Ett nummer in Skräpjägare på Skytten

Hyresvärden
Nr 1 • 2015
Aktuell
information
från
Faxeholmen
Skräpjägare
på Skytten
Sidan 4
Ett nummer in
Sidan 7
Aktuell information från Faxeholmen
Tillsammans gör
vi framtiden möjlig!
E
tt väl fungerande bostadsbolag
måste följa med sin tid.
Att driva en verksamhet med
framgång innebär att ständigt utvecklas och att sikta mot framtiden.
Vi får inte stanna upp och endast
förvalta. Det innebär i praktiken att
verksamheten går bakåt i utveckling, eftersom resten av samhället
fortsätter med oförminskad fart och
med stadig kurs rakt in i framtiden.
Faxeholmen är inte samma bolag
som det var för några år sedan.
Vi har rivit fastigheter där det
inte finns någon efterfrågan och vi
bygger om och bygger nytt där det
finns en efterfrågan. Och det här är
ett arbete som bara har börjat. Planen är att fortsätta bygga bra och
attraktiva hyreslägenheter där folk
vill bo. Det kommer att bli en av
våra största utmaningar de närmaste åren.
Vi har tidigare berättat om nybyggnationerna på Enriset och ombyggnationerna på Smedsvägen i
Ljusne. Det är två stora projekt som
vänder sig till en specifik målgrupp,
den äldre. I det här numret kan du
läsa om våra planer att bygga ett
helt nytt bostadsområde för alla
åldrar och familjer på Faxevallen.
Och det är ett angeläget projekt eftersom vi menar att det är oerhört
viktigt att det finns tillgång på bra
hyreslägenheter i centrala områden.
hetsskötsel utgår numera från vårt
gemensamma servicekontor på
Tallvägen i centrala Söderhamn.
Vår målsättning är att vårt arbete
för att hålla en god service blir mer
planerat och att vi ökar vårt fokus
på välskötta boendemiljöer.
En utveckling av vår verksamhet
som ni hyresgäster direkt nu upptäcker är att vi vill göra det enklare
för er att nå oss genom ett nummer
in; 0270-729 50. Vi hjälper dig med
allt från felanmälan till uthyrning.
Med det vill jag bara avsluta med
att önska alla hyresgäster en lång,
varm och härlig sommar!
Samt trevlig läsning!
Petri Berg
vd
För att utveckla vår verksamhet genomför vi nu en förändring för att
möta behovet av god service och
tillgänglighet. Samtliga våra medarbetare som arbetar med fastig-
2
Hyresvärden
Nr 1 • 2015
Ansvarig utgivare: Anette Nord
Text & Foto: Gunnar Lidén, GL-Media AB
Tryck: AB Romitryck, Ljusdal
Sättning & Layout: Söderhamns Sätteri AB
Box 3, Humlegårdsgatan 2
826 21 Söderhamn
Telefon 0270-729 30
www.faxeholmen.se
Aktuell information från Faxeholmen
Faxevallen i förvandling
Det är länge sedan det var liv och
rörelse på Faxevallen. Under flera
decennier har hela området stått i
träda och en mindre skog har etablerat sig på platsen.
Men nu kan det komma att bli
ändring på det.
– Vi vill bygga ett bostadsområde i
hälsingegårdsstil, säger Petri Berg.
är detta Faxeholmens första riktigt konkreta
byggprojekt på många år.
– Det här är dessutom ett helt vanligt boende för alla och det känns det extra kul
och spännande eftersom det är så länge sedan, säger Petri Berg.
För närvarande pågår detaljplanearbetet
och man hoppas att det ska vara klart under första kvartalet nästa år. Går allt som
planerat kommer området att börja byggas
senare samma år och bli klart för inflyttning
ett år senare.
Det är länge sedan ett helt nytt kvarter
byggdes i Söderhamn, men nu kan det äntligen vara dags. På Faxevallen vill Faxeholmen bygga 40 nya lägenheter främst tvåor,
treor samt några fyror.
– Det här är ett helt fantastiskt läge och
Söderhamn saknar hyresrätter i centrala
och attraktiva områden och vi vill ändra på
det, säger Petri Berg.
Det nya bostadsområdet kommer att bestå av sex huskroppar i två plan som omgärdar ett stort gemensamt grönområde där
hyresgästerna ska kunna samlas och umgås.
– Vi vill skapa en idyllisk känsla med
mycket grönska samtidigt som det ska vara
nära till centrum, säger Petri Berg.
Vid sidan av utbyggnaden av Enriset med
lägenheter för äldreboenden samt Smeden
i Ljusne, som även det är anpassat för äldreboenden med sammanlagt 22 lägenheter,
Så här ser området ut i dag. Går allt som planerat kommer området att börja bebyggas nästa år.
3
Aktuell information från Faxeholmen
Skräpjägarna på Skytten
Att leta skräp kan vara roligt,
det står klart när man följer med
Skyttens unga skräpjägare på jakt
efter skräp i bostadsområdet.
Dessutom är det ett bra sätt att
få de unga att lära sig att hålla
rent och snyggt omkring sig, för
lär sig barnen det så lär barnen i
sin tur sina föräldrar.
Alla trivs med att ha rent och snyggt omkring sig, problemet är att det inte alltid
ser ut så, men nu ska det bli ändring på
det.
Hyresgästföreningen har precis dragit
igång ett projekt för barn, där de ska få
lära sig mer om miljö genom att vara med
och leta skräp.
– Det är jättekul att engagera barnen
och när vi hade informationsmöte om det
här var det ganska många som var med,
säger projektledare Christer Forsberg.
Projektet vänder sig till alla barn på Skytten men det är främst de yngre som är
med, och att de tycker att det är kul att
samla skräp råder det inget tvivel om. De
lyfter på buskar och letar i rabatter och
hittar en hel del skräp, lite väl mycket på
en del platser tycker de nog.
-Det finns ju skräp överallt och titta på
den här papperskorgen, den är alldeles
full, säger skräpjägaren Balkis Aden och
Amanda Blixt och Tindra Bodell kan inte
annat än att hålla med.
Barnen får även vara med och lämna
åsikter till Faxeholmen om var man vill
ha papperskorgar och andra förbättringar så att det blir lättare att hålla rent.
Vid sidan av det viktiga skräpjägararbetet kommer barnen att få göra roliga
saker som att spela minigolf, åka och
bada eller något annat roligt som de vill
göra.
4
Idén med skräpjägare kommer ursprungligen från Göteborg där man haft stor
framgång och har engagerat många ungdomar. Skytten är det första bostadsområdet i Söderhamn som får prova på det
nya projektet, och om det faller ut väl är
förhoppningen att det ska sprida sig till
Faxeholmens övriga bostadsområden.
– Det vore väldigt bra, för det här
handlar om så mycket mer än att bara
samla skräp, det handlar lika mycket om
att skapa trivsel, trygghet och sammanhållning i kvarteret, säger Christer Forsgren.
Barnen, och några föräldrar, vandrade upp och ner längs gränderna på Skytten. Allt som inte var bra antecknades av
Christer Forsberg.
Amanda Blixt, sju år, Balkis Aden, tio år och Tindra Bodell, nio år, var tre av skräpjägarna som var med och letade
skräp.
Aktuell information från Faxeholmen
Aktivitetsledare ska aktivera barnen
Ett bostadsområde mår bra om barnen mår bra, därför har Faxeholmen
startat ett projekt som är helt inriktat
på barnen.
– Det här är nytt för oss och vi
börjar på Skytten eftersom det är
ett av de områden där det bor flest
barnfamiljer, säger marknadschef
Anette Nord.
Att det är viktigt att arbeta aktivt för en ökad
trivsel och trygghet för alla hyresgäster i ett
bostadsområde är något som nog alla håller
med om. Därför har Faxeholmen i nära samarbete med Hyresgästföreningen nu satsat
på att anställa två personer som enbart ska
arbeta för att barnen ska ha en bra och aktiv
tillvaro i sommar. Under en månad kommer
de att anordna en rad aktiviteter som riktar
sig till alla barn i alla åldrar på Skytten.
– Vi vill på det här sättet bidra till att ge
barnen meningsfulla och roliga aktiviteter,
säger Anette Nord.
Exakt vad sommarens aktiviteter kommer
att bestå av är för tidigt att säga, men klart är
att en av dem som kommer att hålla i aktivteterna är Madelene Hallström.
Att projektet med aktivitetsledare startar
just på Skytten beror på att det är ett av Faxeholmens mest barnrika bostadsområden,
men det beror även på att det redan finns
ett ganska stort engagemang och hyresgästerna och Hyresgästföreningen. Bland annat
skräpjägarprojektet som du kan läsa mer om
i artikeln här intill.
– Efter sommaren kommer vi att utvärdera projektet och faller det väl ut kan det
mycket väl bli så att det återkommer nästa
sommar, säger Anette Nord.
Barnen på Skytten kommer att få en aktiv sommar med massor av aktiviteter.
Madelene Hallström är anställd av Faxeholmen för
att aktivera barnen på Skytten. Leif Pantzare tror
mycket på projektet.
5
Aktuell information från Faxeholmen
Gårdsträffar i Trönö
engagerar hyresgästerna
En tisdag i början av juni samlades
hyresgästerna på Petter Matsvägen
och Lertagsvägen i Trönö för en
gemensam gårdsfika med tipspromenad.
Gårdsträffarna arrangeras av Hyresgästföreningen och Faxeholmen
och man brukar arrangera ett par
stycken varje vår.
der lättsamma och trevliga förhållanden,
träffa sina hyresgäster. Även hyresgästerna
tycker att det här är ett bra initiativ och att
det är uppskattat verkar de flesta vara överens om.
– Det här är väldigt trevligt, säger Eva
Britt Tünong, som bott i Trönö i princip
hela sitt liv och som sedan ett halvår tillbaka
bor i en lägenhet på Lertagsvägen.
Att träffa folk är viktigt och att träffa sina
grannar är kanske viktigare, för det är när
man lär känna varandra som man börjar
diskutera med varandra och det resulterar
inte sällan till att man gör saker tillsammans. Det är en av förhoppningarna som
Hyresgästföreningen har med sina gårdsträffar.
– Vi vill först och främst skapa lite trivsel
för hyresgästerna men också att det kanske
kan bli så att man bildar små arbetsgrupper
för att förbättra saker och ting i sitt kvarter,
säger Christer Forsberg, projektledare på
Hyresgästföreningen.
6
Träffen i Trönö resulterade i att hyresgästerna beslöt sig för att bilda en arbetsgrupp
för att se vad man kan förbättra på Petter
Matsvägen och Lertagsvägen.
Personal från Faxeholmen brukar vara
med eftersom det är ett bra tillfälle, att un-
Diskussion kring frågor på tipspromenad.
Christer Forsberg på Hyresgästföreningen.
K G Ortman och Eva-Britt Tünong var med på gårdsträffen.
Aktuell information från Faxeholmen
Ett nummer in till Faxeholmen
Sedan en knapp månad tillbaka
behöver du bara ringa ett enda
nummer för att komma i kontakt
med rätt person eller avdelning på
Faxeholmen.
Numret är 729 50.
– Något annat nummer behöver du inte
ringa för att nå oss, säger Helen Lennartsson på Faxeholmens kundtjänst.
Som en del i Faxeholmens omorganisation för bättre service och tillgänglighet har
man infört ett enda telefonnummer som du
kan ringa när du vill ha kontakt med Faxeholmen. En viktig anledning är att minimera kötiderna och göra det lättare att nå
den avdelning du vill ha kontakt med.
– Oavsett vad ditt ärende består av ska
du ringa 729 50, säger Helen Lennartsson.
När du ringt numret får du ett antal val
som du får upplästa. Med hjälp av knapptelefonen väljer du den tjänst du vill nå. Tack
vare den nya växeln kopplas ditt telefonsamtal vidare till någon som kan svara. Är
det helt fullt på alla linjer kopplas du tillbaka till kundservice.
– Är det så att ingen kan ta ett telefonsamtal så går det till kundservice och antingen
löser vi ärendet direkt eller så ser vi till att
den det berör ringer upp, säger Helen Lennartsson.
Du använder 729 50 för kundtjänstfrågor, felanmälan, uthyrning och ekonomi.
Telefontiden är måndag till torsdag 08.0016.00 och fredagar 08.00-15.00.
Efter kontorstid fungerar 729 50 även för
att nå störningsjouren.
– Oavsett vad ditt ärende består av ska du ringa 729 50, säger Helen Lennartsson, på Faxeholmens kundtjänst.
Sommarjobbarna är här
Nu är sommaren här och med den
kommer högsäsongen för utearbeten på Faxeholmen. Det innebär
också att säsongen för sommarjobbare är här.
– I år har vi anställt sammanlagt
15 personer, säger förvaltningschef
Leif Pantzare.
Att sommarjobba hos Faxeholmen har
alltid varit populärt och i år är inget undantag. Inte mindre än 97 personer sökte
årets sommarjobb. Av dem anställdes elva
ungdomar plus ytterligare fyra som tidigare gjort praktik på Faxeholmen.
I möjligaste mån försöker Faxeholmen
anställa ungdomar i åldern 16 till 21 år,
vars familjer är hyresgäster.
– Det är ambitionen men vi måste även
ta hänsyn till att vi behöver personal med
körkort och det är det inte alla sökande
som har, säger Leif Pantzare.
Under fyra sommarveckor kommer ungdomarna att arbeta med yttre skötsel och
underhåll som trädgårdsarbete, ommål-
ning och allmän skötsel och tillsyn av utemiljöer.
– Det är traditionella sommarjobbsuppgifter, saker som återkommer varje år och
som måste göras, säger Pantzare.
Årets sommarjobbare kommer främst
att arbeta i Ljusne, Sandarne samt i de
norra och centrala delarna av Söderhamns tätort. I väster och i Trönö kommer yttre underhållet främst att skötas av
entreprenörer.
7
Aktuell information från Faxeholmen
400 åtgärder på fyra år
För en tid sedan påbörjade Faxeholmen och Söderhamns kommun ett stort
energisparprojekt i syfte att effektivisera energiförbrukningen och förbättra
inomhusmiljön.
Förarbetet med studier och mätningar av energiförbrukning, en så kallad
Energi- och byggnadsteknisk analys, EPC, är nu genomfört och inom kort
kommer en rad åtgärder att införas.
8
Många av Faxeholmens fastigheter är
byggda i en tid då regelverket för energi
och miljö inte var i närheten så strikt som
det är i dag. Inte heller kunskaperna om
hur man byggde energisnålt var lika utvecklade som i dag.
Det här har inneburit att många av Faxeholmens och kommunens fastigheter har
varit ineffektiva när det kommer till energieffektivisering och inomhusklimat.
Men nu ska det bli ändring på det. Inte
mindre än fyrahundra projekt ska genomföras under de närmaste fyra åren.
Projekten kommer att påbörjas efter sommaren men redan nu har man börjat byta
ut gammal belysning mot modern LEDbelysning.
– Det här är väldigt stort och resultatet
blir mindre miljöpåverkan, stora energibesparingar och ett bättre inomhusklimat,
säger Faxeholmens vd, Petri Berg.
Några av de åtgärder som kommer att genomföras är nya värmeväxlare, byte av termostater på element och tilläggsisolering
av vindar för att få ett jämnare inomhusklimat. Bland annat kommer varje lägenhet
att förses med egna temperaturgivare som
går att fjärravläsa.
– När projektet är genomfört om fyra år
kommer vi att ha reducerat energiförbrukningen med 20 procent och koldioxidutsläppen med motsvarande 360 ton per år,
säger Petri Berg.
Aktuell information från Faxeholmen
Inventering av
boendemiljöer för äldre
De äldre blir allt fler, och fler äldre
vill bo bra på ålderns höst.
Därför är det viktigt att inventera
boendemiljöer där äldre hyresgäster
vill bo.
Nu pågår ett projekt för att ta
fram en handlingsplan för attraktiva bostäder och boendemiljöer för
äldre personer.
Att anpassa boendemiljöer till den befolkning som ska bo i kommunens lägenheter är
av stor vikt. Kommunen och fastighetsägarna måste möta de behov och krav som den
äldre befolkningen ställer på sitt boende. I
dag saknas det bostäder för äldre som klarar
sig själva.
– Vi saknar dessutom kunskap om hur
hyresmarknaden ser ut för den här gruppen vad gäller till exempel tillgänglighet i
allmänna utrymmen som entréer och tvättstugor, säger Eva Widergren, projektledare
och samhällsplanerare på Söderhamns kommun.
För närvarande genomför medarbetare
Eva Widergren, projektledare och samhällsplanerare
på Söderhamns kommun.
på Resurscentrum en inventering av just tillgängligheten i allmänna utrymmen.
– Det här är viktig kunskap som behövs
för att kunna se var man ska kunna erbjuda
lägenheter till äldre som till exempel vill
byta sitt villaboende mot ett lägenhetsboende, säger Eva Widergren.
Inventeringen kommer även att visa var
det finns fastigheter som i dag inte är anpassade för äldre, men som kan vara värda att
bygga om och anpassa till denna allt större
och viktigare målgrupp
Förutom kommunala instanser som omvårdnadsnämnden, KUS och Bygg & Miljönämnden deltar Faxeholmen, privata
fastighetsägare och intresseorganisationer i
projektet.
Projektet ”Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre”, som ska pågå fram till
2016, tar även stor hänsyn till hur den äldre
befolkningen själva ser på sitt boende och
hur de anser att ett bra boende ska se ut.
Handlingsplanen attraktiva bostäder och
boendemiljöer för äldre kommer att ta ställning till behoven av att bygga bostäder för
äldre, omvandla befintliga fastigheter och
förbättra tillgängligheten i flerbostadshus. I
höst presenteras rapporten ”Tillgänglighetsinventering av flerbostadshus” samt resultat
av enkäten ”Må bra på äldre dar”.
Innan handlingsplanen godkänns av kommunfullmäktige, skickas den ut på bred remiss under början av 2016.
Magnus Hellström Giovanni Casini inventerar boendemiljöerna i kommunen.
9
Aktuell information från Faxeholmen
Visning av
centrala ettor
Rose Marie Johansson visade upp en av de nybyggda lägenheterna.
I samband med Vårstimmet anordnade Faxeholmen öppen visning av
två nybyggda ettor på Köpmangatan.
Och att bo centralt är populärt.
Många kom på visningen och lägenheterna är redan uthyrda.
planlösningar med bland annat egen tvättmaskin i kombination med torktumlare.
Kök och övriga utrymmen är väl tilltagna
och läget på andra våningen gör att det är
tyst och ljust.
Lägenheterna visades upp i samband
med Vårstimmet och så väl unga som äldre
De båda lägenheterna är resultatet av ett
omfattande ombyggnadsarbete av en tidigare tandläkarmottagning i kvarteret Granen. Lägenheterna är ljusa och har smarta
10
Egen tvättmaskin med tumlare ingår.
Öppen och ljus planlösning.
var nyfikna på hur man byggt om den gamla tandläkarpraktiken.
Det här är andra fastigheten på kort tid
som byggts om till lägenheter. I höstas färdigställdes tre lägenheter av en gammal förrådsbyggnad på Kungsgatan. Även dessa
lägenheter hyrdes snabbt ut.
Aktuell information från Faxeholmen
Personal på grönbete
Faxeholmens VD Petri Berg krattar.
En gång per år stänger Faxeholmen kontoret och receptionen för att ge sig ut i ett par kvarter och bostadsområden. I år föll lotten på Tallvägen och Snickaren,
där man städade, målade och lagade det som behövde
städas, målas och lagas.
Men syftet med städdagen är inte bara att städa och
reparera. Lika viktigt är det att komma ut och träffa
hyresgästerna där de bor för att lyssna till idéer och
förslag, eller bara för att prata och ha trevligt i största
allmänhet.
Foto: Helen Lennartsson
Städdag på Tallvägen där Janne Söderman och Terese Strandell målade p-rutor. och
Marcus Gard rätade upp skyltar och rengjorde dem.
Tommy Åberg oljade sopkurer.
Kristina Ekengren och Hans Sundberg snyggar
till rabatterna på Norrtullsgatan 39 medan
Mats Kvist oljar in entredörrarna.
11
Aktuell information från Faxeholmen
Nu sorterar nästan alla matavfall
För ett par år sedan började Söderhamn NÄRA sitt matavfallsprojekt
och Faxeholmen var med från
start med Bergbacken som första
bostadsområde. Sedan dess har
område efter område lagts till.
– Nu är det inte mycket kvar att
göra, och det finns förklaringar
till varför vi inte är färdiga på alla
ställen, säger projektledare Gunnar
Lidén på Söderhamn NÄRA.
Redan då det stod klart att Söderhamn skulle börja sortera ut matavfall beslutade Faxeholmen att man skulle delta. Sedan dess har
stora förändringar skett på avfallsfronten. I
flera bostadsområden har man investerat i
nya soprum och sopskåp och där det inte
redan fanns hushållsnära källsortering passade man på att införa det också.
– Jag måste säga att det har fungerat
mycket bra att samarbeta med Faxeholmen,
de har hela tiden visat att de tar det här med
12
utsortering av matavfall och hushållsnära
källsortering på allvar, säger Gunnar Lidén.
I dagsläget är det i princip bara tre områden där matavfallsprojektet inte är helt
genomfört, men inom kort kommer även
dessa ha fått utrustning och nya kärl för
matavfallsinsamling.
Gunnar Lidén, projektledare på Söderhamn NÄRA.
I samband med att Faxeholmen började sortera ut matavfall försåg man kvarteret Pilen med nya, fina sopskåp.
– Delar av Ljusne och Sandarne är kvar
men vi är på gång och vissa områden kanske redan har börjat sortera ut matavfall
innan den här tidningen delats ut. Även
Hammarvägen i Söderala kommer inom
kort att få utsortering av matavfall, men där
väntar vi fortfarande på några kärlskåp som
inte har levererats, säger Gunnar Lidén.
Därefter är det bara tre områden på norr
som återstår och det är Norrberget, Skytten
och kvarteren längs Tallvägen. Här planerar Faxeholmen en del större om- och tillbyggnationer och hur det ska se ut är ännu
inte klart.
– Vi vill tillsammans med Faxeholmen
göra om sophämtningen och källsorteringen i grunden i dessa områden och det
är ganska mycket som måste falla på plats.
Särskilt svårt är det längs Tallvägen eftersom det inte finns så mycket utrymme att
använda där. Men när dessa områden berörs kommer alla hyresgäster få besked om
det, säger Gunnar Lidén.
Aktuell information från Faxeholmen
Sponsring
Faxeholmen har alltid försökt vara där folk är, eftersom det är viktigt att
finnas till hands även utanför kontorstid.
Det är också viktigt att stödja föreningslivet, därför sponsrar Faxeholmen
även en del evenemang.
Och det är viktigt att ge tillbaka något till sina hyresgäster.
Eftersom Faxeholmen är en så stor del av
Söderhamn vill man vara med i olika sammanhang som inte direkt har med kärnverksamheten att göra.
Det kan vara att ta del av evenemang som
Faxeholmen tycker är bra och att stödja det
lokala föreningslivet genom sponsring.
– Vi har inget uttalat sponsringsprogram
men försöker ställa upp när det känns rätt,
säger Anette Nord, marknadschef på Faxeholmen.
I år har Faxeholmen varit engagerade som
matchvärd åt SUIF och tillsammans med Söderhamn NÄRA bjöd man kommuninvånarna på en bandymatch. Ytterligare ett återkommande evenemang är baddagen som även det
arrangeras med Söderhamn NÄRA och kommunen. Det senaste evenemanget som Faxeholmen stöttade var Schools Out och strax
innan det sponsrade man Söderhamn Pride.
– Det är två bra och sociala arrangemang,
så dem stödjer vi, säger Anette Nord.
I sommar kommer Faxeholmen dessutom
att vara värd för en av Trivselkvällarna.
– Det blir den 9 Juli och då får vi besök
idolvinnaren Lisa Ajax, säger Anette Nord.
Våra hyresgäster är välkomna att hämta
2 biljetter per hushåll i vår kundtjänst under
vecka 28.
Foto: Helen Lennartsson
13
Aktuell information från Faxeholmen
Visning
Vi visar Smeden
seniorboende Ljusne den 2 juli kl 14 17. Lägenheterna är färdiga för inflytt
i oktober i år så de är inte färdiga när
de visas den 2:a.
Öppettider
i sommar:
Lunchstängt
fr.o.m. 22/6 t.o.m. 14/8
Mån-Tors 8.00-16.00
Fre 8.00-15.00
14
Krysset
Krysset 1/2015
Skicka in din lösning till:
Faxeholmen AB, Box 3, 826 21 Söderhamn.
Märk kuvertet med ”Krysset 1/2015”.
Din lösning vill vi ha senast den 31/8 2015.
De tre först öppnade rätta lösningarna
belönas med en trisslott.
Namn:
Adress:
Postadress:
15
Ett nummer in!
0270-729 50
Kundtjänst öppettider:
Mån-tor 08-16, Fre 08-15
Felanmälan via hemsida:
www.faxeholmen/felanmalan
eller e-post: [email protected]
Besöksadress: Humlegårdsgatan 2
www.faxeholmen.se