Uppdaterad inbjudan

Välkomnpå Årskonferens till
GÄVLE
Sveriges fritids- och kulturchefer!
Tema: Kultur och fritid i en hållbar värld!
Boka in!
25 - 27
15
0
2
i
t
s
u
g
u
a
latser:
Konferensp Gasklockorna
erthus &
Gävle Kons
David Mothander
Google
”Den digitala
framtiden”
Ida Östensson
Crossing
Boarders
”Hos oss är alla
välkomna - på
pappret eller i
praktiken?”
Rani Kasapi
Årets mångfaldschef 2014 ”Kultur
för social hållbarhet”
Johan Cahling
Brynäs &
UNICEF
samarbete
”En bra start ”
Tomas Gunnarsson,
Genusfotografen
Behrang Miri
mångsysslare
”Framtidens
fortbildning”
Läs mer och anmälan: http://bit.ly/sfk2015
Program
Sofi Jonsevall, IK Sätra Bollsport:
När Sofis do er redan som fyraåring ville
börja spela innebandy letade Sofi e er
tjejlag i Gävle utan a hi a något för den
åldersgruppen. Hon startade en egen
grupp som fick prova olika lekar och
idro er med boll. Fri dsspåret.
Per-Arne Vahlund är VD för GavlefasƟgheter Gävle Kommun AB.
Föreläser om "Breddidro i hållbara
anläggningar, e energieffek viseringsprojekt i elitklass" på fri dsspåret.
Joel Söderberg projektledare, Gävle
Energi AB
Föreläser om "Breddidro i hållbara
anläggningar, e energieffek viseringsprojekt i elitklass" på fri dsspåret.
Anders Wikström, lagkapten Gefle IF.
Anders föreläser llsammans med Claes
Wikström om "Kom ll sko med läsning" på kulturspåret.
Linnéa Manzanares utvecklingsdirektör för Akademixen som inspirerar
och genomför kultur- och entreprenörsledarutbildningar för unga 17-30 år.
"A mixa folk -Hur svårt kan det va?" på
Ungdomsspåret.
Fredrik Bondestam har en bakgrund
som fil. dr. i sociologi, genusforskare och
lektor. För närvarande är han anställd
som forskningssamordnare vid Na onella sekretariatet för genusforskning.
Föreläser om a "Leda och styra jämt din guide ll utplånande av orä visor!".
Kajsa Ravin, Kultur & friƟdschef
Gävle Kommun.
Föreläser om "Sommar i Gävle" . Introduk on ll Kultur & fri d ll nyanlända
flyk ngar.
Läs mer och anmälan: http://bit.ly/sfk2015
Tony Rosén är enhetschef för Anläggning &
Underhåll på FriƟd, Gävle kommun.
Föreläser om "Breddidro i hållbara anläggningar, e energieffek viseringsprojekt i
elitklass" på fri dsspåret..
Beryl Lunder är intendent på Gävle Konserthus och för Symfoniorkestern.
Föreläser på Kulturspåret om "Kulturtrappan Barns rä ll kultur".
Ninni Berggren Magnusson är avdelningschef
på Kultur & FriƟd Gävle kommun
Föreläser på Kulturspåret om "Kulturtrappan Barns rä ll kultur".
Claes Wallgren, bibliotekarie Sätra bibliotek.
Föreläser om "Kom ll sko med läsning" på
kulturspåret.
MaƟlda Svensson, Konstpedagog
Gävle Konstcentrum
Föreläser llsammans med Ulrika Swéden
och Sofia Jeppsson, Kulturskolan, om "Öppen
förskola" på kulturspåret.
Thed Stjerneklev, projektledare
Kultur & FriƟd Gävle kommun
Skolavslutningen "Stolt och Nykter – från stökigaste dagen på året ll en av de lugnaste." på
Ungdomsspåret.
riges
Besök Sve ste
moderna na
e
fotbollsar en!
Gavlevall