nr 28 - juni/juli 2015

№ 3/2015
UBB 28
för juni & juli 2015
1
Unnaryds Bygdeblad har fått
en ny design, dock innehållet
är samma: Allt som händer i
bygden och berör oss.
2
I denna sommarnummer kan ni
läsa om aktiviteter och evenemang och vad som händer under
sommaren 2015. Om du vänder
bladet så håller du även turistbroschyr för Unnaryd i handen. Vi
önskar alla en trevlig sommar och
redaktionen hoppas på att kunna
bidra till att du hitta just detta
som du letade efter för en spännande semestertid här i bygden.
Bolmens vatten SPF-resa till Jylland Kyrkan öppet dagtid Chalanderska museet Idrott Skogsliv Samfundet Forn sed Språkförvirring Odensjö Bonadsmålningskurs Stor sommaralmanacka
sida
sida
sida
sida
sida
sida
sida
sida
sida
sida
sida
2
3
4
5
6-7
8-9
11
12
14 - 17
21
22 - 23
nd
rn
Tu
u
aro
IN
N
IO
T
A ne
R M azi
FO e mag om
c
h
f t at ryd.
o
a
r
d
R he en wo.unn
U
t
w
TO at w
T
IS
1
INSÄNDARE
Bolmen – värdefull för många
2
R
onny Löfquist,
politiker från
Unnaryd, kommunråd i Hylte kommun, skriver om
aktuella frågor, tankar och funderingar
ur politisk synvinkel.
Stora delar av Skåne får sitt dricksvatten från Bolmen. Detta genom ett bolag
vid namn Sydvatten. I sitt arbete med
att säkra vattnets kvalitet har Sydvatten mycket på gång i våra trakter. Jag
bad därför företagets representant att
skriva i Bygdebladet för att informera
om vad som är på gång.
I alla samhällen är dricksvattenförsörjningen den viktigaste gemensamma frågan att lösa. När de västskånska vattentäkterna på 1950-talet inte
räckte till den växande befolkningen
beslutade regeringen att vattnet skulle
tas från Bolmen.
För att leda vattnet söderut anlades
den åtta mil långa Bolmentunneln,
som tog tio år att bygga och kostade
en miljard kronor. Projektet krävde
ett regionalt samarbete och därför
grundades det kommunägda bolaget
Sydvatten AB som idag har 16 delägarkommuner med totalt 900 000
invånare. Sydvatten bereder vatten
från Bolmen och från Vombsjön.
Uttagsrätter reglerar hur mycket vatten som maximalt får tas ur sjöarna.
Sydvattens uttag ligger med marginal
under dessa gränser.
2
Bara 40 procent av Sveriges befolkning får dricksvatten från en vattentäkt som har ett modernt skydd enligt
miljöbalken. På flera håll i landet pågår därför projekt för att inrätta nya
vattenskyddsområden och uppdatera
gamla. Ett exempel är Vättern där de
fyra länsstyrelserna runt sjön har beslutat om ett vattenskyddsområde.
För några år sedan påbörjade Sydvatten arbetet med att skapa ett vattenskyddsområde för Bolmen, Skånes
viktigaste råvattentäkt. Skyddet av
vattnet för dricksvattenförsörjning
går hand i hand med andra värden
såsom turism, sportfiske, yrkesfiske,
naturupplevelser och ekosystemtjänster. Alla boende, samhällsintressen
och näringsidkare vid Bolmen har
glädje av det skydd ett vattenskyddsområde innebär. Genom att värna
vattnets kvalitet förbättras även förutsättningarna för ett hållbart samhälle runt Bolmen. Under 2015 bjuds
kommuninvånare, föreningar, organisationer med flera in till dialogmö-
ten med diskussion kring frågor som
gäller vattenskyddsområdet och dess
konsekvenser.
1
Att säkra tillgången till rent vatten
är en av framtidens viktigaste utmaningar som kräver omfattande utbildningsinsatser. Sedan 2008 driver
Sydvatten därför högstadieprojektet
Drick kranvatten som syftar till att
öka ungdomars medvetenhet om
vattens värde. Örnaskolan i Hyltebruk är en av skolorna i projektet.
I samarbete med Lunds universitet
driver Sydvatten stipendiekursen
Tänk H2O! som kan sökas av gymnasielärare i Sydvattens delägarkommuner samt i kommunerna runt Bolmen.
Under två dagar på Tiraholm deltar
lärare, tillsammans med sina elever,
i workshops, miniföreläsningar, rollspel och experiment med temat vatten. Lärarna och handledarna på kursen kommer från Lunds universitet,
Sydvatten och Vildmarksgymnasiet
i Unnaryd. Tänk H2O! uppmuntrar
ungdomar till fortsatt utbildning och
engagemang för att främja en hållbar
utveckling inom vattensektorn.
Text: Anna-Karin Wickström, Sydvatten
Fotnot:
Följ arbetet med vattenskyddsområde Bolmen på www.sydvatten.se
Vattnet från Bolmen är avgörande för västra Skånes dricksvattenförsörjning. Inrättandet av ett vattenskyddområde gör det möjligt
att värna råvattnets kvalitet på kort och på lång sikt. Foto: Bertil Hagberg, Sesamphoto
SPF Seniorernas resa till Jylland i maj 2015
T
till en plats där cirka 700 vikingar begravts under 1000-1100 talen. Tillbaka till centrala Ålborg och med hjälp
av guiden fick vi gå den hemliga gång
som ledde till en speciell avdelning
av Duus Vinkjaelder. Denna inrättades under kriget på 40-talet eftersom
danskarna ej ville ”spisa” ihop med
nazisterna.
orsdag
Tidig start, vi väckte tuppen. Till
Göteborg och med färjan till Fredrikshamn. En god brunch serverades. Efter ankomst till Skagen, fick vi dagens
kulturella inslag: besök på Skagens
Museum där vi kunde skönja det berömda ljuset i tavlorna. Besök på Grenen där Skagerack och Kattegatt möts
i stora virvlar. Där åkte vi Sandormen
ut till yttersta udden med starka vindar. Middag intog vi på hotell Scheelsminde, strax utanför Ålborg. Efter en
lång dag var det dags för tidig och välbehövlig vila.
F
redag
Vi mötte upp vår guide i centrala
Ålborg. Han berättade historien om
staden och dess ursprungliga namn,
Alebo, så många av oss kände sig
som hemma. Han beskrev även hur
kungar genom århundraden hanterat befolkningen genom häxbränning
och fruktan. Även bödelns arbete beskrevs ingående. Ett tidigt kloster från
1400-talet och andra äldre byggnader
besöktes. Vi begav oss utanför staden
Efter en god lunch med danska smörrebröd, ställde vi kosan mot nordvästra Jylland, Hirsthals. En stor hamn
med färjetrafik till Norge och England. Därefter vidare till Rudbjerg
Knude, en fyr som 1900 byggdes 200
m från havet, och som ganska snart
rasar ner i havet. Mäktiga sanddyner
att vandra genom. Fyren har tidigare
under flera år ej kunnat ses från havet, beroende på de vandrande sanddynerna. Därefter en titt på Mårups
Kirke. En kyrka med gravplatser som
successivt flyttas längre in mot land
då havet och naturens krafter sakta men säkert tar en bit land per år.
Stora stup med enbart sand ger en
känsla av naturens krafter. Tillbaka
till hotellet med middag. Ett antal
gick därefter till ett kvällsdopp med
vattengympa, ledd av Inga-Lill. Vissa
andra såg på och såg till att vätskenivån hölls på rätt nivå.
L
ördag
Mot sydvästra Jylland på fina
vägar utmed hav och insjö. Annorlunda natur med vackra semesterhus
med vasstak. Lite bussfika kunde intas trots lite regn. Stopp för lunch i
Es-bjerg. Därefter på en uppbyggd
väg (8 km rakt ut i havet) mot Römö
vilket är danskarna och tyskarnas
semesterparadis.
Incheckning på hotellet Nordens i
Flensburg med god mat till middag.
Även här fick Christer med sig en del
att doppa sig i ett fantastiskt bad med
inomhus- och utomhuspool, bastu
och lite bubbelbad.
AKTIVITETER
Hemma igen nu utan några missöden
från en resa med seniorerna från Unnaryd och Jälluntofta följer här en liten
sammanfattning av dagarna. Det mesta regnet kom när vi åkte buss. Vackert väder med stark blåst när vi gjorde
stopp eller besökte någon sevärdhet.
Tack till Er som följde med!
3
S
öndag
Hemresedag med lite lugnare
tempo. Stopp i Haderslev för ett besök i en kyrka från 1400-talet samt
bussfika. Passerade Lilla Bältbron,
kort besök i Odense, Stora Bältbron
och därefter lunchbuffé på Korsörs
Golfklubb. Ett stopp i Roskilde för
kort koll på utsidan av den kolossala kyrkan (byggd år 1200) där medlemmar av den danska kungafamiljen
begravs.
Text och foto: Christer med flera
UNNARYDS KYRKA
Unnaryds kyrka ska hållas öppet dagtid
4
Under den tid då kyrkan renoverades
möttes jag och många av oss som arbetar i och kring kyrkan av något som vi
tolkade som en längtan, ja t o m som en
stark längtan. Många hade frågor om
hur arbetet fortlöpte och man uttryckte
hur angeläget man faktiskt tyckte det
var att kyrkan snart skulle tas i bruk
igen.
Mot bakgrund av denna längtan tyckte jag som präst att det skulle kännas
oerhört märkligt att efter kyrkans
högtidliga återuppöppnande så att
säga ”bomma igen bygget” och låsa
kyrkan så att ingen kunde komma
in dagtid. För jag tror att människors
längtan ska tas på allvar och jag tror
att vi som människor och kristna har
ett uppdrag att öppna upp och släppa
in. Därför betyder det så mycket att
kyrkan hålls öppen varje dag - hela
året.
2
Det är en praktisk fråga med djupa
andliga rötter. Det är en fråga om vil-
ken typ av andlighet vi vill odla, vad
vi tror på - öppenhet och livsmod eller
slutenhet och rädsla? Som människor
och kristna vill vi vara öppna och vill
att kyrkan predikar det öppna livets
möjligheter även när det inte hålls
gudstjänst. Vi vill att hon står där och
säger ”Välkommen - här finns en öppen plats!”. Här finns en plats där vi
inte är så ängsligt rädda om saker att
vi stänger ute människor. För kyrkan
är till för människor – inte tvärtom!
Den öppna kyrkan är en del av allt
det vi tror och hoppas på för oss själva, vår bygd och för hela världen.
3
Unnaryd är en by som värnar öppenhet och respekt för människors längtan. Till oss kommer människor från
alla jordens hörn med en längtan om
att få leva i fred och frihet och vi ser
det som ett privilegium att få öppna
våra olika gemenskaper för dem. Att
säga välkommen är en hederssak. Det
är den andlighet som vi som kristna
vill ska genomsyra hela samhället så
varför inte börja med själva kyrkan?
Så där står hon nu – med öppen dörr
– och hon används, inte bara som
turistattraktion. Människor kommer
till kyrkan på sina egna villkor, med
sin egen längtan. Ljus tänds i ljusbäraren, ibland sitter någon i en bänk och
tänker, någon sjunger och kanske ligger någon raklång i en bänk och bara
vilar. Ibland kan man höra en och annan kantor öva på någon av orglarna.
Det är så det ska vara. Kyrkan är öp-
pen för dig och om du vill hålls hon
också öppen av dig.
1
En grupp ”nyckelpersoner” turas om
att en vecka i taget ansvara för kyrknyckeln och för att öppna på morgonen (senast 9:30). Vi vill gärna bli fler
i den gruppen. Kanske har också du
tid och möjlighet att hjälpa till i detta viktiga och glädjerika arbete? I så
fall går det bra att höra av sig till mig
på nummer: 0371-60052 alt. e-mail:
[email protected]
Tanken är att ha en igenkänningsfaktor som kommer synas på skyltning i
byn eller på hemsidan. Unnaryd ska
ha en egen stil!
1
Självklart vill vi att alla ska ha möjlighet att synas på bästa möjliga sätt
på hemsidan och vi har gjort vårt bästa för att genomföra detta. Om din
verksamhet eller förening inte finns
med vill vi att du hör av dig till oss,
så fixar vi det.
Besök www.unnaryd.com och kontakta oss med kommentar eller önskemål på: [email protected]
2
lla är varmt välkomna att delta på nästa profileringsmöte.
Dina idéer och tankar behövs!
Nästa möte är den 8 juni kl 19:00 i
församlingshemmet en trappa upp.
”Blott i det öppna har du en möjlighet.
Låser du om dig kvävs och förtvinar du.
Ut i det fria skall du med Herren gå.
Kraften fullkomnas mitt i din svaghet
då.”
(Sv Ps 90:1)
Text: Josefin Dahlgren
Foto: Friedrich Anders, Josefin Dahlgren
Unnaryds nya outfit
Sedan i höstas har några unnarydsbor
träffats för att diskutera profileringen
av vår bygd. Vi har kunnat läsa om
arbetet med att presentera bygden på
ett enhetligt sätt, med skyltar, hemsida
broschyr med mera, i tidigare nummer
av Bygdebladet.
Hittills har vi framförallt fokuserat
på att få den nya hemsidan färdig till
sommarsäsongen. Med den vänder vi
oss bland annat till de boende i bygden, turister och de som funderar på
att flytta hit. Men som ni ser har även
Unnaryds bygdeblad fått en ny look.
A
Upptäck och utforska Chalanderska muséet i Jälluntofta
ler av familjen Westberg, Värnamo. I
den del av museet där ”snickarboa” är
inrymd, finns verktyg som körnare,
brotsch, getfat och rubank. Gör ett
besök så får ni veta hur dessa verktyg
har används.
3
Museet är intressant på olika sätt då
man kan se alla verktyg, skisser och
det färdiga resultatet. Själv har jag besökt museet 6-7 gånger och upptäckt
nya saker hela tiden, men det är inte
så konstigt då det var ca 2000 föremål
som flyttades från det Chalanderska
hemmet i Torskinge till Jälluntof-
FÖRENING
Nu pågår utvändig renovering av Chalanderska Museet och en del av arbetet utförs av medlemmar i Jälluntofta
Samhällsförening.
Museet invigdes 1984 efter en gåva
från Daniel Chalander, son till finsnickaren Johannes Chalander 18441931. I den förra detta bygdegården
finns ett flertal fina och unika möbler,
med intarsiainläggningar, tillverkade för cirka 100 år sedan med enkla handverktyg. En tillverkning som
kräver millimeterprecision och tålamod, något som Johannes Chalander
hade.
2
Möbelsamlingen utökades under
2014 då stiftelsen erhöll två fina möb-
ta. Ett utflyktsmål i vårt närområde.
Öppettider och kontaktpersoner se
annons.
Text och foto: Nils-Erik Lagerwall
Foto: Evelina Håkansson
Göran Martinsson och Arne Johansson
5
Ansök om stöd från fonder
Nu är det dags för föreningar, studerande och pensionärer
inom Unnaryd/Jälluntofta församling,
att söka bidrag från stiftelser/fonder.
För ytterligare information angående:
• Lars och Gulli Asproths donationsfond
• Syskonen Johanssons Andersabo Stiftelse
• Åke Oskarssons Stiftelse för studerande ungdom
• Syskonen Lars Oskar och Anna Larssons donationsfond (Sjö)
Kontakta:
Kristian Lindegaard, Samhällsföreningen 0371-60705
Anders Lillieberg, Samhällsföreningen 070-2307272
Jöns Johansson, Samhällsföreningen 0371-60116
För ytterligare information angående:
• Gräshultsfonden
Kontakta:
Niels Sörensen,
Kyrkorådet 0371-60467
Ansökningshandlingar för bidrag från fonder/stiftelser kommer att finnas tillgängliga på Södra Hestra
Sparbank i Unnaryd från den 1:e maj.
Sista dag för ansökan om bidrag är den 15 juni 2015.
IDROTT
Ungdomscupen i luftpistolskytte i Töreboda
Helgen 14­och 15 mars var Unnaryds
Pistolskytteförening iväg på årets höjdpunkt, vilket är den stora riksfinalen
för juniorer i luftpistolskytte i Töreboda.
Ca 175 skyttar från Malmö i söder till
Haparanda i norr samlades under helgen för att ha riksfinal i Ungdomscupen samt för sittande skyttar kora en
ungdomsriksmästare och för de äldre
butiken!!
Höstmys i
tävlingen "Allans Minne".
sig hösten
u närmar
N
De tävlande är från ca 8 år och upp
Vi har blommorna
till 25 år. Från Unnaryd deltog Hugo
och pyntet
Johansson och Signe Hägglund i klass
för att få höstkänsla
Välkomna!
LP11, Oliwia Majdak i LP15F och
Susanna Hoving i LP25F med Karin
Följ oss på facebook
Hoving som ledare.
Insjöfiske • Rökeri • Gårdsbutik Susanna Hoving, Hugo Johansson, Signe Hägglund, Oliwia
Majdak
Vi stack iväg från Unnaryd påFiskrestaurang
fredags• Glasscafé • Pub
eftermiddagen för att vara utvilade sin klass. Resten av dagen gick åt till marginal blev tvåa, bara en inner tia
när det skulle tävlas på lördagsmor- att titta på de andra skyttarna och från segern. Vid halv åtta på söndagsNu finns det möjlighet att boka
gonen. Vi bodde i skolsal tillsammans att bada. På kvällen var det ledartäv- kvällen var vi åter i Unnaryd och mina
Fars dag & Julbord
ling som undertecknad deltog i med skyttar var nöjda, glada och trötta och
med skyttar från Karlstad som
vi även
Säkra
dina platser!
delade logi med förra året, så det blev hyfsat resultat. Denna tävling tycker ser redan fram mot nästa års tävling i
ungdomarna ärVarmt
väldigt
rolig då de får Töreboda.
ett glatt återseende.
Välkomna
hoppa och skrika allt vad de orkar för Intresserad av att pröva på?
3
Familjen Ekwall
Lördagens skytte gick alldeles ut- att störa så mycket som möjligt.
Tag
kontakt,• yngre
som äldre, med mig
Tel:
0345-10114
www.olandersblommor.se
Öppet: Måndag - Fredag 9 - 18 • Lördag 9 - 14 • Söndag stängt
2
märkt, Hugo slog sitt rekord och blev
på Lantmännen så berättar jag mer.
tel. 0371- 640 19
29:a, Oliwia blev 9:a, Susanna 4:a och På söndagen blev det väldigt spä[email protected]
Signe slog också sitt rekord och vann nande då Signe med minsta möjliga
Text & foto: Karin Hoving, Unnaryds PSK
www.tiraholm.se
Njut av mathantverk vid Bolmen
TIRAHOLMS FISK
6
hälsar
www.facebook.com/tiraholm
Långholmens
Café
UnnaRum
Långholmens
Café
Nya öppettider i
Servicebutiken:
mån - fre
lördag
söndag
Lemmi
Café • Bar • Restaurang
Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang
Inredning • Hantverk • Kuriosa
Café ° Bar ° Restaurang
Oktoberfest
lördagen den 18/10 kl 18 - 01
Unna dig en stund hos oss - god mat och dryck i gemytlig miljö
09 - 18
10 - 14
stängt
Unna dig en stund hos oss - god mat och dryck i gemytlig miljö
Vi se
s på
Mac
0371-600 86 | www.unnarydslantman.se
HÖSTERBJUDANDE!
Kolla in vår hemsida och Facebook
för butikens öppettider samt för framtida
evenemang såsom pubkvällar
ken!
Trevlig sommar!
www.unnarum.se
www.facebook.com/UnnaRum
Semesterstängt
Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd
Caféet drivs av Unnarum AB
tel: 0371 - 603 36
[email protected]
Unnaryds
Under oktobermånad erbjuder
jag mina kunder:
Få en flaska shampoo vid hårfärgning
Få en flaska av shampoo och
en balsam vid hårfärgning och
slingor
v. 29 & v. 30
Öppettider och evenemang
www.unnarum.se eller
www.facebook.se/UnnaRum
GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077
Longitud 13.5291869
Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd
Caféet drivs av Unnarum AB
tel: 0371 - 603 36
[email protected]
Pub & Pizzeria
Pizza, Kebab, Sallad,
à la carte,
Sportsbar
Välkomna
att boka
tid eller
drop in!
Tel: 0371-600
83
3
Öppettider och evenemang
www.unnarum.se eller
www.facebook.se/UnnaRum
GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077
Longitud 13.5291869
UDK - Unnaryds dragkampsklubb, sommaren 2015
Nielsen. Två av dragarna kom från
Hovmantorps DK: Erik Atterheim,
Filip Andersson. Coach Mårten Johansson.
Tre av våra ungdomar tävlade för
Hovmantorps DK. De lyckade ta sig
till andra plats efter en förlorad match
mot vinnarna Björke SK.
I det andra blocket var det Öppna600
som avgjordes. UDK ställde där upp
med två lag. Första laget slutade på åttonde plats medan andralaget slutade
på en fjärde plats.
2
I det sista blocket avgjordes Damer540 och Herrar680. Damerna
drog tillsammans med
Hovmantorps DK och
vann sin klass och gav
därmed ännu fler ostar till
klubben. Det vinnande
laget bestod av: Lindita
Vukaj, Lovisa Persson, Josefine Forslid, Magdalena
Persson, Karolina Persson. Från Hovmantorp:
Anette Klinthäll, Nabaa
Al-maksoos, Nenne Win-
troth. Coach Jesper Persson.
För herrarna gick det inte sämre. De
drog två lika men vann ändå klassen
med 1 poäng. Det vinnande laget bestod av: Patrick Müller, Daniel Malm
Nielsen, Mårten Johansson, Göran
Standahl, Tomas Persson, John Åsberg Davidsson. Från Hovmantrop
Osian Klinthäll och från Löftadalens
DK Jacob Svensson. Coach Roger
‘Knasen’ Andersson.
2
Näst på tur har vi en internationell
tävling i Mosnang, Schweiz 6-7 juni.
Våra träningstider är kl 18:30 tisdagar
och torsdagar, kl 17:00 söndagar. Alla
som är nyfikna på vår sport är välkomna att prova på. Vårt gym är även
öppet för alla som är medlemmar och
över 15 år.
Är du intresserad?
Kontakta Roger 'Knasen' Andersson
för mer info om både gym och dragkamp.
Roger 'Knasen' Andersson
mobil: 070-83 84 665
Text: Lovisa Persson, Unnaryds DK
Unnaryds Gymnastik- och Idrottsförening
Loppis 1 augusti
En god sommar med mycket
fotboll önskar vi i UGoIF.
Matcherna på hemmaplan
finns med i almanackan. Passa även på
att kolla när ungdomslagen spelar här!
Rapport från A- och B-laget
Säsongen började i april och resultaten var lite blandat i A-laget: Två oavgjorda, en förlust och en vinst.
B-lagets samarbete med Lidhult fungerar mycket bra. Ibland har vi sex till
sju spelare var, senast hade Lidhult tio
spelare och vi endast tre. En vinst och
två förluster hittills. Alla målen gjorda
av far och son Mosleh från Lidhult.
Gräsklippning på
fotbollsplanen
Är det någon som vill hjälpa till
med gräsklippning på Strandvallens
grönytor? Just nu är det fem personer som klipper med en jourvecka
var tredje vecka. Krister Åkesson (som
tyvärr inte var med i klubbmagasinet)
är själv på sin indelade vecka och han
kan behöva någon som han delar jourtjänsten med. Har du tid över några
timmar var tredje vecka, så hör av dig
till Krister eller Ove Larsson. Man styr
helt själv när man vill klippa.
Lördagen den första augusti är det dags för den stora
UGoif-Loppisen igen som
arrangeras vart annat år på
torget i Unnaryd. Visningen börjar kl 12:00 och försäljningsstart är kl 13:00.
Auktion av dyra och stora
föremål kl 14:00.
Det behövs många som hjälper till:
Insamlingen kommer att ske på fredag eftermiddag och lördag förmiddag. Det går åt folk till utkörning i
byn för insamling, och folk som sorterar och säljer under hela dagen, så vi
hoppas på att många ställer upp, både
de som brukar vara med, men även
nya är hjärtligt välkomna. Hör av er
till någon i föreningen om ni vill hjälpa till. Det finns alltid något att göra.
På kvällen blir det grillfest!
Text: Bo Helge, UGoIF
IDROTT
Årets första utomhustävling i dragkamp avgjordes den 9 maj. Det var det
årliga Boxholmsdraget som gick av stapeln. Det unika med denna tävling och
det stora priset som alla kämpar om är
Boxholms Ost. För UDK blev det hela
17 ostar!
Dagen började med klasserna Herrar720 och UngdomsJunior600. Herrarna startade riktigt bra. Med endast
en förlorad match slutade de på första
plats och vann därigenom osten. Det
vinnande laget bestod av Patrick Müller, John Åsberg Davidsson, Tomas
Persson, Roger ‘Knasen’ Andersson,
Göran Strandahl och Daniel Malm
7
Niclas Pettersson, ny styrelseledamot i Unnaryds Lantmän
SKOGSLIV
Unnaryds Lantmän har haft årsmöte
på Tiraholms Fisk. Till ny ledamot i
styrelsen valdes Niclas Pettersson, Fjällandsnäs. Niclas driver företaget Fjälabygg AB Nicklas Pettersson och har
fem anställda.
Niclas hoppas och tror att Unnaryds
lantmän är viktig för unnarydsborna.
De slipper åka miltals för att handla
saker när det finns i närområdet. Han
menar att det är viktigt som kund att
komma in i butiken i Unnaryd för att
lätt kunna se produkten, prova och
testa. Niclas hoppas vidare att unnarydsborna ställer upp fortsättningsvis
för bygdens butik. Där finns ju det
allra mesta för trädgård och arbetskläder såväl till barn som vuxna.
Vi önskar Niclas lycka till i styrelsen. Med sitt entreprenörs- och företagstänk kommer han att tillföra styrelsearbetet många goda idéer.
Övriga i styrelsen är ordf. Yngve Johansson, Piggebo, vice ordf. Nils
Ekvall, Tiraholm, sekr. Markus Edvinsson, Järanäs och Pär Holmström,
Urshult.
Text och foto: Göte Carlsson
Full fart hos bröderna i Piggebo
8
År 2013 tog bröderna Robert Johansson
och Fredrik Rubin över fastigheterna
i Piggebo och Ytterbo efter sina föräldrar. De driver tillsammans Piggebo Lantbruk och har ca 125 köttdjur.
Bröderna är i allra högsta grad aktiva
skogs- och jordbrukare.
De jobbar inte bara på fastigheterna i
Piggebo och Ytterbo utan har dessutom ca 35-talet arrendeställen främst i
Unnaryds bygden. De håller därmed
landskapet öppet till gagn för oss Unnarydsbor, men även för alla de turister som vistas i bygden. Bröderna
bidrar därmed till att många av oss
trivs och stannar kvar i bygden. Robert och Fredrik har med andra ord
en stor och viktig uppgift.
3
Det är inte konstigt att de har fullt
upp med olika uppgifter inom jordbruket så här i vårens och försommarens tid. Någon vanlig 7-16 arbetstid
existerar inte utan arbetstiden får anpassas efter omständigheterna. Det
hindrar inte att de dessutom (under
övrig tid på året) hinner med skogsarbete, inte bara hemma på de egna
fastigheterna utan även åt Nydala såg
samt hos privata skogsägare. Deras
specialitet är naturvårdshuggning.
De utför röjning, gallring och slutavverkning. Dessutom hugger de manuellt med motorsåg och är därmed
flexibla entreprenörer. De säger båda
att de har ett genuint intresse för de
gröna näringarna, som därmed har
blivit en livsstil. Finessen är att de
åtar sig små objekt samt också t ex
strövindfällen. Inget blir kvarglömt i
skogen eftersom de hugger upp och
kör ut virket direkt. Till skogsmaskinparken hör en Valtra A 95 med 100
hästkrafter samt skördare Valmet 901.
1
Skogen är viktig för skogbonden,
samhället och industrin. Skogen är i
särklass den viktigaste nettoexportören och betyder därför ekonomiskt
mycket för landet. Skogen bör därför skötas aktivt, skonsamt och med
känsla för olika åtgärder under dess
omloppstid.
Fredrik, Ella och Robert i röjskogen. Här har
man röjt fram tallen på ett utmärkt sätt.
Text och bild: Göte Carlsson
Bröderna Johansson och skogstraktorn med griplastarvagn i ett naturvårdsområde.
Här är främst granen borthuggen.
Unnaryds LRF har haft studiebesök på Unnaryd Modell
SKOGSLIV
Unnaryds LRF ordförande Sune Palm
hälsade 65 personer välkomna på Unnaryds Modell den 7 april 2015 kl
18:00.
Företagarna och tillika bröderna Daniel, Martin och Stefan Larsson redogjorde om den utbyggnad som blir
färdig under våren. Daniel betonade
starkt att de har själen i Unnaryd och
vill satsa i bygden.
2
Katarina Hedström Klarin, vd LRF
konsult, berättade att LRF konsult
är marknadsledande inom jord- och
skogsbruk. 75.000 kunder finns med
olika behov. Digitaliseringen ger otroliga möjligheter. Arbetstiden 8-17
har luckrats upp via digitalisering.
Skattehöjningar och försämringar
som blir för landsbygden och skogsbrukarna redovisades av Göte Carlsson, bl a höjs skatten på drivmedel,
skogskontot försvinner och rotavdraget försämras från 50 % till 30 %.
Man passade på också att tala om de
Bild visar bröderna Larsson redogör över företaget
aktiviteter som är på gång: 12 maj kl
18 Femsjö i centrum, 21 maj vårfest
med TV4 teamet på Alebo och bussresa till Vimmerby och Södra Vi bygden den 26 juni.
Text och Bild: Göte Carlsson
Sune Palm överlämnar blommor till
Katarina Hedström Klarin
9
Skogs- och maskinmässan i maj blev stor framgång
Det traditionella Unnaryds majtorg
hade i år förstärkts med skogs- och maskinmässa. Torggruppen för Unnaryds
torg ville nämligen utveckla och förnya
torget/marknaden för att nå ytterligare
publik till torgdagen. Arrangör är Unnaryd/Jälluntofta Hembygdsförening.
Det blev stor framgång. Över förväntan kom många utställare, som hade
skoglig anknytning, vilket var väldigt
positivt. Dessutom kom många besökare från när och fjärran. De besökte
inte bara skogsmässan utan även de
ordinarie torgknallarna.
1
Hembygdsföreningens ordförande
Ove Benjaminsson hälsade såväl utställare som besökare välkomna. Ove
presenterade dagens invigningstalare
professor emeritus Harry Eriksson.
Han framförde i sitt tal en tillbakablick på skogens och maskinernas
utveckling från 1950-talet. Då var
det plockhuggning som förekom
och mindre maskiner. Nu har vi fått
det omtalade trakthyggesbruket med
stor andel gran och stora tunga maskiner i skogsbruket. Harry avslutade med förhoppning om att även
andra trädslag skulle komma i fråga.
Han tillönskade de entreprenörer och
maskintillverkare som vågar satsa på
mindre skogsmaskiner i skogsbruket,
för att minimera körskadorna i skogen, ett stort lycka till.
3
Alla utställare hade på ett fantastiskt
sätt lagt ner oerhört arbete på sina
montrar för att locka publik. Det var
därför svårt för Skogs- och maskinmässans enväldige domare Ove Benjaminsson att utse den bästa och mest
kreativa montern. Till slut utsågs tre
utställare som han ansåg var mest
fängslande och kreativa nämligen Peter Börjesson på Peters Skogstjänst ,
Bengt-Olof Emanuelsson med sin
specialgrävmaskin och Daniel Thyni, med flispannan från Hargassner i
samarbete med Unnaryds värme.
Karin Hoving fick dra lott och pristagare blev Peters Skogstjänst. Peters
inriktning är ekhuggning med uttag
av prima timmer.
Text och bild: Göte Carlsson
Daniel Thyni, Bengt-Olof Emanuelsson Karin
Hoving, Ove Benjaminsson och Peter Börjesson
ANNONSER
066 Mobil: 076
stgård
stgård
i Unnaryds Prä
Kamin • Gjutjärnspis • Braskamin • Frimurning • Köksspis • Utekök • Täljstenskamin
ds Prä
i Unnary
www.kaminatelje.se
Prästgårdsvägen 4. Unnaryd
Öppet. fredagar 14:00 - 18:00. lördagar 10:00 - 14:00
Braskamin
Eller boka tid 076 12 72 510 www.kaminatelje.se
Frimurning
Köksspis
10
service och tjänster till ägare av fritidshus
:0
fon
e
l
Te
37 1 6 3
066
•
Mobil: 07
6 79
Skorsten
55
Grill
Hallands Stugservice
24
2
Skötsel, renovering och reparation
ww
w. h a
ll a
Utekök
ea
m -y
. c o - all
e
c
i
v
n dsstug ser
ice
rv
e
s
d
un
o
r-r
Prästgårdsvägen 4 i Unnaryd
öppet fredagar 14:00 - 18:00 och lördagar 10:00 - 14:00
eller boka tid 076 12 72 510 www.kaminatelje.se
We take care
of your ”holiday-stuga” while you’re away.
Redaktionen & Utgåvan
Lars-Göran Malmberg
från Jälluntofta
Redaktion:
Judith Etzold, Jessica Johansson, Evelina Håkansson
Ansvarig utgivare: Ove Benjaminsson, Hembygdsföreningen
Layout: Judith Etzold och Evelina Håkansson
Adress: Prästgårdsvägen 4, 31083 Unnaryd
Kontakt: [email protected] eller tel: 076-13 63 025
Redaktionsslut för nästa nummer: 10 juli 2015
2000 tryckta exemplar, på 100% återvunnet papper
Att ladda ner under: www.unnaryd.com.
Utgivning sker varannan månad.
Foto om inte annars angiven: Evelina Håkansson, Malin Ekwall, Judith Etzold,
Göte Carlsson,
Prenumeration:
Beställa bygdebladet digitalt under mail: [email protected]
eller via posten för 150:-/år inom Sverige, 200:-/år utomlands.
Tack vare annonsering och mycket ideellt arbete är bladet gratis
och delas ut till alla hushåll i Unnaryd, Jälluntofta, Femsjö och Odensjö.
Vill man stötta bladet finansiellt, kan man sätta in pengar
på Bankgiro: 734-9673.
LS BILVERKSTAD I UNNARY
E
I
N
D
DA
DANIEL SOKALSKI
ÅKERVÄGEN 4A
MOBIL: 073-093 20 37
Reparation av bilar, försäljning av däck och bilreservdelar, kontroll av
det tekniska tillståndet innan bilbesiktning, byte av bromsbelägg, olja,
reparationer och byte av underkända komponenter
Nordisk naturreligion - internationellt läger i Unnaryd
Nu är
i bygden. Syftet med lägret är
att asatroende och fornsedare
från olika samfund och organisationer i olika länder skall få
möjlighet att mötas och umgås, utbyta erfarenheter och fira tillsammans.
Under lägret kommer det anordnas
föreläsningar, workshops, samtalscirklar, ceremonier, berättarstunder,
musikframträdanden och mycket
mer!
2
Samfundet Forn Sed Sverige är värd
för lägret. Vilka är då vi? Vi utövar
nordisk naturreligion med rötter i
gamla traditioner och seder. Vi vänder
oss till gudar som Freja, Frigg och Tor,
men även till lokala naturväsen. Vi firar årets högtider och naturens skiftningar genom ceremonier och blot.
Ordet blot kan låta avskräckande för
en del, men våra blot är helt igenom
fredliga och livsbejakande sammankomster. Våra offergåvor består av
mat och dryck eller kanske en bukett
vackra blommor. Musik och sång är
inslag som är vanligt förekommande
i ett blot. Förutom årshögtiderna erbjuder vårt samfund även ceremonier
på väg
n
e
r
a
m
m
so
Vi har
blommorna och jorden
för din balkonglåda och trädgård.
Välkomna!
Öppet: Måndag - Fredag kl 9 - 18 • Lördag kl 9 - 14 • Söndag stängt
AKTIVITETER
I sommar anordnas ett internationellt
sommarläger för hedningar och asatroende i Unnaryd. Det kanske inte direkt
tillhör vanligheterna, så därför kan det
vara på sin plats att berätta lite om vilka vi är och vad vi gör. Det är tredje
gången ett sådant här internationellt
läger anordnas. Första gången arrangerades det i Danmark, gången därpå i
Tyskland. Och nu är det alltså Sveriges
tur.
Att vi har fått möjligheten att vara i
Unnaryd med dess vackra natur är
vi mycket tacksamma för. Vi kommer i sista veckan i juli och håller till
vid Vildmarksgymnasiet och hoppas
att ni som bor här skall känna att vi
håller vårt läger i en anda av respekt
och lyhördhet för er som är boende
vid livets stora steg: namngivning,
vuxensteg, vigsel, äldresteg och begravningar.
1
Samfundet Forn Sed Sverige har inga
profeter eller dogmer. Vi bestämmer
inte vad våra medlemmar skall tro eller inte tro. Alla har frihet att förstå
gudarna på sitt sätt. Som krafter i naturen, som krafter i människan, eller
som väsen med en egen existens. Eller
kanske en kombination. Vi välkomnar alla som har en humanistisk och
demokratisk livssyn och som erkänner alla människors lika värde oavsett
kön, ursprung eller sexuell läggning.
Samfundet och dess medlemmar ska
också stå för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället.
Om du har några frågor om lägret eller
om vårt samfund så besök gärna vår 11
hemsida, www.samfundetfornsed.se
eller kontakta oss, [email protected]
samfundetfornsed.se
Henrik Hallgren, Rådsgode
Samfundet Forn Sed Sverige
ANNONSERING I NÄSTA BYGDEBLAD:
Kontakta oss gärna om du vill annonsera i nästa blad, vi hjälper till
med layouten. Det finns olika storlekar för annonser (BxH):
A4 (hela sidan, 165x260mm)
1600 kr
A5 (halva sidan, 165 x130mm) 800 kr
A6 (80x130mm)
500 kr
A7 (80x60mm)
250 kr
B4 (165x60mm)
500 kr
B3 (80x100mm)
400 kr
B1 (80x45mm)
150 kr
mail: [email protected]

Storgatan 6, Hyltebruk
Tel: 0345-10114 • www.olandersblommor.se
Följ oss på facebook: Olanders-blommor-ting





Språklig förvirring och - ibland avsiktliga - missförstånd
INSÄNDARE
I den smältdegel av olika nationaliteter
och språk, som Sverige och även Unnaryd håller på att bli, kommer jag
som äldre ihåg den tid då utlänningar,
frånsett möjligen från våra grannländer, var mindre vanliga och en mörkfärgad invandrare närmast var en sensation på en mindre ort.
Unnaryd har tidigt varit öppet för
besökare; först upptäckte danskarna
bygden som turister, senare tyskar,
och nu har många flyttat hit för gott;
holländare, polacker och vietnameser
m.fl. oftast som arbetskraft. Till det
kommer i dag alla flyktingar. Denna
smältdegeln verkar ge kraft och energi
åt bygden.
2
Med den här artikeln vill jag bara ge
några exempel på språkliga missförstånd, som ibland varit roliga, ibland
besvärliga. Det skulle vara intressant,
om fler kunde berätta om sådana.
När jag gick i skolan och vi kämpade
12 med den tyska grammatiken, lättade
det upp med lite skämt ibland. Den
tyska meningen: Der Greis rief seine
Kinder und sprach (gubben ropade
på sina barn och sade) blev i vår översättning: Grisen rev sina kinder och
sprack. Es ist unser in der Luft var
också ett sätt att avsiktligt missförstå
skillnaden mellan substantivet våren
(tyskans Frühling) och pronominet
vår, som uttrycker ägande och ju heter
detsamma på svenska. På den tiden
drillades man mycket i grammatik.
Mera allmänt är nog skämtet om tysken, som vid anblicken av ett vackert
sjölandskap utbrast: Sehr schön! och
fick till svar: Ja visst ser jag sjön – eller i Skåne kanske: Ou naj de här e
Finjasjön. Från Skåne kommer också
skämtet om svensk-franska problem.
Det berättas att när hustrun till den
franske kungen Karl XIV Johan (anfadern till vår nuvarande kung) landsteg i Helsingborg, möttes hon efter
en period av svår torka av besvikna
helsingborgare, som på ren skånska
ropade: Vi vill ha rein (regn). Hon
tyckte det var ett fantastiskt fint mottagande. Leve drottningen heter nämligen på franska: Vive la Reine. Tro
det den som vill!
1
Möjligheten att missförstå våra nordiska grannspråk är nog ännu större,
just på grund av likheten i ord som
ändå har fått olika betydelser. En del
av skillnaderna mellan svenskan och
danskan avhandlas rätt grundligt av
Sören Kabell och lite av mig i Hembygdsföreningens Årsskrift 2012. För
att bara ge ett kort exempel här, så är
det ju skillnad på betydelsen av en
svensk piga och en dansk pige eller
en norsk pike. Och vi svenskar kan ju
undra över varför både danskan och
franskan t.ex. måste räkna så konstigt
vid högre tiotal, t.ex. danskans tres(sinds tyve) = tre gånger tjugo i stället
för sextio, eller att fransmännen säger
fyra gånger tjugo vid åttio och sextiotio i stället för sjuttio. Förklaringar tar
för stort utrymme här.
Men engelskan då? Tyvärr minns jag
inga exempel på lustiga missförstånd
som säkert finns där också. Däremot
kommer jag ihåg en av de limericks
med nonsensinnehåll i våra engelskböcker, som lättade upp innehållet
och som kanske också speglar lite av
den speciella humorn i Alice i Underlandets och Harry Potters land.
There was a young lady from Riga (raiga)
who smiled as she rode on a tiger
They returned fråm the ride
with the lady inside
and the smile on the face of the tiger
Text: Brita Wester
Prenumeration av bygdebladet
Det är möjligt att beställa bygdebladet digitalt under mail:
[email protected]
eller via posten för 150:-/år inom Sverige,
200:-/år utomlands.
Bygdebladet finns också på facebook.
www.facebook.com/Unnaryd
Och kan laddas ner digitalt under
www.unnaryd.com eller www.ujh.se
KALLELSE
till ÅRSSTÄMMAN
ANNONSERING I NÄSTA BYGDEBLAD:
för medlemmar i
UNNARYD FIBER, EKONOMISK FÖRENING
Kontakta oss gärna om du vill annonsera i nästa blad, vi hjälper till
med layouten. Det finns olika storlekar för annonser (BxH):
A4 (hela sidan, 165x260mm)
1600 kr
A5 (halva sidan, 165 x130mm) 800 kr
A6 (80x130mm)
500 kr
A7 (80x60mm)
250 kr
B4 (165x60mm)
500 kr
B3 (80x100mm)
400 kr
B1 (80x45mm)
150 kr
mail: [email protected]
Måndag den 22 juni 2015 kl. 18:30
i Församlingshemmet i Unnaryd
Kallelse och dagordning skickas innan stämman.
VÄLKOMNA! //Styrelsen
Välkommen på invigning av NYA macken mitt i
Unnaryd!
Sänkt pris med
1:-
litern! OBS! Gäller endast fredag 5/6
På fredag den 5 juni inviger vi den nya bensinstationen i Unnaryd!
Nya supermoderna pumpar och en separat höghastighets dieselpump för entreprenörer och
tunga fordon. Du kan tanka bensin och diesel till Smålands lägsta pris! Vi bjuder på kaffe och
korv med bröd 10-18. Välkommen till Unnaryds mest centrala bensinstation!
EXTRA! Sommarspolarvätska
Vi bjuder på 1,5 l spolarvätska när du tankar!
r
ä
n
e
i
m
e
r
p
Välkomst tar kortet
du häm tiken.
i bu
Ansök om kort
så får du en
välkomstpåse
i premie!
Nyhet! Kvitto
och faktura
på mail!
e
f
f
a
k
å
p
r
e
d
u
j
b
!
i
d
V
ö
r
b
d
e
m
v
r
o
k
h
oc
®
Snart 100 år av företagande!
ODENSJÖ
Kom och lek i Odensjö
Låna ett krocketspel eller låt barnen pröva på ringlekar. I sommar blir det lekfullt i
Odensjö Hembygdspark när Hembygdsföreningen visar lekar och bus från förr och
nu och Sveriges första Bakeboard. Blandat med några bra fiskehistorier i utställningen ”När inte armarna räcker till”.
Musikaliskt lekfullt blir det också när Gunhild Carling och hennes Big Band tar
plats på scenen under Sommarfesten den 1 augusti.
– Vi vill att våra besökare både ska kunna se och pröva på när de kommer till oss,
berättar Hembygdsföreningens ordförande Jenny Svensgård.
L
eksaksutställning
Förra året fick besökarna på söndagarnas våffelservering pröva på att
tvätta på gammalt vis. Men i år blir
det mer lekfullt när hembygdsparken
slår upp portarna för sin våffelservering den 14 juni. Föreningen har
samlat ihop lekredskap och idrottsutrustning från förr men även kunskapen om gamla lekar och spel som
man hoppas kunna föra vidare.
2
I sommar kan vem som helst komma och pröva på och även låna t.ex
ett krocket- eller kubbspel i parken.
14 Några söndagar förbereds det också
ringlekar, fisketävlingar och andra aktiviteter som man kan hitta via Odensjös hemsida www.odensjo.nu.
S
veriges första Bakeboard
Huruvida Odensjös Bakeboard
kommer att komma till användning
är upp till besökarnas mod. 1978
hade vännerna Torsten och Dan Johansson äntligen fått en båt med rejäl
motor. Med en 50-hästars Mercury
där bak började det klia i fingrarna efter att pröva lite vattensport men några vattenskidor var inte att tänka på.
Istället fick de två tonåringarna idén
att pröva mamma Ruts bakbord. Sagt
och gjort. Med en lina efter båten
ställde sig Torsten, så bredbent det nu
gick, på sin mammas bakbord och så
drog grabbarna ut på Bolmens vågor.
Hur det gick förblir osagt men det
torde vara Bolmens första variant av
en klassisk Wakeboard – en Bakeboard. Från Hagen i närheten av Önne.
Gunnar Jönsson var
femton år när han
i en veckotidning
hittade ritningarna
till sin drömkälke.
Året var 1948 och en
snowracer hade ing-
en hört talas om än. Men där var den.
En styrbar kälke som skulle vara perfekt för backen vid Kantorsborg. Han
byggde den från grunden av allt material han kunde leta rätt på och snabb
blev den. Det gick farligt fort när
han med kamraterna Lille-Gunnar,
Store-Gunnar och Lennart i Moanäs
for nedför backen och ut på åkrarna.
Räddad från brasan med en hel del
lagningar står den nu i hembygdsparken med 67 år på nacken. Odensjös
första snöracer.
B
akluckeloppis
Nytt för i år i Odensjö är att vi
varje söndag, utom på veteranmotorträffen, har bakluckeloppis i hembygdsparken. Lägg det du inte vill ha
i bakluckan på din bil. Åk ner till parken, parkera, öppna luckan och sälj
det. Vill du vara med och sälja kostar det 50 kronor per bil och då ska
du också vara på plats redan kl 13.30
för att vi ska kunna hålla ordning på
arrangemanget. Alla söndagar utom
2/8.
Odensjös första snöracer.
F
iskehistorier
N
ya byaskyltar berättar
glömd historia
Bolmen och livet kring vattnet är en
del av vardagen i Odensjö socken.
Det märks både i utställningarna i
parken och när du i sommar passerar
våra två nya byaskyltar som vi placerat
vid den växande byns nya gränser. De
återuppväcker en bit glömd Odensjöhistoria, nämligen historien om
den ende båtbyggaren på Västlandet
(Bolmens västsida), Axel Mild. Båtbyggarna fanns vid denna tid nämligen till största delen på Bolmsö.
1
I ekan på skylten sitter den gamle båtbyggaren Axel från Odensjö med sin
fru Tilda. På backen hemma vid huset
Odensborg (där guden Oden enligt
säkra källor är begravd) byggde Axel
sina bolmenekor i seklets början. De
skulle vara tre vågor långa, och smalbottnade. Alltså långa nog att sträcka
sig över tre vågor ute på den vidsträckta Bolmen. Båtarna hade långa
utriggare som gav kraft och snabbhet
och hjälpte till att hålla balansen, även
om båtarna var notoriskt ranka. I en
bolmeneka gällde det att ha mittbena
om man skulle hålla jämvikten.
Kanske är de på väg till en förlossning, Axel och Tilda i båten. För Tilda
var självlärd barnmorska och hjälpte
många barn till livet för en tvåkrona
styck. Efter sin död erhöll kyrkan en
stor summa pengar i donation – allt i
form av silverglänsande tvåkronor.
2
Det var sjön som var farvägen för
både människor, gods och djur och i
Hembygdsparken i Odensjö kan du
se den sista båten Axel byggde, bevarad från en tid då alla familjer hade en
egen bolmeneka. De oftast vita båtarna skiljde sig åt med hjälp av färgen
längst uppe på relingen så att man på
långt håll kunde se vem som rörde sig
över sjön.
Vill du veta mer om
Odensjös egen båtbyggare kan du både läsa om,
och se honom, i boken
Odensjöminnen, utgiven
av Odensjö Hembygdsförening och till salu i
parken i sommar.
ODENSJÖ
Vad en mjäre, homma, utterbräda och gäddsax är och hur de används, det är en vetenskap i sig.
Fisket har precis som båtarna alltid
varit en viktig del av livet kring Bolmen och Unnen och i sommar har
föreningen plockat samman allt de
kan hitta som rör just fiske nu och då.
Vrets fiskevårdsförening bidrar också
med sin egen historia om fisket och
de årliga fisketävlingarna i Vretaviken.
En lång tradition i bygden.
3
Ett och annat sjöodjur kommer också
att dyka upp i utställningen ”När inte
armarna räcker till” – om konsten att
fånga en fisk. Och sen berätta om det.
Föreningen har förutom redskapen
också börjat samla in fiskehistorier
som man kommer att kunna lyssna
på i vår lada när man äter våfflor och
dricker kaffe. Vi hoppas kunna utöka
samlingen av historier under sommaren då vi inbjuder alla att dela med sig
av sina egna historier och fångstkort. 15
Ta gärna med en kopia av ett kort på
din jättefisk så hamnar den på väggen
i vår lada.
F
M
amiljeband
usik vid kvarnen i
Hästhult
ODENSJÖ
Gunhild Carling är en
multiinstrumentalist, jazz- och
swingmusiker samt en flitig gäst
i TV i bland annat Allsången
och, just nu, Let´s Dance. Hon
tar med sig det 13 man och
kvinnor starka Gunhild Carling
Big Band till Odensjö i sommar.
En fartfylld kväll för hela familjen utlovas. Både i publiken och
på scen för Gunhild spelar med
ett band bestående av delar av
just hennes familj. Mamma på
banjo bara för att nämna någon.
Gunhild gillar bilar. Gamla bilar.
Om hon stannar kvar till dagen
efter Sommarfesten kan det bli
mycket av den varan på Odensjö Veteranmotorträff som i år
också gästas av rockabillybandet
Slappin’ Pix Trio från Halmstad.
Och våra maskotar, de mopedåkande knuttekycklingarna Evil
Twins, som gjort sig kända på
Youtube med sina eskapader i
16 filmen Chicken Death Race.
De lär dyka upp i år igen så håll
ögonen öppna.
Musik blir det i år också vid ett annat vattennära besöksmål i socknen,
Hästhults såg och kvarn, där planer
finns på en insats för att räta upp
kvarnen och fördämningen. Det är
den lokala kören Lätt och Lagom
som bjuder på musik i sommarkvällen den 2 juni kl. 19. Allt du behöver
ta med är något att sitta på och det
du vill äta och dricka.
Vi ses i Odensjö i sommar!
Och på vår nyligen omgjorda hemsida www.odensjo.nu
eller på Facebook där alltfler följer
vad som är på gång i vår socken.
Välkomna!
Text: Ola Hemström
För Odensjö Hembygdsförening
Föreningarna i Odensjö arrangerar
SOMMARFEST
för hela familjen
Hembygdsparken i Odensjö vid Bolmen, Lördag den 1 augusti 2015 kl 16-01
ild
h
n
u
G
ng
i
l
r
a
C
med
CARLING BIG BAND
Hembygdsparken
öppnar kl 16.00
Konsert kl. 19.30
med Gunhild Carling
Öltält, mat- kaffe- och våffelservering
Dans 21-01
Massor av aktiviteter för barn
och vuxna,
tombola, chokladhjul, skjutbana,
bollkastning karusell, m. m
Förköp 195 kr (+ ev. förk.avg.)
entre´ vid parken 300 kr,
I samarbete med: Personalklubben Kalmar/Cargotec, SEB´s AB, S-E Erikssons Byggnadsfirma,
Lidhults Bygg&Lantmän, Blomsterverkstan, Moanäs Maskin, Konceptor, Svante & Ludde AB
Lidhults Rör, Lidhults Entreprenad, Johansson & Nyberg Eftr, Ryssbybygdens Buss, BOJS,
XLBygg, Ljungby, ICA Nära, Lidhult, 4-man´s EL, Maskin & Smide, Södra Hestra Sparbank,
Strandhems Bed&Breakfast, Ellens shiatsu, Mjäryds Elmontage, Bolmens FVOF
Förköp på ticnet.se, ICA Lidhult,
Kiosken Unnaryd, Turistbyrån Ljungby
läs mer på www.odensjo.nu
ODENSJÖ
En trappa mot himlen i Odensjö
S
nickaren Martin Bedorf bor sedan
40 år tillbaka i Odensjös Fagerlid.
Han har stor passion för arkitektur och
materialet trä. Nu har han byggt en trappa i sin trädgård - 29 trappsteg som leder
direkt till himlen.
Idén till projektet kom från en tidningsartikel om en konstinstallation föreställande en ståltrappa vid havet som leder
- ingenstans. I många år hade han urklippet om trappan hängande i sitt kök och
drömde om att bygga en egen. När han
förra året fick tag på ekplank visste han
att det var dem han skulle använda till
detta projekt. Han grävde och gjöt ett
fundament, installerade ett rör i centrum
och en stålplatta i botten, sågade upp virke och i början av maj var det äntligen
dags för resningen av hela konstruktionen.
- Det är fantastiskt att kunna förverkliga
sina drömmar! säger Martin med ett stolt
leende. Till sitt 70-årskalas byggde han
ett bakhus med stenugn i trädgården.
Spännande att se vilka drömmar som ska
bli verklighet härnäst!
Välkommen att kolla förbi i Martins
trädgård i Fagerlid.
17
AKTIVITETER
Säker sommar - Turista hemma den 6 juni 2015
I samband med Turista hemmadagen
i Hylte den 6 juni besöker Livräddarna från Tylösand Tiraholm för att informera och visa hur vi ska hålla oss
över ytan i sommar. Tylösands livräddare, som är en del av svenska Livräddningssällskapet, har med jeep,
gummibåt, livbojar, kastlinor och
flytvästar som besökarna kan prova.
Det arrangeras också en tipspromenad. Unnaryds räddningstjänst finns
på plats för att visa upp brandbilen
med tillhörande sjöräddningsutrustning. I övrigt blir det utomhusyoga
med Erika Erlingsson från Örnahallens hälsocenter och Vildmarksgymnasiet finns på plats för att visa upp
sin verksamhet. Gårdsbutiken, fiskrestaurang och glasscaféet är förstås
öppna hela dagen.
Aktiviteterna pågår mellan kl 12:00
och 18:00.
Smålands sjörikedag
flyttar in på
Bolmendagen 25 juli
18
Passa gärna på att besöka andra favoritställen i kommunen och kanske
hittar du nya smultronställen på Turista hemmadagen!
Det finns en folder med alla medverkande företag och föreningar på
turistinformationsplatser och företag
runt om i kommunen. Med foldern
kan du också tävla och vinna fina priser.
nd a g e n 2 5 j
lme
uli
o
B
Ås
Tallberga
Slättö
Svanaholm
Bök
kullen
Dannäs
Slättahult
Dannässkola
Kårehamn
Sunnaryd
På Tiraholms Fisk är det marknad den 25 juli
mellan kl. 10:00 - 16:00 och du träffar även
representanter från Smålands sjörike
som tipsar om aktiviteter och besöksmål.
www.sjoriket.se
Varmt välkommen!
Aktiviteter runt
hela sjön Bolmen
Bolmsö
Kyrkby
Jonsboda
Perstorp Hov
Slätteryd
Unnaryd
Tannåker
Tiraholm
Lida
Samordnare: Bolmens
fiskevårdsområde
Önnekvarn
Activities around
lake Bolmen
Odensjö
BO
LM
EN
Bolmstad
Angelstad
Byholma
N
Bolmen
Program finns på www.bolmensweden.com
Skeen
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.
SOMMARPROGRAM
6 juni
14 juni
20-21,
27 juni
Turista Hemma i Hylte
på Tiraholm: ”Säker sommar”
Berättarfestival runt Bolmen
Katarina Mazetti & Kajsa Bolin i
”Naturromantisk förlamning” kl. 16.00
Friluftsteatern ”Lördagkväll i
Gökahult” kl. 14.00 & 18.00
26 juni
Pubkväll: Fatboys & Reine
27 juni
Pubkväll: Fatboys & Reine
3 juli
Pubkväll: Island Country
10 juli
Pubkväll: Driftwood Company
17 juli
Pubkväll: Peter Åkerström
24 juli
Pubkväll: Unknown Misstakes
25 juli
Bolmendagen Aktiviter runt hela sjön!
31 juli
Pubkväll: BlueNecks
Marknad med lokala hantverkare, provapå-skytte, kolmila, tjärbränning mm.
7 augusti Pubkväll: Allsång och kräftskiva
Pubkväll 26/6- 31/7 ca kl. 21.00 Entré 100:- Från klockan
18.00 serveras en 3-rätters meny inkl. inträde 395:Boka gärna bord!
Njut av mathantverk vid Bolmen
TIRAHOLMS FISK
Insjöfiske • Rökeri • Gårdsbutik
Fiskrestaurang • Glasscafé • Pub
Varmt Välkomna
hälsar
Familjen Ekwall
tel. 0371- 640 19
[email protected]
www.tiraholm.se
www.facebook.com/tiraholm
Lokal marknad
Häst & vagn
Musik
Fotboll
Internationell mat
Baklukeloppis
Klappa lamm
Talangjakt
Pajtävling
Vernissage på
Storgatan 20
i Hyltebruk
fredag 12/6 kl 15
Kulturskatter
Qigong utomhus
01
Hoppborg & karusell
mer info på www.hylte.se
Aktiviteter för hela familjen
mellan kl 10 och 15
Arrangör:
Lidhult sockenråd med flera föreningar
Följ oss på Facebook
”LANDSBYGDENS DAG I LIDHULT”
AKTIVITETER
12 - 14 juni
2015
LANDSBYGDENS
DAG I LIDHULT
4
JULI
2015
www.lidhult.com
Besök
Chalanderska Verkstaden
Öppet söndagar
28 juni - 16 aug,
kl 13:00 - 15:00
i Jälluntofta
Kontakt:
Lennart Hjelm, 0371-72014
Nils-Erik Lagerwall, 0705 39 90 49
[email protected]
DEN 13 JUNI
KL 14:00 - 17:00
Musik • Träverkstad • Lekar
BARNFEST PÅ UNNARYDS NATURLEKPLATS
Unnaryds LRF:s sommarresa
till Vimmerby och Södra Vi-bygden
!"#$%&'
( 2015
Fredag 5 juni
kl 9.00
Hembygdsparken
i Unnaryd
Välkomna med på bussresa
fredagen den 26 juni 2015
Program:
”Flickorna och Skogsstjärnorna i Småland”
Kristina Lindelöv och hennes döttrar, Maria, Jenny
och Lovisa, guidar och berättar om skog, jord, kultur
och natur på sin fastighet Ingebo. Förmiddagskaffe
och lunch på Ingebo. Anders Ekstrand, Södra och
tvillingarna Eriksson medverkar.
Eftermiddagen far vi till Södra Vi. Här möter LarsÅke Falk, (pensionerad sågverksman). Lars-Åke visar
den natursköna bygden och ett tallbestånd som är
frösått år 1900 och stamkvistat 1930. Helt unikt i sitt
slag. Vidare visar Lars-Åke ett Douglasbestånd planterat 1995 och senare stamkvistat. Eftermiddagskaffe i skogen.
Kvällsmacka på Komstads Kvarn och Café
Avresa Unnaryds torg kl 7.00. Mats Henriksson, Unnaryds Taxi kör oss.
Anmälan senast 15 juni Göte 070 -2965014, Sune
070 - 2005659, Sverker 0345-130 02
Välkomna!
Unnaryds LRF
19
AKTIVITETER
Välkomna till
Musik i sommarkväll!
En stilla stund med välklingande musik och
tänkvärda ord. En stund av frid i sommarvärmen.
söndagen den 28 juni i Unnaryds kyrka
”I denna ljuva sommartid” med tre
generationer Tägil
Traditionell kyrkomusik av bland andra Händel,
Mozart och Andrew Lloyd Webber.
söndagen den 19 juli i Jälluntofta kyrka
Andreas kvintett
En kväll med lugn, välklingande körmusik.
Sakrala och profana sånger, författade och
komponerade både i dåtid och nutid.
söndagen den 30 augusti i Jälluntofta kyrka
”Underbart” med Ylva och Ove
Ylva och Ove Ericsson, hemmahörande i
Långaryd, bjuder på en skön och varierad
blandning från den senaste skivan.
20
Varmt välkomna!
Svenska kyrkan i Unnaryd
Unnarydsdagen
8 juli
2015
En hel dag med
marknad, upplevelser,
prova-på, barnaktiviteter,
musik och teater
från morgon till kväll.
Håll utkik efter vårt
programblad!
www.unnaryd.com
Välkommen till Alebo Pensionat
Vi erbjuder hemlagad mat av de bästa
svenska råvarorna med inspiration
från nära och fjärran i Sveriges
äldsta pensionat.
Både till vardag och till fest!
Nyheter: Lekställ till barnen och
en mysig skogspaviljon.
Tel. 0371-60018
www.alebo.se [email protected]
Måla bonader i Unnaryd
och Odensjö
Koppla av några dagar och lär dig måla och berätta i bilder med
naturliga äggtemperafärger under handledning av konstnär Sue
Prince från England. I Hembygdsparken i Unnaryd, som är
Bonadsmåleriets mecka med specialbyggt Bonadsmuseum, anordnas kurs sommaren 2015. Du lär dig om traditionen och grunderna
i teknik och färglära.
När: 3 - 5 augusti, 9 – 16.
Var: Hembygdsparken i Unnaryd
Kostnad: 980:- inkl material
Anmäl: 0706-003418, [email protected]
Övrigt: Undervisningen sker på engelska.
www.unnaryd.com , www.hylte.se
Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförening i samverkan med:
AKTIVITETER
Bonadsmålningskurs
Bonadsmuseet i Unnaryd sätter Hylte och Halland på kartan som kulturbärare av det sydsvenska bonadsmåleriet.
Hembygdsföreningen vill fortsätta att utveckla och sprida berättande med typsnitt ”Bonadsmåleri”.
1
Koppla av några dagar och lär dig måla och berätta i bilder med
ue
Prince,
naturliga äggtemperafärger under handledningkonstnär
av konstnär Sue
från England,
kom- som är
Prince från England. I Hembygdsparken
i Unnaryd,
Bonadsmåleriets mecka med
specialbyggt
mer
för 10:eBonadsmuseum,
året hit till anordnas kurs sommaren 2015. Du
lär dig och
om traditionen
och grunderna
Sverige
håller kurs
i
i teknik
och
färglära.
bonadsmålning. Sue lyfter, utvecklar och sprider
När: 3denna
- 5 augusti,
16.
naiva9 –folkkonst
in
i framtideni Unnaryd
och långt utVar: Hembygdsparken
anför
gränser med
Kostnad:
980:-landets
inkl material
sin entusiasm! Se mer
Anmäl: 0706-003418, [email protected]
av hennes konst under
Övrigt: Undervisningen
sker på engelska.
www.sueprinceartist.co.uk.
Bonadsmålningskurs
S
www.unnaryd.com , www.hylte.se
1 i samverkan med:
Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförening
För 2 år sedan målades i sommarkursen under regi av
Sue Prince en 4,5 meter lång bonad med historien om
Ebbe Skammelson i Unnaryd. Totalt var det ca 60 personer som var med och målade och fyllde ut hennes 21
skiss och idé med äggtemperafärg.
1
I år vill även Odensjö Hembygdsförening samarbeta
med Bonadsmuseet och Sue Prince och det anordnas
en separat kurs i Odensjö där man gemensamt gör en
bonadsmålning som berättar om en intressant händelse
i Odensjö: Flytten av ladan till Hembygdsparken.
Aktiviteten kommer att påbörjas första söndagen i augusti då det är Veteranmotorträff i parken. Kursen pågår sedan måndag till onsdag
mellan kl 14:00 - 18:00.
Vill du veta mera?
Ring till Jenny 0735-463044,
eller Gunilla 0706-003418
tisdag 2 juni
19:00 Musik vid kvarnen: Hästhults
kvarn, Odensjö. Med kören Lätt och
lagom. Ta med picknickkorg och något
att sitta på. www.odensjo.nu
Open air choir music at the historical mill of Hästhult, Odensjö
onsdag 3 juni
10:00 Dagverksamhet, Torget 5c:
Musikunderhållning med Gubbröra
fredag 5 juni
• 12.00 Utsläpp av både Trainee- &
Vildmarksgymnasiets avgångselever
vid Hylte gymnasieskolas huvudentré på
Unnegatan 1
• 10:00 - 18:00 Invigning av nya
bensinstation
lördag 13 juni
• 11:00 - 17:00 Hylte konstrunda, läs mer
på www.hylte.se
Hylte art tour, read more at: www.hylte.se
• 14:00 - 17:00 Barnens Dag på
Unnaryds naturlekplats. Barnfest med
kakbuffet, musik, träverkstad och många
lekar. Läs mer på
www.facebook.com/unneparken
Children's Day on Unnaryds nature playground. Kids party
with cake buffet, music, wood workshop and games.
19:00 Fotboll på Lömovallen, Lidhult:
UGoIF mot FC Falkagård, www.ugoif.se
Football at Lomövallen, Lidhult
söndag 14 juni
• Turista hemma i Hylte, läs sidan 9 och
www.hylte.se
• 14:00 - 17:00 Bäckhästens
5-årsjubileum, visning av bageriet jämna
timmar, www.backhasten.se
Bakeries 5-year anniversary, guided tour in the bakery
• Nationaldagsfirande i Odensjö
National day celebrations in Odensjö
• Långholmens Café o Bar: Pubkväll
i samband med Turista Hemma, ev.
trubadur, www.unnarum.se
Pubnight with music
• 11:00 - 17:00 Hylte konstrunda, läs mer
på www.hylte.se
Hylte art tour, read more at: www.hylte.se
• 14:00 - 18:00 Odensjö Hembygdspark:
Utställningar, våffelservering,
bakluckeloppis, www.odensjo.nu
Exhibition, waffles, flea market.
• 16:00 Berättarfestival i Bolmenbygden,
Katarina Mazetti & Kajsa Bolin i
”Naturromantisk förlamning”, Tiraholm
www.tiraholm.se
Storytelling Festival in Bolmen district
• 18:00 Söndagssamtal i Missionskyrkan
med kyrkkaffe.
Sunday Conversation in the Mission Church
söndag 7 juni
Midsommarafton fre 19 juni
Juni
lördag 6 juni
• 9:00 – 10:30 Bäckhästen: Yoga i
glashuset, www.backhasten.se
Yoga in the glasshouse
• 10:00 Vandringsgudstjänst med
Missionskyrkan! Samling vid
Missionskyrkan för en liten vandring
någonstans i Unnaryds omgivning.
Avslutas med en andakt.
Hiking church service with the Mission Church! We meet at
the Mission Church for a little hike somewhere in Unnaryds
surroundings.
• 14:00 - 17:00 Bäckhästens
5-årsjubileum, visning av bageriet jämna
timmar, www.backhasten.se
Bakeries 5-year anniversary, guidning in the bakery
• 16:00 Meditation i Lotusblommans
tempel, Bolmenvägen 29
Meditation in the tempel Lotusblomman
• 15:00 Midsommarfest på MHF-gården
Vallsnäs, Unnaryd. Lekar och dans kring
stången. (Vid regn blir det logdans).
Servering och lotterier. Alla välkomna!
Södra Västbo MHF och NBV
www.unnarydmhf.com
Midsummer party at the MHF-gård Vallsnäs, Unnaryd. Games
and dancing around the pole. (In case of rain it will be a barn
dance). Serving and lotteries. All welcome!
• Midsommarfirande på Jälluntofta
camping. Midsommarstången kläs
kl. 15:30, dansen startar kl. 16:30
Midsummer party at Jälluntofta camping, start 15:30
lördag 20 juni
måndag 8 juni
19:00 Profileringsmöte i
Församlingshemmet: Tankekrets för
marknadsföring och utveckling av
Unnaryd
• 14:00 & 18:00 Friluftsteater på Tiraholm ”Lördagkväll i Gökahult” www.
tiraholm.se
Open-air theater on Tiraholm
• Långholmens Café o Bar: Pubkväll med
livemusik i trädgården. Vi välkomnar
blueslegenden Kryll Erik igen!
www.unnarum.se
Pubnight with live music
onsdag 10 juni
söndag 21 juni
7:00 - 12:00 Torgdag - traditionell
marknad i Unnaryd, www.unnaryd.com
fredag 12 juni
• 15:00 Vernissage av Hyltes konstoch Hantverksrunda i Hyltebruk på
Storgatan 20, www.hylte.se
Vernissage of Hylte art tour in Hyltebruk
• 19:00 Fotboll på Strandvallen: UGoIF
mot IS Örnia, www.ugoif.se
Football at Strandvallen, Unnaryd
• 14:00 - 17:00 Öppnar stugor i Unnaryds
Hembygdspark, Bonadsmuseum öppet,
www.ujh.se
Open in Unnaryds hembygdspark
• 18:00 Meditation i Lotusblommans
tempel, Bolmenvägen 29
Meditation in the tempel Lotusblomman
• 14:00 - 18:00 Odensjö Hembygdspark:
Utställningar, våffelservering,
bakluckeloppis, www.odensjo.nu
Exhibition, waffles, flea market.
• 14:00 & 18:00 Friluftsteater på
Tiraholm ”Lördagkväll i Gökahult”
www.tiraholm.se
Open-air theater on Tiraholm
torsdag 25 juni
19:00 Fotboll på Strandvallen: UGoIF
mot Alets IK, www.ugoif.se
Football at Strandvallen, Unnaryd
fredag 26 juni
• Unnaryds LRF: Bussresa till ”Flickorna
och Skogsstjärnorna i Småland”.
Kristina Lindelöv och hennes döttrar
guidar och berättar om skog, jord, kultur
och natur i Vimmerby trakten.
Bus tour to "The girls and Forest stars in Småland". Kristina
Lindelöv and her daughters will guide and tell of forest, soil,
culture and nature in Vimmerby surroundings.
• från 17:00 Bäckhästens junimeny:
Primörpizza, www.backhasten.se
June Menu: Pizza with fresh vegetables
• 19.00 MHF-gården Vallsnäs Unnaryd
"Hela Vallsnäs sjunger!"
Bengt-Olof Hoof leder tillsammans
med Birgitta Strömblad önskepsalmer.
Han sjunger och kåserar om temat
"Möjligheternas tid är inte förbi".
Servering. Alla välkomna! www.
unnarydmhf.com
Singing along night with the theme "The time of possibilities
is not past." Serving. All welcome!
• 21:00 Pubkväll på Tiraholm: Fatboys &
Reine, www.tiraholm.se
Pubnight with live music at Tiraholm
lördag 27 juni
• 10:00 - 11:00 Jällundenrunt: Cykla runt
Jällunden
Bicycle around Lake Jällunden
• Bäckhästen: Barnens dag,
www.backhasten.se
• 21:00 Pubkväll på Tiraholm: Fatboys &
Reine, www.tiraholm.se
Pubnight with live music at Tiraholm
söndag 28 juni
• 11:00 Unnaryds kyrka: Konfirmation
med mässa
• 14:00 - 17:00 Öppnar stugor i Unnaryds
Hembygdspark, Bonadsmuseum öppet,
www.ujh.se
Open in Unnaryds hembygdspark
• 14:00 & 18:00 Friluftsteater på
Tiraholm ”Lördagkväll i Gökahult”
www.tiraholm.se
Open-air theater on Tiraholm
• 14:00 - 18:00 Odensjö Hembygdspark:
Utställningar, våffelservering,
bakluckeloppis, www.odensjo.nu
Exhibition, waffles, flea market.
•18:00 Unnaryds kyrka: Musik i
sommarkväll ”I denna ljuva sommartid”
med tre generationer Tägil. Traditionell
kyrkomusik av bland andra Händel,
Mozart och Andrew Lloyd Webber
Music night at the Church of Unnaryd: "In this wonderful time
of summer"
• 18:00 Missionskyrka:
Nattvardsgudstjänst i Lidhults
Allianskyrka. Kristina Nelson.
torsdag 2 juli
19:00 Viskväll i Hembygdsparken:
Henrik & Alexandra Murdock. Ett
levande melodikryss med visduon
Henrik & Alexandra från Falkenberg
www.ujh.se
Music evening in Hembygdsparken. A living melody crisscross
with the singing duo Henrik & Alexandra from Falkenberg.
fredag 3 juli
lördag 4 juli
Bäckhästen: Chokladdag,
www.backhasten.se
Bakeries special: Chocolate day
Juli
19:00 Fotboll på Strandvallen: UGoIF
mot Genevad/Veinge IF
Football at Strandvallen, Unnaryd
21:00 Pubkväll på Tiraholm: Island
Country, www.tiraholm.se
Pubnight with live music at Tiraholm
söndag 5 juli
onsdag 8 juli
Unnarydsdagen: Torg på förmiddagen,
på eftermiddagen i hembygdsparken
bland annat Barnteater "Amerikaresan",
Driftwood bjuder på en exklusiv
Windwagon-konsert. Ladda ner program
under www.unnaryd.com
Unnaryd day, download the complete program at www.
unnaryd.com: Market, children's theater "The journey to
America", Driftwood company gives us an exclusive Wind
Wagon concert.
• 11:00, 12:00, 13:00 Prova på meditation
i Lotusblommans tempel, Bolmenvägen 29
Try out meditation in the tempel Lotusblomman
torsdag 9 juli
17.30 – 20.00 Bäckhästen: MåBraKväll,
www.backhasten.se
fredag 10 juli
21:00 Pubkväll på Tiraholm: Driftwood
Company, www.tiraholm.se
Pubnight with live music at Tiraholm
söndag 12 juli
• 14:00 - 17:00 Öppnar stugor i Unnaryds
Hembygdspark, Bonadsmuseum öppet,
www.ujh.se
Open in Unnaryds hembygdspark
• 14:00 - 18:00 Odensjö Hembygdspark:
Utställningar, våffelservering,
bakluckeloppis, www.odensjo.nu
Exhibition, waffles, flea market.
• 18:00 Meditation i Lotusblommans
tempel, Bolmenvägen 29
Långholmens Café o Bar: Cowboykväll.
Upplev linedance, lassokastning,
livemusik av Driftwood Company mm!
www.unnarum.se
Pubnight with live music
torsdag 16 juli
19:00 Viskväll i Hembygdsparken: Ola
Sandström & Petter Eriksson tolkar och
berättar Tomas Tranströmer, www.ujh.se
Music evening in Hembygdsparken: Duo interpretating Tomas
Tranströmer
fredag 17 juli
• 21:00 Pubkväll på Tiraholm: Peter
Åkerström, www.tiraholm.se
Pubnight with live music at Tiraholm
• Bäckhästen: Kvällsöppet till
kl 21.00, www.backhasten.se
söndag 19 juli
• 14:00 - 17:00 Öppnar stugor i Unnaryds
Hembygdspark, Bonadsmuseum öppet,
www.ujh.se
Open in Unnaryds hembygdspark
• 14:00 - 18:00 Odensjö Hembygdspark:
Utställningar, våffelservering,
bakluckeloppis, www.odensjo.nu
Exhibition, waffles, flea market.
•18:00 Jälluntofta kyrka:
Musikgudstjänst med Andreas kvintett –
lugn välklingande körmusik med en god
blandning av profant och sakralt.
Jälluntofta Church: calm melodious choral music with
Andreas quintet
onsdag 22 juli
• Långholmens Café o Bar:
Rockabillykväll. Livemusik av Slappin‘
Pix Trio!, www.unnarum.se
Pubnight with live music
torsdag 23 juli
19:00 Viskväll i Hembygdsparken: Jan
Sigurd & Anna-Lena Bergelin bjuder
på en antidepressiv show med musik,
ståupp och roliga dialoger, www.ujh.se
Music evening in Hembygdsparken: Jan Sigurd & Anna-Lena
Bergelin with musicians
fredag 24 juli
21:00 Pubkväll på Tiraholm: Unknown
Misstakes, www.tiraholm.se
Pubnight with live music at Tiraholm
lördag 25 juli
Bolmendagen: Aktiviter runt hela
sjön! Marknad på Tiraholm med lokala
hantverkare, prova-på-skytte, kolmila,
tjärbränning mm.
Öppet i Slätteryds byskola. Läs mer på
www.bolmensweden.se
Bolmen Day, activities around the lake! Market at Tiraholm
with local artisans, try out shooting, charcoal kiln, tarmaking
Historical school museum in Slätteryd open. Read more on
page 9 and on www.bolmensweden.se
söndag 26 juli
• 14:00 - 17:00 Öppnar stugor i Unnaryds
Hembygdspark, Bonadsmuseum öppet,
www.ujh.se
Open in Unnaryds hembygdspark
• 14:00 - 18:00 Odensjö Hembygdspark:
Utställningar, våffelservering,
bakluckeloppis, www.odensjo.nu
Exhibition, waffles, flea market.
•18:00 Femsjö Kyrka: Musikgudstjänst
med Marie Svensson Hydbring och Jan
Hydbring
Femsjö Church: Music church service with Marie Svensson
Hydbring and Jan Hydbring
onsdag 29 juli:
• Långholmens Café o Bar: Pubkväll med
livemusik i trädgården. www.unnarum.se
Pubnight with live music
torsdag 30 juli
19:00 Viskväll i Hembygdsparken: Laura
Cortese & The dance Cards - Störtskön
Americana med strängar och stämsång
från Kanada, USA och Skottland,
www.ujh.se
Music evening in Hembygdsparken: Splendid Americana with
strings and vocal harmonies from Canada, USA and Scotland
fredag 31 juli
• 18:30 Bäckhästen: Julimeny,
www.backhasten.se
• 21:00 Pubkväll på Tiraholm:
BlueNecks, www.tiraholm.se
Pubnight with live music
lördag 1 augusti
Augusti
• 9:00 – 10:30 Bäckhästen: Yoga i
glashuset, www.backhasten.se
Yoga in the glasshouse
• 10:00 - 15:00 Landsbygdens Dag i
Lidhult: Aktiviteter för hela familjen
www.lidhult.com
Rural Day in Lidhult : Activities for the whole family
• 14:00 - 17:00 Öppnar stugor i Unnaryds
Hembygdspark, Bonadsmuseum öppet,
www.ujh.se
Open in Unnaryds hembygdspark
• 14:00 - 18:00 Odensjö Hembygdspark:
Utställningar, våffelservering,
bakluckeloppis, www.odensjo.nu
Exhibition, waffles, flea market.
onsdag 15 juli
• 12:00 UGoIF-Loppis på torget: alla
prylar du behöver och även lite mer!!
Försäljningen till förmån för Unnaryds
Gymnastik- och Idrottsförening,
www.ugoif.se
Flea market: all the stuff you need and even a bit more!!
Sales for the benefit of Unnaryds Gymnastic and Sports
organisation
• 14:00 Spelmansstämma i Unnaryds
Hembygdspark, www.ujh.se
Folkmusic meeting in Unnaryds Hembygdspark
• 16:00 Sommarfest i Odensjö
Hembygdspark: Massor av aktiviteter för
barn och vuxna.
19:30 Konsert med Gunhild Carling
21:00 Dans med Smilbandet
www.odensjo.nu
Summer party in Odensjö Hembygdspark: Lots of activities
for children and adults.
söndag 2 augusti
• 14:00 - 17:00 Öppnar stugor i Unnaryds
Hembygdspark, Bonadsmuseum öppet,
www.ujh.se
Open in Unnaryds hembygdspark
• 14:00 - 18:00 Odensjö Veteranmotorträff
2015 i Odensjö Hembygdspark: Allt med
motor är välkommet! Rockabilly med
Slappin' Pix Trio.
Odensjö historical car meeting 2015 at Odensjö
Hembygdspark : Anything with an engine is welcome!
Rockabilly with Slappin ' Pix Trio.
måndag 3 augusti
Bonadsmålarvecka börjar i Unnaryd och
Odensjö Hembygdspark.
www.ujh.se
INSÄNDARE
BLADETS RIS
VI SÖKER BOSTAD!
till de samhällsbor
som använder
vägkanten på
Slätterydsvägen och
vägen till skidbacken
till att slänga sitt
trädgårdsavfall på.
Ett torp eller gård,
gärna vid en sjö och
helst max 5 min
från brandstationen.
Med vänlig hälsning,
Ylva & Tim
0701-408743
BAGERI, CAFÉ & GRÖNSAKER
Utflyktsmål med
ekologiskt mathantverk
3
Caféet öppet 2015:
tom.14/6 sönd 13-18
midsommar stängt
24/6-16/8 ons-fre 13-18
lör-sön 11-18
23/8 -20/12: sönd. 14-17 Boka gärna även andra tider
Se vårt sommarprogram på www.backhasten.se
24
Välkommen!
Kerstin, Sören, Lova o Vidar
0371 63049
FRITIDSHUS - STUGA
TORP
önskas köpas.
Det får gärna ligga nära
Unnen och/eller Bolmen.
Det ska finnas
minst 3 rum o kök.
Får gärna ligga avskilt.
Cykelavstånd till badplats
(max 2 km).
Fritidshuset ska vara i bra
skick, men ej lyxutrustad.
Vänligen ring eller maila mig.
Anette Hallbäck
0708-41 15 75
[email protected]
Vi på Träffpunkten på Torget 5 C i Unnaryd
önskar er alla en skön sommar.
Vi startar upp igen den 16 september
Med Benny Svensson som spelar dragspel
Vi ses efter sommaren igen!
Airi och Gun-Britt
UnnaRum
Långholmens Café
Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang
Långholmens
PåCafé
Långholmens Café o Bar arrangerar vi
Varmt välkomna till
följande pubkvällar mm i juni/juli:
Lördag 6 juni:
Café
•
Bar
•
Restaurang
en underhållande
Pubkväll i samband med Turista Hemma, ev. trubadur
Café ° Bar ° Restaurang
Midsommardagen 20 juni:
sommar hos oss.
Inredning • Hantverk • Kuriosa
Unna dig en stund hos oss - god mat och dryck i gemytlig miljö
Unna dig en stund hos oss - god mat och dryck i gemytlig miljö
Vi planerar att ha
butiken öppen dagligen.
För öppettider se vår
hemsida och Facebook.
www.unnarum.se
www.facebook.com/UnnaRum
Familjen Hägglund önskar Er
varmt välkomna!
Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd
Caféet drivs av Unnarum AB
tel: 0371 - 603 36
[email protected]
Pubkväll med livemusik i trädgården. Vi välkomnar
blueslegenden Kryll Erik igen!
Onsdag 8 juli:
Unnarydsdagen har vi öppet i stort sett hela dagen
och kvällen!
Onsdag 15 juli:
Cowboykväll. Upplev linedance, lassokastning,
livemusik av Driftwood Company mm!
Onsdag 22 juli:
Rockabillykväll. Livemusik av Slappin‘ Pix Trio!
Onsdag 29 juli:
Pubkväll med livemusik i trädgården.
Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd
Öppettider och evenemang
www.unnarum.se eller
www.facebook.se/UnnaRum
[email protected]
Longitud 13.5291869
För mer detaljer
följ oss på Facebook och
Caféet drivs av Unnarum AB
GPS-koordinater:
kolla
in
vår hemsida.
tel: 0371 - 603 36
Latitud 56.9547077
Öppettider och evenemang
www.unnarum.se eller
www.facebook.se/UnnaRum
GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077
Longitud 13.5291869
ANNONSER
25
Välkommen till Jälluntofta
www.jalluntofta.se
[email protected]
0371-72010
på en dagsutflykt eller ta med barnbarnen och tälta. Kommer hela släkten på besök? Vi har 28 stugor
i olika storlek och standard. Campingen är belägen
vid Jällundens strand och ger möjlighet till både bad
och upptäcksfärder i både kanot och båt på sjön. På
området finns minigolf och badmintonbana och två
lekplatser. Hos oss kan ni också hyra cykel och bara
någon km bort startar 12 km långa Jälluntoftaleden.
Det är en vacker vandring i omväxlande
miljö med sevärdheter längs leden.
Storst
uga m
ed 6 b
äddar
BAD & LEK
swim &
play
Strandvallen
Because of the swedish ”allemansrätt” ("every mans right")
you are allowed to bath and swim in any lake that
surrounds us here in Unnaryd. The water is clean and the
brown color is not dangerous.
Idrottsanläggning med fotbollsplan, naturlekplats, Unnaryds badplats, tennisbana och boulebana.
Sports center with football field, nature playground, Unnaryds bathing area, tennis court and boules court.
Naturlekplatsen
Vallsnäs
Lekplats i naturliga material för naturliga barn vid
Strandvallen. Nära Unnaryds badplats.
Playground made by natural materials for natural kids by
Strandvallen. Near Unnaryds beach.
Unnaryds badplats
Ligger på Vallsnäs campings område. Där finns även
kiosk, kanotuthyrning och minigolf.
Located on Vallsnäs camping area.There is a kiosk, rental
for canoe and miniature golf.
Jälluntofta
26
Badplats vid Strandvallen. Handikappvänlig med brygga.
Nära Naturlekplatsen.
Beach by Strandvallen. Handicap Accessible with jetty.
Close to Naturlekplatsen.
Ligger på Jälluntofta campings område men är öppen för
allmänheten. På området finns även badplats för hundar.
Nära till kiosk och WC.
Located on Jälluntofta camping area but is open to the
public. There is also a batharea for dogs. Close to the kiosk
and toilet.
Nässja badplats
Stenkarren
Lagom cykeltur på ca 7 km från Unnaryd. Utedass och
grillplats finns intill stranden.
7 km bikeride from Unnaryd. Toilet and fireplace by the
beach.
Stenkarren, ligger där vägen mot Lidhult passerar
Yasjön, mot gränsen till Kronobergs län. Väster om
bron, fantastiskt lång sandstrand.
Stenknarren is located where the road to Lidhult passes
Yasjön, contiguous Kronobergs county. On the west side of
the bridge, with a fantastic long sand beach.
VANDRINGS- & CYKELLEDER
Brunnsbackaleden
hike & bike
Trollstigen
7 km. Via hembygdsparken i Unnaryd och Brunnsbacka
sågkvarn.
Goes through the herritage park in and will pass Brunnsbacka
sawmill.
Nässjaleden
1km. Start bakom hembygdsparken och slutar vid ingången till Ödegärdet, där du kan fortsätta på andra rundor
på 1 - 2 km.
It starts behind the herritage park and ends by the entrance to
Ödegärdet, where you can continue on other routes that are 1 - 2 km.
Ödegärdet
Ca 2 km. Vid gården längst ut på Nässja udde.
1 - 2 km. Ett naturreservat med flera mindre slingor.
At the farm at the end of Nässja promontory.
A nature reserve with several shorter routes.
27
Femsjö - Gula spåret
Unnen Runt
4 km (Gula spåret)
Även två kortare alternativ, Blåa och Röda slingan.
Informativ vandring i Elias Fries fotspår.
Ca 50 km. Delar du upp turen på tre dagar finns det
övernattningsmöjligheter i Unnaryd, Odensjö och strax
utanför Lidhult.
There are also two shorter options, the blue and the red trail.
Explanations along the walk in Elias Fries fotprints.
You can devide the tour in three days. There are overnight accommodations in Unnaryd, Odensjö and just outside of Lidhult.
A route from Bolmenvägen towards the lake at the end of Unnaryd. The path leads back to the Bath jetty across the stream with
the bridge up to Smedjegatan, Södra vägen and Änggatan.
There are five rest areas along the trail, including one with shelter, barbecue area and toilet.
Sjöstigen
Jälluntoftaleden
En runda från Bolmenvägen neråt sjön vid utgången av
byn. Stigen leder tillbaka till badplatsen, över ån med
bron upp till Smedjegatan, Södra vägen och Änggatan.
12 km. Fem rastplatser varav en med grillplats, vindskydd och dass.
SEVÄRDHETER & KULTUR
Hembygdsparken
Bonadsmuseum
Heritage park and museum for
narrative folk art
www.ujh.se
[email protected]
Birch Valley Studio
Martha Lindén
Smycken, textil, porträtt,
illustrationer och fantasykonst
Jewellery, textile, portrait,
illustration and fantasy art
56 Färda, 111 Björkdala
www.facebook.com/BirchValleyStudio
www.etsy.com/se-en/shop/BirchValleyStudio
[email protected]
+46 (0)37162004
Chalanderska Muséet
Konstsnickare Johannes
Chalanders (1844 - 1931)
möbler och verktyg in
Jälluntofta
Art Carpenter Johannes
Chalanders (1844 - 1931)
furniture and tools, in
Jälluntofta
+46(0)371-72014
+46 705 39 90 49
[email protected]
Unnaryds Bibliotek
Library
Öppet mån 15 - 19, tors 9 - 12
och 15 - 18
Open Monday 3 pm - 7 pm,
Thursday 9 am - noon and 3 pm
- 6 pm
historical & cultural sights
Ateljé evilojnen
Evelina Håkansson
Mångsysslare inom konst och
konsthantverk
Art and handicraft
Sävsås, Hyltebacken
www.evilojnen.se
[email protected]
+46 (0)730-352 103
Artfrog
Bo Mars
Konstnär
Artist
Österlånggatan 36
+46(0)70-249 72 72
Kattis
Katharina Mars
Konst och hantverk
Art and handicraft
Österlånggatan 36
+46(0)70-588 49 71
Prästgårdens
verkstadsateljé
28
Judith Etzold
Galleri för foto, måleri och
grafik
Art gallery - photography,
paintings and graphic arts
Prästgårdsvägen 4
www.judith-etzold.se
[email protected]
+46(0)76-1363025
Norra vägen 3
[email protected]
+46(0)345-184 27
Slätteryds skola
Historical school museum
www.ujh.se
[email protected]
29
SEVÄRDHETER
historical & cultural sights
Unnarydsstenen
Den gamla vägvisaren är från år 1777 och har blivit en
symbol för Unnaryd. Stenen var då en gränssten som
flyttats hit och blivit vägvisare för resande från Unnaryd i
vägskälet mot Tiraholm i ena riktningen och till
Kronobergs län i andra riktningen.
The stone is from 1777 and has become a symbol for Unnaryd. The stone was a boundary stone that was moved here to
become a signpost for travelers from Unnaryd to the
crossroad to Tiraholm in one direction and to the county of
Kronoberg in the other.
Bedja rör
Här finns de flesta gravtyper från äldre och yngre
bronsåldern. Två större och ett tiotal mindre rösen, arton
järnåldersdösar, nio domarringar och andra gravar.
Here are most grave types from older and younger bronze age.
Two larger and ten smaller cairns, eighteen megalithic graves
from the iron age, nine stone circles and tombs.
Brunnsbacka
Brunnsbacka Sågkvarn utgör en ålderdomlig anläggning i
funktionellt skick där en vattendriven kvarn med ramsåg
och stickhyvel har bevarats för eftervärlden.
Brunnsbacka sawmill is an archaic facility in working order
where a water-powered mill, saw and stick plane has been
preserved for posterity.
Unnaryds Hembygdspark
Unnaryd är en urgammal kulturbygd och i hembygdsparken bevaras ting och byggnader för eftervärlden.
Stugorna rymmer över 3000 historiska föremål från de
småländska socknarna Unnaryd och Jälluntofta. En del,
som är helt unika, tillhör Sveriges nationella kulturarv.
Här finns också ett unikt bonadsmuseum.
Unnaryd is an ancient cultural traditions and native park
preserved objects and buildings for posterity.
The cabins can accommodate over 3000 historical objects
from the Småland parishes Unnaryd and Jälluntofta. Some
of them are quite unique.
There is also a unique narrative folk art museum.
Tannshult
I Tannshult finns flera lämningar kvar efter en blomstrande tid. Här har funnits såg, kvarn, smedja, vadmalsstamp
m.m. Går man längs bäcken i Tannshult hittar man lätt
både sågen och kvarnen.
In Tannshult are several remnants left after a thriving time.
It has been a saw, a mill, smithy, homespun tamping etc. If
you walk along the creek in Tannshult you can easily see the
remains of the saw and mill.
ÄTA & DRICKA BOENDE
eat & drink
Alebo Pensionat
www.alebo.se
[email protected]
tel: +46(0)371-60018
Unnaryds Pizzeria
tel: +46(0)371-60083
Restaurang Vallsnäs
www.vallsnascamping.se
[email protected]
tel: + 46(0)371-602 33
Tiraholms fisk
www.tiraholm.se
[email protected]
tel: +46(0)371-64019
Bäckhästen
www.backhasten.se
[email protected]
tel: +46(0)371-63049
+46(0)738 464449
Långholmens café
www.unnarum.se
[email protected]
+46(0)371-60044
Thai way
+46(0)371-60433
accommodation
Tinas B&B
www.tinasbedandbreakfast.se
[email protected]
+46(0)371-60705
+46(0)738329673
Alebo Pensionat
www.alebo.se
[email protected]
tel: +46(0)371-60018
Vallsnäs camping
www.vallsnascamping.se
[email protected]
tel: + 46(0)371-602 33
Jälluntofta
camping
& stugby
www.jalluntofta.se
[email protected]
+46(0)371-720 10
Stugor Karsnäs,
Linneborg
30
[email protected]
+46(0)371-650 03
+49 151-29 18 76 46
Gården Sjö
www.sjo-unnaryd.se
[email protected]
+46(0)709-227571
Tiraholms fisk
Ställplatser för husbil
www.tiraholm.se
[email protected]
+46(0)371-64019
Unnaryds kiosk
& café
www.unnaryds-kiosk.se
[email protected]
+46(0)371-60398
Semesterhus Ärnarp
www.semesterlagenhet.hemsida24.se
[email protected]
+46(0)371-720 28
+46(0)72 240 80 02
31
BUTIKER
shopping
Coop Konsum
Dagligvaruhandel
Grocery shop
+46(0)371-600 01
Butik Paletti
Ekologiska artiklar och
kläder
Organic grocerys and
clothing
www.butikpaletti.se
+46(0)708 963 979
UnnaRum
Presenter och antikt
Gift and antique shop
www.unnarum.se
[email protected]
+46(0)371-600 44
Presentbutiken
Presentbutik
Gift shop
www.tinasbedandbreakfast.se
[email protected]
+46(0)371-60705
+46(0)738329673
Bäckhästens
Bageri &
Trädgårdscafé
Ekologiskt bröd, grönsaker,
och café
Organic bread, vegetables,
and café.
www.backhasten.se
[email protected]
tel: +46(0)371-63049
+46(0)738 464449
Lantmännen
Trädgård och byggshop
Garden and construction
shop
Unnaryds
Servicecenter
Bensinstation, postombud, blommor
Gas station, post office,
flowers
+46(0)371-60342
Sverkers el
Elektronikbutik
Electronics store
www.sverkersel.se
[email protected]
+46(0)371-605 70
KaminAteljé
Braskamin och konst
under
samma tak.
Stoves, chimneys, cast
iron products
in combination with
art.
www.kaminateljé.se
[email protected]
+46761 272510
Tiraholms fisk
Gårdsbutik, fisk.
Farm Shop, fish.
www.tiraholm.se
[email protected]
+46(0)371-64019
Unnaryds Torg
Andra onsdagen i varje
månad. 10 juni, 8 juli,
12 aug
2nd wednesday of every
month. June 10th, july
8th, aug 12th
www.unnarydlantman.se
+46(0)371-600 86
Asia livs
Asiatisk matbutik
Asian grocery shop
Sommar 2015 i
... där kreativiteten flödar.
mmen
Välko
!
r bygd
till vå
32
Welcome to Unnaryd!
We wish you a nice summer in our village and a wonderful time.
We hope you are enjoying nature at this beautiful time of year,
but we’ve gathered even some wonderful tips to make it easier
for you to explore the surroundings. You find some tips in this
brochure about restaurants, accommodations and shopping
places in Unnaryd. There are several cultural events, concerts,
exhibitions and festivals, as well. You can easily find all the dates
in the calendar inside!
There is even more information on www.unnaryd.com
d
un
D
aro
LA
B
rn
DE
Tu
re
G
hu
BY
oc
br
DS
nd ne
RY
ea no
NA agazin two i
UN
m
1