Vattumannen 2015

hälsa
meditation
resor
yoga
personlig utveckling
livsåskådning
mindfulness
feng shui
Vi inspirerar till medvetenhet och utveckling
Vattumannen 2015
VÄ L K O M M E N T I L L VAT T U M A N N E N
INNEHÅLL
Kära kunde r
V
älkomna till ett nytt spännande år med
oss på Vattumannen. Vi vill dela livets resa
med dig och vara din källa till inspiration
och ökat medvetande.
Nytt år står för dörren och vi kan stolt presentera en ny upplaga av vår uppskattade kalender
Leva Livet 2015 som du finner på sid 10. I fjol sålde
kalendern slut före jul och vi har fått så många
fina uppskattande ord från er kunder som använder kalendern.
Kika gärna på sidan 36 där vår butikspersonal
rekommenderar sina personliga favoriter.
Den efterlängtade boken Vägra följa John har
verkligen blivit en succé och författarna är i skrivande stund på turné längs hela vårt land. Läs mer
om Anneli Påmark och Carl Österberg på sid 5. Boken hjälper oss att hitta vår kraft, fatta medvetna
beslut och att gå från ord till handling, läs den!
Det känns extra värdefullt att kunna presentera
vårt nya koncept Inspired Life Travel som erbjuder
resor för inre utveckling. Du får under olika former
tillgång till mer av dig och möjlighet att stanna
upp, bli medveten och agera utifrån kärlek gentemot omvärlden och dig själv.
Våra unika resor med Soulwalk till Spanien och
Above & Beyond på Rhodos uppskattas främst för
sin förstklassiga kursledning och väl genomtänkta arrangemang. Här får du en klar uppgradering
av dig själv och blir trygg i
att bli mer av den du är. Läs
mer på sidorna 73 och 77.
Välkommen till oss
Besök vår hemsida på www.vattumannen.se
Här finns mer än 100 000 titlar att välja på
och Information om aktuella evenemang och
kurser. Under det kommande året kommer vi
även att finnas på följande mässor: Allt för
hälsan, Harmoni-Expo och Bokmässan.
Se sidan 32
Se sidan 35
BUTIKEN PÅ DROTTNINGGATAN 83,
STOCKHOLM
Telefon 08-10 96 15
Vardagar 11:00-19:00
Lördagar 11:00-16:00
POSTORDER KUNDTJÄNST
Telefon 0290-76 76 84
Vardagar 09:00-16:00
www.vattumannen.se
Se sidan 61
Vår butik på
Drottninggatan
83 i Stockholm.
I vår butik har vi även
er
antikvariska böck
Stanna upp, Andas,
I kärlek & Tacksamhet
Se sidan 74-75
Eva Danneker
vattumannen
2
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
Nytt på svenska
4
Vägra följa John
5
Leva livet 2015
10
Kajsa Ingemarsson
13
Personalen tipsar
36
Pocket
38
Vägledda meditationer
40
Fynd
42
På importhyllan
46
Tarot
54
Affirmation & Vägledning
60
Doreen Virtue
62
Horoskop
66
Almanackor
68
Dvd
70
Musik
72
Hälsa & Välmående
73
Innehållsregister
78
Specialerbjudande
83
Välkommen
3
N Y T T PÅ S V E N S K A
VÄ G R A F Ö L J A J O H N
Quantum
entrainment
är det senaste
inom healing.
Det är en enkel
och snabb metod som inte
kräver några
förkunskaper. Metoden
använder sig av
en lätt beröring
som aktiverar
det autonoma
nervsystemet,
och skapar en atmosfär där djup läkning kan
äga rum, spontant och naturligt. Omedelbar
healing skapar först en förståelse för vad medvetenhet är och var läsaren kan hitta den.
En ny roman i
samma anda
som Elva
minuter. Linda
är lyckligt gift,
har två barn
och arbetar
som journalist.
Hon vet att
hon är lyckligt
lottad. Men
samtidigt som
hon är rädd för
förändring är
hon livrädd för
att livet ska fortsätta i samma spår. Otrohet
är en tankeväckande roman om den otydliga
skillnaden mellan kärlek och förälskelse,
äventyr och självdestruktion.
Omedelbar healing
Otrohet
164 SIDOR
INBUNDEN
KINSLOW
85384
POSTORDER:
BUTIKEN:
219:249:-
315 SIDOR
INBUNDEN
COELHO
85717
POSTORDER:
BUTIKEN:
199:229:-
ny bok av anneli påmark & carl österberg
Boken som tar dig från
lagom vanligt normal till
omåttligt unikt fenomenal.
Bli den du egentligen är!
2000-talets hittills viktigaste bok!
Jag önskar att alla läser den –
då kan världen bli ett paradis!
OTTO RUNMARK, VD Mullingstorp
Jag är djupt imponerad och är
övertygad om att boken är en
av de bästa som skrivits inom
området personlig utveckling!
Jag har själv länge funderat på
att skriva en bok i ämnet men
skrinlägger nu dessa planer.
JAN OLEBY, legitimerad läkare
Trots den vanliga föreställningen att föraningar inbegriper
mörka visioner
och varningar
om framtida
katastrofer är
sanningen att
de ofta ger oss
glimtar av små,
personliga detaljer i vardagen.
Boken visar,
djupgående och
i tre delar, hur du identifierar dina föraningar.
Den avdramatiserar vanliga antaganden och
rädslor och demonstrerar grundligt hur du
hanterar dem med sunt förnuft.
Minnen från
tidigare liv är
traditionellt
kopplat till
svårigheter och
negativ påverkan
på det liv vi lever
nu. I sitt arbete
med klienters
regressioner
till tidigare
liv upptäckte
Atasha Fyfe att
positiva minnen
kan ha minst lika stor betydelse, och att de till
och med kan fungera helande. Likväl som det
behövs terapi för att komma tillrätta med svåra
minnen från liv levda före detta, kan positiva
minnen fungera läkande för vårt liv just nu.
Föraningar
Helande minnen från tidigare liv
297 SIDOR
INBUNDEN
4
VAN BRONKHORST POSTORDER:
85386
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
229:259:-
264 SIDOR
INBUNDEN
FYFE
85383
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
Vägra följa John
333 SIDOR
PÅMARK/ ÖSTERBERG POSTORDER:
INBUNDEN 84505
BUTIKEN:
229:259:-
Anneli Påmark &
Carl Österberg
Denna fascinerande bok handlar om hur du manifesterar ditt liv så att det blir som du vill. Vägra följa
John beskriver vad som ger dig livskraft och vad
som dränerar dig på energi. När du väljer det som
stärker dig kan du förbli frisk, stark och närvarande
i livet. När du inte gör det hämmas livskraften och
kroppens energinivå sänks successivt så att du
åldras snabbare, blir lättare sjuk och känner dig
mindre levande än du önskar. Hemligheten är att
förstå varför vi människor gör som vi gör och inte
som vi egentligen vill, och när du knäckt koden kan
du välja annorlunda. Författarna ger en glimt av
hur det är att leva i den nya tidsåldern med nya spelregler, där människor följer sin inre sanning i
samklang med alla andra levande varelser och stödjer vår planet i stället för att exploatera den. Du
kommer att få massor av nya insikter om sådant du trodde att du redan visste. Låt dig inspireras!
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
5
VÄ G R A F Ö L J A J O H N
VÄ G R A F Ö L J A J O H N
Bli medveten
om varför du
gör som du gör
och varför det
inte blir som du
egentligen vill!
Text och foto:
Jeanette Stendahl
Anneli Påmark och Carl Österberg är civilingenjörerna som sadlade om och nyligen kom
ut med boken Vägra följa John – från lagom
vanligt normal till omåttligt unikt fenomenal.
De har båda mångårig erfarenhet av personlig
utveckling och långa karriärer som chefer inom
näringslivet. Förutom att skriva böcker och hålla
föredrag arbetar de som coacher och gruppledare med Heart IQ-metoden – djupgående, känslobaserad personlig utveckling i grupp.
Vad handlar boken Vägra följa John om?
– Den handlar om personlig utveckling och hur
du gör för att leva som du verkligen vill, och inte
som du ”borde” enligt yttre förväntningar, normer och traditioner. När du tar kommandot kan
du välja en livsstil som gör dig energifylld och
närvarande. Du kommer också oftare att uppleva tillstånd av ”flow” där du med betydligt
mindre ansträngning skapar det du vill ha mer
av i livet, säger Carl.
Men det finns ju så många böcker som handlar
om personlig utveckling. Vad tror ni är anledningen till att just den här boken har fått så
mycket uppmärksamhet?
– Det som är unikt är att boken spänner över
vitt skilda områden som alla samverkar, såsom
hur tidiga präglingar påverkar våra tankar om
oss själva, andra och livet, hur viktigt det är att
ha tillgång till våra känslor och vår intuition –
som är själens sätt att kommunicera med oss –
och naturligtvis hur vi tar hand om vår fysiska
kropp och håller energinivån – vår vitalitet –
hög och stabil. Vi beskriver personlig utveckling
utifrån alla dessa aspekter och det är först när vi
hittar balans mellan samtliga delar som vi kan
må riktigt bra och forma vårt liv som vi verkligen vill. Det räcker inte med att ha en vältränad,
smidig kropp eller ett starkt intellekt och akademiska utbildning eller att till exempel vara medial. Integrering är nyckeln till god hälsa och ett
harmoniskt liv. Då blir vi fria att göra medvetna
val och aktivt styra vårt liv åt det håll vi önskar,
menar Anneli och Carl.
– Vårt fokus är att hjälpa läsaren välja det som
är bra och gynnsamt. Människans naturliga tillstånd ÄR att må bra och njuta av livet och det
är fullt möjligt när vi förstår på vilket sätt vi har
präglats genom uppväxten och hur vi fortsätter
att påverkas av de människor vi har omkring oss
och samhället vi lever i.
Utgångspunkten för personlig
utveckling är att hitta mer av
och förstärka den vi egentligen
är – det vill säga våra gåvor,
talanger och det som är unikt
för var och en av oss.
6
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
Ibland känns det som att det är
de stora drastiska besluten eller
handlingarna som förändrar
människors liv – men det är
faktiskt de små stegen som gör
den största skillnaden.
Det låter spännande. Ni tar också upp hur kosten
och livsstilen påverkar hälsan.
– Ja det är en mycket betydelsefull bit. Många
tycker det är svårt att göra det de vill, som att
välja bra mat eller motionera regelbundet. Ett
exempel är att sluta med socker. Det kanske går
bra att vara utan en kortare tid, men sen faller
vi tillbaka igen. Det är här den första delen av
boken är så viktig, för den hjälper dig att förstå
vad det är som hindrar dig från att göra medvetna val och när du väl förstår det kan du steg
för steg förändra livet så att det blir som du vill
även långsiktigt. Du sätter en ny riktning helt
enkelt. I boken berättar vi grundligt om vad som
bryter ner och vad som bygger upp kroppen, och
du kommer att häpna när du ser sambanden
även om du har hört om detta tidigare! Så vi har
en känsla av att ingen läsare egentligen borde
bli förvånad över att välfärdssjukdomarna ökar
hela tiden, och att till exempel hälften av oss
idag är överviktiga, berättar Anneli.
–Vi berättar om hur maten påverkar den fysiska
kroppen, men lika viktigt är att kosten i hög
grad styr hur vi mår känslomässigt och även hur
vår allmänna energinivån är. Det i sin tur avgör
hur väl vi lyckas manifestera vårt liv. I boken
beskrivs superkosten och livsstilen som stärker kroppen, gör dig klarare i tankarna och mer
närvarande. Den hjälper dig också att undvika
välfärdssjukdomar, få tillbaka vitaliteten och till
och med föryngras. Detta påverkar som sagt alla
områden i ditt liv!
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
Finns det fler anledningar till att så många
människor i dagens samhälle inte mår bra, än de
ni redan nämnt?
– Ja det finns det. Det är verkligen många som
inte mår bra och ett talande exempel är att i
dag använder nästan en miljon svenskar – från
alla samhällsklasser och yrkesgrupper – antidepressiva mediciner och det fortsätter att öka. Så
det är tydligt att vi är på helt fel väg. Man kan
ju tycka att det är märkligt med tanke på att vi
verkligen skulle kunna ha det riktigt bra, eftersom förutsättningarna finns. En stor anledning
till att det ser ut som det gör är att de flesta
söker lyckan utanför sig själv och stressar på tok
för mycket. Vi springer på hela tiden i stället för
att stanna upp och reflektera över vad vi egentligen letar efter. Många drivs av konsumtion och
reklamen som säger att vi inte duger som vi är,
utan måste skaffa nya prylar och kläder hela tiden för att vara ”någon”. Vi har ett hål inom oss,
som vi tror att vi kan fylla med yttre saker. Folk
i karriären är så stressade att de ofta inte upplever lyckokänslor ens på semestern. I stället
får de panik för att de tror att de måste åstadkomma något hela tiden och till exempel börjar
bygga om huset i stället för att ta det lugnt.
7
VÄ G R A F Ö L J A J O H N
VÄ G R A F Ö L J A J O H N
När vi människor väl bestämmer oss kan vi göra
otroligt stora förändringar som påverkar både
vårt eget liv, medmänniskor, samhället och världen i stort. Det kommer inte någon ny ledare eller frälsare som räddar oss, utan det är var och
en av oss som behöver landa i hur vi vill ha det
och sen välja att köra på i den riktningen. Tillsammans är allt möjlig, avslutar Anneli och Carl.
Vi behöver påminna
oss själva om att vara
närvarande i varje stund
– det är först då vi lever
på riktigt.
Men det är inte så lätt att förändras även om vi
egentligen vet att vi borde.
– Nej, och tanken är inte att vi ska förändra allt
på en gång, för det är inte så vi når de stora resultaten, utan det viktigaste är att ta ett litet
steg i taget. Och sedan ett till. Det handlar om
att välja medvetet och inte luras att försöka tillfredsställa inre behov med yttre attribut – det
går aldrig i längden. Verklig glädje kommer alltid inifrån och det är vägledande i boken, säger
Carl.
Hur gör vi då för att få balans i våra liv?
– Vägra följa John hjälper dig att förstå varför
vi gör som vi gör och inte som vi egentligen vill,
som vi tidigare nämnt, och framför allt får du
inspiration till hur du själv kan utveckla dig vidare, beroende på vilka steg du är redo att ta..
Det är lika viktigt att växa som människa som
att andas. Det ger syre till själen när vi utmanar
oss på ett sunt sätt, när vi vägar kliva utanför
komfortzonen och lär oss mer om oss själva, om
andra och om livet, säger Anneli.
– Det handlar således om att våga lämna det
trygga och säkra. Ett första steg är att bli medveten om att vi klamrar oss fast i det som är bekvämt, och förstå varför vi gör så. Det handlar
inte om slöhet eller ovilja, utan det är främst
en konsekvens av ett trygghetsbehov, som är
en naturlig del av vårt neurologiska försvarssystem. När vi inser att det inte är något fel på
oss blir det lättare att acceptera oss själva utan
skuld. Att öppna upp är både enkelt och svårt,
beroende på hur man ser det. Ett viktigt steg på
vägen är att stanna upp och iaktta sig själv, att
8
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
bli mer närvarande och medveten om vilka distraktioner vi ägnar oss åt.
Ni nämner också hur varje individ påverkar helheten. Kan ni beskriva det mer ingående?
När du läst den här boken kommer du inte vara
densamma som förut. Att vägra följa John och i
stället följa dig själv innebär att du lever DITT
LIV i stället för någon annans! Det viktigaste
budskapet är att det spelar ingen roll var du
kommer ifrån eller vad du gjort eller inte gjort
tidigare i ditt liv – det enda som betyder något
är vad du vill med resten av ditt liv från och med
NU! Det är bara det som räknas ... och det är din
tur nu!
– Ett holistiskt synsätt är otroligt viktigt och det
saknas nästan helt i det västerländska samhället. Vår utveckling är så teknisk. Vi försöker fixa
till och justera det som redan har blivit fel, i stället för att backa tillbaka och undersöka vad som
gick fel långt tidigare. Vi är så koncentrerade på
att bekämpa symptomen att vi missar helheten,
säger Anneli.
Fakta
Namn: Anneli Påmark & Carl Österberg
Ålder: Båda 49 år
Bor: Linköping respektive Växjö
Familj: Felix, Oliver, Emmy, David och Hanna
Aktuell med nyutkommen bok på
Vattumannen förlag: Vägra följa John
Sysslar med: Författare, föreläsare och
certifierade coacher och gruppledare i
Heart IQ-metoden.
Motto: Ett citat av Henry Ford:
Oavsett om du tror att du kan eller tror att du
inte kan, så har du rätt.
Anneli Påmark &
Carl Österberg
Enligt Anneli och Carl domineras vårt samhälle
av ett kortsiktigt tänkande, där människors
egenintresse oftast är viktigare än helheten,
och där det finns en blindhet inför att vi alla hör
ihop energimässigt. Men dessa föråldrade tankemönster är på väg att lösas upp. Vi ser redan
gryningen av en ny tid som i stället präglas av
gemenskap och upplevelsen av en meningsfull
värld som är till för alla.
Hur ser ni på framtiden?
– Vi är mycket positiva och känner massor av
hopp. Många av oss har under uppväxten fått
höra att vi inte ska drömma, men det är dags att
göra det nu och plocka fram vår längtan, framtidstro, övertygelse och tillit. Låt oss ersätta
den gamla världens ohållbara drivkrafter, som
bekräftelsebehov, konkurrens, bristtänkande
och styrning utifrån, med nya livsbejakande energier som inspiration, samarbete, passion och
allt annat som kommer inifrån, det som är äkta.
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
9
L E VA L I V E T 2 0 1 5
L E VA L I V E T 2 0 1 5
leva livet 2015
Unna dig själv gåvan att börja en inre resa
som sträcker sig över hela året. Du får syn
på hjärtats lust och längtan med avstamp
där du befinner dig just nu. Genom att ge
dig själv en kort stund om dagen kan du
komma ännu närmare ditt inre och skapa
förutsättningar för ett skönt liv i en mer
medveten, och för dig meningsfull, tillvaro.
Det här är en kalender för dig som vill nå
ända fram och leva livet fullt ut.
storsäljare
Kalendern innehåller plats för
dagboksanteckningar, inspirerande texter,
meditation, stärkande dagliga affirmationer
och utvecklande övningar varje vecka på
månadens tema, plats för din intention för
veckan och månaden, summering av goda
stunder och utmaningar, vackra sidor för att
skriva dina mål och drömmar för 2015 samt
en årskrönika.
En fin present
med lång hållbarhet!
Leva livet 2015
163 SIDOR
FLEXBAND
ERIKSSON
85640
MÅTT: 15 x 21 x 1,5 cm
Till dig själv och till den du
bryr dig extra mycket om.
SAMMA
PRIS
179:Teman i kalendern är: Nystart, tillit, självkänsla, självförtroende, livsglädje, trygghet
och lugn, tacksamhet, hälsa, relationer,
omtanke, framgång och kärlek.
KARIN ERIKSSON,
Karin Eriksson
10
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
Karin Eriksson, som driver Happy Cat Creative Studio,
har tidigare skapat Affirmera Mera; uppskattade
affirmationskort och en affirmationsbox för att stärka
stärka dig i riktning mot din längtan, dina innersta
drömmar och mål. Hon vill inspirera alla att se sin
kraft och våga förverkliga det liv man längtar efter.
Hon vill tillföra positiv förändringskraft till världen.
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
11
N Y T T PÅ S V E N S K A
KA JSA INGEMARSSON
Med denna
bok utkommer
debutanten
Camilla
Davidsson med
en intelligent
och trovärdig
feelgoodroman
om en sönderstressad
och vilse
karriärkvinnas
väg mot inre
utveckling. I
romantrilogins
första del tvingas Emma lämna sin på ytan
bekväma tillvaro i storstaden. Hon kastas ut
på resa som blir fysiskt såväl som psykiskt
utmanande, men också början till något nytt.
Efter framgången med
Den magiska
gnistan, kommer nu Kajsa
Ingemarsson
med en ny bok
i samma genre.
Modern mystik
tar läsaren
vidare in i det
mysterium
som finns dolt
inom var och
en av oss. Den
handlar om att finna sin kraft och att våga låta
sig ledas av det som är större, att lita till den
universella intelligensen och att använda sina
mänskliga förmågor på bästa sätt.
Under vintergatans alla stjärnor
Modern mystik
298 SIDOR
INBUNDEN
DAVIDSSON
85725
POSTORDER:
BUTIKEN:
189:219:-
Den självläkande
människan sätter fokus på det
friska, vår självläkande kraft
och helhetssynen på hälsan.
Ett uppslagsverk
och måste för
alla hälsointresserade som sålts
i ca 400 000
exemplar i nio
länder. Den för
fram en unik
helhetssyn på det som ger hälsa och som skapar välbefinnande för människor.
289 SIDOR
INBUNDEN
INGEMARSSON
85248
POSTORDER:
BUTIKEN:
199:229:-
Hälsoklassiker i ny utgåva!
Boken hjälper
dig till ett
mer njutbart
förhållande till
maten, kroppen
och ditt ätande.
Du behöver
inga tabeller,
listor, vågar
eller tallriksmodeller för
att avgöra vad
och hur mycket
du ska äta. Du
behöver bara
lyssna till din inre vishet och kroppens egna
signaler. I den här boken guidas du varsamt till
en större medvetenhet, via olika övningar och
tester. Samtidigt frigör du dig själv från dieter.
Nya självläkande människan
Mindful eating
340 SIDOR
INBUNDEN
12
EHDIN
82878
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
189:219:-
261 SIDOR
INBUNDEN
VIKFALK
85249
POSTORDER:
BUTIKEN:
199:229:-
n
o
s
s
r
a
m
e
g
n
I
a
js
a
K
de två rummen
av Kajsa Ingemarsson
Hösten 2014 kommer min nya bok, Modern
mystik – den dolda vägen till inre klarhet, ut.
Det är en bok om min väg och mitt sökande,
men framför allt är det en bok om det mysterium som var och en av oss utgör, och om den
oändliga potential vi besitter men så sällan utnyttjar. Genom att berätta min historia hoppas
jag kunna väcka din nyfikenhet och ge näring
till ditt eget sökande, dina aningar och ditt inre
vetande.
Skilda verkligheter
Hur hamnade jag då här, som modern mystiker?
Samma person som för tio år sedan skrev Små
citroner gula, ledde frågesporter i teve och gjorde humorprogram i radion. Det är förstås en
lång historia, men för mig är det här perspektivet inte nytt. Jag växte upp i en familj med en
öppen syn på andlighet, och jag har varit aktivt
sökande länge. Trots det har mitt liv varit uppdelat i två separata rum. Under många år var
dörren mellan dem helt stängd och jag levde
bara i det ena utrymmet, det vi brukar kalla
”verkligheten”. En plats där var och en av oss
spelar upp sina egna dramer utan större eftertänksamhet och djupare förståelse.
Så småningom började jag glänta på dörren
till det andra rummet, ”den osynliga verkligw w w .v a t t u m a n n e n . s e
heten”, men sköt förfärat
igen den när jag inte förstod vad jag såg där inne.
Ändå vann nyfikenheten,
och så småningom lät jag
dörren stå öppen till det
nyvunna livsutrymme där
verkligheten inte var entydig, begriplig och tredimensionell, utan komplex,
mystisk och multidimensionell.
Jag hade stor användning för det dolda rum
som jag funnit tillgång till. Det vidgade min syn
på tillvaron, det gav mening och djup åt händelser som annars bara tedde sig meningslösa,
smärtsamma och slumpartade, och det skänkte
spänning åt livet eftersom det blev oförutsägbart på ett positivt sätt. Dessutom märkte jag,
att när jag vistades i det där extrautrymmet
kunde jag inte bara se mig själv tydligare, jag
uppfattade också mina medmänniskor på ett
annat sätt, med en klarsyn som gjorde att jag
i större utsträckning än tidigare kunde hjälpa
andra.
Den här uppdelningen fungerade bra, det
fanns en officiell och en privat Kajsa. Jag kunde
visa upp en ”normal” fasad utåt samtidigt som
jag lät mina handlingar inspireras av det jag
hämtade från den multidimensionella verkligheten. Nackdelen, om man väljer att se det så,
var att det blev allt svårare för mig att kompromissa med det jag visste tack vare den öppna
dörren. Att fatta beslut eller gå vägar bara för
att det var praktiskt, för att alla andra gjorde
så eller för att någon utomstående tyckte det
verkade lämpligt, blev svårt när jag samtidigt
uppfattade ytterligare dimensioner och konsekvenser av mina handlingar utifrån min vetskap om en utvidgad verklighet.
Öppen planlösning
Brytpunkten kom för ett par år sedan, under
den avgörande resa till Egypten som jag skri-
13
KA JSA INGEMARSSON
ver om i boken. Det hade under lång tid börjat
kännas allt mer främmande för mig att dela
upp tillvaron i ett här och ett där, och en stark
längtan efter ett liv där de två sidorna av mig
var integrerade i en enhet, hade växt sig stark.
Den här längtan ledde till beslutet att riva hela
väggen. Det som skedde var inget dramatiskt,
när beslutet väl var fattat behövdes inte mer än
ett andetag och en fokuserad intention för att
muren mellan utrymmena skulle kollapsa.
Hur ser då mitt liv ut i praktiken idag? Svaret är att det är sig ganska likt. Jag skriver fortfarande böcker, håller föredrag, och försöker få
vardagen med man, två barn och hem att fungera. Samtidigt är allt annorlunda. Den öppna
planlösningen innebär att mitt trygghetstörstande jag fått stå tillbaka. Jag låter min intuition leda mig, jag planerar mindre, och min förmåga att strukturera och organisera försöker
jag helst bara använda när jag fått klartecken
från mitt inre.
Det händer att jag fortfarande kompromissar med det jag i mitt inre vet, men när jag gör
det blir tillvaron omedelbart gråare, mindre
livfull och spännande. Magin bleknar och min
egen energi sänks. Kanske finns det en punkt i
framtiden, tänker jag, där den sortens kompromisser inte längre kommer att behövas. Där vi
alla vandrar hjärtats väg, medvetna om vilka vi
är och vad vi gör här. Jag hoppas att jag är med
den dagen. Och du också.
utdrag ur kapitlet
“egypten – ett äventyr”
På flera av de platser och i de tempel vi besökte gick det fortfarande att känna av den
ursprungliga kraften, men somliga av dem var
helt dränerade, snarast att likna vid energimässiga ruiner. Gemensamt var att alla bar spår, i
det fysiska såväl som det eteriska, av det som
utspelat sig där genom åren. Händelser som
många gånger varit präglade av egots kamp för
makt och inflytande.
Inför besöket i templet i Karnak kände jag
mig lätt avstängd redan innan avfärd. När vi
i tidig gryning kom fram och närmade oss ingången till det enorma byggnadsverket började det trycka över bröstet. Där inne, vandrande
14
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
N Y T T PÅ S V E N S K A
mellan de kolossala pelarna, kände jag mig beklämd, tyngd, sorgsen och gråtfärdig.
Tack vare vår researrangör hade vi fått ett
sällsynt tillstånd att besöka lejongudinnan
Sekhmets lilla oansenliga tempel placerat lite
vid sidan om det stora.
Solen var på väg upp när vi stod tysta i kön
som långsamt ringlade sig framåt mot den
lilla stenbyggnaden, inte mycket större en redskapsbod. Jag visste inte vad som väntade, men
ju närmare ingången jag kom desto starkare
blev trycket över bröstet. När det var min tur
klev jag in i ett mycket litet rum, inte mer än
några få kvadratmeter. Till en början uppfattade ögat bara mörker, men sakta framträdde
konturen av en varelse. Från taket föll en stråle
av svagt gryningsljus rätt ner på statyn av Sekhmet. Vad jag såg var andlöst, hypnotiskt och
magiskt. Skuggorna som bildades fick gudinnans ansikte att påminna om en utomjordisk
varelse och den korta stunden där inne kändes
som en audiens hos en kunglighet.
Mötet med Sekhmet stod för allt jag saknat
och längtat efter, allt det som var dött och begravet och glömt. Hon var den heliga kvinnliga
kraften, The Sacred Feminine. Hon var yin; månen, mörkret, naturen och mystiken. Hon var
aningarna, visdomen, styrkan och stoltheten.
Och hon berörde mig.
daglig vägledning från dina
r
a
l
g
n
A
DOREEN VIRTUE är en klarseende
psykolog och bästsäljande författare som
har skrivit flertalet spännande böcker om
änglar, kristall- och indigobarn, hälsa och
andra andliga teman. Doreen har haft
kontakt med änglar i hela sitt liv och hennes
böcker innehåller positiva, upplyftande och
inspirerande budskap. För mer information
om Doreen, besök www.angeltherapy.com.
Börja din dag med att kommunicera
med dina änglar, med hjälp av de 365
kanaliserade meditationerna i Daglig
vägledning från dina änglar. Varje sida
har ett behagligt och upplyftande
budskap, för att sätta en positiv och
helande ton för dagen. Boken fungerar
också som ett spådomsverktyg, ställ en
fråga, öppna intuitivt boken och få
ett meddelande som ger dig
guidning och svar.
Den här boken hjälper dig att vara
lugn och fokuserad i vardagen och
påminner dig om att dina änglar alltid
är bredvid dig, redo att hjälpa dig inom
alla områden i ditt liv. Den är idealisk
att ha bredvid din säng så du kan
använda den varje morgon och kväll.
Daglig vägledning från dina Änglar
370 SIDOR
INBUNDEN
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
VIRTUE
84446
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:15
N Y T T PÅ S V E N S K A
N Y T T PÅ S V E N S K A
Det här är
berättelsen
om varför du
finns här på
jorden. Tolv
av de mest
framgångsrika
personer som
lever i världen
i dag berättar
sina till synes
omöjliga
historier och
avslöjar att
du föddes
med allt som du behöver för att förverkliga
din högsta dröm – och att du, om du gör det,
fullföljer din livsuppgift och förändrar världen.
The Secret : Hjälten
227 SIDOR
INBUNDEN
BYRNE
85391
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:-
I Fyra grundstenar till ett
bättre liv avslöjade Ruiz hur
utbildningsprocessen kan få
oss att glömma
den visdom
som vi föddes
med. Den femte
grundstenen
leder till en
djupare medvetenhet om
vilken kraft vi
besitter och hjälper oss att hitta tillbaka till den
äkthet som vi föddes med. I den här uppföljaren
påminns vi om den största gåva vi kan ge till oss
själva: friheten att vara den du är.
Den femte grundstenen
207 SIDOR
INBUNDEN
16
RUIZ
85077
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
219:249:-
Liksom Garys första bok,
Bortom universum, bygger
denna bok på två andliga
klassiker, Tomasevangeliet
och En kurs i mirakler. Genom att fokusera på en helt
ny, unik form av ”kvantförlåtelse”, snarare än den gamla
formen av förlåtelse, kommer din förståelse av tankarnas betydelse
att ta dig till en helt ny nivå.
Ett liv utan slut
252 SIDOR
HÄFTAD
RENARD
85198
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
Den nya vibrationshealingmetoden Life Alignment
kommer från tanken att allt
vi behöver för att läka finns
inom oss, och att läkningen
hindras av våra egna
trosföreställningar och
mönster. Jeff Levin har under
mer än tjugo år utvecklat
metoden Life Alignment för att hjälpa människor att få tillgång till sin högre medvetenhet,
genom muskeltestning och slagruta.
Läk ditt liv
281 SIDOR
INBUNDEN
LUBBOCK
85082
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
Kärleken omsluter alla
242 SIDOR
HÄFTAD
RENARD
85214
144 SIDOR
INBUNDEN
RUIZ Jr
85079
POSTORDER:
BUTIKEN:
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
Spirit Junkie: resan mot inre frid
220 SIDOR
INBUNDEN
Elaine N. Aron
BERNSTEIN
85207
POSTORDER:
BUTIKEN:
199:229:-
Är ditt barn ofta försjunken i tankar
– en djupsinnig drömmare som gärna
vill göra allting rätt? Känner det in
hur andra mår och anpassar sig efter
dem? Uppfattas det som blygt eller
försiktigt? Lägger det märke till
subtila detaljer och reagerar starkt
på oljud? Är det särskilt lättsårat,
känsligt för kritik och förändringar?
det högkänsliga
barnet
Forskning visar att en av fem personer har ett extra känsligt nervsystem och bearbetar intryck djupare och mer
noggrant än andra. På grund av detta blir de lätt överstimulerade och har ofta ett stort behov av att dra sig undan. Personlighetsdraget är inte nytt, men psykoterapeuten Elaine
N. Aron, som forskat på ämnet i mer än tjugo år, är den
första som uppmärksammat dess positiva
aspekter och gett det ett tydligt namn –
högkänslighet. Boken är full av värdefulla
råd och tips för föräldrar, lärare och andra
som kommer i kontakt med
Den högkänsliga
högkänsliga barn.
Med principerna i faderns
storsäljande bok Fyra
grundstenar till ett bättre liv
som utgångspunkt, bjuder
don Miguel Ruiz Jr. in oss att
undersöka hur bundna vi är
vid vår egen ståndpunkt. I
Befria tanken hjälper han dig
att bli medveten om alla de
outtalade överenskommelser du har skaffat dig
genom åren, och som formar din verklighet och
påverkar din framtid.
Befria tanken
En ung tjej i
New York, i vild
fart genom
livet och med
en stadig kurs
mot stupet.
Gabrielle Bernsteins liv präglades tidigt
av droger och
självdestruktivitet, men en
inre röst och
ett möte med
författaren
och inspiratören Marianne Williamson ledde
till en viktig vändpunkt. Boken beskriver en
personlig resa från kaos till harmoni, inspirerad
av En kurs i mirakler.
Gary Renard är
tillbaka med den
sista delen i sin
trilogi. Denna
hisnande och
fascinerande
bok förtydligar
den mystiska
sanningen
bakom det
moderna andliga
mästerverket En
kurs i mirakler.
Gary och hans
lärare, de
uppstigna mästarna Arten och Pursah,
tar dig med på en häpnadsväckande
rundtur i livet på andra sidan.
Det högkänsliga barnet
219:249:-
350 SIDOR
INBUNDEN
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
ARON
85203
människan (83023)
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:17
N Y T T PÅ S V E N S K A
N Y T T PÅ S V E N S K A
Vi tror att vi vet
att sårbarhet
är samma sak
som svaghet,
men tänk om
sårbarheten i
själva verket är
en kraftkälla, en
styrka? När vi
stänger till för
andra och inte
visar vilka vi
verkligen är, då
skapar vi också
ett avstånd
till de människor, känslor och händelser som
ger våra liv mening och riktning. Mod att vara
sårbar är en inbjudan: kliv upp, låt andra se dig,
också när det inte finns några garantier alls.
Mod att vara sårbar
266 SIDOR
INBUNDEN
BROWN
84527
POSTORDER:
BUTIKEN:
219:249:-
Stefan Einhorn tar
ett helhetsgrepp
på de egenskaper som svenska
folket anses vara
de sämsta. Efter
en brett upplagd
opinionsundersökning visar det sig
att de flesta gamla
dödssynderna har
ersatts av nya.
212 SIDOR
INBUNDEN
18
EINHORN
85299
Första hjälpen för känslor
278 SIDOR
INBUNDEN
WINCH
85402
189 SIDOR
INBUNDEN
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
229:259:-
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
Optimisternas positiva aura
förhärligas i tv-soffor och tidningar. Vi ska övervinna livets
motgångar, skratta oss igenom
kriser och sjukdomar och sikta
mot stjärnorna. Men många
som investerar i "positivt tänkande" blir nedslagna. Tänk om
vi istället vågade vara realistiska och krassa. Ärliga mot oss
själva och varandra. Vad är det värsta som kan
hända? Att vi blir lyckliga pessimister.
Den lyckliga pessimisten
"Vi måste bevaka
våra mörka sidor
och sträva efter att
släppa fram våra goda. Insatserna är stora, vår
egen lycka och mänsklighetens överlevnad, och
det enda vi alla till slut kan göra är vårt bästa."
De nya dödssynderna
De flesta av oss har en
förbandslåda hemma. Vi
fyller den med plåster, salvor
och tabletter för att kunna
behandla oss själva när vi har
ont. Men få av oss tänker på
att vilka plåster och bandage
som behövs för våra själsliga sår. Guy Winch ger oss
fascinerande och roliga exempel och lär oss hur
vi själva bäst behandlar små känsloskador, ser
till att de läker snabbt och utan komplikationer.
BYLUND
85304
POSTORDER:
BUTIKEN:
208 SIDOR
INBUNDEN
KUYLENSTIERNA
85305
POSTORDER:
BUTIKEN:
I denna fascinerande bok får du lära dig att använda din
medvetenhets ”magiska trollspö” så att du kan börja
utforska ditt liv som ett underbart äventyr och se dig
själv som en mäktig kartritare.
Resor genom
inre landskap
Anträd en djuplodande resa, färdas genom dina inre
landskap och utforska dem. Möt de tänkta varelser som
håller nycklarna till ditt undermedvetna: medvetenhetens
magiker, den milda trädgårdsmästaren, bensamlaren
och platsens andar på de psykologiska områden som du
färdas igenom – varelserna som vet var det värdefulla i
varje erfarenhet står att finna. Upptäck hur du ska bära
dig åt för att tämja svartalfen, den elake trickstern, som
låser dig i gamla vanor. Var och en av dessa aspekter av
ditt psyke har lärdomar åt dig, och var och en svarar mot
dina väderstreck, för det är du som bestämmer din karta.
Kartan
295 SIDOR
INBUNDEN
BARON-REID
80972
SAMMA
PRIS:
229:-
219:249:-
Genom Framgång med feedback vill Elizabeth Kuylenstierna visa hur du ger och tar emot
korrigerande och bekräftande
feedback. Du lär dig hantera
den som förkastar kritik, att
uttrycka komplimanger till en
kollega, hur du som chef kan
klara att se alla i en grupp,
men också hur du kan vägleda
genom att stärka självförtroendet
hos en medarbetare du tror på.
Framgång med feedback
kartan : finn magi och
mening i historien om ditt liv
Vacker anteckningsbok som kan användas ihop
med boken Kartan av Colette Baron-Reid. Boken
innehåller många övningar och i denna anteckningsbok finns det gott om plats att skriva ner
dina svar, tankar och reflektioner.
PAKET PÅ KARTAN & ANTECKNINGSBOK: 80972P
This deck of cards will guide you as you travel
along on the journey of your life. The themes
of these 54 cards represent some of the places
you’ll visit, the conditions you may encounter,
and the allies and challengers you’ll meet as you
navigate a metaphoric map of your life’s journey. The enclosed guidebook will help you ask
the right questions and interpret the messages.
Anteckningsbok till Kartan
The Enchanted Map Oracle Cards
40 sidor i A5-format. Linjerat på högersidan och
blankt på vänstersidan. Innehåller tänkvärda
citat från boken.
219:249:-
40 SIDOR
A5 HÄFTAD
BARON-REID
81453
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
SAMMA
PRIS:
49:-
54 KORT
+ HÄFTE
BARON-REID
9781401927493
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:19
N Y T T PÅ S V E N S K A
N Y T T PÅ S V E N S K A
Mia Törnbloms
nya bok bygger på
kloka, gripande,
komiska, sorgliga
och knasiga möten
mellan människor
som alla berättar
något om oss
själva, om våra
tillkortakommanden
och innersta
önskningar. Om
hur svårt det kan
vara att säga det
man vill när det
egentligen är så enkelt. Hon bjuder som vanligt
generöst på historier från sitt eget liv. Här är
det våra relationer som står i centrum.
Varje dag får
vi oförklarliga
ingivelser som vi
kallar ”magkänsla” eller
”infall”. Dessa
inre intryck är i
själva verket vår
underutvecklade intuition.
Intuitionen kan
nyhet i februari
inte förklaras vetenskapligt, den
ligger bortom logiken. Men intuitionen är en av de mest subtila energierna inom
oss, och den är en direkt upplevelse. I uppföljaren
till Kroppens hemliga språk lär vi oss att lyssna
inåt för att nå kroppsligt och själsligt helande.
Hur svårt kan det vara?
Tankens läkande kraft
204 SIDOR
INBUNDEN
TÖRNBLOM
85301
POSTORDER:
BUTIKEN:
219:249:-
336 SIDOR
INBUNDEN
SEGAL
85799
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
Detta är en
reflektionsbok
för den inre
hälsan med en
kort text att
läsa varje dag
under ett år och
en lite längre
introduktion vid
månadsskiftena. Varje månad
har ett tema:
hopp, mod,
förundran, tro,
självinsikt, mening, gemenskap, balans, stillhet, val, andlighet
och livsglädje. "Mitt i livet rörde något vid mitt
hjärta, gläntade på dörren till ett inre rum och
väckte en kraft som jag hittills bara anat. I detta
rum fanns hopp och förundran, mening, sammanhang och liv."
I Din väg ut ur
oron – KBT på
kristen grund
tar den moderna kognitiva
beteendeterapin hjälp av
kunskap som
länge har
funnits i
den kristna
traditionen.
Broder Lorens,
en karmelitmunk i Paris på
1600-talet, arbetade i ett klosterkök och skrev
ner sina erfarenheter av att medvetet söka
närvaro i nuet och inre lugn. Han har blivit en
vägvisare för många.
Längtan visar vägen
Din väg ut ur oron
350 SIDOR
INBUNDEN
20
TUDOR-SANDAHL
85416
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
229:259:-
160 SIDOR
INBUNDEN
BYSTRÖM
85411
POSTORDER:
BUTIKEN:
219:249:-
bandet : tomrummet som förenar
Under århundranden har västvärldens vetenskap och
många av dess kulturer lärt oss att tänka på oss själva som
individer. Men idag börjar en ny revolutionär förståelse
växa fram från ledande fysiker, biologer och psykologer.
Bandet visar att allt liv har en inneboende impuls till att
vilja knyta an istället för en drift att konkurrera.
Efterföljaren till Fältet
Lynne McTaggart erbjuder oss detaljerade
rekommendationer för att befrämja ett mer holistiskt
tänkande, mer samarbetsinriktade förhållanden och mer
enade sociala grupper.
Bandet erbjuder en hisnande, visionär plan för ett
nytt sätt att leva i harmoni med vår sanna natur
och med varandra och ett nytt sätt att hela våra
relationer och vår värld.
Bandet
323 SIDOR
INBUNDEN
McTAGGART
82005
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
fältet : jakten på universums
hemliga kraft
Vetenskaplig forskning har på senare tid hittat bevis för det
som uråldriga myter och religioner till alla tider har uttryckt: att
medvetandet spelar en central roll i utformningen av vår värld
och att det bakom allt finns en livskraft. Det är vår förbindelse
med denna kraft som till sist avgör om vi är friska eller sjuka,
och det är denna kraft som måste utnyttjas för att läka.
Fältet är en mycket läsvärd vetenskaplig detektivhistoria Klassiker
som presenterar en slående bild av ett sammanlänkat
universum samt en ny vetenskaplig teori som förklarar så
kallade övernaturliga fenomen. Med sin dokumentation från
framstående källor är Fältet en bok fylld av hopp och inspiration
för vår moderna värld. Den kan förändra människors liv, deras
syn på världen och deras syn på det möjliga. Boken har hittills
översatts till femton språk.
Fältet
332 SIDOR
INBUNDEN
McTAGGART
76752
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
& storsäljare
Författaren och forskningen som
presenteras i Dan Browns
Den förlorade symbolen
21
N Y T T PÅ S V E N S K A
N Y T T PÅ S V E N S K A
jolanda den tredjes bok om häxkonst och shamanism
Den här boken vänder sig till den
som någon gång har ställt sig frågan
vad en häxa egentligen är och gör,
bortom fördomar och vidskepelse.
Även den läsare som redan är väl
insatt i ämnet kan ha nytta och
glädje av Jolanda den Tredjes bok om
Häxkonst och Shamanism, som är
en fristående fortsättning på Rosie
Björkmans förra bok Jolanda den
Tredjes bok om Tarot.
Varje människas liv är en saga, och varje
människa spelar huvudrollen i sitt eget
livs drama. Det påståendet är en av
grundförutsättningarna i det alternativa
tankesätt som presenteras i den här
boken. Med både allvar och humor gör
Rosie Björkman upp med fördomar och
vidskepelse och visar på den alternativa
läkekonst häxkonst och shamanism i själva
verket är. Teoretisk kunskap kombineras
med praktik/häxmedicin, som ger läsaren
verktyg att påverka och förändra sin egen
inre såväl som yttre verklighet, med syftet
att skapa balans och fred.
När livet tycks vara fullt av tvivel och säkerhet
söker vi ofta en källa till inspiration: Vad
händer om jag fattar beslut om det här, men
inte om det där? Det är så man traditionellt
har använt tarot, att få svar på frågor om
det förflutna och framtiden. I den här leken,
Osho Zen Tarot, är fokus istället lagt på själva
förståelsen av nuet. Det är ett system som
Osho Zen Tarot BOX (svensk)
79 KORT
+ BOK
22
OSHO
OZT99SV
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
289:319:-
bygger på visdomen inom zen, en visdom som
lär oss att händelser i det yttre helt enkelt
speglar våra egna tankar och känslor, även om
vi inte alltid själva förstår dessa.
Boxen innhåller 79 kort och en bok på 176
sidor med tolkningar.
Osho
DET TRANSCENDENTALA ZENSPELET
NU PÅ VATTUMANNEN FÖRLAG
Boken kan också läsas som en självbiografi.
I Sagan Om-avsnitten berättar Rosie
historier ur sitt eget liv, från barndomen,
då trauma uppstod, till vuxenlivet som
mor och praktiserande häxa. Jolanda den
Tredjes bok om Häxkonst och Shamanism är
en fristående fortsättning på Jolanda den
Tredjes bok om Tarot.
Rosie
Björkman
Följ med på en spännande
resa in i en magisk värld!
Jolanda den Tredjes bok om
Häxkonst och Shamanism
285 SIDOR
INBUNDEN
BJÖRKMAN
83526
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:23
N Y T T PÅ S V E N S K A
N Y T T PÅ S V E N S K A
Andreas var en
av de ungdomar
som dödades på
Utøya. På platsen
där han dog fann
hans mamma en
stor hjärtformad
sten och hon
förstod genast
att stenen var ett
tecken, en gåva
till henne från
Andreas. Den
här berättelsen
är ett av de djupt berörande exemplen om de
avtryck, de ”etiketter”, som de döda lämnar till
oss levande. Etiketterna som är bevis på att de
döda fortfarande är med oss.
De dödas etikett
190 SIDOR
INBUNDEN
RANEHAG
85796
nyhet i februari
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:-
Hela sitt liv
har Jörgen
Gustafsson
”vetat” saker,
och förundrat
omgivningen
med träffsäkra
uttalanden
om vad som
skulle ske. För
första gången
berättar Jörgen
Gustafsson
den spännande
berättelsen om
sitt liv och sitt kall. Boken bygger på ett stort
antal intervjuer gjorda av Per Ola Thornell, som
tillsammans med Jörgen Gustafsson skrivit och
sammanställt boken.
nyhet i januari
En förnimmelse av det okända
190 SIDOR
INBUNDEN
24
GUSTAFSSON
85798
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
249:279:-
Vad händer om man tar sin
rädsla för döden på allvar och
konfrontera den? "Jag har valt
att stanna vid döden och titta
på den noga. Jag har intervjuat
psykologer, terapeuter, cancerläkare, präster, muslimer, kristna,
buddhister, människor som vet
att de snart ska dö och många
fler. Jag har vridit och vänt på
alla aspekter av döden som skrämmer mig och
funnit att det inte gjort mig mera rädd.”
Hur kan vi ge våra barn en
god självkänsla och ett gott
självförtroende? Hur kan
vi vägleda och stödja dem
genom livets utmaningar?
Hur kan vi känna oss
tillräckliga som föräldrar och
njuta ännu mer av livet med
barnen? I Familjelycka delar
Helena Omfors med sig av
övningar, redskap och exempel på
ett tydligt och enkelt sätt.
Den där jävla döden
Familjelycka : med coachande föräldraskap
223 SIDOR
INBUNDEN
LINDMAN
85298
POSTORDER:
BUTIKEN:
219:249:-
243 SIDOR
DANSKT BAND
OMFORS
85723
POSTORDER:
BUTIKEN:
Av författaren
till
Healingkoden
179:209:-
Redan från födseln får Hanna
veta att hon är oälskad och
oduglig. Dagligen råkar hon
ut för sin mammas kränkningar, vrede och slag. När
hon är fem år, möter hon
sin första vän i sjuttonårige
Henrik. Han ser och bekräftar
henne, men visar sig vara
en pedofil. Om kampen att
överleva är en sann berättelse om ett livsöde,
kantat av misshandel, kränkningar och svek.
Den som tar ut riktningen
i sitt liv genom att ställa
sig frågan "Hur kan jag bli
lycklig" blir ofta olycklig på
kuppen, menar journalisten
Oliver Burkeman som i
Motgiftet undersöker vad det
finns för alternativ till den
ständiga lyckojakten. Han
presenterar fördelarna med att ha en negativ
inställning och bejaka osäkerheten, acceptera
misslyckandet och att hylla det imperfekta.
Om kampen att överleva med sinnena i behåll
Motgiftet : lycka för pessimister
168 SIDOR
DANSKT BAND
HULT
85722
POSTORDER:
BUTIKEN:
169:199:-
Det här är Pamela
Anderssons berättelse om en
resa med okänt slut. En resa
hand i hand med ödet, där
skelettsmärtor och hårbortfall blivit en del av vardagen.
Men det är också en historia
om en vilja som kan försätta
berg. Och om hur mental
styrka, fysisk träning och en
spirande kärlek tillsammans kan jämna ut oddsen mot en till synes överlägsen motståndare.
Jag ska inte dö idag
218 SIDOR
INBUNDEN
ANDERSSON
85002
POSTORDER:
BUTIKEN:
219:249:-
271 SIDOR
INBUNDEN
BURKEMAN
85038
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:-
Ett barn får en marshmallow
och ett val: Ät den nu eller
vänta, får du två. Hur kan
hennes val påverka hennes beteende senare i livet?
Marshmallow-experimentet
räknas idag som ett av de
viktigaste experimenten i
psykologins historia. I denna
banbrytande bok använder sig psykologen
Walter Mischel av ett långt forskarlivs samlade
visdomar för att utforska viljestyrkans natur.
Marshmallowtestet
349 SIDOR
INBUNDEN
MISCHEL
85483
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:-
Vet du att de
allra flesta
problem vi
upplever i livet
har sitt upphov
i stress? Inte
stress som att
ha för mycket
att göra på
jobbet, eller inte
hinna städa,
utan riktigt djup
stress, stress som beror på tidigare katastrofer,
på svåra oförätter, på obearbetade upplevelser.
Alexander Loyd, författare till bästsäljaren
Healingkoden, har forskat om det här i många
år, och kommit fram till att svåra händelser
i livet – eller i våra förfäders liv – som gett
upphov till stark och djup stress, lagras i våra
celler och påverkar vår kropp och vårt sinne
negativt. Alexander Loyd visar att lagrad stress
är orsaken till en stor del av de fysiska, psykiska
och känslomässiga problem vi kan uppleva.
Den högsta principen
288 SIDOR
INBUNDEN
LOYD
85797
nyhet i februari
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:-
Olle Carlsson har samlat 365
tankar för sinnesro. En kort
text som avslutas med en
fråga, för varje enskild dag
under året. Det är personliga
reflektioner som blir ett slags
andliga övningar att inleda
dagen med. Att ta en stund
för meditation varje morgon blir en vana, till slut lika självklar som att
borsta tänderna. Tankarna ska ge oss kraft och
möjlighet att påverka den enda tid vi har: nuet.
Just idag: 365 tankar för sinnesro
365 SIDOR
KARTONNAGE
CARLSSON
9789174244328
POSTORDER:
BUTIKEN:
199:229:25
N Y T T PÅ S V E N S K A
N Y T T PÅ S V E N S K A
Om själsliga b
and
genom flera liv
anden i ditt liv
Tre fristående
berättelser om
människor som
genom ständig
pånyttfödelse
kommer till
insikt om att
livet – med dess
upplevelser av
motgång och
medgång –
speglar deras
innersta väsen.
I mötet med egna handlingar växer kärlek och
ljus fram ur mörkret. Vi får följa deras liv både
på jorden och på ”den andra sidan”. Boken är
språkligt reviderad (något moderniserad) och
baserad på utgåvan från 1906.
Berättelsen
är enkel och
vacker, och med
sin ärliga och
varma ton når
den läsaren i
hjärtat. Boken
berättar om
två bröder
vars starka hat
knyter själsliga
band mellan
dem. Man får
ta del av deras liv genom flera inkarnationer
– både på jorden och på ”den andra sidan”.
Historien om dem är spännande och skriven
med stor inlevelse. En bok man läser från
pärm till pärm!
Ett spiritualistiskt medium förmedlar budskap från avlidna
personer som av någon anledning vill kommunicera med
dig. Syftet är att bevisa att det inte finns någon död,
men kontakten med andevärlden kan också skänka stor
tröst och inre trygghet. I Anden i ditt liv får du en djup
inblick i spiritualismens grundläggande principer. Du får
också praktisk vägledning i att träna ditt sinne och stärka
dina egna psykiska gåvor. Eva-Britt
Wennerström klargör skillnaden
mellan olika sorters mediumskap
och klärvoajans. Hon redogör för
en mängd andliga begrepp, som till
exempel trance, kanalisering, andliga
guider och mycket mer. I bokens
andra del leds du in till din inre ande
och erbjuds kraftfulla verktyg för
personlig utveckling.
Sådd och skörd : Del I-III
Hur människoöden tvinnas
Anden i ditt liv
Klassiker
245 SIDOR
INBUNDEN
BUSCH
76418
POSTORDER:
BUTIKEN:
219:239:-
153 SIDOR
INBUNDEN
BUSCH
74151
POSTORDER:
BUTIKEN:
189:219:-
249 SIDOR
INBUNDEN
WENNERSTRÖM
83493
POSTORDER:
BUTIKEN:
Storsäljare
229:259:-
Även som ljudbok: 75880
Klassiker
Mästerverk
Scott Cunningham
avmystifierar
begreppet wicca
och låter oss i
denna bok inse
dess ursprungliga skönhet och
enkelhet. Förutom
att berätta om hur
man skapar en
magisk cirkel, bygger ett altare och förbereder
en ritual, ger boken Wicca inblick i en mängd
symbolers betydelse, runmagi, elementernas
krafter, och uråldriga tankar om återfödelse
och andliga principer.
I detta omfattande
och uttömmande
verk förenar
författaren för
första gången
den urgamla
tibetanska
visdomen och
den moderna
forskningen om
döden, döendet och universums natur.
Boken gör den mest genomgripande
tolkning som någonsin gjorts av en
storslagen vision av liv och död.
i vacker utgåva
i ny utgåva!
Wicca
259 SIDOR
HÄFTAD
26
CUNNINGHAM
83525
Den slutna
kretsen är ett
dramatiskt
reportage som
bygger på verkliga händelser.
Här undersöker
Camilla
Persson ett av
våra mest dolda
paranormala
fenomen – den
fysiska manifestationen. Endast
ett par personer i världen
är röst- och materialisationsmedium.
De uppges kunna framkalla objektiva paranormala fenomen och få andar att tillfälligt
förmedla sig i fysisk form.
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
149:179:-
Den tibetanska livs- och dödsboken
470 SIDOR
INBUNDEN
RINPOCHE
74654
POSTORDER:
BUTIKEN:
279:299:-
Den slutna kretsen
205 SIDOR
INBUNDEN
PERSSON
75895
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
Himlen tur/
retur är Marys
berättelse om
hur hon fördes
från livet genom döden och
vidare till evigt
liv, och sedan
tillbaka igen.
Genom alla
detaljer från
himlen, där
hon kommunicerade med
änglar, och
beskrivningen av den starka sorg hon kände
när hon tvingades inse att hennes tid inte var
kommen ännu, får vi här dela Marys extraordinära upplevelse av ett mirakel i vår tid.
Himlen tur/retur
SAMMA
PRIS
229:-
300 SIDOR
INBUNDEN
NEAL
85387
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:27
N Y T T PÅ S V E N S K A
N Y T T PÅ S V E N S K A
Ny bok av succéförfattaren
Carina Solöga Högman som
har skrivit Djurens språk och
Växternas språk!
”Vackra bilder följs av visa
ord. Barbro Löwenbergs 'Tomten har Ordet' bjuder på både
skratt och djupa insikter. Och
tomtarnas råd - att leva i takt
med naturen - det ställer jag
gärna upp på!" Carina Solöga
I Kärlekens språk kan du slå
upp just det som pågår i ditt
liv och se vad kärleken vill
lära dig. Lös upp karma och
konflikter. Låt kärleken vara
din lärare och vägvisare genom livet.
Kärlekens språk
308 SIDOR
HÄFTAD
SOLÖGA
84461
POSTORDER:
BUTIKEN:
"Boken ger mig tänkvärda
upplevelser som gör mig lycklig och glad, och det vill jag att så många
som möjligt skall få uppleva."
Laila Spik, samisk kulturarbetare
149:179:-
Tomten har ordet
64 SIDOR
FLEXBAND
LÖWENBERG
85362
POSTORDER:
BUTIKEN:
219:249:-
En bok om att nå den du är,
som du kom för att vara. I
årtusenden har människan
försökt finna den sanna
lyckan av att vara hel, fri
och obekymrad, och enligt
samhället existerar denna
lycka i det yttre. Men den
sanna lyckan finner du inom
dig. Boken tar med dig på en resa till dig
själv, till den du verkligen är bortom alla
dessa roller och anpassningar.
Som vuxna söker vi ofta
en partner som kan tillgodose våra otillfredsställda
behov från barndomen, men
paradoxalt nog attraheras vi
gärna av en person som har
just de otillräckligheter som
vi känner igen. I djupet av vårt
medvetande finns en önskan
att återskapa uppväxtens villkor – för att sedan
rätta till dem och läka såren. Imagoterapin
erbjuder ett effektivt verktyg för detta.
Den inre flykten
Imago : Kärlekens terapi
200 SIDOR
HÄFTAD
OKSA
85452
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
250 SIDOR
INBUNDEN
SINKJÆR SIMON
74968
POSTORDER:
BUTIKEN:
Tolv stressade svenskar mitt
i karriären samlas under två
veckors tid i Nepal. Vi är inviterade av en av Dalai Lamas
närmaste medarbetare, att
bo i ett tibetansk-buddhistiskt kloster i Kathmandu,
erhålla teachings och vandra
meditativt i Himalaya. Resan
blir en livsomvälvande upplevelse. Munkarna
lär mig om villkorslös kärlek, samhörighet över
gränser, tillit, närvaro och medkänsla.
”Jag måste erkänna att jag
blir lite förälskad i Amandus!
Denne modige lille kille som
uppmanar oss att våga prata
även om det svåra är en stor
förebild. Hans kompis Joel berör mig och jag vill gärna veta
hur det går för honom. Jag
hoppas på en fortsättning.
Detta är en bok som ger känslan av att det finns
ett ljus som kan lysa upp mörkret även när det
är svårt.” Lill Andersson, energiterapeut
Att be är djupt mänskligt.
Men som allt mänskligt
längtar vi efter utveckling
och fördjupning. Vi vill
vidare, längre in, där luften är
renare att andas och synerna
är vackrare för våra ögon. På
sitt sedvanliga enkla men
samtidigt djuplodande sätt
tar oss karmelitbrodern längre in i det landskap
som både är en vandring med Gud men också
en resa till honom.
Astrologiska profiler presenterar individer som i ett
eller annat avseende väckt
uppmärksamhet. De har alla
påverkat de flesta av oss –
direkt eller indirekt. Boken
innehåller berättelser om
dessa personer ur astrologiskt perspektiv. Deras horoskop tolkas som en helhet
av de varierande inflytanden som
finns i alla horoskop.
Konsten att tina en frusen själ
Du sitter på min plats
Längre in i bönens land
Astrologiska profiler
336 SIDOR
KARTONNAGE
GROTH
85700
POSTORDER:
BUTIKEN:
199:229:-
Det här är den nästan
osannolika historien om
Friedrich Jürgenson som
upptäckte det som kallas EVP
– Electronic Voice Phenomena
(röstfenomen från andra
sidan). Organisationer och
sällskap över hela världen
ägnar sig i dag åt att på
elektronisk väg bygga vidare
på den bro mellan två livsdimensioner
som han lade grunden till.
Min vän på andra sidan
272 SIDOR
DANSKT BAND
28
LEOPOLD
85754
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
219:249:-
128 SIDOR
KARTONNAGE
LIND
85458
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
158 SIDOR
INBUNDEN
STINISSEN
85098
POSTORDER:
BUTIKEN:
Sjuårige Elijahs pappa dör i
en bilolycka kort efter flytten
till England. Elijahs mamma
faller offer för en präst som
övertygar mamman och så
småningom även Elijah om
att en elak ”trollkarl” intagit
Elijahs kropp – och att pojken
därför är roten till allt ont
som händer, däribland pappans död. Elijahs
mamma tvångsintas på mentalsjukhus. Elijah
hamnar i fosterhem ...
Efraim Syriern (c:a 306–373)
var den störste teologen i
den syrisktalande fornkyrkan.
Hymnerna om tron är den
största och viktigaste av
hans hymnsamlingar. I den
belyses den kristna tron ur
olika aspekter. Särskild energi
ägnas åt vad som kan kallas
trons kunskapsproblem: Hur
kan vi veta något om Gud?
Älskade Elijah
Hymnerna om tron : Efraim Syriern
350 SIDOR
INBUNDEN
WATSON
85626
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
336 SIDOR
DANSKT BAND
SYRIERN
85232
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
219:249:-
205 SIDOR
INBUNDEN
BYLUND-PAULSSON
75906
SAMMA
PRIS:
229:249:-
229:-
Jesus från Nasaret är världshistoriens mest berömde
jude. I den här boken beskrivs
den förändrade synen på
Jesus bland judiska forskare.
Vidare analyseras hur man
på judiskt håll har försökt
komma till rätta med de
mest utmanande kristna
dogmerna om Jesus: att han
är den andra personen i Treenigheten,
Gud i människogestalt.
249:279:-
Jesus med judiska ögon
170 SIDOR
DANSKT BAND
LUNDGREN
85230
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:29
N Y T T PÅ S V E N S K A
N Y T T PÅ S V E N S K A
I sitt sökande efter hälsa insåg Victoria Boutenko vikten
av att äta mycket bladgrönt.
Genom den gröna smoothien
blev det både enkelt och gott
att få i sig stora mängder
bladgrönt. Människor som
Storsäljare
drack gröna smoothies dagligen upplevde många positiva
effekter som t ex mer energi,
bättre matsmältning, minskat sötsug
och bättre sömn.
Grönt för livet : inspiration till ett friskare liv
221 SIDOR
HÄFTAD
BOUTENKO
80985
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
I den här boken har Kris Carr
tillsammans med mästerkocken Chad Sarno tagit
den gröna maten till nya
höjder. Boken innehåller en
underbar receptsamling med
raw food och veganskt som
passar både noviser och de
mer erfarna i köket. Här finns
även en liten köksskola, nyttiga fakta och massor av inspiration.
Medvetandet är starkare än mediciner
312 SIDOR
HÄFTAD
Grön magi : från det Galna Sexiga Köket
284 SIDOR
DANSKT BAND
CARR/SARNO
84388
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:-
På ett inspirerande och
humoristiskt sätt guidar
Kris Carr till livsstilen
som räddat och helt
förändrat hennes liv efter
att diagnosticerats med
obotlig cancer. Kris Carr
gör hälsa och välmående
till något enkelt, roligt
och självklart. Den här
boken vill du (och din kropp) inte missa! Ät dina
grönsaker, tänd din gnista och lev din dröm!
Den galna sexiga dieten
243 SIDOR
DANSKT BAND
30
CARR
81188
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
Läkaren Lissa
Rankin lägger
här fram
vetenskapliga
bevis för
kroppens
förmåga
att läka sig
själv och
förklarar hur
du aktiverar
denna
självläkande
kraft samt
går på djupet
kring hur våra
tankar, känslor
och övertygelser påverkar vår hälsa. Skapa en
egen handlingsplan för ett friskare liv och gör
din kropp redo för mirakel!
229:259:-
RANKIN
85716
POSTORDER:
BUTIKEN:
199:229:-
EFT är ett
kraftfullt
verktyg för att
förbättra livet
på en rad olika
områden. Metoden är enkel
att lära sig
och bygger på
akupressur och
modern psykologi. På ett
lättförståeligt
sätt vägleder
EFT-experten
Nick Ortner
läsaren i hur man använder EFT på bland annat
stress, missbruk, fobier, kronisk smärta och
relationsproblem.
Knacka dig fri med EFT :
en enkel metod för ett stressfritt liv
230 SIDOR
HÄFTAD
ORTNER
84389
POSTORDER:
BUTIKEN:
Storsäljare
Fem kroppstyper
och deras
emotionella sår
Lise Bourbeau
Kroppen talar till dig redogör för över 500
sjukdomar och deras mentala, emotionella
och själsliga orsaker. Författaren menar att
insikt i orsakerna bakom sjukdomar, samt djup
självkännedom på ett mentalt, emotionellt och
andligt plan, är en förutsättning för god hälsa.
LISE BOURBEAU
I mer än 25 år har Lise Bourbeau studerat sambandet
mellan emotionella och mentala tillstånd och olika
sjukdomar. Antalet klienter har blivit mer än 15 000 och
ett enormt material har utformats genom åren.
Kroppen talar till dig
479 SIDOR
INBUNDEN
BOURBEAU
74969
POSTORDER:
BUTIKEN:
279:299:-
Budskapet i Hela ditt inre och finn ditt sanna
jag är lika klart och tydligt som i Lise Bourbeaus tidigare böcker. Hon visar här att alla
våra fysiska, känslomässiga och mentala problem har sin grund i någon av följande upplevelser: avvisning, övergivenhet, förödmjukelse,
svek eller orättvisa. Kroppen, och även sättet vi
rör oss på, ger oss en mängd ledtrådar om våra
inre sår. Boken beskriver detaljerat dessa sår
och de masker vi bär för att dölja dem.
Hela ditt inre och finn ditt sanna jag
230 SIDOR
FLEXBAND
BOURBEAU
84445
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
låt din bästa vän vägleda dig
Lyssna till kroppen förmedlar en uppfriskande och klargörande
syn på vad det vill säga att älska med hjärtat istället för med
huvudet, att vara den tillitsfulla skaparen i ditt liv, att leva utan
skuld och egots dominans, att ta ärligt ansvar för dina känslor,
och framför allt att betrakta kroppen som din bästa vän. Du får
här viktiga verktyg för att leva i en intim, glädjefylld och kraftfull
relation med dig själv!
”När du väl har lärt dig att leva från hjärtat – att se genom ögon
av kärlek – kommer du att bemästra dina känslor, och de kommer
aldrig att ta det bästa från dig igen. Du kommer automatiskt att
förstå vad som ligger bakom andras beteende.”
189:219:-
ny utgåva
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
Lyssna till kroppen
226 SIDOR
FLEXBAND
BOURBEAU
85757
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:31
N Y T T PÅ S V E N S K A
N Y T T PÅ S V E N S K A
I Janesh Vaidyas
nya bok lär vi
oss att göra
autentisk yoga
utifrån vår
egen kroppstyp,
så som man
traditionellt
utövar yoga
i Indien.
Med grund i
den indiska
hälsoläran och
livsfilosofin
ayurveda
presenteras en inställning och ett sätt att
utöva yoga som ligger långt från de vanliga
svenska yogaklasserna på gym och i andra
sammanhang.
Yoga är min terapi
192 SIDOR
KARTONNAGE
VAIDYA
84995
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:-
Deepak Chopras
lärling Davidjis
grundläggande
bok om
meditation!
Under
tusentals år
har människor
försökt nå fram
till stillheten
och tystnaden
som finns i
deras inre för
att hitta sitt
djupaste själv. I Meditationens hemligheter
visar Davidji vägen dit, samtidigt som han
gör metoden begriplig och leder dig ut på en
storslagen resa in i ditt eget medvetande.
Meditationens hemligheter
231 SIDOR
INBUNDEN
32
DAVIDJI
85078
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
219:249:-
Med fantasi och energi
svänger Mattias Kristiansson
ihop rätter och överdådiga
bakverk som en gång för alla
slår hål på trötta fördomar
om vegansk mat. Laga en
riktig hamburgermiddag,
glammig bouillabaisse
eller varför inte en skojig
marockansk gryta! Avsluta med
chockerande chokladsufflé och bli
extra mätt och extra nöjd.
Vego : vegansk mat för alla tillfällen
143 SIDOR
INBUNDEN
KRISTIANSSON
85425
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
I sin förra bok introducerade
Cecilia Vikbladh termen
veggivore och presenterade
sin matfilosofi präglad av
passion för grönsaker och
vegetarisk mat. Nu är hon
tillbaka med inspiration till
fler gröna måltider. Veggivore
handlar om att välja en
positiv livsstil, inte om att följa strikta
regler och tuffa dieter. Lägg till snarare
än att ta bort.
Våga vara veggivore
143 SIDOR
INBUNDEN
VIKBLADH
85424
POSTORDER:
BUTIKEN:
Hälsosam familj på 30 dagar
191 SIDOR
INBUNDEN
DANSKT BAND
GREEN
85422
POSTORDER:
BUTIKEN:
85731
POSTORDER:
BUTIKEN:
159:189:-
Mitt nya raw food-kök
191 SIDOR
INBUNDEN
PALMCRANTZ
85423
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
En unik bok
som inspirerar
229:259:-
Boken innehåller även ett
enkelt detoxprogram.
159 SIDOR
DAVIDSSON
Erica andas och
lever raw food
sedan hon vistades hos sin kusin i Kalifornien
2004. När hon
steg in i hennes
kök möttes hon
av ett berg av
apelsiner, solmogna tomater
och nyskördade
avokadofrukter.
I boken finns,
förutom generöst med recept
och menyer för alla tillfällen, förklaringar runt
råvaror, ingredienser och redskap samt tips och
tricks för att få raw food att passa alla.
chakra : höj din energi
av anna selby
Att tillreda juicer och smoothies är ett utmärkt sätt att
få i sig många frukter och
grönsaker. Om du vill gå ned
i vikt, bekämpa trötthet eller
helt enkelt vill få en bättre
hälsa kan du låta dem ingå i
din dagliga kost.
Gröna Smoothies
Ulrika Davidsson presenterar
här en plan för
hur man ska gå
tillväga för att få
hela familjen att
smidigt gå över
till en hållbar,
hälsosam livsstil.
Steg för steg
guidar Ulrika
familjen genom
fyra veckor. Varje
ny vecka introducerar hon en
ny uppsättning
vanor och ger handfast vägledning. Det handlar om att rensa bort halvfabrikaten, ersätta
dåliga råvaror och börja laga bra vardagsmat.
109:139:-
till ett mer
balanserat liv och ger
kraft i vardagen
Denna bok vägleder dig genom kroppens
chakran, eller energifält. Du får en förståelse
för varje chakras speciella karaktär och
energi, och vilka områden i din kropp och ditt
medvetande som domineras av vilket chakra.
Genom tydligt illustrerade övningar och
tekniker får du möjlighet att skapa balans i
och mellan varje chakra.
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
Chakra : Höj din energi
144 SIDOR
INBUNDEN
SELBY
75111
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:33
N Y T T PÅ S V E N S K A
N Y T T PÅ S V E N S K A
Karin Björkegren
Jones är
författare och
entusiastisk
yogalärare och
beskriver i Yoga
för kvinnor, som
nu kommer i ett
nytt behändigt
format, ett
femtiotal
övningar som ger
såväl styrka och
smidighet som
avslappning. De
är indelade efter de olika behov kvinnor har
under sitt liv, med tyngdpunkten på kvinnan
mitt i livet. Alla yogaställningar i boken visas
av yogalärare som dagligen undervisar i yoga.
En ingående
bok om yoga,
fotograferad
i undersköna
indiska miljöer. Den här
boken tar ett
helhetsgrepp
på yogans
holistiska livsstil. Boken har
många nivåer
och riktar sig
både till dem
som just börjat
intressera sig för yoga och till dem med mångårig erfarenhet som söker ny inspiration och
en extra skjuts framåt. Kerstin Linnartz är en
mycket erfaren yogini.
Yoga för kvinnor
Allt om yoga
160 SIDOR
DANSKT BAND
BJÖRKEGREN
85380
POSTORDER:
BUTIKEN:
79:99:-
144 SIDOR
INBUNDEN
LINNARTZ
85289
POSTORDER:
BUTIKEN:
129:159:-
Yoga Girl är en
inspirerande och
bildrik bok med
yoga och läckra
recept plåtade i
vackra miljöer. I
sin bok berättar
Rachel om sitt
liv, hur hon upptäckte yogan
och om vägen
till ett friare och
sundare liv. Du
behöver inte
leva på något
särskilt sätt för att vara en yoga girl – yoga är
för alla. Allt du behöver göra är att lära dig att
lyssna på din kropp och känna in vad just du
behöver – utan att jämföra dig med andra.
Med mer än 100
år på nacken
är pilates en
träningsform
och livsstil
för dig som
vill ha enkla,
fokuserade
övningar
att utföra
i hemmets
lugn utan
komplicerade
redskap. I
den erfarna
pilatesinstruktören Kristina Modigs bok hittar
du ett enkelt och komplett pilatesprogram.
Övningarna är tydligt förklarade i utförliga
bildsekvenser och text.
Yoga Girl
Pilates
SIDOR
INBUNDEN
34
BRATHEN
85297
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
249:279:-
121 SIDOR
KARTONNAGE
WESTMAN
84999
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
För var och en som vill bli
huvudperson i sin egen
livsberättelse, är boken
Vardagsdrömmar en given
hjälp på vägen. I ett vackert,
smidigt format som passar
handväskan, guidas läsaren
igenom enkla steg i denna
arbetsbok, närmare sina
små och stora livsmål. Den
påminner om att framtiden inte
finns – utan formas just nu.
Vardagsdrömmar (format 11x15 cm)
60 SIDOR
FLEXBAND
ERIKSSON
83970
ORD.PRIS:
99:-
79:-
Medicinska mirakelkurer
visar sig nästan aldrig hålla
vad de lovar. Fysisk aktivitet
är det lysande undantaget!
Dagens forskning visar nämligen tydligt att regelbunden
träning inte är något annat
än just en mirakelkur som
inte bara gör att du går
ner i vikt och får bättre kondition och styrka.
Genom att röra på dig kan du både förebygga,
behandla och i vissa fall bota sjukdomar.
Hälsa på recept
158 SIDOR
KARTONNAGE
HANSEN
85300
POSTORDER:
BUTIKEN:
219:249:-
Gnisselzonen hjälper dig
att komma till rätta med
de problem som sätter
käppar i hjulet för din
goda hälsa. Första delen av
boken är indelad efter olika
problemområden. Här får
man lära sig om orsaker och
samband direkt kopplade till
olika problem. I andra delen av boken får
man lära sig mer om hur kroppen fungerar
ur ett näringsfysiologiskt perspektiv.
Gnisselzonen
215 SIDOR
INBUNDEN
HALLÉN
85043
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
159:189:-
Godare mat,
friskare kropp
och gladare själ –
allt är möjligt
med Hanna
Göranssons
recept. Hennes
populära blogg
hurbrasomhelst.
se har på kort tid
fått mängder av
följare som vill äta
gott och må bra.
I denna nya och
inspirerande bok
finns nästan 80 recept med allt från pajer
och lasagne till chokladbomber och godis.
Alla är fria från gluten, mjölkprodukter och
raffinerat socker.
Friendly food
159 SIDOR
INBUNDEN
GÖRANSSON
85794
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:-
Nu är Fredrik
Paulún tillbaka
med en kokbok
full av smarta,
snabba och nyttiga recept. Som
alltid när Fredrik
lagar mat står
råvarorna i
fokus, vilket inte
bara gör att maten smakar fantastiskt – den
ger dig också
alla de vitaminer, mineraler och antioxidanter du behöver.
Här hittar du bland mycket annat även klassisk
snabbmat som hamburgare, pizza och wraps –
men förstås i Fredrik Paulúns egen tappning.
Paulúns fastfood
120 SIDOR
KARTONNAGE
PAULÚN
9789173630603
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:35
PERSONALEN TIPSAR
PERSONALEN TIPSAR
Döden gav mig livet av Anita Moorjani blev direkt en av mina
favoritböcker. Den handlar om en kvinna som hade en extraordinär nära-döden-upplevelse när
kroppen gav upp efter 4 år med svår
cancer. Den är så allomfattande med
djupa insikter om att det är vi själva
som skapar vårt liv utifrån våra idéer
och rädslor. Att allt är möjligt, vi
är inga offer utan är i allra högsta
grad medskapare i våra liv och det
som händer oss. Förutom att den var
spännande var det så inspirerande
och lustfyllt att läsa. Den gav mig
kraft och visshet om att det går att
ändra på sig. Dessutom ger boken
en förtröstan och bekräftelse på att
livet fortsätter när kroppen har gjort
sitt och det är dags att gå över till en
annan dimension.
A beginners guide
to zen meditation
En utmärkt bok + CD för den som vill
ge sig in i meditationens värld, lika bra
anpassad för hel nybörjare som till mera
avancerade utövare av ”medveten närvaro”.
Jag uppskattar verkligen meditationerna,
en på 10 min och en på 30 min, den är
väldigt stödjande och ger möjlighet att
släppa all kontroll när det gäller tiden. Jag
rekommenderar varmt den här boken till alla
åldrar och andliga riktningar.
Agneta Marcus
En underbar lite bok som verkligen hjälper att
grunda sig och hitta balansen i sig själv.
Döden gav mig livet
AGNETA MARCUS
203 SIDOR
Matylda Haliniak
MORJANI
INBUNDEN
83832
POSTORDER:
BUTIKEN:
229:259:-
Emiliana Gilhome
disch
_neu:OshoZen_schwe
16.09.2008
15:28 Uhr
SAMIR TARFAOUI
Finding the still point
128 SIDOR
+ CD 60 MIN
DAIDO
9781590304792
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
Mikael
W Gejel
Seite 1
OshoZen_schwedisch
Samir
Tarfaoui
Jag tror att man
kan leta efter den
perfekta tarotleken
hur länge som
helst och att olika lekar talar till en på olika sätt.
Bilderna, färgerna, figurerna, ja allt på korten
påverkar hur lätt eller svårt det är att tolka
dem. Morgan-Greer Tarot är en lek som har gjort
saker och ting lite klarare för mig när det gäller
tolkning av korten, bilderna är mycket tilltalande
och jag har lätt för att ta till mig symboliken ...
Leken följer Rider-Waite symboliken och är bra
som nybörjarlek. MATYLDA HALINIAK
Det här är min absoluta favvolek! Den hjälper
mig när jag behöver få reflektion och förståelse
och är ett fantastiskt verktyg om man tycker om
att jobba med sig själv. Det är en lek med mycket
substans, djup visdom och insikt som samtidigt
är lätt att ta till sig. EMILIANA GILHOME
Morgan-Greer Tarot Deck
Osho Zen Tarot BOX (svensk)
78 KORT
+ HÄFTE
36
MORGAN/GREER
9780913866917
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
179:199:-
9HSTBSH*fbcich+
79 KORT
+ BOK
OSHO
OZT99SV
The Inner Life
av Hazrat
Inayat Khan
är en av mina
favoritböcker.
Hazrat Inayat
Khan var den förste som presenterade sufismen för Västerlandet.
Inayat Khan var musiker, och hans böcker är fyllda av den
musikaliska poesi och den vindpust av lyskraft som utmärker
mycket av den sufiska traditionen. Inayat Khan var också en av de
första som pekade på att medan religionerna skenbart är olika,
så förenas de genom mystiken; mystikernas upplevelser beskrivs
alltid på ett mycket likartat sätt, den mystiska upplevelsen tycks
alltid vara likadan, oavsett vilken religion mystikern tillhör.
Vattum annen
förlag
POSTORDER:
BUTIKEN:
289:319:-
MIKAEL W GEJEL
The Inner Life
192 SIDOR
HÄFTAD
KHAN
9781570622090
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
169:189:-
Gathers together three of Inayat
most beloved essays
Khan’s
37
POCKET
POCKET
Det har blivit
tabu att vara arg,
och det drabbar i
första hand våra
barn och ungdomar. Det menar
Jesper Juul, välkänd och hyllad
familjeterapeut,
och han är orolig
över konsekvenserna. Vi
tenderar att i allt
större utsträckning lägga locket
på de yviga känslorna och istället premiera de
snälla, glada och lätthanterliga sidorna hos
såväl barn som vuxna. Men är det hållbart?
Aggression : ett nytt och farligt tabu
143 SIDOR
POCKET
JUUL
85072
POSTORDER:
BUTIKEN:
69:75:-
Minnet, fram och
tillbaka är en
fascinerande berättelse om den
avgörande rollen
våra minnen
spelar. Minnets
starka dragningskraft får
oss att ständigt
försvinna från
nuet, tillbaka till
det förflutna.
Samtidigt behövs
dina minnen för
att konstruera bilder av framtiden. Genom att
förstå hjärnans skådespel kan du lära dig att
ta bättre beslut, bryta vanans makt och bättre
utnyttja de kreativa krafterna i din hjärna.
Minnet, fram och tillbaka
159 SIDOR
POCKET
38
WASLING
85352
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
69:75:-
År 2001 upptäckte dr Alexander
Loyd hur man kan aktivera
en fysisk funktion som finns
inbyggd i kroppen och med
vars hjälp vi kan eliminera
orsaken till så mycket som 95
procent av alla sjukdomar och
fysiska symtom. Nervsystemet
och immunförsvaret kan då utföra
sitt arbete med att läka skador och
svagheter i kroppen.
Storsäljare
Healingkoden : sex minuter för att läka
orsaken till dina problem med hälsa
284 SIDOR
POCKET
LOYD
82934
POSTORDER:
BUTIKEN:
69:75:-
256 SIDOR
POCKET
PEARL
76431
Storsäljare
POSTORDER:
BUTIKEN:
69:75:-
311 SIDOR
POCKET
KATIE
71054
POSTORDER:
BUTIKEN:
276 SIDOR
POCKET
RIBBING
85069
POSTORDER:
BUTIKEN:
69:75:-
Blackout : när min hjärna blev min fiende
321 SIDOR
POCKET
CAHALAN
9789174751826
POSTORDER:
BUTIKEN:
69:75:-
Som brorsdotter till Scientologikyrkans ledare David
Miscavige växte Jenna
Miscavige Hill upp i hjärtat
av denna mycket kontroversiella och mäktiga organisation. Men vid tjugoett års
ålder bestämde sig Jenna för
att bryta sig fri. På samma
gång fängslande och skrämmande är denna
bok ett ögonöppnande vittnesmål inifrån en
sekt som i decennier varit föremål för debatt.
Byron Katie och hennes
metod The Work, framstår
som en frisk fläkt i den kör
av röster som tävlar om vår
uppmärksamhet och ropar
ut vad vi ska tycka, tänka och
tro. Hon lär oss att se med
nya ögon på något vi brukar
ta för givet, nämligen den
flod av alldagliga tankar som
strömmar genom våra hjärnor.
Älska livet som det är Storsäljare
Vägen till maxade betyg
Blackout är den häpnadsväckande berättelsen om en ung
kvinnas plötsliga sjukdomsutbrott. Det som började till
synes oskyldigt med två inbillade vägglusbett kom snart
att kullkasta tjugofyraåriga
Susannah Cahalans tillvaro
fullständigt. Inom ett par
veckor hade hon genomgått en total personlighetsförändring med svåra vanföreställningar,
paranoia och tvångsmässigt beteende.
De helande energifrekvenser
som Eric Pearl beskriver
överträffar alla traditionella
healingmetoder; de befinner
sig på en nivå bortom allt
som förut varit tillgängligt
för någon människa. Denna
bok tar dig med på Erics resa,
från det ögonblick då han
upptäckte sin förmåga att ge
det han kallar Reconnective Healing.
Väck din inre healer
Vad sägs om högsta
betyg och samtidigt få
mer tid till kompisar och
fritidsintressen? Att direkt
minnas allt viktigt som sägs
på lektionerna och snabbt
klara av hemuppgifterna?
Minnesmästaren Mattias
Ribbing presenterar här en
unik inlärningsmodell där du lär dig ett nytt
och roligare sätt att tänka. Och du ser resultat
direkt. Kort sagt: du får en hjärna i topptrim.
69:75:-
Bortom tron : min uppväxt inom scientologin
398 SIDOR
POCKET
MISCAVIGE HILL
85313
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
69:75:-
Lorna Byrne
ser änglar lika
tydligt som vi
andra ser våra
medmänniskor,
och hon pratar
med dem varje
dag. Hon har i
tidigare böcker
berättat om
hur änglarna
förberett henne
för att föra ut
ett budskap till
världen. Det
här budskapet riktar sig till dig oavsett om du
tillhör en religion eller ej. Änglarna hjälper till
med olika problem som kan drabba oss.
Hoppets budskap från änglarna
160 SIDOR
POCKET
BYRNE
85393
POSTORDER:
BUTIKEN:
69:75:-
Med änglarnas
hjälp är ett ovärderligt hjälpmedel för alla som
vill få tillträde till
änglarnas fantastiska sfär för
att finna sann
hälsa, lycka och
tillfredsställelse.
I den här boken
har hon samlat
sina verktyg,
hemligheter
och övningar,
så oavsett om du är en yrkesutövande healer
eller vill förbättra dina andliga gåvor är den
här handboken ett nödvändigt referensverktyg
som du kan använda om och om igen.
Med änglarnas hjälp
256 SIDOR
POCKET
VIRTUE
85396
POSTORDER:
BUTIKEN:
69:75:39
VÄ G L E D D A M E D I TAT I O N E R
VÄ G L E D D A M E D I TAT I O N E R
Dr Wayne
W. Dyer and
Eckhart Tolle
delve into everything from
ancient spiritual texts to
contemporary
pop culture as
they tackle questions
we all wrestle with, such as Who am
I? What is real? And What is the meaning of life?
Yet even as they discuss weighty topics such as
the economy and addiction, the mood remains
graceful, loving and even humorous. Through
their combined wisdom and perception, Wayne
and Eckhart bring you inspired lessons for an
exhilarating spiritual awakening.
Is it possible
for meditation
to be utterly
effortless? To
experience
the depths of
being in any
given moment
of our lives
– not just while we
practice? Not only is it possible,
explains Eckhart Tolle, but it is the very way we
come to touch the essence of meditation. With
Meditation, we join this treasured teacher as
he discusses the many methods of meditation and their shared purpose: accessing the
richness and power of pure presence.
The Importance of Being Extraordinary
Meditation : Practicing Presence In Every
Moment Of Your Life (2 CD)
- MIN
89 MIN
CD-SKIVA
TOLLE/DYER
9781781801925
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
CD-SKIVA
TOLLE
9781604078572
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:195:-
you are the placebo
Du får vägledning i att skapa kärleksfulla,
starka och goda relationer som fungerar
i den nya tiden. Förminskande tankar
och mönster blir utbytta och du lär dig
uppskatta dig själv och andra mer innerligt.
Kärleksboosta dig & dina relationer!
60 MIN
CD-SKIVA
DE NEERGAARD
8503
POSTORDER:
BUTIKEN:
Nyhet
149:179:-
Leva i nuet : Positiv mindfulness meditation
75 MIN
CD-SKIVA
DE NEERGAARD
8502
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Storsäljare
Positiv meditation : Med självstärkande budskap
54 MIN
CD-SKIVA
DE NEERGAARD
8500
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Positiv Mindfulness
Mia de Neergaard
MIA DE NEERGAARD har 20 års erfarenhet inom meditation och djupavslappning. Mia är en väl ansedd och uppskattad
ledare inom personlig utveckling, som lär dig använda din högsta potential.
Have you
ever felt a
glimmer
of love stir
within you,
and then
wondered:
How do
I fan this
inner fire
and bring
it into my
relationships, my spiritual life, and the world?
With Meditations of the Heart, Marianne
Williamson and Andrew Harvey guide us into
a series of contemplations, questions, and
practices to liberate this most essential of
sacred forces. Love is not just in you – it is
you, right here and right now.
It’s one thing
to hear a
life-changing
truth or to
have a conceptual grasp
on spiritual
wisdom. But
it’s another
thing to “walk
the walk – or to put into
practice the good advice we’ve been
given. What does it mean to walk the walk in
our everyday lives? According to Pema Chödrön,
it means being down-to-earth, genuine, and
perhaps most importantly, it means engaging
in the teachings in order to actively confront
anything and everything we’ve heretofore
rejected in our attempts to find happiness.
You Are the Placebo : Meditations One
Meditations of the Heart
Walking the Walk
CD-SKIVA
CD-SKIVA
Dr Joe Dispenza has created this meditation CD to
accompany his book You Are the Placebo, which help you
develop the amazing power of the mind-body connection.
On this 56-minute disc, Dr Joe Dispenza walks you
through Meditation 1: Changing Two Beliefs and
Perceptions. After introducing the open-focus technique,
he then moves you into the practice of finding the
present moment. When you discover the sweet spot of
the present moment and you forget about yourself as
the personality you have always been, you have access to
other possibilities that already exist in the quantum field.
That’s because you are no longer connected to the same body-mind, to
the same identification with the environment, and to the same predictable timeline. In
the present moment, the familiar past and the future literally no longer exist, and you become pure
consciousness – a thought alone. That is the moment that you can change your body, change your
environment and even create a new timeline for your life!
56 MIN
40
DISPENZA
9781781804582
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
In the present moment you can cha
nge
nt
99:me
iron
env
r
you
and
y
bod
r
you
129:-
125 MIN
WILLIAMSON
9781622031870
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
264 MIN
CD-SKIVA
CHÖDRÖN
9781622033584
POSTORDER:
BUTIKEN:
219:249:41
FYND
FYND
FEM dagar i veckan äter
du precis som vanligt. Vad
du vill. Men efter ett tag
kommer förmodligen att
äta mindre, eftersom du
blir fortare mätt. TVÅ dagar
i veckan äter du mindre
än vanligt. Men bättre och
godare. Recepten innehåller
bara läckerheter. Du kommer
att längta efter dina fastedagar. 5:2-dieten
befriar dig från det trista kaloriräknandet.
Cancerforskningen börjar
mer och mer förstå att det är
individuella livsstilsfaktorer
som är avgörande för hur
cancerceller uppstår och
växer. Det innebär samtidigt
en möjlighet för var och en.
Cancer är ingen sjukdom som
vi är hjälplöst utlämnade
till. Tvärtom, genom att välja
livsstil kan vi både bekämpa och förhindra
cancer.
I Förlåtelsens helande kraft
förmedlar James Van Praagh
många gripande berättelser
om sin kommunikation med
andar som har tagit sig över
gränsen mellan de levande
och döda för att sända
budskap till sina nära och
kära som de har lämnat efter
sig. Genom dessa starka och
engagerande historier ger James Van Praagh
oss en inblick i andevärlden.
Mindfulness, eller medveten
närvaro, väcker idag stort
intresse eftersom många
upplever att livet springer
dem förbi. Mindfulness
handlar om att få balans
i tillvaron och att vara
närvarande i ögonblicket –
att leva här och nu. Boken
innehåller beskrivningar på övningar som
utgår från kroppen och dess sinnen och som är
lätta att praktisera i vardagen.
Stora boken om 5:2
Livsstil och cancer : de 8 reglerna
Förlåtelsens helande kraft
Mindfulness
290 SIDOR
HÄFTAD
HARRISON
84689
ORD.PRIS:
269:-
169:-
192 SIDOR
DANSKT BAND
COY
81942
ORD.PRIS:
269:-
149:-
232 SIDOR
INBUNDEN
VAN PRAAGH
81305
ORD.PRIS:
279:-
79:-
160 SIDOR
INBUNDEN
KONSTENIUS
76185
ORD.PRIS:
239:-
99:-
I Örtapoteket jämför
författaren den västerländska
medicinen med den
ayurvediska, där fokus är
på vad som är bäst för var
och en. Boken är fylld av
praktiska råd om vilka örter
som funkar bäst mot olika
krämpor och besvär. Och vad som kan ge större
välbefinnande. Nytt och spännande är känslan
för örtens verkningar utifrån dess smak.
Quinoa, linser, alger, nötter,
frön, grönsaker och frukt
är långtifrån tråkigt när de
tillagas på rätt sätt. I den
här receptsamlingen finns
100 raw food-inspirerade
smakrika vegetariska
recept som dessutom är mycket näringsrika.
Receptbilderna sprakar av färg och lämnar
ingen oberörd. Här föds sannerligen lusten att
prova raw food!
Deepak Chopra, Debbie Ford
och Marianne Williamson,
bästsäljande författare och
internationellt hyllade lärare,
har gått samman för att dela
med sig av sin kunskap om
ett av våra mest avgörande
hinder för lyckan – skuggan.
De belyser de sidor av oss
själva som vi förnekar, men som ändå styr vårt
liv. För det är först när vi omsluter skuggan som
vi upptäcker gåvorna hos vår sanna natur.
The Secret handlar om
att återupptäcka en inre
kraft som hjälper dig att få
fantastiska saker att hända
på alla områden i ditt liv.
Nu är det dags för dagens
tonåringar att ta tillvara
sina egna möjligheter. Den
förklarar lagen om attraktion
på ett sätt som gör det enkelt
och självklart för unga människor att
själva förändra sina liv.
Örtapoteket : läk dig själv med ayurveda ...
Raw food med två detoxveckor
Skuggeffekten
The Secret : hemligheten för tonåringar
INBUNDEN
INBUNDEN
159 SIDOR
HALLQVIST
76394
ORD.PRIS:
279:-
129:-
126 SIDOR
DAVIDSSON
76567
ORD.PRIS:
229:-
99:-
207 SIDOR
INBUNDEN
CHOPRA
77528
ORD.PRIS:
259:-
79:-
176 SIDOR
INBUNDEN
HARRINGTON
76304
De elva eviga principerna
presenterar enkla, universella
sanningar som höjer vårt
medvetande och ger oss
förmåga att skapa en
sundare och mer harmonisk
värld. Carmen Harras
budskap är upplyftande,
trösterikt och allomfattade
i en tid då många har svårt att ta till sig
de begränsande strukturerna hos religiösa
dogmer och doktriner.
Vi är många som upplever
en bristande harmoni, som
snubblar fram i livet utan
tillgång till andens fulla
kraft och närvaro. Trauman
och besvikelser kan göra
att kroppens och själens
energifrekvenser kommer i
ofas. Soul Body Fusion® är
en enkel, snabb och helt ofarlig process som
du kan göra med dig själv och andra och som
återetablerar harmonin på cellnivå.
Trappor till himlen öppnar ett
nytt fönster in till änglarnas
värld. Lorna Byrne har guidats
att skriva den här boken av
ärkeängeln Mikael och av
flera andra änglar. Lorna
Byrne har sett och pratat
med änglar varje dag i hela
sitt liv. Hon beskriver olika
slags änglar och deras roller, liksom
flera starka personligheter.
De elva eviga principerna
Förena kropp och själ med Soul Body Fusion®
Trappor till himlen : änglarna visar vägen
Trotsa tyngdlagen
INBUNDEN
INBUNDEN
INBUNDEN
268 SIDOR
INBUNDEN
42
HARRA
77530
ORD.PRIS:
259:-
79:-
221 SIDOR
– K u n d t j ä n s t 0 2 9 0 - 7 6 7 6 8 4 l w w w .v a t t u m a n n e n . s e
CROWLEY
81635
ORD.PRIS:
279:-
89:-
240 SIDOR
BYRNE
77531
ORD.PRIS:
259:-
ORD.PRIS:
209:-
99:-
Läk dig själv genom nådens
kraft! Caroline Myss ger oss
nyckeln till förståelsen av
vad det innebär att trotsa
tyngdlagen och bryta sig
ur den vardagliga tankens
begränsningar. När vi gör det
förstår vi hur man får slut på
det personliga lidandet och
finner modet att bygga upp ett nytt liv.
79:-
223 SIDOR
MYSS
76319
Fyndtitlarna har samma låga pris både i butik och postorder!
ORD.PRIS:
259:-
79:43
FYND
FYND
Upptäck gåvan är en
häpnadsväckande
berättelse som utforskar
den grundläggande och
avgörande sanningen att
vi alla har en unik gåva, ett
syfte i livet som alltid söker
ett uttryck. Om du hittar den
gåvan blir resultatet glädje,
kraft, tillfredsställelse, frihet och villkorslös
kärlek, på ett sätt som du aldrig hade kunnat
föreställa dig.
Din personliga energi "vibbarna" du avger eller
det du utstrålar som
person – påverkar hela ditt
liv: dina relationer, ditt
humör, framgångar och
misslyckanden. Den bidrar till
eller lägger hinder i vägen för
det liv du vill leva. Men vad är
den här energin egentligen?
Och, viktigast av allt, vad påverkas
själva energin av?
Upptäck gåvan : det är därför vi är här
Din personliga energi
INBUNDEN
INBUNDEN 76258
248 SIDOR
AZIZ
81017
ORD.PRIS:
289:-
79:-
272 SIDOR
BÄCKMAN LYCKOW
ORD.PRIS:
259:-
Deepak Chopra utmanar
gängse synsätt på tron och
ger oss ett nutida perspektiv
på vad Jesus undervisning
kan lära oss, oavsett vilken
religiös bakgrund man har.
Hur är det möjligt att älska
sin nästa såsom sig själv?
Om vi ser Jesus uppmaningar
som en inbjudan att mötas
på ett högre andligt plan, blir det
lättare att ta till sig hans ord.
79:-
Alla kan lära sig att förstå
mer om sina drömmar.
Drömmen är ett omedvetet
tankearbete där du ofta
hittar lösningar på frågor
som kan upplevas som
problem i vaket tillstånd.
Boken ger många exempel på
det som författarna kallar för
vardagsdrömmar, värdedrömmar
och temadrömmar.
Den tredje Jesus : kristus den oersättlige
Drömmen påverkar ditt liv
INBUNDEN
INBUNDEN
207 SIDOR
CHOPRA
75951
ORD.PRIS:
259:-
59:-
183 SIDOR
BRUDAL
76025
ORD.PRIS:
239:-
59:-
Många som utövar yoga
vittnar om de positiva
effekter träningen har, både
fysiskt och psykiskt. Den
här boken avslöjar vad som
egentligen händer i kroppen.
Läsaren får bland annat veta
hur blodtrycket påverkas vid
upp- och nervända övningar,
hur man kan motverka stress
genom att andas rätt. Boken passar både
nybörjare och erfarna yoga utövare.
Boken innehåller klassiska
yogaställningar för alla
nivåer med tydliga stegför-stegbilder och enkla
instruktioner. Här beskrivs
också de fysiska och mentala
fördelarna med varje
ställning och tips om vad
man ska tänka på när man
utövar yoga. Boken innehåller
väl sammansatta träningsprogram på 20, 40
och 60 minuter för den som vill yoga hemma.
Kommunicera med tillit handlar om en värld bortom rätt
och fel, där ingen talar om
vad barnen ska göra. Väljer vi
bort belöningar och bestraffning i vår kommunikation
med barn och ungdomar
slipper vi mötas av deras
ointresse, skamkänslor och
rädsla. Istället kommer vi att kunna lita på barnens medfödda moral och deras längtan efter
att lära och delta i samspelet.
Det går att gå ner 14 kilo på
14 veckor. Och behålla sin
nya vikt. Jörgen och Fredrik
märkte knappt när kilona
smög sig på, men några år
efter trettio gick det inte att
blunda längre. För att sätta
press på sig själva tävlade de
om viktnedgången i en blogg.
Från att aldrig ha satt sin fot på ett gym och
ätit det mesta hittade de den (faktiskt!) goda
smala maten, och effektiv och rolig träning.
Yoga på djupet
Yoga : träna på egen hand
Kommunicera med tillit
14 kilo på 14 veckor
128 SIDOR
INBUNDEN
PAPP
76257
ORD.PRIS:
249:-
79:-
Susanna är en ung,
framgångsrik TV-journalist
som hamnar i en livskris.
Historien är effektivt
berättad och den ger
författaren möjlighet att
ställa läsaren frågor. Hur
hanterar vi jordens resurser?
Vad är det vi äter? Vad händer med vår
kropp och vår själ? Hur mycket prylar
behöver vi? Läst på det sättet blir Sand
i skorna en ”ekologisk roman”.
Sand i skorna
255 SIDOR
INBUNDEN
44
SANNER
77152
ORD.PRIS:
249:-
79:-
256 SIDOR
INBUNDEN
SIVANANDA
76346
ORD.PRIS:
159:-
79:-
120 SIDOR
INBUNDEN
MOL
83512
ORD.PRIS:
239:-
59:-
205 SIDOR
HÄFTAD
STATTIN
81386
ORD.PRIS:
109:-
Möten med extremister, och
den lilla elit som styr världen!
Finns det ett särskilt
rum någonstans där de
hemliga världshärskarna
sitter och styr den globala
utvecklingen? Och om det
finns, kan man ta sig in där
och se efter vilka som är där?
Och vad de gör? Jon Ronson
försökte, och det här är hans rapport från
färden till mörkrets hjärta.
Brida, en ung kvinna,
uppsöker en mästare för
att lära sig magi. Mästaren
tvekar, trots att han ser
att hon har en gåva, men
beslutar sig sedan för att
ställa henne inför en rad
hinder som ska hjälpa henne
att övervinna sin rädsla.
Sökandet efter magin leder
henne också till häxan Wicca, som börjar
undervisa henne i häxornas mysterier.
I denna roman skildrar Paulo
Coelho kampen i var och ens
själ mellan ljus och mörker,
och det vi alla varje dag
strävar efter: att våga följa
våra drömmar och bemästra
fruktan som hindrar oss
från att verkligen leva. I
Djävulen och fröken Prym blir
själva mänskligheten satt på ett
skrämmande prov.
Den stora konspirationen
Brida
Djävulen och fröken Prym
239 SIDOR
INBUNDEN
– K u n d t j ä n s t 0 2 9 0 - 7 6 7 6 8 4 l w w w .v a t t u m a n n e n . s e
RONSON
76488
ORD.PRIS:
249:-
59:-
264 SIDOR
POCKET
COELHO
76396
ORD.PRIS:
69:-
19:-
204 SIDOR
POCKET
COELHO
70394
Fyndtitlarna har samma låga pris både i butik och postorder!
ORD.PRIS:
69:-
39:-
19:45
PÅ I M P O R T H Y L L A N
PÅ I M P O R T H Y L L A N
Loveability is a meditation on
love. It addresses the most
important thing you will
ever learn. All the happiness,
health, and abundance you
experience in life comes from
your ability to love and be
loved. This ability is innate,
not acquired. Robert Holden
is the creator of a unique program on love called Loveability, which
he teaches worldwide.
Robert Holden has studied
the daily lessons offered in A
Course in Miracles for twenty
years. In Holy Shift, Robert has
selected 365 of his favorite passages from A Course in Miracles
to serve as daily meditations
throughout the year. Students
who are already familiar with
the Course will enjoy this portable edition of
miracles, and those new to the Course will appreciate this accessible introduction.
Loveability
Holy Shift! : 365 Daily Meditations ...
256 SIDOR
HÄFTAD
HOLDEN
9781781800652
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
The use of transcutaneous
electrical nerve stimulation
(TENS) took acupuncture to
a new level, revolutionizing
pain management. Now the
most important acupuncture
advancement in 4000 years is
the activation of the hormone
oxytocin without needles or
electrical stimulation. By using essential oils on
acupuncture points, you will create the 'bliss'
that enables conscientious living.
Living Bliss
192 SIDOR
HÄFTAD
SHEALY
9781781803059
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
432 SIDOR
HÄFTAD
HOLDEN
9781781803448
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
In this book Bruce H. Lipton,
asks readers to think back
on the most spectacular
love affair of their lives. This
book describes how readers
manifested the Honeymoon
Effect and the reasons they
lost it in their lives. That
knowledge empowers them
to create the honeymoon
again, this time in a way that ensures a
happily-ever-after relationship.
The Honeymoon Effect
224 SIDOR
INBUNDEN
LIPTON
9781781800959
POSTORDER:
BUTIKEN:
In this groundbreaking book,
Jessica Ortner uses tapping
to help tackle the stress that
leads to weight gain – including the personal stresses of
low self-esteem and a lack of
confidence. Using her own
struggles with weight loss,
along with success stories,
Jessica walks readers through the process of
discovering their personal power and self-worth.
The Tapping Solution for Weight Loss
and Body Confidence
312 SIDOR
HÄFTAD
ORTNER
9781781802915
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
The Psychology of Yoga
256 SIDOR
HÄFTAD
FEUERSTEIN
9781611800425
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Whether you are a parent,
a teacher or just a person
who would like to leave this
world a little more peaceful
than you found it, this book
will give you the tools to
enlighten and empower our
children to see that they are
perfect just as they are. Ignite
the Light is a practical stepby-step manual for change that provides tools
from which all children will benefit.
The Energy of Love shows you
how to use ancient Chinese
wisdom and the Five Elements
– Wood, Fire, Earth, Metal, and
Water – for positive relationships, love, and happiness.
With entertaining and empowering instruction, Herman
and McElroy explain how to
find your energetic strengths,
embrace them for better living, and accept
your partner’s flaws as the gifts they really are.
While most people associate
testosterone with men, it's
one of the most vital hormones in women, and one
of the first hormones that
women begin to lose as they
enter their 40's. Dr Maupin
bring vital information about
testosterone to the general
public for the first time as
they share the latest research on testosterone
replacement therapy and its effects.
Ignite the Light
The Energy of Love
The Secret Female Hormone
224 SIDOR
HÄFTAD
46
SAVINI
9781401943264
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
149:179:-
264 SIDOR
HÄFTAD
HERMAN
9780738740195
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
320 SIDOR
HÄFTAD
MAUPIN
9781781801789
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
The Yoga of Food
264 SIDOR
HÄFTAD
GRABAU
9780738740157
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Structured around seven
emotional centres, which
mirror our chakra system,
Louise Hay and Mona Lisa
Schulz examine the connections between these centres
and the body. Drawing on
years of research, they explore probable mental causes for
the physical manifestation of
illness associated with each centre, and then
lay out how to address these health concerns.
How the mind works
according to the ancient
yogic traditions, compared
and contrasted to the
approaches of Western
psychology. The Psychology
of Yoga is a feast of wisdom
and lore, assembled from
a perspective possible only
for one whose monumental
scholarship has been tempered and
leavened by practice.
179:199:-
The Yoga of Food invites you
to explore contemplation
prompts and meditations
that will help you create a
deeper appreciation of the
body’s health and vitality.
Sharing lessons and stories
she’s cultivated from years
of clinical practice, Melissa
provides a roadmap toward
a healthier approach to nutrition and
the human spirit.
119:149:-
All is Well
272 SIDOR
HÄFTAD
HAY/SCHULZ
9781848505506
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
In today's busy world, the
mind can often behave like a
drunken monkey – stressed,
scattered, and out of control.
Instead of falling victim to
frustration and anxiety, learn
to be calm, focused, and free
of unwanted thoughts with
this easy-to-use guide to
mindfulness.
Taming the Drunken Monkey
288 SIDOR
HÄFTAD
MIKULAS
9780738734699
POSTORDER:
BUTIKEN:
129:159:47
PÅ I M P O R T H Y L L A N
PÅ I M P O R T H Y L L A N
Here is a daily companion
that provides Rumi's wisdom
and spiritual insight. These
poems have been selected on
the basis of the poignancy
of their message and their
relevance to contemporary
life. This is timeless wisdom
translated for modern
readers. It is a guide for
meditation and a light switch that you can turn
on to make your daily connection with spirit.
Rumi chose poetry to
communicate his deep
spiritual experiences. His
language, that of love in
its purest form, speaks to
us today as it did seven
hundred years ago, surpassing
time and bridging cultures.
These poems, most of them
translated into English for the first time from
the original Persian, were carefully selected
from two thousand of Rumi's quatrains.
The Indian Sufi master
Hazrat Inayat Khan (1882–
1927) was the first teacher to
bring Sufism – Islamic mysticism – to the Western world.
His teaching was noted for
its stirring beauty and power,
as well as for its applicability
to all people, regardless of religious or philosophical background. This book
gathers together three of Inayat Khan's most
beloved essays on the spiritual life.
Rumi, Day by Day
Rumi's Little Book of Love : 150 Poems
The Inner Life
HÄFTAD
POCKET
224 SIDOR
HÄFTAD
MAFI
9781571747006
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
240 SIDOR
MAFI
9781938289262
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
192 SIDOR
KHAN
9781570622090
POSTORDER:
BUTIKEN:
169:189:-
The first-century classic
Prajnaparamita Hridaya Sutra
may be the best known of all
the Buddhist Scriptures. It's a
key Zen text, chanted daily by
many, but is studied extensively in the Tibetan tradition too.
In just about thirty-five lines,
it expresses the truth of impermanence and the release of suffering that
results from the understanding of that truth
with a breathtaking economy of language.
The Heart Sutra
240 SIDOR
INBUNDEN
TANAHASHI
9781611800968
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
This is a classic text on
the essence of Buddhist
meditation. It is an excellent, in-depth description of
mindfulness practice and its
benefits. It includes a concise
explanation of clear comprehension, which is the kind of
mindfulness you use in the
course of your daily life. It
also presents an easily understandable explanation of the Four Foundations of Mindfulness.
Raising happy, compassionate, and responsible children
requires both love and limits.
Grounded in mindfulness and
neuroscience, this pioneering
book redefines discipline and
outlines the five essential elements necessary for children
to thrive: unconditional love,
space for children to be themselves, mentorship, healthy boundaries, and mis-takes that
create learning and growth opportunities.
Lose weight. Be confident.
Keep your partner guessing.
This soulless approach to
dating doesn't lead to love, it
leads to desperation. Here Ken
Page presents a new path to
love. Out of his work as a psychotherapist – and out of his
own personal struggle to find
love – Page teaches that the greatest magnet
for real love lies in our "Core Gifts", the places
of our deepest sensitivity, longing, and passion.
A unique three-phase model
for meditation practice that
ties together elements of the
various Buddhist traditions and
that is adaptable to modern
life. This book represents the
distillation of Larry Rosenberg's
more than forty years of teaching. Drawing on the various
Buddhist traditions, he describes three forms
of meditation practice: (1) breath awareness, (2)
breath as anchor, and (3) choiceless awareness.
The Heart of Buddhist Meditation
Mindful Discipline
Deeper Dating
Three Steps to Awakening
288 SIDOR
HÄFTAD
THERA
9781578635580
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
232 SIDOR
HÄFTAD
SHAPIRO
9781608828845
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
288 SIDOR
HÄFTAD
PAGE
9781611801224
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:159:-
A description of the Tibetan
Buddhist Dzogchen path of
awakening, with instructions
and guidance for following it.
While the author is a traditionally trained master in the
Tibetan Buddhist tradition, he
has won great appreciation in
the West for his humor, familiarity with Western culture, and his unique talent for using examples that are drawn directly
from Western metropolitan lifestyles.
Ever feel like your efforts to
live a life of wisdom, honesty,
and compassion are hijacked
by, well, life? Take heart. Ezra
Bayda has good news: life’s
challenges aren’t obstacles to
our path – they are the path.
Understanding that liberates
us to use every aspect of
what life presents us with as
a way to live with integrity and authenticity and joy.
Advice and encouragement
from a leading young spiritual
teacher on how to live with
compassion, ethical principles, and bravery in the face of
the global challenges facing
humanity. "This is not a book
about Buddhism. I don't want
to talk about Buddhist theory
or practice, but about our experience of life.
The shared ground we all meet on is our shared
concern about our lives and our world.”
Penetrating Wisdom
The Authentic Life : Zen Wisdom ...
The Heart Is Noble
192 SIDOR
HÄFTAD
48
PONLOP
9781590304167
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
149:179:-
176 SIDOR
HÄFTAD
BAYDA
9781611800920
POSTORDER:
BUTIKEN:
129:159:-
208 SIDOR
HÄFTAD
TRINLEY DORJE
9781611800807
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
129:159:-
144 SIDOR
HÄFTAD
ROSENBERG
9781590305164
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
The realm of emotion is one of
those areas where Buddhism
and Western psychology are
often thought to be at odds:
Are emotions to be worked
with as signs leading us to
deeper self-knowledge? Or are
they something to be ignored?
A psychologist and longtime
practitioner of Tibetan Buddhism shows how
emotions relate to spiritual practice, that our
feeling life is truly at the heart of our awakening.
Feeling Wisdom
128 SIDOR
HÄFTAD
PREECE
9781611801682
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:49
PÅ I M P O R T H Y L L A N
PÅ I M P O R T H Y L L A N
A groundbreaking new book
that explores the archetype of
the activist. It is the one-inherself quality in girls and women who will not be victims,
no matter what. To bring the
Artemis archetype to life, Dr.
Bolen delves deeply into the
myth of Atalanta, the famous
hunter and runner in ancient Greek mythology,
a mortal woman who is identified with Artemis
the Greek Goddess of the Hunt and Moon.
While the followers of Jesus
may have seen him as a man
preaching the good news
and working miracles, Smith
asserts that the truth about
Jesus is rather unsettling. The
real Jesus, only barely glimpsed because of a campaign of
disinformation, obfuscation,
and censorship by religious
authorities, was not Jesus the Son of God. In
actuality he was Jesus the Magician.
Your complete one-volume
guide to the year 2015. This
fantastic and in-depth book
includes month-by-month
forecasts for every sign and
all you need to know to find
out what is in store for you in
the year ahead. The only onevolume horoscope you'll ever
need. Your essential guide to
love, life and career success in 2015.
Artemis
Jesus the Magician
Your Personal Horoscope 2015
272 SIDOR
INBUNDEN
BOLEN
9781573245913
POSTORDER:
BUTIKEN:
169:189:-
320 SIDOR
HÄFTAD
SMITH
9781571747150
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
384 SIDOR
HÄFTAD
POLANSKY
9780007544189
POSTORDER:
BUTIKEN:
The year 2015 is the Chinese
Year of the Goat – what will
this mean for you?
This complete guide contains
all the predictions you will
need to take you into the
year ahead – an interesting
year offering scope, awareness and much possibility.
119:149:-
Psychic medium Karen Noé
shows how to move on and
enjoy life again after you've
lost a loved one. You'll be
reassured of the existence
of the afterlife as you read
messages from the deceased
and stories from people
who have had near-death
experiences. She then guides
you through healing techniques that will truly
help during your mourning period.
For anyone interested in
Buddhist practice and philosophy, this book gives detailed instruction and inspiring
advice for those embarking
on the Tibetan Buddhist path.
By offering guidance on how
to approach the process and
giving instruction for specific
meditation and contemplation techniques, Yongey Mingyur Rinpoche
provides gentle yet thorough commentary.
The bestselling team, artist
Amy Zerner and author Monte Farber, bring fresh revelations and original psychological perceptions about each
astrological sun sign in this
beautifully illustrated guide.
Their easy-to-understand
descriptions of the distinctive attributes of the twelve
zodiac signs will provide clear, penetrating and
useful insights into your personality.
Your Life After Their Death
Turning Confusion into Clarity
Sun Sign Secrets
216 SIDOR
HÄFTAD
NOÉ
9781401943226
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Botkin, a clinical psychologist,
created the IADC therapy
while counseling Vietnam
veterans in his work. He
recounts his discovery during
a therapy sessions with Sam,
a Vietnam vet haunted by
the memory of a Vietnamese
girl he couldn't save. During
the session Sam saw a vision
of the girl's spirit, who told him
everything was okay ...
Induced After-Death Communication
232 SIDOR
HÄFTAD
50
BOTKIN
9781571747129
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
149:179:-
416 SIDOR
HÄFTAD
MINGYUR
9781611801217
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
272 SIDOR
HÄFTAD
ZERNER/FARBER
9781578635610
POSTORDER:
BUTIKEN:
129:159:-
Using practical and down-toearth concepts, Clairvoyance
for Beginners is an accessible
introduction to developing
inner vision. Through approachable exercises and examples, explore your dreams,
practice meditation, enter a
trance, discover psychometry,
interpret omens, and read a
crystal ball. Use the included symbol dictionary
to give advice on career, money, and health.
The Swordsman’s Handbook
is the definitive collection of
writings by men who saw the
study of swordsmanship not
only as essential to life and
death, but as something that
transcended life and death
as well. Their teaching, that
dealing with conflict is an
art that requires grace and
courage, speaks to us today with surprising
immediacy and relevance.
Clairvoyance for Beginners
The Swordsman's Handbook
216 SIDOR
HÄFTAD
CHAURAN
9780738739151
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
320 SIDOR
HÄFTAD
SCOTT WILSON
9781611800623
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Your Chinese Horoscope 2015
320 SIDOR
HÄFTAD
SOMERVILLE
9780007544516
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
When it comes to Voodoo,
few things are more iconic
than the Voodoo doll. If you
are seeking a new job or new
friends, need to find your one
true love or wish to be rid of
your enemies, in these pages
you will find the doll and the
spell to do just that. Drawing
not only on New Orleans
Voodoo traditions, Alvarado also presents doll
spellwork from ancient Greece and Egypt.
Voodoo Doll Spellbook
224 SIDOR
HÄFTAD
ALVARADO
9781578635542
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
A Spirit Walker's Guide to
Shamanic Tools is specifically
designed to support those
who have learned how to
access the spirit realms and
have the desire to add the
right spiritual implements
to their shamanic tool kit.
It is filled with practical
information on the purposes of shamanic tools
as well as guidance on how to make, buy and
empower them for sacred use.
A Spirit Walker's Guide to Shamanic Tools
256 SIDOR
HÄFTAD
RYSDYK
9781578635573
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:51
PÅ I M P O R T H Y L L A N
PÅ I M P O R T H Y L L A N
A great read for seekers and
interested in ayahuasca
tourism, entheogens, and
counterculture studies,
this companion volume
to the author's memoir
Aya Awakenings collects
in-depth interviews with
native Amazonian curanderos
(healers) and Western
shamans traveling the "gringo trail" in the
jungles of Central and South America.
Discover the hidden mysteries of the sun goddesses
and reclaim the all-butlost archetype of the solar
feminine. Drawing Down
the Sun features fourteen
different goddesses, and provides practical guidance for
embracing their divine spirit
through pathworking, rituals,
and spellcraft. This comprehensive guide is perfect for connecting with the solar feminine.
The Ayahuasca Sessions
Drawing Down the Sun
312 SIDOR
HÄFTAD
RAZAM
9781583948019
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Based on the ancient magical
writings of 14th-century
magus, Honorius of Thebes,
The Theban Oracle is a codex
employed for centuries as a
means of devotion and divination. In this book, author
Greg Jenkins, PhD, offers both
the complete history of this
medieval magical system
and a working manual for the modern
mage to utilize it.
The Theban Oracle
256 SIDOR
HÄFTAD
JENKINS
9781578635498
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Sharing the lessons he’s learned from over forty years as
a magician and family man,
Lon Milo DuQuette reveals
his unique point of view
about magick – it’s ups and
downs, ins and outs, and how
his family and home are the
foundation of his practice.
Homemade Magick will show
you that everyday life events are, in
fact, true magical adventures.
Homemade Magick
240 SIDOR
HÄFTAD
52
DUQUETTE
9780738732985
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
312 SIDOR
HÄFTAD
WOODFIELD
9780738740379
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Rediscover the Magick of the Gods ...
360 SIDOR
HÄFTAD
DE BIASI
9780738739977
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
Crystals have fascinated
humankind from the earliest
times. Crystals can be used
to help focus meditation,
for prediction, as steppingstones to expanded
awareness, for emotional
well-being and physical
healing. Included are detail
descriptions and color photographs of 24
powerful crystals and healing stones.
Honoring the traditions of
Eastern Tantric magick, Peters
has combined the insights of
the East with the Western Thelemic tradition. Sharing the
methods for integrating mind
and body with the universal
energy of the cosmos, this
book provides exercises, meditations, mantras, and rites,
culminating with the ultimate magickal ritual,
the "Diamond Sapphire Gem of Radiant Light."
The Book of Crystals
The Magickal Union of East and West
80 SIDOR
INBUNDEN
TOY
9781863027205
POSTORDER:
BUTIKEN:
99:119:-
Open up to a new realm of
spiritual practice. This book
provides techniques for creating respectful partnerships
with totems, archetypal spirits that embody the qualities
of their respective species.
Working with just plants and
fungus – or in conjunction
with their animal counterparts – you will discover the wisdom these
spirit beings impart to those of us who listen.
129:159:-
The philosophical roots of
much of Wicca and Paganism,
as well as Western ceremonial
magick, come from ancient
Egypt. In this thoroughly researched book, de Biasi shares
the history of the theurgic
tradition – including the origins of Hermeticism in Egypt,
the birthplace of the theurgic
tradition – and how-to instructions for discovering the presence of the divine in the world.
Plant and Fungus Totems
312 SIDOR
HÄFTAD
LUPA
9780738740393
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
216 SIDOR
HÄFTAD
PETERS
9780738740447
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
For the first time in more
than a decade, Grimassi
introduces readers to a new
system of witchcraft, one
that draws upon the old ways
and the old days. Rich with
spells, rituals, and detailed
illustrations of plant spirits,
Grimassi dares readers to
take the path that leads deep
into the darkened woods – to traverse
upon the Thorned Path.
Grimoire of the Thorn-Blooded Witch
288 SIDOR
HÄFTAD
GRIMASSI
9781578635504
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
Learn how to optimize
your opportunities and
draw success with this
no-nonsense approach to
prosperity magick. Providing
an accessible foundation
grounded in the seven
Hermetic principles and the
four elements, author Ellen
Dugan explores how it can be
combined with the law of attraction
to improve your future.
Practical Prosperity Magick
240 SIDOR
HÄFTAD
DUGAN
9780738736969
POSTORDER:
BUTIKEN:
129:159:-
Druid priest Kristoffer
Hughes invites you to explore
the pantheon, myths, and
magic of his native Wales.
Discover the magical allies,
the gods and goddesses,
and the spirits of place that
form the foundation of this
vibrant tradition. Practice
rituals that draw you closer
to the divine energy of the trees, plants,
and animals that surround you.
The Book of Celtic Magic
360 SIDOR
HÄFTAD
HUGHES
9780738737058
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
In this contemporary take
on the Eightfold Way, author,
Witch, and High Priestess
Lady Sable Aradia invites
readers to explore the eight
different components of
evolution in witchcraft. Using
exercises, meditations, and
practical magick, any serious
student of witchcraft will be
able to master these eight paths and improve
the effectiveness of their magickal work.
149:179:-
The Witch's Eight Paths of Power
288 SIDOR
HÄFTAD
ARADIA
9781578635511
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:53
TA R O T
TA R O T
The power of
tarot lies in
the questions,
and now you
can discern
answers
to those
questions with
fascinating
and magical
results 365
days a year.
Each spread
is based on
a significant
historical or magical occurrence on that
particular day, and each one is accompanied by
a detailed explanation and sample questions to
focus on while reading.
In The Big Book
of Angel Tarot,
bestselling
authors Doreen
Virtue and Radleigh Valentine
follow up their
groundbreaking
Angel Tarot
Cards with the
definitive guide
to the mystical
art of tarot. By
removing the
fear, worry and
secrecy, Doreen and Radleigh have reintroduced
the world to this language of the Divine without
diminishing any of the amazing accuracy and
detailed information that tarot is known for.
365 Tarot Spreads
Big Book of Angel Tarot
408 SIDOR
HÄFTAD
GRAHAM
9780738740386
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
777 SIDOR
HÄFTAD
VIRTUE
9781781803820
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Denna bok har
länge varit en av
de mest populära
tarotböckerna.
Den visar olika
sätt att arbeta
med tarotkorten,
hur de kan hjälpa
dig i din inre
utveckling och ge
råd och nya infallsvinklar i ditt
beslutsfattande.
Korten symboliserar en inre
verklighet som
fungerar som en spegel som reflekterar ditt
växande. Boken bygger på Aleister Crowleys
Thoth Tarot.
I Tarot : Den gyllene vishetsläran
ges en samlad
och åskådlig bild
av vad
tarotkorten
rymmer av
antika idéer,
gnostiska
strömningar,
hermetiska
konster och
psykologiska
insikter.
Illustrationer
från Rider-Waite
och Thoth
tarotlek. En unik bok för såväl nybörjaren som
den i ämnet väl bevandrade.
Tarot : Själens spegel
Tarot : Den gyllene vishetsläran
152 SIDOR
HÄFTAD
54
ZIEGLER
72493
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
149:179:-
288 SIDOR
HÄFTAD
HOLM/HELWIG
58073
ORD.PRIS
249:-
129:-
llewellyn’s classic tarot
Drawing classic symbolism and
meaning from the world's most
popular tarot deck, Llewellyn's
Classic Tarot is firmly rooted
in the foundation of modern
reading. Whether you are new
to tarot or a seasoned reader,
this easy-to-use deck is your
perfect guide to the wonderful
world of tarot.
Discover evocative artwork
based on the colors and symbols
of the traditional Rider-WaiteSmith system, but with a fresh
and relatable perspective.
Llewellyn's Classic Tarot (Boxed Kit)
264 SIDOR
KORT/TAROT
SMITH
9780738736082
POSTORDER:
BUTIKEN:
Perfect guide
249:279:-
to the
wonderful
world of
tarot
ceccoli
tarot deck
Ceccoli Tarot Deck
78 KORT
+ HÄFTE
CECCOLI
9788865273050
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
Celebrated illustrator Nicoletta Ceccoli draws in a style of provocative
enchantment. Her tarot deck moves between harmony and madness,
capturing a wholly unique element of eerie innocence. These cards
provide insight into complex questions, where
the dark mingles with the light and reveals
the shades of gray that illuminate our most
POSTORDER: 179:BUTIKEN:
profound truths.
199:-
55
TA R O T
TA R O T
chwedisch
ch_neu:OshoZen_s
16.09.2008
15:28 Uhr
Seite 1
OshoZen_schwedis
Storsäljare
Klassiker
9HSTBSH*fbcich+
Denna svenska tarotlek är baserad på den
mest populära tarotleken genom tiderna,
Rider Waite-leken från 1909 som bildat skola
för de allra flesta lekar som skapats sedan
dess. Här är den svåråtkomliga symbolvärlden
förtydligad för att göra leken mer användbar.
Rider-Waite svensk tarot (medium)
78 KORT
+ HÄFTE
SMITH / WAITE
76437
POSTORDER:
BUTIKEN:
Rider-Waite svensk tarot (pocket)
78 KORT
+ HÄFTE
SMITH / WAITE
76441
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:149:179:-
Storsäljare
på svenska
Denna tarotlek är en variant av den klassiska
leken Rider-Waite. Här har de traditionella
motiven vackert kolorerats i en något
mjukare och ljusare ton. Leken är lugnande
och tilltalande för ögat. Bok med tolkning:
Tarot – Den gyllene vishetsläran, se sid 54.
Waites universella tarotlek
78 KORT
+ HÄFTE
HANSON
UW78SV
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
thoth tarotlek
En klassisk tarotlek som med sitt konstnärliga
djup talar direkt till din intuition!
Denna magnifika svenska tarotlek innehåller
kabbalistiska och astrologiska hänsyftningar
såsom det föreskrivs i Aleister Crowley’s The
Book of Thoth.
Köp även...
Storsäljare
på svenska
Thoth tarotlek
78 KORT
+ HÄFTE
56
CROWLEY
CR78SV
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
179:199:-
Tarot : Själens spegel av Gerd
Ziegler till Thoth tarotlek!
Tarot : Själens spegel
152 SIDOR
HÄFTAD
ZIEGLER
72493
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Vattum annen
förlag
Osho
Anyone who has ever owned a cat knows its
wild and mystical nature. Open the door to
a magical world of feline enchantment that
offers eternal and ancient wisdom with the
Mystical Cats Tarot. Discover amazing artwork of
various domestic breeds that look and behave
like normal cats, but face many challenges,
relationships, and life lessons that reveal the
answers to our most important questions.
I den här leken, Osho Zen Tarot, är fokus lagt
på själva förståelsen av nuet. Det är ett system
som bygger på visdomen inom zen, en visdom
som lär oss att händelser i det yttre helt enkelt
speglar våra egna tankar och känslor, även om vi
inte alltid själva förstår dessa. Boxen innhåller
79 kort och en bok på 176 sidor med tolkningar.
Mystical Cats Tarot (Boxed Kit)
Osho Zen Tarot BOX (svensk)
78 KORT
+ BOK
WEATHERSTONE
9780738733883
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:-
79 KORT
+ BOK
OSHO
OZT99SV
POSTORDER:
BUTIKEN:
289:319:-
silver witchcraft tarot
Expressing the wisdom and magic of the ages
through Luna’s ethereal light, the Silver Witchcraft
Tarot Kit combines the rich tradition of the Rider
Waite tarot with modern Pagan symbolism,
creating a unique and beautiful reading
experience. Weaving the phases of the moon and
the Pagan holidays into each suit, this exquisite
deck offers knowledge of a material, emotional,
and spiritual nature, whispering sagely into the
ear of all who will listen.
Card edges feature a beautiful silver foil finish.
Features box with magnetic lock, 160 pages full
color book and 78 cards.
Combines the Rider-Waite tarot
with Pagan symbolism
Silver Witchcraft Tarot (Boxed Kit)
78 KORT
+ BOK
MOORE
9780738741208
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:57
TA R O T
TA R O T
sacred circle tarot deck
ghost tarot
Llewellyn's Sacred Circle
Tarot is now available
as a deck only. This
exceptionally popular
and groundbreaking deck
combines photographs,
computer imaging, and
traditional drawing
techniques to create
stunning images. Drawing
on the sacred sites and
Pagan heritage of Britain
and Ireland, the symbols
of the Sacred Circle Tarot
unlock the deepest levels
of Pagan teaching.
Sacred Circle Tarot
78 KORT
+ HÄFTE
FRANKLIN
9780738740133
POSTORDER:
BUTIKEN:
Ghost Tarot
179:199:-
78 KORT
+ HÄFTE
beautiful creatures tarot
Beautiful Creatures Tarot (Boxed Kit)
80 KORT
+ BOK
58
RIVERA
9780764347757
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
249:279:-
CORSI
9788865273036
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
Between the visible and the
invisible, between memory and the
supernatural, there is the world of ghosts. The
Ghost Tarot takes you to a romantic and eternal
world, where wisdom abides among the
restless spirits searching for lost mortality.
tarot of the nymphs
Visit a mystical and
exotic world where
all your questions,
big or small,
complex or simple,
are answered
with the utmost
love, honestly,
and clarity. Enjoy
80 beautiful and
sublime tarot
cards (including 2
extra Wild cards)
depicting mythical
and legendary
creatures as they guide you to a
place where all problems are left
far behind and faith and positive
energy in life are restored.
Tarot of the Nymphs
Features 10 tarot layouts.
+ HÄFTE
Welcomes and
protects
the human
spirit
78 KORT
DE LUCA
9780738743523
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
With the
ancient purity
of water
flowing
through its
profoundly
elegant artwork, Tarot of the
Nymphs is as ephemeral and delicate
as it is eternal. The seductive beauty of
the nymphs welcomes and protects the
human spirit, inviting the essence of truth
to every reading.
59
A F F I R M AT I O N & VÄ G L E D N I N G
A F F I R M AT I O N & VÄ G L E D N I N G
getting into the vortex cards
Everyone has felt a place of incredible power.
Many of the places hold an energy that goes
far beyond their physical beauty to stir within
us feelings of wonder. At the very heart of this
stirring is the remembrance of an ancient time
when humankind was intricately connected
with the power of the Earth. This aweinspiring deck reconnects us with that reality,
transmitting the energy of forty-one of the
most deeply moving sacred places on the globe.
Mother Mary loves you unconditionally,
no matter what your religious or spiritual
background. This moving and powerful deck
explores the profoundly healing, protective and
soothing energy of Mother Mary. Illuminating
illustrations capture the true essence of
Mother Mary’s extraordinary energy while
the comprehensive guidebook offers detailed
messages for each card as well as practical
healing processes and affirmations to help you
integrate the teachings of the Holy Mother.
Earth Power Oracle (Boxed Kit)
Mother Mary Oracle (Boxed Kit)
41 KORT
+ BOK
DEMARCO
9780738744582
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
44 KORT
+ BOK
FAIRCHILD
9780738744599
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
”Dear Friends, It is always satisfying for me to be
able to tap into the Vibration of Abraham and to
translate their empowering message into our
current time and space. I really believe
that this deck of cards not only
contains everything necessary
to attract and maintain
wonderful relationships, but
it also explains everything
that we would ever need
to understand about living our
lives here in these bodies at this time.
Every time I reflect upon the depth of
understanding that is reflected in these cards,
I am restored to my true nature. This deck of
cards is my most precious possession.
with love, esther.”
Getting into the Vortex Cards
61 KORT
+ HÄFTE
HICKS
9781401943646
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
A beautiful new set of cards that
helps access the deep knowledge only
available through the Vortex.
under the roses lenormand
Små kort med tänkvärda insikter att läsa vid
behov av inspiration och eftertanke som var
för sig kan användas som hjälpmedel då man
behöver svar på en fråga eller hjälp, råd, tröst,
stöd eller vägledning i dagliga val och svåra
beslut. Kosmiska svar på jordiska frågor. Mycket
omtyckta och populära – en stilla följeslagare
på din resa genom livets alla skiften.
Festivals of the Dead like Halloween have
been celebrated for thousands of years. They
serve to honor those who have passed and to
celebrate death as a natural part of life. Now
you can harness the eerie power of Halloween
every night of year, encountering black
cats, vampires, zombies, witches, skeletons,
mummies and characters from the Mexican
Day of the Dead tradition (including Lady de los
Muertos), exquisite candy skulls, and more!
99 insikter i guldask
The Halloween Oracle (Boxed Kit)
99 KORT
VÄGLEDNING
60
WENNERGREN
32519
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
179:199:-
36 KORT
+ BOK
DEMARCO
9780738744957
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
Under the Roses Lenormand
39 KORT
+ HÄFTE
HURTEAU
9781572817609
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Discover the buried
secrets in Under the
Roses, a charming 39card Petit Lenormand
deck. In addition
to the 36 standard
cards, this deck
includes alternate cards for the Child,
the Gentleman, and the Lady. The 60page booklet offers keywords, instructions
and diagrams for learning to read with the
Lenormand method.
61
DOREEN VI RTU E
DOREEN VI RTU E
nyhet i
Dina skyddsänglar har budskap som kan hjälpa
dig att hela alla områden i ditt liv! Dessa
44 orakelkort hjälper dig att kommunicera
med dina änglar och ta emot änglasvar och
vägledning om ditt kärleksliv, karriär, hälsa,
familj och mer. Med hjälp att det bifogade
vägledningshäftet lär du dig att göra
”änglatolkningar” för dig själv och dina kära.
Healing med Änglarna (SV)
44 KORT
+ HÄFTE
VIRTUE
KIRA-007
POSTORDER:
BUTIKEN:
269:295:-
Doreen Virtue är
januari
änglaexperten
framför alla. Här
koncentrerar hon
sig på en av de allra
mest framträdande
änglarna, ärkeängeln Mikael, som mer
än något är känd
som den ängel som
räddar, värnar och
skyddar. I den här
upplysande och
upplyftande boken
visar Doreen Virtue på hur Mikael för med sig
harmoni till människor överallt, i alla situationer och på alla tänkbara sätt. Doreen Virtue
har inte bara samlat andras berättelser om
ärkeängeln Mikaels ingripanden utan har också
själv fått erfara hans hjälp vid många tillfällen.
Ärkeängeln Mikaels mirakel
208 SIDOR
INBUNDEN
VIRTUE
85795
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:-
fler lekar av doreen virtue hittar du på vår hemsida www.vattumannen.se
änglar & helgon
nyhet i
april
Nu kan du på ett enkelt sätt ta emot budskap
och vägledning från älskade helgon som moder
Änglar & Helgon (SV)
44 KORT
+ HÄFTE
VIRTUE
KIRA-009
POSTORDER:
BUTIKEN:
269:295:-
fler lekar av doreen virtue hittar du på vår hemsida www.vattumannen.se
romantikänglarna
Tarotkort har länge varit vördade för att ge detaljerad och exakt förutsägelse. Doreen Virtue
och Radleigh Valentine har skapat den första
tarotkortleken som är 100 procent välmenande,
säker och tillförlitlig. Alla ord i den här kortleken, liksom illustrationerna, är positiva, medan
de fortfarande bibehåller magin och betydelsen som traditionella tarotkort har.
Dessa kort hjälper dig att ta reda på ditt
exakta livsmål, om någon är din själsfrände,
vad du ska göra med din jobb- och livssituation,
och andra viktiga livsfrågor. Doreen har baserat
korten på sina egna änglatolkningar där
hon har använt de mest ställda frågorna och
änglasvar för att skapa den mest fullkomliga
kortleken.
Änglatarot (SV)
Budskap från dina Änglar (SV)
78 KORT
+ HÄFTE
62
VIRTUE/RADLEIGH
KIRA-006
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
319:349:-
44 KORT
+ HÄFTE
VIRTUE
KIRA-005
POSTORDER:
BUTIKEN:
269:295:-
Teresa, Bernadette, Jeanne d’Arc, Hildegard,
Padre Pio, Antonius, Franciskus och Cecilia.
Doreen Virtue har skapat en religionsneutral
lek med orakelkort som personer från olika
andliga och religiösa bakgrunder kan uppskatta
och ha glädje av.
Denna vackert illustrerade kortlek av Doreen
Virtue ger dig möjlighet att ta emot änglars
Romantikänglarna (SV)
44 KORT
+ HÄFTE
VIRTUE
KIRA-008
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
269:295:-
Ny lek på svenska av
Doreen Virtue
vägledning om ditt romantiska tillstånd, liksom
att genomföra exakta och pålitliga tolkningar
för dina vänner och klienter. Dessa orakelkort
kan ge dig mer klarhet om relationer med en
själsfrände, healing av det förflutna och att
attrahera mer kärlek in i ditt liv.
63
DOREEN VI RTU E
DOREEN VI RTU E
Integritet
Du är en kraftfull
ljusarbetare
Se till att dina handlingar motsvarar
dina
värderingar och din inre vetskap
om vad
som är rätt för dig.
Din andliga
Det är tryggt för dig att vara kraftfull.
när du
kraft för med sig stora välsignelser
kärleksfullt tjänar det gudomliga.
Ärkeänglarnas orakelkort innehåller 45 vackra
kort med budskap från 15 olika ärkeänglar. Änglarna är kraftfulla, visa och kärleksfulla budbärare som kan hjälpa oss på alla områden i livet.
De skyddar och vägleder oss, samt inspirerar oss
till handling. Korten är mycket enkla att använda
och passar bra till både nybörjare och erfarna.
Änglaterapi orakelkort är den andra kortleken i
Doreen Virtues vackra kortserie som har blivit
översatt till svenska. Orakelkorten och det bifogade vägledningshäftet innehåller övningar som
kan hjälpa dig att släppa rädslor och emotionella
blockeringar och påbörja ett helande. Ger dig
budskap om ditt livssyfte samt dina relationer.
Dessa orakelkort med vägledningshäfte ger dig
budskap och påminnelser om dina skyddsänglars ständiga, kärleksfulla närvaro. Varje dag
ger änglarna dig det perfekta kortet för att
besvara dina frågor, göra dig positivt inställd,
hjälpa dig att läka och manifestera det du
önskar dig.
Gudinnorna är änglalika, kraftfulla och kärleksfulla väsen som vill hjälpa dig på alla plan i livet.
I den här kortleken av Doreen Virtue lär du dig
vilka dessa tvärkulturella gudinnor är och hur
de kan hjälpa dig. Vart och ett av de 44 korten
ger dig ett budskap om ditt liv, din hälsa, dina
relationer, din ekonomi eller din andliga väg.
Ärkeänglarnas orakelkort (SV)
Änglaterapi orakelkort (SV)
Daglig vägledning från dina Änglar (SV)
Gudinnornas vägledning (SV)
+ HÄFTE
+ HÄFTE
45 KORT
+ HÄFTE
VIRTUE
KIRA-001
POSTORDER:
BUTIKEN:
269:295:-
44 KORT
+ HÄFTE
VIRTUE
KIRA-002
POSTORDER:
BUTIKEN:
269:295:-
fler lekar av doreen virtue hittar du på vår hemsida www.vattumannen.se
44 KORT
VIRTUE
KIRA-003
POSTORDER:
BUTIKEN:
269:295:-
44 KORT
VIRTUE
KIRA-004
POSTORDER:
BUTIKEN:
269:295:-
fler lekar av doreen virtue hittar du på vår hemsida www.vattumannen.se
With their pure and open hearts and minds,
children can effortlessly connect with their
guardian angels. Each of the 44 cards in this
unique deck is easy to read and is a tiny size
that fits in young hands. The accompanying
full-size guidebook, designed especially for little
ones, provides a safe, nondenominational, and
positive way for you and your children to discuss
how God’s angels protect and guide us all.
The World’s
Gentlest and
Sweetest
Tarot Cards!
After the successful
launch of their
bestselling Angel
Tarot Cards, Doreen
Virtue and Radleigh
Valentine knew
that some people
were still wary of
tarot. So they created this 78-card deck and
accompanying guidebook for highly sensitive
people who desire the accurate and detailed
answers of tarot cards, along with gentle words
and images. Even sweeter than their other
decks, you’ll find the Guardian Angel Tarot
Cards a comforting and safe way to get clear
answers for yourself and others.
Your eternal soul
has lived other
lifetimes that
affect your current
career, health,
relationships, family
and life lessons.
Doreen Virtue and
Dr Brian Weiss
have teamed up to
create an easy-touse, safe and gentle
tool to uncover messages from and about
your past lives. This beautiful 44-card deck
and accompanying guidebook will help you
understand your own patterns and behaviours
so that you can overcome negative blocks and
enjoy greater happiness, health and love.
Sometimes you need
a simple and to-thepoint answer to your
questions, such as
’Is it ”Yes” or ”No”?’
Angel Answers Oracle
Cards offer you trustworthy guidance
when a short-butsweet response is
required. If you’re
navigating through
a confusing situation, this card deck will yield
straightforward answers to give you the clarity
you’re seeking. Doreen Virtue and Radleigh
Valentine bring you an oracle card deck that
cuts to the chase with the most pertinent
information you need. The 44 beautifully
illustrated cards come with step-by-step instructions in the accompanying guidebook.
Cherub Angel Cards for Children
Guardian Angel Tarot Cards
Past Life Oracle Cards
Angel Answers Oracle Cards
44 KORT
+ HÄFTE
64
VIRTUE
9781401943837
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
149:179:-
78 KORT
+ HÄFTE
VIRTUE/RADLEIGH
9781401942304
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
44 KORT
+ HÄFTE
VIRTUE/WEISS
9781401943677
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
44 KORT
+ HÄFTE
VIRTUE/RADLEIGH
9781401945909
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:65
H O RO S KO P
Skolan som berör
Ditt personliga horoskop!
Vi erbjuder yrkesutbildningar och kortare kurser/helgkurser inom
massage, kropp & själ, hud- & skönhetsvård, kost och friskvård.
Den perfekta presenten till dig själv
eller någon annan som du tycker om!
Detta vackra horoskop ger dig en utförlig
tolkning av alla dina astrologiska aspekter.
Det ger dig en träffsäker inblick i dina
resurser och utmaningar – både på ett
personligt och yrkesmässigt plan. Horoskopet
består av en zodiak (se bild) med tabeller och
en längre text med personlig tolkning av varje
astrologisk aspekt.
Utförlig dynamisk analys för de kommande
två åren medföljer!
Uppge namn, födelsetid och ort på talongen
längst bak i denna katalog, samt önskad färg
på titelbladet.
Du kan välja mellan följande färger:
TURKOS - GRÖN - ORANGE - RÖD
ROSA - HIMMELSBLÅ
Ditt personliga horoskop
A4 CA 20 SID
HÄFTAD
66
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
VATTUMANNEN
KOD: H12
SAMMA
PRIS:
300:-
Våra yrkesutbildningar:
• Massageterapeut
• Coach
• Ekofrisör
• Ekologisk Hudvårdsterapeut
• Friskvårdskonsult
• Kost & Näringsrådgivare
• Medicinsk fotvård
• Personlig Tränare
• Rosenmetoden
• Yogalärare
• Yogamassör
• Zonterapeut/Reflexolog
Se hemsidan för info om tider, priser, kortkurser m m.
www.axelsons.se 08-54 54 59 00
Stockholm, Göteborg, Malmö
Boka elevbehandling
www.axelsons.se/elevbehandlingar
A L M A N AC KO R
I
S e a l l a p å w w w.v a t t u m a n n e n . s e
Bordskalender
av Lousie L Hay
Are you looking to have
the best year yet? Thanks
to this beautifully
designed calendar, Dr.
Wayne W. Dyer will help
you do just that! With
selections taken from
his best-selling book The Power of Intention,
as well as inspiring quotes from many of his
favorite authors and spiritual teachers, Wayne
will show you how to draw upon the invisible
force of co-creation every day of the year.
Weave a little witchinspired magic into your
life with a bestselling
calendar that has been
enchanting Wiccans
and Pagans for over
fifteen years. Honor your
personal connection to
the Earth and the gods and goddesses with
magical spells, correspondences, planting
and harvesting dates, invocations, and an
abundance of folkloric wisdom.
The Power of Intention 2015 Calendar
Llewellyn's Witches' Calendar 2015
384 SIDOR
Louise L Hay's I Can Do It 2015 calendar
offers you positive thoughts, affirmations
and words of wisdom to bring you fine
opportunities that you may never have
experienced before.
I Can Do It 2015 Calendar
395 SIDOR
HÄFTAD
HAY
9781401938062
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
storsäljare
This combination diary and
weekly planner
is the perfect
place to chart
your appointments, events,
blessings, and
hopes as 2015
reveals its gifts
and mysteries.
The calendar
includes fifty-three weekly grids, each with a
color reproduction of a Susan Seddon Boulet
painting and an insightful quotation by a notable woman; an essay about Boulet; doublepage spreads of 2015 and 2016 yearly grids; a
full 2015 calendar on the cover flaps; a list of
international holidays and more.
A Woman's Diary for 2015
120 SIDOR
SPIRAL
68
SEDDON BOULET POSTORDER:
9780764966958
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
149:179:-
S e a l l a p å w w w.v a t t u m a n n e n . s e
HÄFTAD
DYER
9781401944735
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
Om du verkligen önskar
dig något kommer hela
universum verka för att din
önskan ska bli uppfylld.
Möt 2015 med ett antal
utvalda citat av en av vår
tids mest älskade författare:
Paulo Coelho. Med sina vackra
illustrationer sätter Catalina
Estrada färg på kalendern. Den perfekta
presenten, vare sig det är till dig själv eller en
kär vän.
Alkemi : Kalender 2015
264 SIDOR
DANSKT BAND
COELHO
85623
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Goddesses, for millennia
revered throughout
the world’s cultures as
symbols of compassion,
renewal, unity and
strength, gradually
retreated from our
collective view. Each of
this calendar’s twelve
magnificent paintings is accompanied by
informative text about the goddess depicted.
Goddesses 2015 Wall Calendar
12 SIDOR
HÄFTE
SEDDON BOULET POSTORDER:
9780764966682
BUTIKEN:
149:179:-
28 SIDOR
HÄFTE
LLEWELLYN
9780738726885
POSTORDER:
BUTIKEN:
119:149:-
For more than one hundred
years, Llewellyn's Moon Sign
Book has helped millions
take advantage of the Moon's
dynamic energies. Use this
essential life-planning tool
to choose the best dates for
almost anything: getting
married, buying or selling your
home, requesting a promotion, applying for a
loan, traveling, having surgery, planting and
harvesting your garden, and much more.
Llewellyn's Moon Sign Book 2015
312 SIDOR
HÄFTAD
LLEWELLYN
9780738726861
POSTORDER:
BUTIKEN:
99:119:-
Discover the latest witchy
trends and insightful practices
in the Wiccan and Pagan
communities with Llewellyn's
Witches' Companion. This
accessible guide will show you
the path to living the old ways
in today's modern world. This
year's edition is filled with
fascinating and informative essays on a variety
of topics, from altars on a budget to planning a
Wiccan wedding.
Llewellyn's Witches' Companion 2015
288 SIDOR
HÄFTAD
LLEWELLYN
9780738726908
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
99:119:-
I
A L M A N AC KO R
Filled with practical spells,
rituals, and ideas for invoking
the power of the elements,
Llewellyn's Magical Almanac
has been inspiring all levels of
magical practitioners for over
twenty years. Discover over
three dozen fabulous articles,
grouped by element. Organize
your life with a convenient calendar section
featuring world festivals, holidays, and 2015
sabbats.
Llewellyn's Magical Almanac 2015
336 SIDOR
HÄFTAD
LLEWELLYN
9780738726854
POSTORDER:
BUTIKEN:
99:119:-
Be prepared for what's
ahead in the new year and
gain insights into your life
with Llewellyn's Sun Sign
Book. Filled with practical
planetary wisdom, this easyto-use guide will answer
your questions about money,
success, career, relationships,
and more – for the whole year. Included are
rewarding and challenging days for each
month and a guide to the best dates for events.
Llewellyn's Sun Sign Book 2015
312 SIDOR
HÄFTAD
LLEWELLYN
9780738726878
POSTORDER:
BUTIKEN:
99:119:-
Today's busy Witches can stay
on top of it all – the magical
and the mundane – with
Llewellyn's Witches' Datebook,
now featuring enchanting
illustrations from awardwinning artist Kathleen
Edwards. Add a little magic to
each day and keep pace with
the ever-turning Wheel of the Year with this
indispensable, on-the-go tool.
Llewellyn's Witches' Datebook 2015
144 SIDOR
HÄFTAD
LLEWELLYN
9780738726915
POSTORDER:
BUTIKEN:
99:119:69
DVD
DVD
Compassion is a
skill. You can learn
it here and now,
and the benefits are
vast. In this recorded
retreat, Pema
Chödrön shows you
how—using a text
that is very close
to her heart: the
Buddhist classic
known as The Way
of the Bodhisattva.
Here she focuses on
its primary subject,
the enlightened heart and mind (bodhichitta),
showing us how this awakened state is always
available to us right where we are.
Giving Our Best
270 MIN
DVD
CHODRON
9781611801620
POSTORDER:
BUTIKEN:
249:279:-
7 dvd med
Eckhart Tolle
Where do great
ideas come from?
What is the source
of true happiness
and fulfillment?
Where can we find
peace? In a word:
stillness. Deepening
the Dimension of
Stillness invites
us to take the
next step from
occasional glimpses
of spiritual
awakening that
more and more of us have experienced into a
new, empowered, and lasting way of being in
the world.
En vacker film om hur kristendomen och buddismen
kan berika varandra. Jesus
är hjärtats och kärlekens
väg och Buddha är intellektets och meditationens väg.
Tillsammans går de upp i
en högre helhet. Filmen ger
instruktioner till hur mötet
mellan de båda traditionerna
kan röra sig bortom vardagens enahanda och
in i ett liv av glädje och tacksamhet.
With The Yoga of Awakening
three-volume training series,
Seane Corn makes available
for the first time her complete
program for entering the
deeper dimensions of
yoga – and discovering
our own vast capacities of
consciousness, empowerment,
and connection. Volume
I, Body-Mind Flow, teaches the
foundational practices of the series.
Jesus & Buddha
The Yoga of Awakening : Body-Mind Flow
44 MIN
DVD
FÖNIX MUSIK
F001407
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
Låt filmens djupa visdom
falla på plats och bli
manifesterad i din vardag.
Filmen är inspelad i Redwood
National Park i Kalifornien,
och de vackra naturscenerna
och de meditativa
kamerarörelserna bidrar
till att stötta Rupert Spiras
meditativa svar på livets
stora frågor.
193 MIN
DVD
CORN
9781622031252
POSTORDER:
BUTIKEN:
199:229:-
Viniyoga Therapy for Depression
is based on Gary Kraftsow’s
book Yoga for Wellness and
nearly 40 years of experience
with one-on-one client care.
Gary’s approach combines
specific yogic methods in an
integrated way to address
depression in each of the
physiological, cognitive, emotional and behavioral
domains. Enjoy gentle physical exercises with
breath work, chanting, and relaxation.
Healing Touch for
Beginners provides
you with essential
principles, practices,
and guidance
for you to begin
using this effective
energy healing
modality which
uses your hands
and intention to
impact personal
health, healing, and
wellness. Taught
by Healing Touch
senior instructor Janna Moll.
Energy Practices
for Self-Care
Healing Touch for Beginners
84 MIN
DVD
MOLL
9781604078596
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
Filmed during 2011 this
two-part documentary
by veteran film-maker
Jonathan Stedall tells
the story of Steiner’s
remarkable life (1861-1925),
as well as exploring the
influence of his ideas and
insights on a whole range
of contemporary activities
– education, agriculture, medicine, social and
financial issues, and the arts.
Yin and yang – the energies
of Qi – have specific qualities.
Yang is energizing and
uplifting; while yin restores
and soothes us. In the practice
of Qigong, both are equally
important to our health
and happiness. With AM/PM
Qigong, viewers join Robert
Peng to learn two beginner-friendly practices
for kick-starting your day with vibrancy and joy,
and winding down for a restful, healing sleep.
The energy of joy
lifts your spirit,
opens your heart,
and fills you
with enthusiasm
for life. With
Qigong Ecstasy,
Master Robert
Peng brings you
a potent practice
for cultivating
unconditional joy
– bringing forth an
inner wellspring
to fill your body
and spirit with radiant vitality. This 45-minute
practice gently activates the major energy
centers of the body dissolving stagnant energy
that impedes the flow of life-giving Qi.
Deepening the Dimension of Stillness
The Challenge of Rudolf Steiner
AM/PM Qigong
Qigong Ecstasy
DVD
DVD
448 MIN
70
TOLLE
9781604078732
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
649:695:-
The Unknowable Reality of Things
90 MIN
DVD
195 MIN
SPIRA
F001404
STEDALL
F001410
POSTORDER:
BUTIKEN:
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:-
179:199:-
Viniyoga Therapy for Depression
158 MIN
DVD
95 MIN
DVD
KRAFTSOW
9781934430095
PENG
9781622033782
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
POSTORDER:
BUTIKEN:
POSTORDER:
BUTIKEN:
199:229:-
179:199:-
83 MIN
DVD
PENG
9781622031429
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:199:71
MUSIK
The rhythm of life vibrate
through this beautiful
music. Frantz Amathy is
inspired by the essene
spiritual path and he wishes
to transmit through his
music the richness and
beauty common to all
spiritual traditions on earth. Let this music
accompany your daily moments and remind
you of the sweet song of your soul, that tells
you that you are a child of life.
The light body is the
essence of who we were
before birth and what will
continue after death. It is
the source of true spiritual
awakening and healing.
With Light Body Sound
Healing, Aleya Dao offers an
album of spacious music created to resonate
with the listener at the subtle energetic level,
helping us bring our physical bodies into
alignment with our innate wholeness.
Music for Wellbeing & Mindfulness
Light Body Sound Healing
63 MIN
CD-SKIVA
AMATHY
F001412
POSTORDER:
BUTIKEN:
179:195:-
60 MIN
CD-SKIVA
ALEYA DAO
9781622032068
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Jai Uttal, one of the West's
foremost voices of India's
kirtan chant tradition, and
multi-instrumentalist Ben
Leinbach gather together
their most loved recordings.
Sequenced as an unfolding
musical celebration, here
are favorites of both the artists and their
fans. It's a musical odyssey that inspires
us to soar – upward and into the radiant
heart of the Divine.
Prepare to journey on this
dreamy bhakti-glistening
new album from Jaya
Lakshmi and Ananda.
Produced in collaboration
with noted cellist and
multi-instrumentalist Hans
Christian of Rasa and the
Guru Ganesha Band, these melodic, acoustic
pieces bridge meditation music and kirtan and
express the artists' personal experiences with
the deities of Hinduism.
Lifeline
Saraswati Dreams
76 MIN
CD-SKIVA
UTTAL
9781622032501
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
71 MIN
CD-SKIVA
LAKSHMI
9781622031832
POSTORDER:
BUTIKEN:
149:179:-
Jai Uttal re-envisions his
groundbreaking Shiva
Station. This wholly new
album brings us closer
to the music itself with
unadorned, intimate
arrangements that directly
illuminate the spiritual
heart of each composition. With Return to Shiva
Station, Jai reveals new dimensions of its inner
essence – the seed of Bhakti that gave birth to
them all.
In the Tantric tradition,
the energy of awakening
is said to spiral upward
from root to crown through
the body's seven chakra
centers. The music on
Rising follows the course of
this inner transformation,
beginning with slower tempos and minimal
instrumentation and boosting the intensity
incrementally.
Return to Shiva Station : Kailash Connection
Rising : Music for the pulse of life
CD-SKIVA
CD-SKIVA
64 MIN
72
UTTAL
9781622031917
POSTORDER:
BUTIKEN:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
149:179:-
62 MIN
THEORY
9781604078886
POSTORDER:
BUTIKEN:
En unik kursupplevelse där du
frigör blockeringar ner
på DNA-nivå som ger
bestående insikter och
varaktiga resultat!
149:179:-
ABOVE & BEYOND
7 magiska kursdagar för dig som vill göra en
bestående uppgradering av dig själv och ditt liv!
Välkommen på en oförglömlig kursresa som lyfter
hela dig uppåt – Above & Beyond! Under förstklassig
och professionell kursledning får du support att gör
dig av med medvetna och omedvetna, mentala och
känslomässiga begränsningar som håller ditt liv tillbaka.
Det öppnar för en personlig expansion som gör att du
kan tillåta dig att medvetet ta emot och leva i själsligt,
kreativt och ekonomiskt överflöd.
Rhodos – Grekland
10-17 maj 2015
Vi bor på ett vackert 5-stjärnigt hotell med ultra
all-inklusive, privat strand och spa. Hotellet ger
en enastående känsla av lyx och komfort.
Ledare
mia de neergaard: uppskattad livscoach, föreläsare
och utbildare i medvetet självledarskap. Mias varma,
direkta och professionella sätt har hjälpt tiotusentals
människor bli helare, nå framgång och balans i sina liv.
malin henriksson pratt: efterfrågad kursledare,
terapeut och författare, har ett unikt sätt att frigöra
deltagare från omedvetna begränsningar och är känd för
sin lyhördhet och inkännande förmåga som hjälpt många människor att
leva i enlighet med sina drömmar. eva danneker: sann inspiratör med passion för livets
kontraster och är uppskattad kursledare och terapeut som förmedlar kunskap på ett enkelt och jordnära sätt
bl.a. som Vedic Art lärare och EQ-terpeut™.
boka idag: www.aboveandbeyond.se
H Ä L S A & VÄ L M Å E N D E
H Ä L S A & VÄ L M Å E N D E
meditationskuddar
YORA-MR-B (blå)
YORA-MR-R (röd)
YORA-MR-S (svart)
RUND
Denna kudde är perfekt för meditation i
sittande meditationsställningar i lotuseller halvlotusstil. Fylld med naturlig
bovetefyllning. Praktiskt handtag.
Fodral i 100 % bomull.
RUND DELUXE
Denna kudde är något högre
och dynan är större.
Fyllning av 100 %
rengjord och utvald
bovete, som odlas
utan användning av
bekämpningsmedel
eller konstgödsel.
Värmebehandlat för
att säkra att det inte
finns några insekter.
HALVMÅNEFORMAD
Denna kudde fyller samma funktion som
en traditionell, rund kudde, men lutar en aning,
vilket säkerställer att bäckenet är högre upp än knäna
och ger mer stöd för dina lår. Kudden är veckad
för extra hållbarhet och är fylld med naturlig
bovetefyllning som formar sig perfekt
efter din kroppsform och samtidigt ger dig
en stabil plattform att sitta på. Praktiskt
handtag. Sydd med dubbel tråd för extra
slittålighet i sömmarna. Fodral i 100 % bomull.
yogamattor
PATHIKA
Yogamatta Pathika travel 2 mm
183x61x2 mm
YOGAMATTA
yogiRAJ
YORA-P-[FÄRG]
SAMMA
PRIS:
149:- /st
Yogamatta Maharaja EKOLOGISK 4 mm
183x60x4 mm yogiRAJ
YOGAMATTA
YORA-M-N
SAMMA
PRIS:
795:- /st
Yogamatta Maharaja DELUXE EKOLOGISK 6 mm
183x60x6 mm yogiRAJ
YOGAMATTA
YORA-MD-N
Yogamatta Sadhaka 4 mm
183x61x4 mm
YOGAMATTA
yogiRAJ
YORA-S-[FÄRG]
SAMMA
PRIS:
SAMMA
PRIS:
895:- /st
169:- /st
Yogamatta Sadhaka PLUS 6 mm
183x61x6 mm
YOGAMATTA
yogiRAJ
YORA-SP-[FÄRG]
SAMMA
PRIS:
199:- /st
Meditationskudde rund 3 olika färger
BOVETEFYLLNING
YORA-MH-B (blå)
YORA-MH-S (svart)
YORA-MH-R (röd)
Mala Bodhiträ och turkos
74
PRIS:
BOVETEFYLLNING
KUDDE
yogiRAJ
SAMMA
YORA-DM-[FÄRG] PRIS:
KUDDE
FÖNIX MUSIK
F12371
SAMMA
PRIS:
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
yogiRAJ
SAMMA
YORA-MH-[FÄRG] PRIS:
395:- /st
595:- /st
YORA-S-B (blå, 4 mm)
YORA-S-O (orange , 4 mm)
YORA-S-L (lila , 4 mm)
YORA-M-N (natur, 4 mm)
YORA-MD-N (natur, 6 mm)
SADHAKA
79:-
108 TRÄPÄRLOR
REDSKAP
FÖNIX MUSIK
F11800
YORA-SP-B (blå, 6 mm)
YORA-SP-O (orange, 6 mm)
YORA-SP-L (lila, 6 mm)
395:- /st
Se alla malas
på www.vattumannen.se
Mala Rosenträ
MAHARAJA
är en högkvalitativ ekologisk yogamatta
i naturfärg, tillverkad av naturgummi, ett
material som är mycket säkert, till och
med vid kontakt med livsmedel, och 100 %
naturlig juteväv. Fri från gifter, tungmetaller
och azofärgämnen. Återvinningsbar och
biologiskt nedbrytbar. Ger god stötdämpning
och friktion för bästa grepp. Mycket god
slitstyrka och komfort.
Finns både i 4 mm och 6 mm.
YORA-P-B (blå)
YORA-P-S (svart)
YORA-P-L (lila)
Meditationskudde rund DELUXE 3 olika färger
BOVETEFYLLNING
En mala är en traditionell indisk
meditationskedja med 108 träpärlor. Enligt
de flera tusen år gamla vediska skrifterna
består den mänskliga kroppen av 72 000
energibanor kallade ”nadier”. Där är 108
större nadier som alla möts i hrit padmachakrat, strax under hjärtat. Genom att
upprepa ett mantra 108 gånger under
en meditation berör man energimässigt
alla de 108 viktiga nadierna. För att slippa
räkna använder man en mala för att hålla
räkningen. Malan för handleden innehåller
27 pärlor, alltså en kvarts mala.
REDSKAP
YORA-MR-[FÄRG]
SAMMA
Meditationskudde halvmåne 3 olika färger
malas
27 TRÄPÄRLOR
KUDDE
yogiRAJ
är en kvalitetsmatta med slutna celler av
PVC-vinylskum som är ftalat-fri. Tjockleken
ger en ultralätt vikt som gör mattan perfekt
för resor och den kan rullas eller vikas för
packning eller förvaring. Ytan är tygliknande
och halksäker. Den insydda tygväven ger
ökad slitstyrka och hållbarhet mot slitage.
Fästande, halkfri yta håller dig fast på plats,
ger mer grepp och säkerhet.
SAMMA
PRIS:
139:-
Yogirajs mest sålda matta Sadhaka är en prisvärd
kvalitetsmatta av typen ”sticky mat” som ger
bra grepp, stötdämpning och mycket god valuta
för pengarna. Det är en favorit både bland elever,
lärare och studior. Det är en perfekt matta att börja
sin yogaträning med. Ju mer du använder den desto
bättre blir dess grepp, så att du slipper halka på
mattan. Finns både i 4 mm och 6 mm.
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
Yoga
tid för
75
H Ä L S A & VÄ L M Å E N D E
H Ä L S A & VÄ L M Å E N D E
tibetanska skålar
Tibetansk skål : Liten
De kraftfulla ljuden från “the singing
bowl” responderar till ljudet av universums
skapelse och vår inre medvetenhet. De skapar
ljudvibrationer som stimulerar och synkroniserar
harmonin och livsenergin i din kropp. “Singing
bowl” kan även användas som “space clearing”
redskap i Feng Shui. Skålarna är handgjorda och
kan därför variera lite i storlek. En trästav att
anslå med, ingår.
400-499 GR
REDSKAP
FÖNIX MUSIK
F12121
Tibetansk skål : Mellan
600-699 GR
REDSKAP
FÖNIX MUSIK
F12123
Tibetansk skål : Stor
900-999 GR
REDSKAP
FÖNIX MUSIK
F12126
SAMMA
PRIS:
SAMMA
PRIS:
SAMMA
PRIS:
SOUL
WALK
395:595:879:-
Fördjupa kontakten med dig själv och bli den du är!
El Camino de Santiago, Spanien, 10-17 JUNI 2015
K
Skålar i tre oli
ka
storlekar
hatha yoga pradipika
nässköljningskanna
KURSLEDARE
REDSKAP
MY SPIRIT
LIVA-90
SAMMA
PRIS:
249:-
Buddhahuvud i trä (20 cm hög)
MY SPIRIT
LIVA-94
SAMMA
PRIS:
395:-
NoseBuddy nässköljningskanna
3 FÄRGER
REDSKAP
YOGI’S NOSEBUDDY
7001, 7002, 7003
SAMMA
PRIS:
l
möta dig själv och lyssna på din intuition
uppleva skönheten i gående meditation
genom ceremonier stärka kontakten till
moder jord
möta begränsande mönster och kärleksfullt släppa taget om dem
Recharge and upgrade your life ..
.
Mia de Neergaard är uppskattad och
Buddhahuvud i trä (12 cm hög)
Nässköljningskanna i plast med måttsked för
saltet. Bruksanvisning medföljer. Nässköljning
(Neti) är en av de enklaste yogaövningarna, och
mycket effektiv vid förkylning, allergi, astma
m.m. För nässköljning behöver du bara en
blandning av vanligt salt och ljummet vatten.
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
l
Vi praktiserar mindfulness i dess renaste form.
REDSKAP
76
l
vandringen kommer du i samklang med naturen.
12 CM HÖG
Du får
l
det vanliga! El Camino de Santiago
alla tider. Att gå är en naturlig rörelse. Under
20 CM HÖG
Finns i tre färger: Rosa (7002), Blå (7001) och Grön (7003).
tar dig ut på en upplevelse utöver
är vandringsleden som lockat människan i
buddhahuvud i trä
Buddha representerar upplyst medvetenhet och är
en kraftfull symbol som ger stöd i meditation yoga
stillhet och vila. ”When the breath wanders the mind
also is unsteady. But when the breath is calmed the
mind too will be still, and the yogi achieves long life.
Therefore, one should learn to control the breath.”
om med på en inre och yttre resa som
195:- /st
ansedd lärare inom personlig
Eva Danneker driver sedan 2001
utveckling med 20 års
Vattumannen med butik,
erfarenhet. Hon har utvecklad
förlag och postorder. Eva
EQ-terapi™ metoden och är
är en inspiratör med stor
grundare av Human Potential
passion för nya möjligheter
i Sverige. Med värme, kärlek
att utvecklas som människa
och närvaro lyfter hon fram
och i grupp. Eva följer
hela dig och visar vägen till
kreativitetens flöde och är
din egen kraft.
bla lärare inom Vedic Art.
e ...
SOUL WALK The new way to mindfulness flow in lif
Kom med på en inre och yttre resa som tar dig ut på en upplevelse utöver det vanliga!
Läs mer detaljerat program och boka på www.HumanPotential.se l 040-45 61 02
Boka din resa idag och få 1500 kr i rabatt – gäller tom 31 mars 2015!
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
77
I N N E H Å L LS R E G I STE R
14 kilo på 14 veckor : Stattin
365 Tarot Spreads : Graham
99 insikter i guldask : Wennergren
A Spirit Walker’s Guide to Shamanic Tools : Rysdyk
A Woman’s Diary 2015 Engagement Calender : Boulet
Aggression : ett nytt och farligt tabu : Juul
Alkemi : Kalender 2015 : Coelho
All is Well : Hay
Allt om yoga : Linnartz
Alvarado : Voodoo Doll Spellbook AM/PM Qigong : Peng
Amathy : Music for Wellbeing & Mindfulness
Anden i ditt liv : Wennerström
Andersson : Jag ska inte dö idag
Angel Answers Oracle Cards : Virtue
Aradia : The Witch’s Eight Paths of Power Aron : Det högkänsliga barnet
Artemis : Bolen
Astrologiska profiler : Bylund-Paulsson
Authentic Life : Bayda
Ayahuasca Sessions : Razam
Aziz : Mitt nya raw food-kök Aziz : Upptäck gåvan : det är därför vi är här
Bandet : Tomrummet som förenar : McTaggart
Baron-Reid : Kartan Baron-Reid : Min personliga karta : anteckningsbok
Baron-Reid : The Enchanted Map Oracle Cards
Barrling : Yoga är min terapi Bayda : The Authentic Life Beautiful Creatures Tarot : Rivera
Befria tanken : Ruiz
Bernstein : Spirit Junkie: resan mot inre frid
Big Book of Angel Tarot : Virtue
Björkegren Jones : Yoga för kvinnor
Björkman : Jolanda den tredjes bok om häxkonst
Blackout : när min hjärna blev min fiende : Cahalan
Bolen : Artemis Book of Celtic Magic : Hughes
Book of Crystals : Toy
Bortom tron : Hill
Botkin : Induced after Death Communication
Boulet : A Woman’s Diary 2015 Engagement Calender
Boulet : Goddesses 2015 Wall Calendar
Bourbeau : Hela ditt inre och finn ditt sanna jag
Bourbeau : Kroppen talar till dig Bourbeau : Lyssna till kroppen Boutenko : Grönt för livet Brathen : Yoga Girl
Brida : Coelho
Bronkhorst : Föraningar Brown : Mod att vara sårbar Brudal : Drömmen påverkar ditt liv
Buddhahuvud : Livshälsa
Budskap från dina änglar : Virtue
Burkeman : Motgiftet : lycka för pessimister
Busch : Hur människoöden tvinnas Busch : Sådd och skörd : D. I-III
Bylund-Paulsson : Astrologiska profiler Byrne : Hoppets budskap från änglarna
Byrne : The Secret : hjälten
Byrne : Trappor till himlen : änglarna visar vägen
Byström : Din väg ut ur oron
Cahalan : Blackout : när min hjärna blev min fiende
78
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
I N N E H Å L LS R E G I STE R
45
54
60
51
68
38
68
47
34
51
71
72
27
24
65
53
17
50
29
48
52
33
44
21
19
19
19
32
48
58
16
17
54
34
23
39
50
53
52
39
50
68
68
31
31
31
30
34
45
4
18
45
76
62
25
26
26
29
39
16
43
20
39
Carlsson : Just idag : 365 tankar för sinnesro
25
Carr : Den galna sexiga dieten 30
Carr : Grön magi : från det galna sexiga köket
30
Ceccoli : Ceccoli Tarot Deck
55
Ceccoli Tarot Deck : Ceccoli
55
Chakra : höj din energi : Selby
33
Challenge of Rudolf Steiner : Stedall
70
Chauran : Clairvoyance for Beginners 50
Cherub Angel Cards for Children : Virtue
64
Chodron : Giving Our Best 70
Chopra : Den tredje Jesus : kristus den oersättlige
45
Chopra : Skuggeffekten 43
Chödrön : Walking the Walk 41
Clairvoyance for Beginners : Chauran
50
Coelho : Alkemi : Kalender 2015
68
Coelho : Brida
45
Coelho : Djävulen och fröken Prym
45
Coelho : Otrohet
4
Corn : The Yoga of Awakening : Body-Mind Flow
71
Corsi : Ghost Tarot Deck
59
Coy : Livsstil och cancer : de 8 reglerna
42
Crowley : Förena kropp och själ med Soul Body Fusion42
Crowley : Thoth tarotlek
56
Cunningham : Wicca 26
Daglig vägledning från dina änglar : Virtue
15
Daglig vägledning från dina Änglar : Virtue
65
Dao : Light Body Sound Healing
72
Davidji : Meditationens hemligheter 32
Davidsson : Hälsosam familj på 30 dagar
33
Davidsson : Raw food med två detoxveckor
42
Davidsson : Under vintergatans alla stjärnor
12
de Biasi : Rediscover the Magick of the Gods
53
De dödas etikett : Ranehag
24
De elva eviga principerna : Harra
42
de Luca : Tarot of the Nymphs Deck
59
de Neergaard : Kärleksboosta dig & dina relationer! 41
De Neergaard : Leva i nuet 41
De Neergaard : Positiv Meditation 41
De nya dödssynderna : Einhorn
18
Deepening the Dimension of Stillness : Tolle
70
Deeper Dating : Page
49
Demarco : Earth Power Oracle : An Atlas for the Soul 60
Demarco : The Halloween Oracle 60
Den där jävla döden : Lindman
24
Den femte grundstenen : Ruiz
16
Den galna sexiga dieten : Carr
30
Den högsta principen : Loyd
25
Den inre flykten : Oksa
29
Den lyckliga pessimisten : Lundberg
18
Den slutna kretsen : Persson
27
Den stora konspirationen : Ronson
44
Den tibetanska livs- och dödsboken : Rinpoche
26
Den tredje Jesus : kristus den oersättlige : Chopra
45
Det högkänsliga barnet : Aron
17
Din personliga energi : Lyckow Bäckman
44
Din väg ut ur oron : Byström
20
Dispenza : You Are the Placebo : Meditations One
40
Djävulen och fröken Prym : Coelho
45
Drawing Down the Sun : Woodfield
52
Drömmen påverkar ditt liv : Brudal
45
Du sitter på min plats : Lind
28
Dugan : Practical Prosperity Magick 53
DuQuette : Homemade Magick 52
Dyer : The Importance of Being Extraordinary
Dyer : The Power of Intention 2015 Calendar
Earth Power Oracle : An Atlas for the Soul : Demarco
Ehdin Anandala : Nya självläkande människan
Einhorn : De nya dödssynderna En förnimmelse av det okända : Gustafsson
Enchanted Map Oracle Cards : Baron-Reid
Energy of Love : Herman
Eriksson : Leva livet 2015
Eriksson : Vardagsdrömmar
Ett liv utan slut : Renard
Fairchild : Mother Mary Oracle Familjelycka : med coachande föräldraskap : Omfors
Feeling Wisdom : Preece
Feuerstein : The Psychology of Yoga Finding the still point : Loori
Framgång med feedback : Kuylenstierna Franklin : Sacred Circle Tarot Deck
Friendly food : Göransson
From Birth to Bliss : Shealy
Fyfe : Helande minnen från tidigare liv
Fältet : McTaggart
Fønix : Jesus & Buddha
Fønix : Tibetanska skålar
Föraningar : Bronkhorst
Förena kropp och själ med Soul Body Fusion : Crowley
Förlåtelsens helande kraft : Van Praagh
Första hjälpen för känslor : Winch
Getting into the Vortex Cards : Hicks
Ghost Tarot Deck : Corsi
Giving Our Best : Chodron
Gnisselzonen : Hallén
Goddesses 2015 Wall Calendar : Boulet
Grabau : The Yoga of Food Graham : 365 Tarot Spreads
Green : Gröna Smoothies
Greer : Morgan-Greer Tarot Deck
Grimassi : Grimoire of the Thorn-Blooded Witch Grimoire of the Thorn-Blooded Witch : Grimassi
Groth : Konsten att tina en frusen själ
Grön magi : från det galna sexiga köket : Carr
Gröna Smoothies : Green
Grönt för livet : Boutenko
Guardian Angel Tarot Cards : Virtue
Gudinnornas vägledning : Virtue
Gustafsson : En förnimmelse av det okända
Göransson : Friendly food Hallén : Gnisselzonen Halloween Oracle : Demarco
Hallqvist : Örtapoteket Hansen : Hälsa på recept Hanson-Roberts : Waites universella tarotlek
Harra : De elva eviga principerna Harrington : The Secret : hemligheten för tonåringar
Harrison : Stora boken om 5:2
Harvey : Meditations of the Heart Hay : All is Well Hay : I Can Do It! 2015 Calendar
Healing med änglarna orakelkort : Virtue
Healing Touch for Beginners : Moll
Healingkoden : Loyd
Heart Is Noble : Karmapa
Heart of Buddhist Meditation : Thera
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
40
68
60
12
18
24
19
46
11
35
16
60
25
49
47
37
18
58
35
46
4
21
70
76
4
42
43
18
61
59
70
35
68
47
54
32
36
53
53
28
30
32
30
64
65
24
35
35
60
42
35
56
42
43
42
41
47
68
62
71
38
49
48
Heart Sutra : Tanahashi
49
Hela ditt inre och finn ditt sanna jag : Bourbeau
31
Helande minnen från tidigare liv : Fyfe
4
Helwig : Tarot : den gyllene vishetsläran
54
Herman : The Energy of Love 46
Hicks : Getting into the Vortex Cards
61
Hill : Bortom tron 39
Himlen tur/retur : Neal
27
Holden : Holy Shift! 46
Holden : Loveability 46
Holy Shift! : Holden
46
Homemade Magick : DuQuette
52
Honeymoon Effect : Lipton
46
Hoppets budskap från änglarna : Byrne
39
Horoskop : Personligt horoskop
66
Hughes : The Book of Celtic Magic 53
Hult : Om kampen att överleva med sinnena i behåll 24
Hur människoöden tvinnas : Busch
26
Hur svårt kan det vara? : Törnblom
20
Hurteau : Under the Roses Lenormand
61
Hymnerna om tron : Efraim Syriern : Syriern
29
Hälsa på recept : Hansen
35
Hälsosam familj på 30 dagar : Davidsson
33
Högman : Kärlekens språk
28
I Can Do It! 2015 Calendar : Hay
68
Ignite the Light : Savini
46
Imago : kärlekens terapi : Sinkjær
29
Importance of Being Extraordinary : Dyer
40
INDUCED AFTER DEATH COMMUNICATION : Botkin
50
Ingemarsson : Modern mystik 12
Inner Life : Khan
37, 49
Jag ska inte dö idag : Andersson
24
Jenkins : The Theban Oracle 52
Jesus & Buddha : Fønix
70
Jesus med judiska ögon : Lundgren
29
Jesus the Magician : Smith
50
Jolanda den tredjes bok om häxkonst : Björkman
23
Just idag : 365 tankar för sinnesro : Carlsson
25
Juul : Aggression : ett nytt och farligt tabu
38
Karmapa : The Heart Is Noble 49
Kartan : Baron-Reid
19
Katie : Älska livet som det är 38
Khan : The Inner Life
37, 49
Kinslow : Omedelbar healing
4
Knacka dig fri med EFT : Ortner
30
Kommunicera med tillit : Mol
45
Konsten att tina en frusen själ : Groth
28
Konstenius : Mindfulness 43
Kraftsow : Viniyoga Therapy for Depression
71
Kristiansson : Vego : vegansk mat för alla tillfällen
32
Kroppen talar till dig : Bourbeau
31
Kuylenstierna : Framgång med feedback
18
Kärleken omsluter alla : Renard
17
Kärlekens språk : Högman
28
Kärleksboosta dig & dina relationer! : de Neergaard
41
Lakshmi : Saraswati Dreams
72
Leopold : Min vän på andra sidan 28
Leva i nuet : De Neergaard
41
Leva livet 2015 : Eriksson
11
Lifeline : Uttal
72
Light Body Sound Healing : Dao
72
Lind : Du sitter på min plats
28
Lindman : Den där jävla döden
24
79
I N N E H Å L LS R E G I STE R
Linnartz : Allt om yoga
Lipton : The Honeymoon Effect Livshälsa : Buddhahuvud
Livsstil och cancer : de 8 reglerna : Coy
Llewellyn : Magical Almanac 2015
Llewellyn : Moon Sign Book 2015
Llewellyn : Sun Sign Book 2015
Llewellyn : Witches’ Calendar 2015
Llewellyn : Witches’ Companion 2015
Llewellyn : Witches’ Datebook 2015
Llewellyn’s Classic Tarot : Smith
Loori : Finding the still point
Loveability : Holden
Loyd : Den högsta principen Loyd : Healingkoden Lubbock : Läk ditt liv Lundberg : Den lyckliga pessimisten Lundgren : Jesus med judiska ögon
Lupa : Plant and Fungus Totems Lyckow Bäckman : Din personliga energi Lyssna till kroppen : Bourbeau
Läk ditt liv : Lubbock
Längre in i bönens land : Stinissen
Längtan visar vägen : Tudor-Sandahl
Löwenberg : Tomten har ordet
Mafi : Rumi, Day by Day
Mafi : Rumi’s Little Book of Love Magical Almanac 2015 : Llewellyn
Magickal Union of East and West : Peters
Marshmallowtestet : Mischel
Maupin : The Secret Female Hormone McTaggart : Bandet : Tomrummet som förenar
McTaggart : Fältet Med änglarnas hjälp : Virtue
Meditation : Tolle
Meditationens hemligheter : Davidji
Meditations of the Heart : Harvey
Meditationskuddar : YogiRaj
Medvetandet är starkare än mediciner : Rankin
Mikulas : Taming the Drunken Monkey Min personliga karta : anteckningsbok : Baron-Reid
Min vän på andra sidan : Leopold
Mindful Discipline : Shapiro
Mindful eating : Vikfalk
Mindfulness : Konstenius
Mingyur : Turning Confusion into Clarity Minnet, fram och tillbaka : Wasling
Mischel : Marshmallowtestet Mitt nya raw food-kök : Aziz
Mod att vara sårbar : Brown
Modern mystik : Ingemarsson
Mol : Kommunicera med tillit Moll : Healing Touch for Beginners Moon Sign Book 2015 : Llewellyn
Moore : Silver Witchcraft Tarot Kit
Morgan-Greer Tarot Deck : Greer
Motgiftet : lycka för pessimister : Burkeman
Mother Mary Oracle : Fairchild
Music for Wellbeing & Mindfulness : Amathy
Myss : Trotsa tyngdlagen Mystical Cats Tarot : Weatherstone
Neal : Himlen tur/retur
Noé : Your Life After Their Death 80
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
I N N E H Å L LS R E G I STE R
34
46
76
42
69
69
69
69
69
69
55
37
46
25
38
16
18
29
52
44
31
16
29
20
28
48
48
69
53
25
47
21
21
39
40
32
41
74
30
47
19
28
48
12
43
50
38
25
33
18
12
45
71
69
57
36
25
60
72
43
57
27
50
Nosebuddy : Yogis
76
Nya självläkande människan : Ehdin Anandala
12
Oksa : Den inre flykten 29
Om kampen att överleva med sinnena i behåll : Hult
24
Omedelbar healing : Kinslow
4
Omfors : Familjelycka : med coachande föräldraskap 25
Ortner : Knacka dig fri med EFT 30
Ortner : Tapping Solution for Weight Loss
47
Osho : Osho zen tarot box
22, 36, 57
Osho zen tarot box : Osho
22, 36, 57
Otrohet : Coelho
4
Page : Deeper Dating
49
Papp : Yoga på djupet 44
Past Life Oracle Cards : Virtue
65
Paulún : Paulúns fastfood
35
Paulúns fastfood : Paulún
35
Pearl : Väck din inre healer 38
Penetrating Wisdom : Ponlop
48
Peng : AM/PM Qigong 71
Peng : Qigong Ecstasy
71
Personligt horoskop : Horoskop
66
Persson : Den slutna kretsen 27
Peters : The Magickal Union of East and West 53
Pilates : Westman
34
Plant and Fungus Totems : Lupa
52
Polansky : Your Personal Horoscope 2015
51
Ponlop : Penetrating Wisdom 48
Positiv Meditation : De Neergaard
41
Power of Intention 2015 Calendar : Dyer
68
Practical Prosperity Magick : Dugan
53
Preece : Feeling Wisdom 49
Psychology of Yoga : Feuerstein
47
Påmark : Vägra Följa John 5
Qigong Ecstasy : Peng
71
Ranehag : De dödas etikett
24
Rankin : Medvetandet är starkare än mediciner
30
Raw food med två detoxveckor : Davidsson
42
Razam : The Ayahuasca Sessions 52
Rediscover the Magick of the Gods : de Biasi
53
Renard : Ett liv utan slut 16
Renard : Kärleken omsluter alla 17
Return to Shiva Station : Kailash Connection : Uttal
72
Ribbing : Vägen till maxade betyg 39
Rider-Waite svensk tarot : Waite / Smith
56
Rinpoche : Den tibetanska livs- och dödsboken
26
Rising : Music for the pulse of life : Theory
72
Rivera : Beautiful Creatures Tarot
58
Romantikänglarna orakelkort : Virtue
63
Ronson : Den stora konspirationen
44
Rosenberg : Three Steps to Awakening 49
Ruiz : Befria tanken 16
Ruiz : Den femte grundstenen 16
Rumi, Day by Day : Mafi
48
Rumi’s Little Book of Love : Mafi
48
Rysdyk : A Spirit Walker’s Guide to Shamanic Tools 51
Sacred Circle Tarot Deck : Franklin
58
Sand i skorna : Sanner
44
Sanner : Sand i skorna
44
Saraswati Dreams : Lakshmi
72
Savini : Ignite the Light 46
Secret : hemligheten för tonåringar : Harrington
43
Secret : hjälten : Byrne
16
Secret Female Hormone : Maupin
47
Segal : Tankens läkande kraft
Selby : Chakra : höj din energi
Shapiro : Mindful Discipline Shealy : From Birth to Bliss Silver Witchcraft Tarot Kit : Moore
Sinkjær : Imago : kärlekens terapi
Sivananda : Yoga : träna på egen hand
Skuggeffekten : Chopra
Smith : Jesus the Magician Smith : Llewellyn’s Classic Tarot
Somerville : Your Chinese Horoscope 2015 Spira : The Unknowable Reality of Things
Spirit Junkie: resan mot inre frid : Bernstein
Stattin : 14 kilo på 14 veckor Stedall : The Challenge of Rudolf Steiner
Stinissen : Längre in i bönens land
Stora boken om 5:2 : Harrison
Sun Sign Book 2015 : Llewellyn
Sun Sign Secrets : Zerner
Swordsman’s Handbook : Wilson
Syriern : Hymnerna om tron : Efraim Syriern
Sådd och skörd : D. I-III : Busch
Taming the Drunken Monkey : Mikulas
Tanahashi : The Heart Sutra Tankens läkande kraft : Segal
Tapping Solution for Weight Loss : Ortner
Tarot : den gyllene vishetsläran : Helwig
Tarot : själens spegel : Ziegler
Tarot of the Nymphs Deck : de Luca
Theban Oracle : Jenkins
Theory : Rising : Music for the pulse of life
Thera : The Heart of Buddhist Meditation Thoth tarotlek : Crowley
Three Steps to Awakening : Rosenberg
Tibetanska skålar : Fønix
Tolle : Deepening the Dimension of Stillness Tolle : Meditation
Tomten har ordet : Löwenberg
Toy : The Book of Crystals Trappor till himlen : änglarna visar vägen : Byrne
Trotsa tyngdlagen : Myss
Tudor-Sandahl : Längtan visar vägen
Turning Confusion into Clarity : Mingyur
Törnblom : Hur svårt kan det vara?
Under the Roses Lenormand : Hurteau
Under vintergatans alla stjärnor : Davidsson
Unknowable Reality of Things : Spira
Upptäck gåvan : det är därför vi är här : Aziz
Uttal : Lifeline Uttal : Return to Shiva Station : Kailash Connection
Waite / Smith : Rider-Waite svensk tarot
Waites universella tarotlek : Hanson-Roberts
Walking the Walk : Chödrön
Van Praagh : Förlåtelsens helande kraft Vardagsdrömmar : Eriksson
Wasling : Minnet, fram och tillbaka
Watson : Älskade Elijah
Weatherstone : Mystical Cats Tarot
Vego : vegansk mat för alla tillfällen : Kristiansson
Wennergren : 99 insikter i guldask
Wennerström : Anden i ditt liv Westman : Pilates
Wicca : Cunningham
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
20
33
48
46
57
29
44
43
50
55
51
70
17
45
70
29
42
69
51
51
29
26
47
49
20
47
54
54
59
52
72
48
56
49
76
70
40
28
52
43
43
20
50
20
61
12
70
44
72
72
56
56
41
43
35
38
28
57
32
60
27
34
26
Vikbladh : Våga vara veggivore
Vikfalk : Mindful eating Wilson : The Swordsman’s Handbook
Winch : Första hjälpen för känslor Viniyoga Therapy for Depression : Kraftsow
Virtue : Angel Answers Oracle Cards
Virtue : Big Book of Angel Tarot
Virtue : Budskap från dina änglar
Virtue : Cherub Angel Cards for Children
Virtue : Daglig vägledning från dina Änglar
Virtue : Daglig vägledning från dina änglar Virtue : Guardian Angel Tarot Cards
Virtue : Gudinnornas vägledning
Virtue : Healing med änglarna orakelkort
Virtue : Med änglarnas hjälp
Virtue : Past Life Oracle Cards Virtue : Romantikänglarna orakelkort
Virtue : Änglar & Helgon orakelkort
Virtue : Änglatarot : 78 kort med vägledningshäfte
Virtue : Änglaterapi orakelkort
Virtue : Ärkeängeln Mikaels mirakel
Virtue : Ärkeänglarnas orakelkort
Witches’ Calendar 2015 : Llewellyn
Witches’ Companion 2015 : Llewellyn
Witches’ Datebook 2015 : Llewellyn
Witch’s Eight Paths of Power : Aradia
Woodfield : Drawing Down the Sun Voodoo Doll Spellbook : Alvarado
Våga vara veggivore : Vikbladh
Väck din inre healer : Pearl
Vägen till maxade betyg : Ribbing
Vägra Följa John : Påmark
Yoga : träna på egen hand : Sivananda
Yoga för kvinnor : Björkegren Jones
Yoga Girl : Brathen
Yoga of Awakening : Body-Mind Flow : Corn
Yoga of Food : Grabau
Yoga på djupet : Papp
Yoga är min terapi : Barrling
Yogamattor : YogiRaj
YogiRaj : Meditationskuddar
YogiRaj : Yogamattor
Yogis : Nosebuddy
You Are the Placebo : Meditations One : Dispenza
Your Chinese Horoscope 2015 : Somerville
Your Life After Their Death : Noé
Your Personal Horoscope 2015 : Polansky
Zerner : Sun Sign Secrets Ziegler : Tarot : själens spegel
Älska livet som det är : Katie
Älskade Elijah : Watson
Änglar & Helgon orakelkort : Virtue
Änglatarot : 78 kort med vägledningshäfte : Virtue
Änglaterapi orakelkort : Virtue
Ärkeängeln Mikaels mirakel : Virtue
Ärkeänglarnas orakelkort : Virtue
Örtapoteket : Hallqvist
32
12
51
18
71
65
54
62
64
65
15
64
65
62
39
65
63
63
62
64
62
64
69
69
69
53
52
51
32
38
39
5
44
34
34
71
47
44
32
74
74
74
76
40
51
50
51
51
54
38
28
63
62
64
62
64
42
81
KÖ P V I L L KO R
Leveransvillkor och fraktkostnader (Sverige)
Vi erbjuder gratis ekonomifrakt vid köp över
150 kr, normalt framme fredagen i veckan efter
mottagen order. Vid köp över 600 kr erbjuder vi
gratis normalfrakt.
Leveranstiden för lagervaror beror på fraktsätt,
antal arbetsdagar i parentes nedan.
Vid ordersumma under 600 kr:
Ekonomifrakt 0 kr (5-9 dagar)
Normalfrakt 39 kr (2-5 dagar)
Expressplock 39 kr (1-3 dagar)*
Vid ordersumma över 600 kr:
Normalfrakt 0 kr
* Om du har bråttom med din order så kan du
välja tilläggstjänsten Expressplock. Det innebär
att ordern får förtur i plock och lagervaror skickas senast vardagen efter lagd order, priset för
denna tjänst är 39 kr. Fraktkostnad tillkommer
vid ordersumma under 600 kr.
Normalfrakt skickas som Brev, MyPack eller
Företagspaket.
Våra leveranser sker med Posten. Vi tar endast ut
en fraktkostnad per order, du betalar alltså bara
frakten en gång även om ordern är uppdelad på
flera leveranser.
Betalningsvillkor
Leverans sker till kreditgodkänd kund mot faktura. Genomförd beställning innebär att du
samtycker till att namn och personnummer
registreras i vårt kundregister. Vi arbetar under
www.vattumannen.se
På vår hemsida finns aktuella nyheter,
evenemang och topplistor. Du loggar enkelt
in med ditt kundnummer som användarnamn
och ditt postnummer som lösenord.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här:
www.vattumannen.se
Klicka på Nyhetsbrev i toppmenyn!
SPEC IALER BJ U DAN DE
personuppgiftslagen. Leverans mot faktura sker
endast till kunder i Sverige. Alternativa betalningssätt är förskottsbetalning eller kortbetalning. Kontakta alltid kundtjänst innan du gör en
förskottsbetalning.
Returrätt
Full returrätt gäller inom två veckor från det att
du mottagit varan. Returadressen för brev upp
till 1 kilo är: Vattumannen, c/o StjärnDistribution
AB, Hästskovägen 12, 813 33 Hofors. Kontakta
kundtjänst om din retur väger mer än 1 kilo.
Fraktavgift och returporto betalas alltid av dig.
Du behöver inte ange varför du ångrar dig, men
skicka gärna med en lapp där det framgår att du
ångrar ditt köp. Returer får inte beläggas med
uthämtningsavgifter (exempelvis postförskott).
Reservationer
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, utgående
varor och prisändringar.
Trygg hos oss
Vi följer distansavtalslagen och konsumentverkets rekommendationer och hoppas att du
ska känna dig trygg och trivas som kund hos oss.
Tveka inte att kontakta kundtjänst om du har
några frågor.
StjärnDistribution AB ansvarar för vår hemsida
och postorder. Alla uppgifter om lagerstatus,
priser och liknande på hemsidan hämtas från
StjärnDistributions lager och stämmer inte
överens med butikens lagerstatus.
Discover the Gift: Filmen är som ett livsviktigt peptalk som får
dig att upptäcka din egen gåva! De flesta ser på sitt liv som om
allt händer runt om dem utan att de själva har något med detta
att göra. Denna känsla av maktlöshet, att inte tro sig kunna
påverka sin egen situation, skapar en slöja som gör personen
oförmögen att bryta sig loss från denna illusion. Det gäller bara
att ha de helt rätta verktygen för att lyfta bort slöjan.
* När du gör din första beställning för
minst 500 kr ur den här katalogen så får
du Discover the Gift (värde 249:-) som en
gåva från oss.
OBS! Erbjudandet gäller endast postorder,
ej vid köp i butik. Kryssa i talongen på
baksidan om du vill ha skivan. Beställer du
via vår hemsida eller per telefon uppger
du koden: F1388FRI
Special
ERBJUDANDE
Discover the Gift
104 MIN
DVD
0:- *
LICHTENSTEIN
ART.KOD: F1388FRI
Skicka din beställning så här: Fyll i talongen på baksidan, klipp ut och posta din beställning.
SVERIGE
PORTO BETALT
Vår butik på Drottninggatan 83
i Stockholm, har öppet
Vardagar11:00-19:00
Lördagar11:00-16:00
Du kan även beställa via
vår kundtjänst på telefon
0290-76 76 84
Vardagar09:00-16:00
eller via vår hemsida
www.vattumannen.se
VAT TUM AN N EN
c/o StjärnDistribution
SVARSPOST 901 194 200
813 20 HOFORS
Följ oss på
Facebook!
82
– Kundtjänst 0290 -76 76 84
w w w .v a t t u m a n n e n . s e
83
B
Avsändare:
Vattumannen
c /o StjärnDistribution
Hästskovägen 12
813 33 Hofors
Special
ERBJUDANDE
SVERIGE
PORTO BETALT
Enkelt att beställa!
Du kan antingen använda
denna talong, ringa vår
kundtjänst 0290-76 76 84
eller besöka vår hemsida
www.vattumannen.se
Discover
the Gift DVD
Demian Lichtenstein
Läs mer om Discover
the Gift på baksidan av
beställningstalongen.
Kryssa i den vita rutan på talongen
om du vill ha Discover the Gift gratis
med din första beställning över 500 kr.
Välkommen också till vår
butik på Drottninggatan 83
i Stockholm (08-10 96 15).
(Erbjudandet gäller t o m 30 september 2015
eller så långt lagret räcker)
Vid beställning av horoskop, fyll i nedanstående uppgifter:
Specialerbjudande, ja tack!
Födelsedatum och år: _______________________________
Klockslag: ________________________________
Födelseort: ________________________________________
Namn: ___________________________________
Färg:
Turkos
Jag beställer följande:
Art.kod:
Grön
Orange
Antal:Titel:
Röd
Rosa
Himmelsblå
Vid order över 150 kr erbjuder vi ...
Ekonomifrakt, tack! (0 kr, 5-9 dagar)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Ev. kundnummer (finns i adressfältet överst om du fått katalogen hemskickad): ____________________________
Namn:___________________________________________________________________________________________________
Adress:__________________________________________________________________________________________________
Postadress:______________________________________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________ Personnummer: _________________________________
E-post: ___________________________________________________________________________________________________
Fraktfri normalfrakt vid ordersumma över 600 kr. Fraktfri ekonomifrakt vid ordersumma över 150 kr eller 39 kr för normalfrakt.
Leveranstid i arbetsdagar för lagervaror: ekonomifrakt 5-9 dagar, normalfrakt 2-5 dagar. Läs mer på sidan 82.
Tryckt hos Ljungbergs Tryckeri 2014. Grafisk form och layout StjärnDistribution.
________________________________________________________________________________________________________