5 goda anledningar

Ring 040-15 22 22 eller gå in på stemcare.se om du vill bevara ditt barns stamceller
5
GODA
ANLEDNINGAR
till att bevara
ditt barns
stamceller
Ge ditt barn en gåva
för livet – samla och
bevara stamceller
från navelsträngen
EN BRA
BÖRJAN
PÅ LIVET
Vi på StemCare är själva föräldrar. Vi vill
våra barn det allra bästa. Vi vill se dem
lyckliga och friska. Därför tar vi hand om
livets fundament – barnens stamceller.
Duktiga läkare runt om i världen använder
i stigande grad stamceller i sina behandlingar. För att bota sjukdomar och för att
rädda liv. Stamceller är idag en naturlig del
av leukemi-behandlingen, och det är bara
toppen på isberget. Stamcellsforskningen
är i konstant utveckling och man blir allt
bättre och skickligare, samtidigt som
potentialen för behandling hela tiden växer.
Fakta
Den första lyckade
användningen av
stamceller var i
Frankrike 1988 när
en pojke botades
från sin blodsjukdom
med hjälp av sin
systers stamceller.
Referens:
Gluckman E. et al. 1989
2003 påbörjade
Karolinska Univesitetssjukhuset i Stockholm
behandling med
allogena/donerade
stamceller från navelsträngen i förbindelse
med allvarligt sjuka
leukemipatienter.
Referens: Le Blanc K,
Samuelsson H et al.Leukemia
(2007) 21, 1733–1738
2006 etablerades den
Svenska nationella
navelsträngsblodbanken i Göteborg och
idag förvaras ca 4500
donationer i banken.
Stamcellerna registreras i Tobias Registret,
som är det svenska
registret för frivilliga
donationer för
benmärg/stamceller.
Referens: Tobias Registry,
Michael Nordh Grate,
Stockholm
För mer information om Tobias Registret, kontakta [email protected]
2009 översteg
antalet behandlingar
med stamceller
från navelsträngen
för första gången
antalet behandlingar
med stamceller från
benmärgen i USA.
Referens: Wagner JE,
Gluckman E. 2010
Vi tror på stamceller och en lovande
framtid. Därför tycker vi att inga stamceller
ska gå förlorade – de är kanske det mest
värdefulla vi har.
Lisbeth Juhl Christensen
VD och mamma
FEM 1 .
GODA
ANLEDNINGAR
till att bevara ditt
barns stamceller
STAMCELLER ÄR
VÄRDEFULLA EFTERSOM
DE BYGGER UPP KROPPEN
Stamceller är omogna celler som kan
kopiera sig själva och utveckla sig till
vilken som helst av kroppens celler. Det
kan de för att de är ursprunget till allt liv
och bygger på så sätt upp hela organismen (kroppen). Därför har stamceller
potentialen till att reparera förstörda
funktioner och bota sjukdomar.
2.
3.
STAMCELLER ANVÄNDS FÖR ATT
BEHANDLA ALLVARLIGA SJUKDOMAR
Stamceller är värdefulla eftersom de kan
återuppbygga skadade vävnader och celler. Det gör
dem unika i behandlingar av flertalet sjukdomar leukemi, vissa typer av cancer hos barn, sjukdomar
i immunsystemet samt vid allvarliga medfödda
ämnesomsättningssjukdomar1.
STAMCELLER
FÖRKORTAR
KRITISK
VÄNTETID
Stamceller från navelsträngen
kan bevaras hela livet och är
därför alltid tillgängliga. Dvs. att ni
som familj undviker en potentiell
kritisk väntetid i sökandet efter en
passande donator och därmed
snabbare kan starta en behandling.
5.
4.
STAMCELLER
KAN OCKSÅ HJÄLPA ANDRA2
Drabbas en bror eller syster av
t.ex. leukemi, är det 25% chans
för en perfekt matchning, även
lägre siffror kan fungera. Sedan
1988 har stamceller från en
donator använts till behandling
mer än 30.000 gånger3.
STAMCELLER
KOMMER ATT
REVOLUTIONERA
FRAMTIDENS
BEHANDLINGAR
För tillfället genomförs ungefär 2.0004 vetenskapliga försök
med stamceller på olika universitetssjukhus världen över.
För varje dag som går blir läkare och forskare duktigare
på att behandla nya sjukdomar med stamceller. Det finns
därför goda grunder att tro att stamceller får en avgörande
betydelse för framtidens sjukdomsbehandlingar5.
Referens:
1. Wagner JE, Kernan NA, Steinbuch M, Broxmeyer HE, Gluckman E. 1995. Herr AL, Kabbara N, Bonfim CM, et al. 2010
2. http://parentsguidecordblood.org 3. Ballen KK, Gluckman E, Broxmeyer HE, 2013
4. www.clinicaltrials.org 5. Illustreret Videnskab Danmark 7/2014
FÖRLOSSNINGSPAKET
aket
sningsP
Förlos
När ni har beslutat er för att behålla ert barns stamceller så beställer
ni ett StemCare FörlossningsPaket som kommer med posten inom ett
par dagar. FörlossningsPaketet innehåller allt som barnmorskan
behöver för att lätt och säkert uppsamla barnets stamceller.
förlopp
FÖRLOSSNINGEN GÅR IGÅNG
När den stora dagen kommer ska ni ringa till StemCares Hotline.
Vår barnmorska står standby och är klar till att uppsamla barnets
stamceller direkt efter förlossningen. Kom ihåg att ta med
FörlossningsPaketet innan ni åker till sjukhuset.
UPPSAMLING
Så snart barnet är fött uppsamlar vår barnmorska stamcellerna från
navelsträngen. Uppsamlingen är fullständigt smärtfri, säker och
okomplicerad för både mamma och barn. Som regel lägger
man inte ens märke till att vår barnmorska är där.
BEHANDLING AV STAMCELLER
Strax efter uppsamlingen transporterar vi barnets stamceller till StemCares
laboratorium i Köpenhamn. Här analyseras stamcellerna noggrant
och färdiggörs till nedfrysning av våra specialutbildade läkare och laboranter.
På så sätt säkrar vi alltid högsta kvalitet av stamcellerna från navelsträngen.
BEVARING
Stamcellerna nedfryses till minus 196 grader
med hjälp av nitrogen, därefter överförs de till
våra brand- och vattensäkrade förvaringsboxar.
Här ligger de i tryggt förvar i 18 år i vår
specialbyggda och konstant övervakade
stamcellsbank.
EN GÅVA FÖR LIVET
När barnet fyller 18 år får han eller hon full äganderätt över sina
stamceller och den trygghet det innebär. Det ger barnet möjlighet för att
säkra inte bara sig själv men också sin framtida familj.
Bättre födelsedagspresent kan man nästan inte få.
visste du...
Stamceller från
navelsträngen
kan bara samlas
upp vid förlossningen.
Ring 040-15 22 22 eller gå in på stemcare.se om du vill bevara ditt barns stamceller
Beställ hos StemCare
STEG 1 Innan du föder ska
du ha ett FörlossningsPaket
för att samla ditt barns
stamceller. Pris 1.095 sek
STEG 2 Efter förlossningen
bevaras ditt barns
stamceller säkert och tryggt
i 18 år. Pris 24.500 sek
Priset inkluderar uppsamling, transport,
behandling, nedfrysning och infektionstest
av navelsträngsblodet samt 18 års bevaring.
Möjlighet till fördelaktig finansiering finns.
Kontakta kundtjänst eller läs på StemCare.se
Vi reserverar oss för prisändringar.
Vi är specialister på uppsamling och nedfrysning av stamceller
från nyföddas navelsträngsblod. Vi hjälper föräldrar i hela Europa
och våra duktiga läkare, barnmorskor och laboranter tar väl
hand om mer än 10.000 barns stamceller och har mer än
10 års erfarenhet.
Kontakta oss
Gå in på stemcare.se eller ring på 040-15 22 22.
StemCare A/S • Sauntesvej 13 • DK-2820 Gentofte • Tel 040-15 22 22
•
www.stemcare.se
2015-002-SV
Om oss