annat om den
mänskliga faktorn – människor, värderingar, motivation,
makt och relationer – samt terrängen du ska navigera i –
målet och vägen dit.
Kelly Odell är amerikanen som efter prästutbildning i
USA och ekonomutbildning i Sverige gjorde kometkarriär
med positioner som chef för Telia Mobile och försäljningsdirektör på Volvo Personbilar. Han har av Veckans
Affärer utsetts till en av Sveriges mest inflytelserika invandrare. Idag arbetar Kelly som föreläsare och utbildare
inom ledarskap, förändring och motivation.
Föreläsningar som förändrar.
Måndag14 sep 0
Scandic Star Lund
Glimmervägen 5
7:30 – 09:00
PR OG RA M :
07.30 – 08.00 Fr
ukost och minge
l
08.00 – 08.05 Sc
andic Star Lund &
Lära för Livet häls
ar
välkommen
08.05– 09.00 Fö
reläsning med Kelly
Odell
Mänskligt ledarska
p
ANMÄL DIG SNARAST - FÖRST TILL KVARN GÄLLER!
Inbjudan är personlig och gäller för dig och en kollega.
Anmälan görs hos [email protected]
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 11 sep.
Arrangemanget är kostnadsfritt. Vänligen meddela om
du eller din kollega har behov av specialkost.
Varmt välkommen!