Transporttrean nr. 1 2015 - Svenska Transportarbetareförbundet

TRANSPORT
3:an
Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 • Nr 1 2015
Avdelning 3 har valt nytt
Regionalt skyddsombud
Ordförande har ordet sid 2
sid 8
Johan Nyman - nyvalt RSO
sid 8
Här stannar Sverige!
sid 4-5
Larma - gruppen
sid 9
Kallelser
sid 6-7
Svarta Blomman
sid 12
Ordförande
har ordet
Klassamhället växer
Vid spårvagnshållplatsen där jag går av syns ständigt
kvinnor och män frekventera kuren. Dag ut och dag
in dränker de sina liv, fullkomligt döper sig i alkoholhaltiga drycker. Med all sannolikhet för att den
flykten ter sig lättare än vad verklighetens gissel är.
Efter det att samhällets skyddsnät försämrats har
socialbidragstagandet och de utslagna i landet ökat.
Arbetslösa ungdomar säljer knark, kriminella gäng gör förorterna osäkra och skottlossningar ljungar genom miljonprogram-mens falnande fasader. Desperationen i samhället växer. Segregationen mellan arbetslösa och de som har arbete ökar.
Det finns många rapporter om vårt samhälle och vad dess utveckling leder och lett
till. I de områden där arbetarklassen bor dör människorna tidigare än i de områden där
den välbeställda medelklassen bor. Bankdirektörerna ökar sina löner mångdubbelt mer
än oss arbetare. Samtidigt gör det statliga medlingsinstitutet och arbetsgivare allt i
sin makt för att hålla tillbaka löneökningar. Principen om att löneökningar är dåligt
för samhällsekonomin gäller tydligen inte alla. Lönerna ökar inte i förhållande till
produktiviteten och företagens vinster. Klassamhället har cementerats och klyftorna har konstant ökat sedan 1970-talet. Arbetslösheten är på rekordnivåer.
Vi har en massarbetslöshet.
Arbetare har ställts mot arbetare allt oftare under 2000-talet. Klassamhället blir allt tydligare när man putsar bort ytan på den svenska samhällsfasaden. Utsugningen har således tilltagit vilket drabbar alla människor
men främst de som producerar eller som står utanför samhällets produktionsapparat. Klassamhället drabbar även den välbeställda medelklassen
i form av exempelvis ökad brottslighet eller att deras barn får sämre skolgång. Forskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett bevisar detta i sin
avhandling Jämlikhetsanden. Våra politiker verkar dock ha svårt att
översätta till handlingskraft.
Sveriges industri har ökat sin konkurrenskraft oavbrutet de
senaste 20 åren. Den del som går till löner av industrins vinster har
minskat sedan 1980-talet.
Vi behöver lagstifta, från 40 till 30 timmars arbetsvecka. Det behövs byggas bostäder och infrastruktur och anställas fler i den offentliga
sektorn. Vi behöver en progressiv beskattning på mark och inkomster
så att klyftorna blir så små som möjligt. Det är det bästa receptet för
att råda bot på arbetslöshet och alla de konsekvenser av arbetslösheten
som drabbar enskilda människor.
Vi arbetare måste aktiverar oss i vår samtid. Genom att du aktivt engagerar
dig på din egen arbetsplats kan vi förändra både din och dina arbetskamraters situation.
Genom att delta på ett sektionsmöte kan du vara med och påverka fackföreningens framtid.
Genom att engagera dig för Transports frågor i partipolitiken kan du vara en av många
som höjer rösten för ett mänskligt samhälle.
Hur mycket är du villig att engagera dig för att påverka din framtid?.
Patrik Ljunggren
Det fackliga löftet
”Vi lovar att aldrig sälja vårt arbete till lägre pris
och sämre villkor än de vi lovat varandra.
Vi lovar varandra detta i den djupa insikten, att om vi
alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren betala”
2
Transport 3:an
Nummer 1 – 2015
Medlemstidning för Svenska
Transportarbetareförbundet avd.3
ISSN 1651-3916
Avdelning 3
Patrik Ljunggren, Ordförande
Handlägger organisationsfrågor
010-480 31 30
Avtalsfrågor
Ansvarig utgivare
Tony Blomberg, Ombudsman
Tidningsansvarig
Transportavtalet, i första hand Terminal,
Bemanningsavtalet.
010-480 31 23
Patrik Ljunggren
Lars Jonasson
Hans Olofsson, Ombudsman
Layout
Transportavtalet åkeri
010-480 31 32
Lars Jonasson
Karin Peterson, Ombudsman
Tidningsgruppen
Taxitelefonistavtalet,
Renhållnings- och Miljöarbetareavtalet
010-480 31 20
Tony Blomberg
Lars Jonasson
Mats Gahrn
Patrik Ljunggren
Peter Åkesson, Ombudsman
Bevaknings-, Tidningsdistributions-,
Gummi- och Bensinstationsavtalen
010-480 31 22
Tryck
Mats Andersson, Ombudsman
Zetterqvist tryckeri
Väktare-, Buss och Taxi-, Bemanningsoch Hyrverksavtalen
010-480 31 25
Upplaga
5800 ex.
Avdelning 3:s
Representantskap
Årsmöte
lördag 28 mars
kl 09.30 - ca:17.00
På dagordning bland annat:
• Verksamhetsberättelsen 2014
• Val av kassör i avdelning 3
• Val av styrelseledamöter i avd. 3
• Val av övriga uppdrag i avd. 3
• Val till avtalskonferensen
Novotel - Klippan
Utgivning fyra gånger per år
samt extranummer vid behov
Svenska
Transportarbetareförbundet
Avdelning 3
Fjärde Långgatan 48
Box 7052
402 31 Göteborg
Expedition
Telefon och besökstider
måndag – fredag
Lunchstängt
Arbetsmiljö/försäkringar
Ulf Jarnefjord, RSO
Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor
010-480 31 27
Stefan Törneberg, RSO
Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor
010-480 31 26
8.00 – 16.30
11.30 – 12.30
Möte
Växel
Tel: 010 - 480 30 03
Fax: 031 – 13 56 77
E - post
[email protected]
Resurspersoner
A-kassan
Mats Gahrn, Studieorganisatör
Telefontider
010 - 480 31 31
måndag – fredag
9.00 – 11.00
13:00 – 15:00
fredag eftermiddag
STÄNGT
Besök måste bokas på telefon
Tel: 010 - 480 35 00
Fax: 031 – 13 39 81
Handlingar som rör ersättning,
förutom kassakort skickas till:
Transports A-kassa, 930 88 ARJEPLOG
Henrik Lagberg, Försäkringsinfo.
Transport 3:an 1/2015
Pensionärer!
010 - 480 31 29
1:a tisdagen
varje månad
kl 11.00
på avdelning 3
Pensionärssektionen
Lars Jonasson, Tidningsansvarig
031 - 62 55 86
Omslagsfoto: Gustav Kristensen
Transport 3:an 1/2015
3
HÄR STANNAR SVERIGE - STOR DECEMBERMANIFESTATION
D
e flesta känner nog till protesten ”Här stannar Sverige” vid det här laget
då det skrivits en hel del om den. I Göteborg deltog 358 fordon som
startade från Göteborgs Hamn därifrån körde deltagarna tre olika vägar runt Göteborg för att sedan mötas upp på Stig Center. Vid slutmålet hölls
det tal och alla konstaterade att det var en lyckad protest. Vi tackar alla som
deltog och framförallt Polisen som hjälpte till med både tillstånd och framkomlighet.
Efter protesten har vi fått många nya kontakter med massmedia och politiker
som fått upp ögonen för problemen i branschen.
Nu fortsätter protesterna fram till påsk med att vi stannar 15 minuter varje
tisdag och torsdag klockan 12:00 och 24:00. Efter påsk tas nya beslut. Fram till
dess fortsätter diskussionerna med våra politiker och diverse myndigheter.
Fortsätt kämpa, trägen vinner.
Freddy Welle, representant i #Här stannar Sverige.
Håkan Eriksson, Stockholm
Hans Karlsson, Karstad
Niclas Hammarstrand
4
Transport 3:an 1/2015
Transport 3:an 1/2015
Sten Carlsson, avd 14 Helsingborg
5
Avdelning 3:s
Representantskap
Årsmöte
Pensionärer!
Möte
lördag 28 mars
kl 09.30 - ca:17.00
1:a tisdagen
varje månad
kl 11.00
På dagordning bland annat:
på avdelning 3
• Verksamhetsberättelsen 2014
• Val av kassör i avd 3
• Val av styrelseledamöter i avd 3
• Val av övriga uppdrag i avd 3
• Val till avtalskonferensen
Pensionärssektionen
Kallelser till Sektionernas årsmöten
På dagordningen bl.a val till sektionsstyrelse,
sektionsuppdrag, representantskapsledmöter.
Nomineringar till avdelningsuppdrag och avtalskonferenser
Terminal &
Bemanningssektionen
Miljöarbetarsektionen
Tisdag 10 mars klockan 18.00
Med Fika
Fika från 17.30
Torsdag 5 mars klockan 16.30
Välkomna önskar Sektionsstyrelsen.
Fjärde Långgatan
Väl mött önskar
styrelsen 48
Novotel - Klippan
Petroleumsektionen
Buss och Taxisektionen
Onsdag 4 mars klockan 18.00
Måndag 2 mars klockan 18.15
Fika från 17.30
Med Fika från 17.30
Välkomna önskar Styrelsen
Väl mött önskar styrelsen
Tidningsbudssektionen
Väktarsektionen
Onsdag 11 mars klockan 17.00
tisdag 3 mars klockan 18.30
Fika från 16.30
Fika från 17.30
På dagordning bl.a: Val av sektionsordförande och
till sektionsstyrelse och avd 3:s representantskap
Årsmötet kommer föregås av ett kortare nomineringsmöte med val på årsmötet
Välkomna önskar Sektionsstyrelsen.
Väl mött önskar styrelsen
Har du frågor?
Vet du inte vilken sektion Du tillhör?
Åkerisektionen
Lördag 7 mars nov klockan 10.00
Det bjuds på fika
Kontakta avdelningsexpeditionen så hjälper dom dig.
Telefon 010 - 480 30 03
Välkomna önskar Sektionsstyrelsen.
Sektionsmöten är i avdelningens lokaler
Fjärde Långgatan 48, vån 8
6
Transport 3:an 1/2015
Transport 3:an 1/2015
7
Johan Nyman - nyvald som RSO i avd 3
LARMA- ett framgångsrikt sätt
att samverka om arbetsmiljön
O
P
å representantskapsmötet den 8
december blev du vald att tillträda
som Regionalt skyddsombud, RSO
den 1 juni. Hur känns det?
-Det känns bra! Spännande att få arbeta med arbetsmiljöfrågor. Den enskilt viktigaste fackliga frågan är ju just arbetsmiljön.
Det finns massa att göra ute på arbetsplatserna. Ofta är det tungt samtidigt som det
är stressigt, vilket gör att många slås ut i
förtid. Den tunga fysiska belastningen måste vi göra allt för att komma tillrätta med.
Samtidigt verkar den psykosociala biten bli
mer i ropet. Jag ser fram emot att få arbeta
med de nya föreskrifterna som kommer att
handla om just detta.
Förbättringar inom arbetsmiljön märks
också på en arbetsplats. Ofta handlar det
om konkreta förbättringar vilket gör att
arbetskamraterna lätt kan se hur stor betydelse det fackliga medlemskapet faktiskt
har.
Hur kom det sig att du gick med i fackföreningsrörelsen?
– Jag gick med så fort jag började jobba.
Det fackliga ombudet på fabriken jag började på kom fram och tyckte jag skulle gå
med i Industriförbundet, som det hette på
den tiden. Sedan dess har jag bytt förbund
8
ett par gånger i samband med jobbyten men
har varit medlem hela tiden.
Vikten av facklig organisation fick jag
med mig från barndomen. Mina föräldrar
talade en del om fackföreningsrörelsen och
vi fick även lära oss en del i grundskolan tro
det eller ej.
Du har nu vart klubbordförande på
Schenker AB en längre tid och än längre
varit Skyddsombud. Varför började du engagera dig och ta fackliga uppdrag?
– Jag har väl alltid varit intresserad av
avtal och lagar och liknande. När klubben
startade på Schenker började jag prata med
klubbledamöterna om olika saker. Det
fanns en del att göra både arbetsmiljömässigt och fackligt och på den vägen är det.
Vad tror du kommer att vara svårast
arbetet som RSO?
– Svårt att säga. Det är aldrig lätt att få
företag att satsa pengar på saker om de inte
tror de kommer att tjäna nåt på det. Det
finns en inbyggd motsättning mellan en bra
arbetsmiljö och höga vinster. Samtidigt har
man som skyddsombud lagen i ryggen vilket känns bra. Förbättringar kommer sällan
gratis och det är en ständigt pågående kamp
man måste föra.
Vad tror du att du kommer bidra med
som nytt RSO?
– Ett stort intresse för arbetsmiljöfrågor och hur man har det på arbetsplatserna.
Jag kommer att verka för att de befintliga
skyddsombuden får de verktyg som behövs
för att förbättra för medlemmarna.
Samtidigt måste vi bli bättre på att använda de verktyg som vi redan har. Som
skyddsombud måste man våga plocka ut
tiden som krävs för uppdraget och att våga
vara obekväm gentemot sin arbetsgivare vilket inte alltid är så lätt. Vi måste bli bättre
på att stötta våra skyddsombud annars är
det lätt att man känner sig ensam i rollen.
Är det något som du tycker kommer bli
mer intressant i din roll?
– Just nu ser jag fram emot de nya
föreskrifterna angående psykosocial
arbetsmiljö. Stressen har ökat i arbetslivet
och på något sätt måste vi försöka hitta en
rimlig balans så att människor inte går in
i väggen.
Transport 3:an 1/2015
rdningsvakt misshandlad, väktare slagen blodig! Rubriker
som varit vanlig i bevakningsbranschen. Redan i mitten av 1970-talet
reagerade väktarnas skyddsombud på riskerna för att bli utsatt för våld och hot. Av
mallen förankrad. Arbetsgivarna ville lägga
sin prägel på mallen och startade därför
upp en egen grupp som började diskutera
riskerna i branschen. Vi lyckades dock
aldrig nå en uppgörelse om en gemensam
riskbedömningsmall men vi hade genom
varit som störst har inget bevakningsarbete
utförts med mindre än att man haft polisassistans. När problem uppstått i ett område
skickas mail, SMS eller ett telefonsamtal
till kollegorna i andra bevakningsföretag
vilket medfört att dessa fattat motsvarande
kostnads och konkurrensskäl såldes många
uppdrag in med ensamarbetande väktare
och ordningsvakter. Väktarsektionen
började mer och mer diskutera hur man
skulle kunna lösa dessa problem och idén
föddes om att bilda en grupp för att prata
sig samman i frågorna. Gruppen kom att
kallas AFV-arbetsmiljö för väktare och
bestod av huvudskyddsombud och till
en början också av klubbordföranden.
Målet blev att ställa lika krav på alla
bevakningsföretag. Om man hade bedömt
att ett uppdrag krävde dubbelbemanning
skulle alla ställa samma krav i sina företag.
Det skulle inte löna sig för en kund att byta
bevakningsföretag på grund av att man
gick med på att utföra uppdraget med en
lägre bemanning och därmed högre risker
för väktarna.
Gruppens arbete blev framgångsrikt
och gruppen tog fram en riskbedömningsmall för att användas av gruppen.
Arbetsgivarsidan bjöds sedan in för att få
detta projekt påbörjat en samverkan som
gick att utveckla. Arbetsgivarna fick därför
inbjudan att delta i gruppens möten.
I Stockholm har man arbetat med en
liknande grupp där skyddsombuden ingår
och vi har genom åren haft ett utbyte mellan grupperna. Fler avdelningarna blev intresserade och ville vara med. Vi beslöt då
att kalla alla grupperna för samma namn,
”Levande arbetsmiljöarbete i bevakningsbranschen”, LARMA. Grupperna träffades
i videomöten men vi märkte snart att det
lokala arbetet blev lidande så vi återgick till
att lägga mest energi på det lokala arbetet
igen.
Under senare år har gruppen arbetat
mycket med riskerna för stenkastning och
annat våld riktat mot väktare och ordningsvakter. Vi har ringat in områden och stadsdelar där problemen varit störst och sedan
kommit överens med arbetsgivarna om
grundläggande säkerhetsregler som gäller
för arbetet i dessa områden. Där riskerna
beslut om säkerhetshöjande åtgärder. På
detta sätt undviks att arbetsmiljön används
som en faktor i konkurrensen mellan bolagen.
Under 2014 var kommunal upphandling en stor fråga för LARMA gruppen.
Göteborgs kommun fick vid två olika upphandlingar ta tillbaka delar av villkoren i
upphandlings-underlaget eftersom det
stod i strid mot lagar och arbetsmiljökrav.
Gruppen har genom åren sökt kontakt
för informationsutbyte med polisen vilket
nu resulterat i att en polis ingår i gruppen.
Arbetsmiljöverket har också hört av sig och
är nu intresserade av gruppens arbete och
har därför bjudits in till nästa möte.
Erfarenheterna från LARMA försöker
vi nu sprida vidare till färdtjänstförare och
distributionschaufförer där liknande grupper håller på att byggas upp.
Transport 3:an 1/2015
9
Klubbarbetet lönar sig = medlemsantalet ökar
Malin ringer nya medlemmar
Ni som är nya medlemmar i Transport
har kanske blivit uppringda av en glad
och positiv tjej. Då är det Malin Damgaard ni har pratat med. Det är ett nytt
initiativ avdelningen tagit, att sedan januari 2014 ringa upp nya medlemmar
och hälsa välkommen till Transport och
erbjuda de nya medlemmarna att gå vår
introduktionskurs ”Startpunkten”.
Malin är perfekt för uppdraget. Hon
är som tidigare nämnts glad och positiv
och arbetar dessutom som taxitelefonist
på Taxi Göteborg och har därigenom
en fantastisk telefonvana. Att få kontakt
och förtroende via telefon är en helt annan sak än när man träffar en person
i verkligheten. Det fodras en speciell
begåvning och teknik.
Malins första kontakt med facket
var när hon som 20-åring arbetade på
en verkstad som tillverkade hydraulslang, då var det inom IF Metall. Snart
var Malin engagerad i fackklubben på
företaget och på den vägen är det. Idag
är Malin ledamot i Taxitelefonistklubben på Taxi Göteborg och är dessutom
huvudskyddsombud. Förutom dessa
uppdrag så sitter hon i sektionsstyrelsen, studiekommittén och är suppleant
i avdelningsstyrelsen, så brist på engagemang är det verkligen inte. Svaret på
frågan varför hon engagerat sig är enkelt
- Malin avskyr orättvisor! När jag frågar Malin om hon upplevt någon skillnad mellan Transport och IF Metall så
svarar hon att det märks att Transport
är ett mindre förbund och att vi har en
plattare organisation. Det är lätt att
komma i kontakt med människor och
det känns som det inte är något avstånd
mellan medlem och avdelningen. Malin
tycker att det är underbart att komma
upp på avdelningskontoret och uppleva
att alla tar sig tid och få uppleva det engagemang som alla har. När Malin säger
att hon upplever att det är medlemmar-
10
nas avdelning blir jag väldigt glad - för det
är ju just det den skall vara!
Uppringningsprojektet
Malin tycker det är ett väldigt roligt arbete
att få ringa upp de nya medlemmarna i
avdelningen. De flesta hon möter är väldigt positiva och glada över att någon
från facket ringer upp. Även de medlemmar som inte vill gå kursen Startpunkten
uppskattar verkligen att bli uppringda och
många har frågor som de kan få svar på
eller så blir de lotsade vidare till t.ex. en
ombudsman eller regionalt skyddsombud. Ibland möter Malin gamla rävar som
varit fackligt aktiva under lång tid i andra
fackförbund. Det finns också en hel del
uppdämd aggression som Malin får ta del
av ibland. Ofta är det gamla ärenden där
medlemmen inte tyckt man fått den hjälp
man vill från facket, ofta gäller detta tidigare händelser i andra fackförbund. Malin
tycker det är lättast att få 80- och 90-talisterna att tacka ja till att gå Startpunkten,
vilket verkligen motsäger påståendet att
unga inte är intresserade av facket.
Förutom att Malin ringer till de nya
medlemmarna så gör hon även riktade
uppringningar till medlemmarna på vissa
företag, även detta är väldigt uppskattat.
Framtiden
Malin vill gärna en gång i framtiden kunna
arbeta mer inom Transport. Ett steg i den
riktningen är att hon just nu prövar på att
vara kursledare på Startpunkten. Hon
vill också så småningom prova på att hjälpa till på ”Vi i Transport” kurser.
Ja, har man facket som ett av sina
största intressen så behöver man aldrig
vara sysslolös – det finns många orättvisor
att kämpa mot!
I
nnan semestrarna hade avdelningen
en utbildning för våra klubbordförande för att få igång ett mer strukturerat sätt att arbeta på, på respektive klubb.
Arbetet som dessa klubbar ska göra är att
kartlägga vilka frågor som medlemmarna
vill att klubben ska driva, att anmäla de
som vill till fackliga grundutbildningar
samt att se över vilka som är beredda att
arbeta för att förbättra sin och sina arbetskamraters situation på arbetsplatsen.
Klubbarnas arbete med att kontakta medlemmar och oorganiserade arbetskamrater
har hittills börjat bra. De flesta klubbar har
rapporterat in att de redan kommit igång.
Vissa klubbar så som de på DSV och DHL
är i skrivande stund mer eller mindre färdiga med den första delen i projektet.
Vi kan redan nu se att detta arbete
börjat löna sig. Avdelningen har fått in
än fler anmälningar till vår Startpunkt,
det vill säga vår fackliga grundutbildning.
Avdelningens medlemsantal ökar samtidigt med 3 % hittills i år vilket innebär
en total ökning av 141 medlemmar. Förhoppningsvis kommer den siffran vara än
större till verksamhetsårets slut som en del
av arbetsplatsklubbarnas, sektionernas och
samtliga medlemmars arbete med att värva
och organisera.
Då detta arbete visats sig fruktsamt
kommer förslaget vara på nästa avdelningsstyrelsesammanträde att arbetssättet
integreras i samtliga klubbars verksamhet.
Avdelningens fackliga kurser under 2015
ämnen som alla arbetare bör ha kunskap i
Startpunkten
Startpunkten är Transports första kurs t.ex: Arbetarrörelsens historia, Transports
bland många intressanta fackliga kurser. organisation och stadgar, mötesteknik,
Det är ett krav att ha gått kursen för att bli kollektivavtalet, lagarna på arbetsmarkutsedd till skyddsombud och man måste naden, försäkringar, arbetsmiljö och hur
gå den för att få gå andra kurser i Trans- vi organiserar oss på våra arbetsplatser och
tar den fackliga kampen på bästa sätt.
port.
Vi håller en ViT-kurs vecka 13, (23
Som vanligt har vi lagt ut en Startpunkt
i månaden med uppehåll över sommaren. – 27 mars) här i Göteborg, i avdelningens
Vi håller kursen i avdelningens nya ut- lokaler. Nästa tillfälle är vecka 17, (20 – 24
bildningslokal på avdelningsexpeditionen, april) på Viskadalens kursgård som ligger
Fjärde Långgatan 48. Dagen startar vi med i Seglora ca 2 mil söder om Borås. Denna
kaffe och macka och sedan startar kursen kurs är en internatkurs och man bor då på
med mängder av intressanta ämnen som kursgården i eget rum. I november vecka
t.ex: Varför fackföreningarna bildades, 45, (2 – 6 nov.) är nästa möjlighet att gå
kampen på arbetsmarknaden och på ar- ViT-kurs på Viskadalen. Om behov finns
betsplatsen, kollektivavtalet, Transports kommer vi även att köra ytterligare en
organisation, försäkringar, arbetsmiljö, ViT-kurs i Göteborg under hösten, mycket tyder på detta eftersom det är väldigt
medlemskapets värde och mycket mer.
Vid lunchtid går vi ut och äter tillsam- många i vår avdelning som vill gå kursen.
mans på restaurang Yalla Yalla och lunchen När man går kursen får man ett stipendium eller utbildningsarvode från Transport.
bjuder givetvis Transport på.
Startpunkten går följande datum: 21/2, Facklig Ledarutbildning i Trans21/3, 11/4, 9/5, 13/6, 10/10, 14/11, 5/12 port (FLiT)
Vi i Transport (ViT)
”Vi i Transport” är Transports medlemsutbildning och vår avdelning har även
kursen som krav för att bli omvald som
skyddsombud. Det är viktigt att ni som
är skyddsombud och vill bli omvalda anmäler er till kursen.
ViT-kursen är en veckokurs och innehåller mängder av spännande och lärorika
FLiT-kursen är Transports utbildning för
våra fackliga förtroendemän, man skall
alltså vara utsedd till facklig förtroendeman på sin arbetsplats för at få gå kursen.
Kursen är två veckor lång och första
veckan får man utbildningsarvode från
Transport och andra veckan står arbetsgivaren för förlorad arbetsinkomst.
Nästa kurs är vecka 8+11 på Viskada-
Startpunkten
Att värna det fackliga löftet...
Under åtta timmar får du på denna utbildning en grundläggande introduktion till hur
vår fackförening är uppbyggd och hur vi arbetar.
Du får lära dig grunderna kring våra avtal och några av de lagar som råder på arbetsmarknaden. Vi går också igenom arbetsmiljöfrågor och de försäkringar du har genom
ditt medlemskap och ditt kollektivavtal.
Vi går igenom hur du gör för att tillvarata dina rättigheter, både inom facket och gentemot arbetsgivaren. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter du har som fackansluten
och som arbetstagare.
Krav på förkunskaper: Inga. Startpunkten är öppen för alla medlemmar oavsett bakgrund. Kursen är inkörsporten till vidare studier
Kursen är ett grundkrav för all annan utbildning inom Transportarbetareförbundet!
Transport 3:an 1/2015
Transport 3:an 1/2015
lens kursgård, men den är redan fullbelagd.
Veckorna 43+47 är nästa tillfälle, även
denna kurs går på Viskadalens kursgård.
Avtalskurser
Vi planerar att hålla avtalskurser här i Göteborg i Transport- och Bevakningsavtalet
under året. Dessa kurser riktar sig också
mot våra fackliga förtroendemän och
arbetsgivaren står för förlorad arbetsinkomst. Datum för kurserna är ännu inte
bestämda, jag återkommer så fort dessa
är klara.
Undrar ni över något eller vill ni anmäla
er till någon kurs så hör av er till mig!
Kom ihåg Kunskap är Makt!
Du behöver Transport!
Transport behöver Dig!
Studiehälsningar från
Mats Gahrn
Studieorganisatör
Tel 010 - 480 31 31
[email protected]
Din fackliga introduktion
Anordnas närmast
21 feb
kl 10.00 - 18.00
21 mars
kl 10.00 - 18.00
11 april
kl 10.00 - 18.00
9 maj
kl 10.00 - 18.00
13 juni
kl 10.00 - 18.00
För anmälan
till Startpunkten.
Skicka in talongen
på sista sidan...
11
Taxityckande till salu
H
örde precis att Fågelviksgruppen med bland annat Taxi Kurir i sin flotta köpt upp Svenska
Taxiförbundet. Är Sverige inte fantastiskt.
Här kan en enskild rufflare få majoritet i en
intresseorganisation som alla tycker är just
den som är det stora problemet och en av
orsaken till att taxibranschen fått så dåligt
rykte. Men så är det tydligen. Ett dåligt företag har nu majoritet i Svenska taxiförbundet som skall föra talan för alla taxiföretag.
Och i stort sätt alla taxiföretag tycker att
Taxi Kurir bedriver sin verksamhet på ett
oetiskt och osunt sätt. Man kan undra vad
de skall driva för frågor nu. Inte blir det lika
och drägliga villkor för alla som arbetar i
branschen i vart fall!
För tittar man på vad Taxikurir drivit för
frågor hittills så är det definitivt inget som
gynnat varken branschen, de anställdas eller
kundernas önskan. Taxikurirs är det enda
större företag i Sverige som inte ställer krav
på kollektivavtal för sina anslutna taxiägare.
Tvärtom tycker man att det är förlegat med
avtal och sunda villkor på svensk arbetsmarknad. Det viktigaste för dem är att man
själv kan tjäna pengar genom att allt som oftast lura taxiägare att skriva kontrakt med
deras taxiväxlar. Dåliga och omöjliga avtal
som man allt oftast lurar på människor med
utländsk bakgrund.
Detta gör att Taxikurir kan konkurrera
genom lönedumpning.
Allt ansvar för verksamheten tycks man
lägga på de enskilda åkarna eller dess chaufförer. Detta trotts att de enligt sina egna kontrakt kontrollerar i stort sätt allt. Som om
inte det vore nog så vinner de allt för ofta
de skattefinansierade upphandlingarna med
stat och kommun då de har lägst pris. Att
de som är i behov av samhällsbetalda transporter med taxi inte vill att åka med deras
bilar tas tyvärr ingen hänsyn till. Detta leder
till en karusell av taxiägare som lägger ner
eller går i konkurs. Chaufförernas slutar på
löpande band då de inte kan leva på lönen.
Arbetsförmedlingen utbildar nya chaufförer
för att taxiföretaget skall anställa nya chaufförer med bidrag i alla dess former. Så går
karusellen vidare. De enda som tjänar på karusellen är Taxi Kurir och Fågelviksgruppen
som alltid genom sina avtal får betalt först.
Men nu slås alla rekord, nu gapar Svenska Taxiförbundet om lägre arbetsgivaravgifter och sänkta skatter samtidigt som de
lever på skatter de får via körningarna och
alla bidragsanställda som sitter i Taxi kurirmärkta bilar.
God natt Taxi var du än är i landet.
Svarta Blomman
A-KASSAN HAR TELEFONNUMMER • 010 - 480 35 00
✂
klipp och skicka in. Vi betalar portot
Nu vill jag gå Startpunkten...
Frankeras ej
Att värna det fackliga löftet i Transport - Ditt fackförbund!
Transport
I Transports lokaler på Fjärde Långgatan 48.
❑ 21 feb
❑ 21 mars
❑ 11 april
❑ 9 maj
❑ 13 juni
kl 10.00 - 18.00
kl 10.00 - 18.00
kl 10.00 - 18.00
kl 10.00 - 18.00
kl 10.00 - 18.00
Namn:
Adress:
Post nr:Ort:Telefon:
E - post:
Arbetsplats:Yrke:
betalar
portot
Svenska Transportarbetareförbundet Avd. 3
Svarspost
Kundnummer
410260100
402 30 Göteborg