Läs tidningen online - PlayAd Media Group AB

ANALOG
– T H E B R E A K FA S T E P I P H A N I E S E D I T I O N . 0 2 - 2 0 1 5 . E N D I G I TA L PA P P E R S T I D N I N G AV P L AYA D M E D I A G R O U P –
P L A Y A D
M E D I A
G R O U P
ETT DIGITA LT MEDIEBOLAG
MED EN HELHETSLÖSNING FÖR
V IDEO ONLINE
S I DA 5
I N T E RVJ U M E D D U N C A N S T E WA RT
PlayAd Media Group (PMG) lanserade ett av Sveriges första videoannonsformat i februari 2009. PMG
var också först ut i Sverige med att erbjuda CPV (cost-per-view), en betalningsmodell som idag
är en branschstandard. Idag är PMG en ledande helhetsleverantör inom video online i Norden.
Genom den egenutvecklade tekniska plattformen Ad10 erbjuds video-in-banner, video-instream och video-unlock i alla skärmar, i ett av Nordens största premiumnätverk av siter.
S I DA 6-7
Förutom distribution erbjuds digital kampanjproduktion, kampanjplanering, optimering,
K R Ö N I K A AV A L E X E I G R I N E V S K I
hosting och rapportering samt mätningar och uppföljningar.
PMG har dessutom utvecklat en syndikerad webb-TV-plattform, YouPlay. Den tekniska plattformen gör det möjligt för publicister att dela med sig av och publicera eget innehåll samt även
premiuminnehåll från anslutna innehållsleverantörer, exempelvis TT Nyhetsbyrån, Anagram,
S I DA 4
KeyTV, United Screens, World Sports, Look & Cook, Getty Images, AFP och Viewmy.tv.
M I N G E L B I L D E R F R Å N B R E A K FA S T E P I P H A N I E S # 1
“You can’t build a large online video company.
You have to build a large online tech company
that distributes video.”
Mark Suster, Entrepreneur and partner at Upfront ventures
Det som skiljer PMG från andra aktörer inom Online Video är att vi tillhandahåller alla
discipliner inhouse. PMG har egenutvecklad teknik, egen säljavdelning, egen distribution
av video samt content från de samarbeten vi har med innehållsleverantörer.
-T
FAST 50
no5
GY
LO
O
-T
FAST 50
GY
LO
O
OLOGY FA
HN
ST
EC
0 - TEC
ST 5
HN
FA
Sweden
TECHNOLO
GY
Technology Fast 50 2014
50
TECHNOLO
GY
no3
50
OLOGY FA
HN
ST
EC
Technology Fast 50 2013
Sweden
Nominerade till
Årets säljorganisation
2014
S I DA 8-9
S I DA 10
P L AYA D S T U D I O S
T R Ä F FA E N AV VÅ R A N YA S TJÄ R N O R
0 - TEC
ST 5
HN
FA
BREAKFAST EPIPHANIES #1
INTERVJU MED DUNCAN STEWART,
HU V UDTALARE PÅ EPIPHANIES #2
B I L D E R F R Å N 2 5 N OV 2 0 1 4 S O M G Ä S TA D E S AV P E R S U N D I N, C E O U N I V E R S A L M U S I C G RO U P
D I R E C TO R O F R E S E A R C H T M T ( T E C H N O LO G Y , M E D I A & T E L E C O M M U N I C AT I O N S ), D E LO I T T E C A NA DA
PMG:s första Breakfast Epiphanies blev en
succé, lokalerna på Birger Jarlsgatan 18 i
are around $410 billion worldwide… and SVOD at less than 3%
Stockholm fylldes snabbt med branschfolk.
of that total seems much less impressive all of a sudden!
Eventets huvudtalare, Per Sundin, CEO
Universal Music Group, pratade framför allt
The same kind of comparison needs to be made for short form
om hur man transformerar sin medieaffär
digitalt och om betydelsen av att bryta
video: global revenues are about half of SVOD at around $5
invanda mönster under devisen
billion (or roughly 1% of global TV revenues). But the views,
”Disrupt or Die”.
and the minutes, and the hours? They’re huge! PewDiePie alone
Stort tack till alla som kom och
is 7 billion views and counting. Throw in Gangnam Style from
tillsammans med oss skapade detta forum
Psy and Twitch, and we watch a cumulative 10 billion hours of
för intressanta samtal, uppenbarelser och
online short form video per year. Which fails to impress when
inte minst en trevlig champagnefrukost.
contrasted with the 360 billion hours of TV we watch monthly.
(Scary thought: traditional TV is running over 4 TRILLION hours
per year.)
None of this is meant to diminish the growing importance of
short form and SVOD: they are growing, they are profitable, and
Se klipp från eventet:
they are allowing content creators to reach audiences that are
not well served by traditional television, especially Millennials
18-34. But we always need to remember that traditional TV is
a monster, and any or all challengers or competitors need to be
placed in context.
What is the next big trend for online video?
Speaking of broadcast television?
The answer seems obvious: short form video (such as
Everything is fine. Viewing hours are flat to up in almost every
YouTube, but others too) and Streaming Video on Demand (SVOD)
market, the number of homes paying for TV fell by less than
services (also known as Over the Top, or OTT video, the best
0.1% in North America last year (if cord cutting is an epidemic,
known example would be Netflix, but there are others too). Both
it’s the smallest epidemic in history!) and TV sports rights are
are growing fast, capturing large audiences, with many hours
going up 3-5x faster than inflation.
of worldwide screen time, and generating billions of dollars of
revenues.
However. 20% of North Americans (the quintile that watches
the least TV) are only watching 18 minutes a day of live or time
Netflix has been a very big success in North America, is
shifted TV, down 50% from 36 minutes the year before. The
catching on fast in the UK, Nordics and Netherlands, and is still in
entire population of 18-24 year olds are watching 25% less than
early days in Germany, France, Belgium, Luxembourg, Switzer-
only three years ago. And Millennials 18-34 are 3x more likely
land and Austria. No one knows how well those last launches are
than the population as a whole to watch ZERO sports on TV.
going, but Netflix has already announced launches in Australia
Finally, as something that Swedes might appreciate, 56% of
and New Zealand for 2015, and Japan is rumoured. Estimates for
older Canadians follow hockey on TV…but only 31% of
the total SVOD/OTT space vary, but $8-10 billion will be about
Millennials do. Will TV sports continue to be the ‘anchor’ of
right. Which sounds stunningly important, until you remember
traditional TV in the future?
that the advertising and subscription revenues for traditional TV
4
5
K ATTER OCH DEMOKR ATIN
Hotar grumpy cat och annat viralt innehåll demokratin?
Eller är det en inkörsport till tyngre ämnen? Kring det
E N K R Ö N I K A AV A LEX E I G R I N EV S K I , N O R D I C R E S E A RC H D I R E C TO R
reflekterar Alexei Grinevski, analyschef på PMG.
När jag jobbade på MTV Networks brukade jag krydda mina
Det finns dock en viss oro att den här typen av mediekonsum-
diagram och presentationer med bilder på söta katter och
tion faktiskt utgör ett hot mot demokratin. För att demokratin
dylikt. Först gjorde jag det mest på skoj, men sedan upptäckte
ska fungera krävs att människor är någorlunda informerade om
jag ett tydligt samband mellan de gulliga djuren och budskaps-
politik och samhälle. Utvecklingen idag är något av en paradox.
förståelsen. Katterna var helt enkelt bra för att folk skulle fatta
de ganska torra diagrammen som handlade om tittartidsandelar,
– å ena sidan har man aldrig tidigare haft en lika stor tillgång till
räckvidder och annat tråkigt.
olika informationskällor som idag, å andra sidan har det aldrig
varit lika enkelt som idag att undvika medier som informerar
Katterna är också bra för utvecklingen av rörlig bild online. Det
om politik och samhälle. På det sättet kan man säga att kat-
finns enligt uppgift cirka två miljoner kattvideos på Youtube,
terna faktiskt hotar demokratin eftersom de tenderar att tränga
och dessa har sinsemellan genererat 25 miljarder visningar. Ett
undan de seriösare ämnena från den dagliga mediekonsumtio-
känt internetfenomen är Grumpy Cat. Enligt Daily Mail har den
nen. Eller så kan man se viralt rörligt innehåll som inkörsport till
hittills tjänat ihop sin matte cirka 700 miljoner kronor. Det är
tyngre ämnen. Ett bra exempel är resan som den amerikanska
ungefär lika mycket som hela svenska webb-tv-marknaden
sajten Buzzfeed, föregångaren till svenska viralsajter som News-
omsatte 2014.
ner och Lajkat, gjorde. Från att ha börjat med lättsam underhållning har Buzzfeed nu tagit steget mot seriös journalistik och
anställt journalister och utlandskorrespondenter.
2015 tror vi på en fortsatt stark tillväxt för online video –
både i konsumtionstid och reklaminvesteringar. Troligtvis
kommer webb-tv passera den magiska gränsen på 1 miljard
kronor. Vi kommer att se fler och fler svenska sajter som tar de första
stapplande stegen mot rörlig bild, sajter som tidigare endast
jobbat med ord och bild och sett video som den stora fienden.
Namn: Alexei Grinevski
Men nu blir rörlig bild istället ett verktyg att bygga starkare
Ålder: 39 år
relationer med sin publik. Studier visar att de som dagligen
Arbete: Nordic Research
brukar titta på online video spenderar tre gånger mer tid på
Director, PMG
sajten jämfört med sällan-tittare. För internetanvändare blir hela
året som en lång julafton – utbudet på rörligt innehåll online
Tidigare arbetsplats:
TV-chef på Mindshare och
dessförinnan Analytiker på
MTV Networks
Alexei Grinevski, Analyschef PMG med katten Hercules
Denna typ av lättsam underhållning, ofta skapad av privatperso-
kommer bara att växa. Utmaningen för alla nätpublicister blir
ner, tar i anspråk en allt större del av den dagliga tittartiden på
att paketera och presentera sitt rörliga innehåll på ett tilltalande
rörlig bild. Vi ser också att klipptittandet som tidigare varit störst
sätt, och hitta den rätta balansen mellan lättsam underhållning
på dagtid även börjar sprida sig till kvällstid, tv:ns prime time.
och seriösare ämnen.
Utbildning:
Ofta är det delningar i sociala medier som driver tittandet på den
Stockholms Universitet,
här typen av innehåll, och vi vet att det är cirka 80 procent av
Ni som läst den här krönikan måste väl ändå hålla med mig om
Företagsekonomi
befolkningen som brukar använda en annan uppkopplad device
att katter funkar bra som intresseväckare?
när de tittar på linjär tv.
6
7
PLAYAD STUDIOS
V I T R Ä F FA R M AT I L DA SJ U N N E S S O N, E N AV K R E ATÖ R E R NA B A KO M P M G’S D I G I TA LA P R O D U K T I O N E R
PlayAd Studios är vår kreativa avdelning som tar våra annonsörers kampanjer från koncept till digital
produktion anpassade för att skapa interaktion och engagemang i våra annonsformat. Teamet består
av utbildade och erfarna digitala utvecklare, kreatörer samt projekt/produktionsledare. Under de
senaste åren har Studios levererat kampanjer för några av världens största varumärken, så som IKEA,
L’oréal, Warner, Hi3G, Bose, WWF, Gina Tricot, Viaplay, och Mazda.
Matilda, vad händer på PlayAd Studios?
- En av våra konstanta utmaningar är att undersöka hur vi på
olika sätt kan använda ny teknologi i våra format och kreativa
kampanjlösningar, berättar Matilda. Ett exempel på detta, och
någonting som vi tittar på just nu, är hur vi kan göra reklamfilmen i sig mer interaktiv. Idag bygger vi ofta interaktivitet runt
omkring den befintliga videon. Nu tittar vi helt enkelt på hur vi
även kan flytta in olika former av interaktiva element i själva
reklamfilmen. Ett exempel på detta kan vara att låsa ”hot-spots”
till specifika produkter så att användaren enkelt kan fördjupa sig genom att klicka på ett element i videon. Vi undersöker
också hur vi på olika sätt kan arbeta mer med content-baserad
reklamfilm som inte stör användaren.
Hur ser arbetsprocessen ut för PlayAd Studios?
- En kampanjprocess startar alltid med själva reklamfilmen
som utgångspunkt. Det är den som ligger till grund för den
bärande
idén,
förklarar
Matilda.
Ibland
finns
färdigt
material från exempelvis en reklambyrå att lyfta in eller
”i-frame:a” i formatet, men för det mesta tar vi själva fram
Namn: Matilda Sjunnesson
interaktionsidéer och skisser på utförande. Vi börjar alltid med
Ålder: 30 år
att fundera på hur vi kan förstärka den befintliga filmen med
Arbete: Art Director, PMG
interaktion. När vi tillsammans med kunden kommit fram
till ett koncept påbörjas den digitala produktionen. Det första
Studios
steget är att ta fram en pixelperfekt och retinaanpassad respon-
Tidigare arbetsplats:
siv design. Sedan tar en av våra frontend utvecklare vid och
Garbergs Reklambyrå och
färdigställer kampanjens interaktiva delar, eventuella animatio-
frilansuppdrag
ner och kod i HTML5. I vissa kampanjer kopplas även en back-
Utbildning: Beckmans
end utvecklare in. När vi färdigställt den digitala produktionen
Designhögskola, Visuell
skickas en demo-länk till kund för slutkorrektur. Därefter tar vår
kommunikation
Traffic avdelningen vid och ser till att kampanjen går online.
8
Ovan några utvalda exepel på Studio-produktioner.
PlayAd Studios startades 2013 och har under 2014 ökat produktionsintäkterna med över 300%, vilket visar att det finns
en växande efterfrågan av interaktiva kampanjer kopplat till video. En av de största utmaningarna 2015 blir att hitta fler
duktiga kreatörer.
9
EN AV VÅR A N YA STJÄRNOR
VÅR A PRODUKTER
M ÖT F E LI C I A LA G E RWA LL, K EY AC C O U N T M A NAG E R, P M G S V E R I G E
A N N O N S E R I N G C RO S S S C R E E N ( D E S K TO P , TA B L E T, M O B I L E )
Namn: Felicia Lagerwall
Ålder: 30 år
Arbete: Key Account
Manager, PMG
Tidigare arbetsplats:
SBS Discovery radio och
Aftonbladet
Utbildning:
Stockholms Universitet,
AdPlay
YouPlay
PrePlay
(video-in-banner)
(video-in-stream och webb-tv)
(video-unlock)
En aktivt vald videoupplevelse med interaktiva möjlig-
Reklamfilmsvisningar i PMG:s syndikerade webb-TV-
Reklamfilmsvisningar med ett selektivt val som ger
heter som skapar engagemang och låter målgruppen
kanal ”YouPlay”, med syndikerat premiuminnehåll från
användaren tillgång till innehåll, t.ex. en app eller en
spendera mer tid med varumärket.
publicister och innehållsleverantörer.
låst artikel.
Format:
Format:
Format:
•
Widescreen
•
•
•
Expander
Personalvetenskap
Felicia Lagerwall började sin karriär inom mediebran-
Från ett kundperspektiv, varför ska man välja PMG?
schen för 5 år sedan. I november 2014 tog hon steget över
– PMG är en helhetsleverantör av rörlig bild i alla plattformar. De
till PMG som Key Account Manager. Idag består den svenska
tre affärsområdena Adplay, YouPlay och PrePlay säljer vi bara på
säljorganisationen av fem personer, som inom kort kommer
svenska sajter i Sverige, danska i Danmark osv. Vi har dessutom
att bli sju.
full transparens vad gäller sajtlistorna till kund, vilket vi märkt
Prissättningsmodell:
Pre-roll
Prissättningsmodell:
Prissättningsmodell:
CPCV (Cost Per Completed View)
CPCV (Cost Per Completed View)
Usp:ar med YouPlay:
Usp:ar med PrePlay:
•
•
CPV/CPE (Cost Per View/Engagement)
är en otrolig fördel hos direktkunder och mediabyråer. PlayAd
Usp:ar med AdPlay:
Varför valde du PMG?
Studios skräddarsyr kreativa, innovativa och engagerande lös-
•
– Namnet PlayAd dök upp frekvent när jag var ute och träffade
ningar. Vi märker allt mer att PMG blir ett givet val i mediemixen
mediebyråer och det verkade vara ett oerhört spännande företag
och vi ses nu också som ett självklart komplement till TV.
Premium räckvidd: möjlighet att annonsera i
Adderar organisk räckvidd till tv-kampanjer (då
samband med kvalitetsinnehåll som sänds i ett
konsumenter som redan sett reklamfilmen på tv
växande webb-tv-nätverk av sajter tillhörande
inte är intresserade av att titta på filmen en gång
svenska nätpublicister. YouPlay är ett verktyg för
till).
publicister att behålla sin webbpublik och knyta
starkare band till sina läsare/tittare.
men god renomé i branschen. PlayAd har lyckats, inte bara med
•
Mindre störande då användaren alltid har ett val.
•
Alltid kvalitativ miljö.
•
Skapar interaktion med varumärket (Expanderfor-
att göra sig ett namn i branschen, utan även med att ta en ledan-
Hur ser framtiden ut för PMG och online video?
de position inom sitt område, online video. När en affärsbekant
– Framtiden ser väldigt ljus ut och vi ligger helt rätt i tiden
tipsade mig om att PlayAd letade efter en ny säljare så kontakta-
med tanke på det som sker på marknaden just nu. Rörlig bild
de jag försäljningschefen Christoffer Tranquist direkt. Vi bokade
online är ett av de snabbast växande medieslagen i världen och i
budskap, leda till köp direkt i formatet, låta folk.
in ett möte och på den vägen är det. I ett medielandskap där lin-
Sverige. I år beräknas reklaminvesteringar i online video att
vrida och vända på produkter och skapa engage-
jär TV minskar i räckvidd och efterfrågan på rörligt online ökar så
passera 1 miljard kronor bara i Sverige.
matet) som kan utnyttjas till att förklara komplexa
mang hos annonsörens målgrupp.
kändes det helt rätt och fantastisk roligt att få vara en del av ett
företag som numera finns i hela Norden. Ett företag med kraftig
Den ökning i antal annonsörer och kampanjer som PMG sett
tillväxt som hela tiden utökar sin produktportfölj och nätverk av
2014 är ett kvitto på att vi gör rätt saker och levererar det vi
publicister.
lovar - räckvidd och relevans. Vårt mål är att hjälpa alla
Exempel på våra nordiska publicister:
annonsörer som använder reklamfilm i sin kommunikation och
jag känner på mig att 2015 kommer bli ett riktigt bra år.
10
Pre-roll
11
Möjlighet att nå annonsörens specifika målgrupp
på individnivå (krav på registrering/inloggning).
•
Helt nya intäkter för publicister och innehållsleverantörer.
•
Publicister förlänger relationen med kunder.
•
Hög CPCV.
•
Exklusivitet.
•
Miljö med få eller inga andra reklambudskap.
En analog produktion av PlayAd Studios
Stockholm.
OSLO.
Grev Turegatan 27, 11438 Stockholm, Sweden
Bygdøy Alle 10, 0262 Oslo, Norway
KøBENHAVN.
HELSINKI.
Havnegade 39, 212, 1058 København K
Elimäenkatu 21 E, 00510 Helsinki