Sammanträdesprotokoll från 24 februari 2015

Minnesanteckningar från Brukarrådsmöte 24/2 2015
Närvarande: Elin Monell, Ann Wristel, Görel Lidberg, Tova , Sandra , Linda, Örjan Grennvall och Hans
Lindgren.
Från elevernas stormöte:
Eleverna har önskat sig mycket material till skolgården. Tex:







klätterställning
kompisgunga
pingisbord för utomhusbruk
Hinkar och spadar i metall, som håller, traktor
Bandymålsnät och bollar
Att få utomhusrinken iordninggjord efter vintern. Den är lite intryckt på några ställen.
Fler cyklar
Brukarrådet beslutade att investera i en kompisgunga och pingisbord för utomhusbruk. Kanske finns
det pengar som styrelsen kan skjuta till så att det räcker. Kompisgunga är dyrt ca 30 000kr och kräver
fin sand eller mjuka plattor under.
Eleverna har bestämt att pengarna från discot nästa gång ska gå till välgörenhet för utrotningshotade
djur.
Brukarrådet har just nu, ca 5o ooo. Och ca hälften kommer att gå åt till elevernas skolresa detta år
som går till Forntidsbyn i Västergötland den 24/4.
Frågor från föräldragruppen:
Det är mycket stenciler i omlopp för vissa klasser och anledningen till detta är att skolan saknar
böcker/material i vissa ämnen. Man gör varje år prioriteringar och köper in nytt men skolan har
under förra året satsat på datorer och projektorer med allt tillbehör som behövs och pengarna har
räckt till allt man önskar sig. Men materialet är under uppbyggnad och kommer att kompletteras allt
eftersom.
Läromedlet Magic, i engelska, har tydligen en tjänst som skolan betalar för. Det innebär att man som
elev kan gå in via nätet hemma och använda tjänsten. Mer info efterfrågades om hur det ska
användas och hur man kommer in på den websidan.
En plattform för lärare och elever och även föräldrar ska köpas in. Detta för att få smidigt
informatonsflöde mella alla delar. Det finns olika lösningar men Hans, rektor, håller på att forska mer
om detta så att det blir rätt plattform för skolans ändamål. Inget beslut är taget än.
Information från styrelsen:
Styrelsen har haft fokus på skolans kvalitetsarbete - BRUK - ett självvärderings instument (från
skolverket). Skolverket kräver att ett sådant finns på varje skola, via sin huvudman.
Styrelsen har även jobbat med "Vad är kvalité?" för




lärare
en skola
föräldrar
elever
Detta för att kunna besluta om rätt saker så att skolan blir attraktiv även i framtiden.
Övrig info från skolan:
Hans, rektor, ansöker om pengar till läxhjälp och sommarskola innan ansökningstiden går ut. Detta
ansöks det om även om man sedan bestämmer sig för att inte anordna detta. Gör man inte det får
man betala tillbaka pengarna.
Skolan har jobbat arbetsmijö och har nu fokucerat på energitjuvar. Man byter ut lysrör till LED bla.
Skolan kommer under detta år att anslutas till Fjärrvärmen i Adelöv, via Adelövs gård vilket kommer
att medföra lägre kostnader och höjd temeratur inomhus under den kalla årstiden. Den
värmeanläggningen som finns nu orkar inte med att hålla en bra inomhus temp och paviljongen har
elradiatorer. Detta kommer att medföra bättre ekonomi för skolan så småningom.
Trivsel enkät är gjord och trivsefaktorn bland eleverna har ökat. Man har bla renoverat toaletter så
de ser trevligare ut. Dessa har varit slitna och lite sunkiga.
Nästa brukarrådesmöte 27/4 kl 17.00
Tangenterat av Ann Wristel