Information och program för studentdagen

Studentavslutning fredag 5 juni 2015
Studentavslutningen är en stor dag i livet för er elever som kommer att lämna oss här på
Gymnasium Skövde Kavelbro. Det är även en stor dag för oss som arbetar med ungdomar i
gymnasieskolan och vi vill alla att det ska bli en fin och värdig dag – en dag då vi kan känna
extra stolthet över er studenter och vår skola.
Även under skolavslutningen gäller de ordningsregler vi har, och som ni redan känner till
tillåts inga alkoholhaltiga drycker under skoltid. Eventuella flaskor/burkar kommer att beslagtas. Ta del av ordningsreglerna för att du och dina kamrater ska få en bra och minnesvärd studentdag.
Schemat för studentavslutningen
08.00
Samling i tilldelat klassrum (hus 2 och hus 3)
tillsammans med mentor och övrig personal på programmet.
Skolan bjuder på enklare förtäring.
Hus 3
sal 307
sal 329
sal 328
sal 326
sal 301
sal 324
BAANL3
BAHUS3
BAMAL3
HV3
BF3
VF3
Hus 3
sal 320
sal 323
sal 327
sal 305
FTPER3
FTTRA3
IN3
EE3
Hus 3
RL3 i restaurangen
YI i restaurang gysär
Hus 6
IND
(IPA har student den 11 juni i Ryd samt studentlunch.)
Stipendier kommer att delas ut i Arena Skövde, under studentbrunchen samt i
klassrum.
08.30
Gemensam promenad från skolgården Kavelbro till Arena Skövde. Alla går in
utan studentmössa på.
09.00
Avslutningshögtid i Arena Skövde.
Programblad med sångtexter delas ut på plats.
10.00 ca
Gemensam promenad tillbaka till Kavelbro.
10.25
Avslutningsbrunch i elevrestaurangen för studenter, mentorer och inbjudna
gäster. Utdelning av stipendier och underhållning.
11.35–
12.00
Hej då till personal + Mentorstid i lokaler enligt ovan.
12.0012.45
Utspring från hus 3 under ledning av rektor Erik Eriksson.
13:00
Startklara i kortegefordonen ifrån grusplanen vid Kavelbrohallen.
Kortegen avgår exakt kl. 13.00.
14.00 ca
Kortegen åter vid grusplanen vid Kavelbrohallen.
Schema för utspring
1. BF3
2. IND
3. VF3
4. BAHUS3
5.
6.
7.
8.
BAANL3/BAMAL3
YI
EE3
IN3
STUDENTSÅNGEN
Text: K H Sätherberg
Musik: Prins Gustaf
Sjung om studentens lyckliga dag,
Låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
Och den ljusnande framtid är vår.
: // Inga stormar än i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän, och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro ! Hurra! // :
: //---//: = Repris
9. HV3
10. FTPER3
11. FTTRA3
12. RL3
PM för kortegen
Kortegen utgår från grusplanen vid Kavelbrohallen.
Det kommer att ges möjlighet att ställa fordonen där redan på kvällen 4 juni.
Vi ansvarar inte för fordonen, utan ni ställer dem där på egen risk.
Polisen kommer att kontrollera fordonen så att de uppfyller de krav som trafiksäkerheten kräver, på morgonen den 5 juni. Exakt tid meddelas senare. Vid kontrollen ska
ansvarig förare av fordonet närvara.
Följande krav ställs på kortegefordonen:
1. Fordonen måste vara trafiksäkra för dem som åker på dem och för omgivningen, enligt TSVFS 1992:55. Läs mer på Fronter under Studentkortege där alla regler står.
2. Max bredd på fordonet är 2,60 m, max höjd 3,5 m och max hastighet
20 km/tim. Fordonen måste gå under Pentaporten. Säkerställ att ekipaget klarar
svängarna Trädgårdsgatan, Kyrkogatan och Hertig Johans gata.
3. Det är absolut förbjudet att dricka alkohol på kortegeinslagen.
4. Kortegeinslagen får inte uppfattas förnedrande för någon.
5. Mentor skall själv avgöra om de skall åka med eller inte.
6. Många människor kommer att finnas på Skövde gator för att beskåda kortegen, genomför därför evenemanget på ett hedrande sätt.
Vi hoppas att årets skolavslutning blir en glad och minnesvärd fest och att den genomförs på
ett för Gymnasium Skövde hedrande sätt.
Skolledningen