Maria Blombärg - Bromölla kommun

Offentlig konst
i Bromölla
Gunnar Nylund, Scanisaurus 1971
0
Offentlig konst i Bromölla kommun
Förord
Bromöllas keramiska industrihistoria är unik och sätter en stark prägel på Bromöllas
offentliga konst. Från världens största stengodsfontän ”Scanisaurus” bestående
av runt 3000 delar formsatt keramik från Iföverken, skapad av Gunnar Nylund,
till Hugo Gehlins ”Ivösjöbygd”, uppbyggd av 138 600 mosaikplattor från Iföverken.
Genom ROAs muralmålning på Malverket, föreställande en sönderfallande Tyrannosaurus
Rex, knyts industrihistorien samman med bygdens fossilhistoria.
Runt om i kommunen framträder reliefer av keramikern Stig Carlsson, men den offentliga
konsten bjuder även på mer samtida keramiker som Anette Jonsson och Elisabeth Svensson
som bl.a. skapat lekborgarna ”Brattingsborg” och ”Änglaborg” på skolorna i Näsum och
Gualöv.
Vi har här sammanställt ett 100-tal av Bromöllas offentliga konstverk i en konstguide
för att samla och synliggöra Bromöllas offentliga konst.
Guiden innehåller en kort konstnärspresentation och uppgift om var konstverket finns.
Guidens foton har tagits av Tobias Delfin och Christina Hedlund. Sammanställare har varit
Ilpo Okkola. Guiden kommer att hållas levande och uppdateras kontinuerligt. Runt några
verk finns frågetecken vad gäller konstnär och namn på verket. Har du kunskaper som
kan räta ut frågetecken hör då gärna av dig till Bromölla bibliotek, 0456-82 22 22 eller
[email protected]
Välkommen att upptäcka Bromöllas fantastiska konst!
2015-06-15
Pernilla Tomasson
Kultur- och bibliotekschef
Bromölla kommun
1
Innehåll
Albin Amelin .............................................................................................................................. 3
Gerda Tune Andersen ................................................................................................................. 4
N.O.A. (Nils Olof Andersson) ................................................................................................... 5
Lars Bergström ......................................................................................................................... 11
Maria Blombärg ....................................................................................................................... 12
Bygdens kvinnor ...................................................................................................................... 13
Barbro Bäckström .................................................................................................................... 14
Stig Carlsson ............................................................................................................................ 15
Julia Davidsson ........................................................................................................................ 26
Rolf de Val ............................................................................................................................... 27
Hannelore Dreutler ................................................................................................................... 28
Evali Eriksson .......................................................................................................................... 29
Inger Falkenberg ...................................................................................................................... 30
Eva Fornåå................................................................................................................................ 31
Hugo Gehlin ............................................................................................................................. 32
Gustav Adolf Hedblom ............................................................................................................ 33
Teresa Holmberg ...................................................................................................................... 34
Lars Gunnar Holmqvist ............................................................................................................ 36
Lars Jeansson............................................................................................................................ 37
Anette Jonsson.......................................................................................................................... 38
Anette Jonsson och Elisabeth Svensson ................................................................................... 39
Gunnar Kanevad ....................................................................................................................... 40
Gert Kaffa ................................................................................................................................. 41
Peter Kleist ............................................................................................................................... 43
Bertil Landelius ........................................................................................................................ 44
Fredrik Lindqvist ...................................................................................................................... 45
Bengt Malmqvist ...................................................................................................................... 47
Sofia Mohammed ..................................................................................................................... 48
Gunnar Nylund ......................................................................................................................... 49
Anne Olofsdotter ...................................................................................................................... 51
Axel Olsson .............................................................................................................................. 52
Inga Palmgren .......................................................................................................................... 54
ROA ......................................................................................................................................... 55
Vivianne E Rosqvist ................................................................................................................. 56
Hanne Salamon ........................................................................................................................ 58
Joseph Salamon ........................................................................................................................ 59
Robert Strand............................................................................................................................ 60
Amie Stålkrantz ........................................................................................................................ 62
Gunilla Sundström.................................................................................................................... 64
Elisabeth Svensson ................................................................................................................... 67
Adam Szubski .......................................................................................................................... 69
Judy Thulin ............................................................................................................................... 70
Ester Wallin .............................................................................................................................. 71
Kent Viberg .............................................................................................................................. 73
Lena Willhammar ..................................................................................................................... 75
Ulla Viotti ................................................................................................................................. 76
Lis Zwick .................................................................................................................................. 77
John Öhman.............................................................................................................................. 78
2
Albin Amelin
Albin Amelin, (1902- 1975). Amelin var känd som arbetarmålare med sina scener av
arbetare och demonstrationståg. Han föddes i Chicago, kom som ung till Sverige och
studerade på Tekniska skolan för teckningslärare i Stockholm. Hans konst finns på flera
museer, bl.a. Nationalmuseum. I Bromölla hittar vi Amelins målning i Folkets Hus.
”Ådalsoffrens begravning”, Folkets Hus. Albin Amelin
3
Gerda Tune Andersen
Gerda Tune Andersen, f. 1963, dansk keramiker. Hennes offentliga utsmyckning ”Lekande
barn” finns på Gulsippans förskola.
”Lekande barn”, Gulsippan. Gerda Tune Andersen
4
N.O.A. (Nils Olof Andersson)
Nils Olof Andersson, f. 1942 i Kristianstad, blandkonstnär. Han bor i Sölvesborg, där han
också har sin verkstad. Noa har gjort ”Fjärilens tunga” som står vid Humleskolan/Tiansvägen.
Noa har också utsmyckat de olika avdelningarna på Kyrkängens förskola.
”Fjärilens tunga”, Humleskolan. Noa Andersson
5
Blandteknik, Kyrkängen. Noa Andersson 2008
6
Blandteknik, Kyrkängen. Noa Andersson 2008
7
Blandteknik, Kyrkängen. Noa Andersson 2008
8
Blandteknik, Kyrkängen. Noa Andersson 2008
9
Blandteknik, Kyrkängen. Noa Andersson 2008
10
Lars Bergström
Lars Bergström, f. 1954, keramiker. Han har sin verkstad på Stenbacka gård i Asarum,
Karlshamn. Lars Bergström söker nya vägar genom att blanda olika tekniker med en äldre
tradition av saltglaserat gods. Han har gjort stolen ”Fåtöljen” i Humleskolan.
”Fåtöljen”, Humleskolan. Lars Bergström 2001
11
Maria Blombärg
Maria Blombärg, f.1945. Blombärg bor i Åhus och hennes konstutbildning innefattar bl.a.
konsthantverk, skulptur och måleri. Hon gör applikationer med tygbitar i kulörta färger.
Efter sin första utställning 1980 erhöll hon Göteborgs stads stora kulturstipendium.
Hennes utsmyckningar finns i Gualöv kyrka och Drejaren.
”Applikation”, Gualöv Kyrka. Maria Blombärg
”Bokskog om våren”, Drejaren. Maria Blombärg 1988
12
Bygdens kvinnor
Bygdens kvinnor. Lokala kvinnors gåva, ett textilverk, till Korsvångsgården.
”Bromöllamotiv”, Korsvångsgården. Byggdens kvinnor
13
Barbro Bäckström
Barbro Bäckström, (1939-1990). Barbro är känd för sina skulpturer av människokroppen,
framför allt de som formats av metallduk. Under 1980-talet lämnade hon järnduken och
började arbeta med brons och järn. I Bromölla har hon gjort ”Snäckan” i Drejarens trädgård.
”Snäckan”, Drejaren. Barbro Bäckström
14
Stig Carlsson
Stig Carlsson, (1933–2008). Keramik- och träskulptör samt formgivare. Stig Carlsson kom
tidigt i lära på Rörstrands porslinsfabrik, där han inspirerades av Gunnar Nylund. 1955 kom
han till Ifö-verken i Bromölla, där han blev chefsdesigner. Stig Carlsson betydde mycket för
kulturlivet i Bromölla. I mitten av 1970-talet flyttade han till Nyhamnsläge på västkusten. Han
har gjort hundratals utsmyckningar runt om i landet till offentliga byggnader. I Bromölla finns
hans utsmyckningar i bl.a. skolor, på biblioteket, i kommunhuset, simhallen, vårdcentralen
och på kyrkogården.
”Källan”, Minneslunden. Stig Carlsson
”Edenröjning”, Edenryds skola. Stig Carlsson
15
”Vågspel”, Simhallen. Stig Carlsson 1978
”Grön komposition”, Folketshusg. 6, (Mosaikhuset). Stig Carlsson 1979
16
”Örtagården”, Vårdcentralen. Stig Carlsson
”Rörelse”, Folkets hus. Stig Carlsson
Stig Carlson beskriver sitt motiv så här: ”Utsmyckningen visar från vänster hur arbetarrörelsen finner sina vägar, söker sig samman, blir starkare. Strömmen växer, utvidgas, blir
till stor folkrörelse och går in i nuet, till höger i bildfältet. Här avbildas arbetsplatsen med
industrin. Den runda formen är vår tillvaro, vår jord, där rörelsen på fortsatt marsch griper in.”
Konstverket upptar en yta av ca 2,5 m²
17
Folkets hus. Stig Carlsson
”Potatislandet”, Kommunhusets reception. Stig Carlsson
18
”Eriksgata i Bromölla”, Kommunhuset. Stig Carlsson
”Drejaren”, Drejarens dagcentral. Stig Carlsson 1988
19
”Via Dolorosa”, Ivetofta kyrka. Stig Carlsson
20
”Via Doloroso”, Ivetofta kyrka. Stig Carlsson
”Fusion”, Bromölla bibliotek. Stig Carlsson 1966
21
Två av tre reliefer. Tiansvägen. Stig Carlsson
22
”Koncentration”, Ifö-verken. Stig Carlsson
Keramik, Folkets hus. Stig Carlsson
23
Strandängen. Stig Carlsson
”Världsbild”, Olof Palmes Plats vid busstorget. Stig Carlsson 1992
24
”Påfågel”, Hotell Iföhus. Stig Carlsson
25
Julia Davidsson
Julia Davidsson (med flera). Keramikrelief. Ett elevarbete.
”Tidens avtryck”, Humleskolan. Julia Davidson 2001
26
Rolf de Val
Rolf de Val, f. 1931, autodidakt skulptör. Han började att skulptera i trä, men övergick
sedan till att arbeta med metall, bl a brons. Rolf de Val bor i Viken.
”Tryggare kan ingen vara”, Pastorsexpeditionen. Rolf de Val
27
Hannelore Dreutler
Hannelore Dreutler (1942-2009), glaskonstnär och silversmed. Hennes verk av etsat glas
finns på Brogården.
”Orion och Karlavagnen”, Brogården. Hannelore Dreutler
28
Evali Eriksson
Evali Eriksson, f. 1954. Evali är bosatt i Helsingborg och arbetar bland annat med
muralmåleri och marmorering. Hennes målningar kan ses i Tunnby- och Humleskolan.
”Havsvik”, Humleskolan. Evali Eriksson
29
Inger Falkenberg
Inger Falkenberg, f. 1932, autodidakt keramiker. Hon arbetar med bruksting i lergods och
skulpturer i stengods. Inger har erhållit Hörby kommuns kulturpris och har ställt ut bl.a. i
Tyskland, Riga och Stockholm. Sedan 1974 har hon egen verkstad i Hörby. Offentlig
utsmyckning i Bromölla är skulpturen ”Själens spegel” i gamla laboratoriet.
”Själens spegel”, Gamla laboratoriet. Inger Falkenberg
30
Eva Fornåå
Eva Fornåå, f. 1962, konstnär. Eva arbetar i ett flertal olika material och tekniker, och varvar
offentliga uppdrag med utställningar, konstprojekt och undervisning. I det offentliga rummet
arbetar Eva främst med skulpturer i brons. Hon har utfört ett fyrtiotal offentliga gestaltningar
runt om i Sverige, bl a i Ronneby. Offentlig utsmyckning i Bromölla är skulpturerna ”Tre
Gurtil” i amfiteatern, Biblioteksparken. Eva har även skrivit ”Boken om Gurtil” som finns att
tillgå på Bromölla bibliotek.
”Tre Gurtil”, Amfiteatern, Biblioteksparken. Eva Fornåå 2015
31
Hugo Gehlin
Hugo Gehlin (1889-1953), bildkonstnär, grafiker och konsthantverkare. Gehlin studerade
på tekniska skolan i Stockholm samt i Köpenhamn och Italien. Han har arbetat i tenn och
glas samt utfört träsnitt. Offentliga utsmyckningar är bl a målningar i Jakob Hansens hus i
Helsingborg, glasmålningar i S:t Petri i Malmö, takmålningar i Allhelgonakyrkan i
Helsingborg, mosaiker i Trelleborg och på Iföverken i Bromölla m.fl.
”Ifösjöbygd”, Malverket (Iföverken). Hugo Gehlin
På Malverkets fasad på Iföverken sitter en gigantisk mosaikrelief (6x 16m), som påminner om
industrins glansdagar. Den skapades av Hugo Gehlin 1949 och sattes upp med hjälp av elever
från Konstfack 1950. Den innehåller 138 600 mosaikplattor från Ifö.
32
Gustav Adolf Hedblom
G. A. Hedblom (1898-1972), skulptör och målare från Sundsvall. Hedblom har studerat i
Italien, Tyskland, Frankrike och England. Från 1927 till 1944 hade han egen ateljé i Stuttgart
och Berlin. Bland kända arbeten av Hedblom kan nämnas porträttbyster av Hitler och Göring
för Tyska luftfartsministeriet.
”Ernst Wehtje”, Ifötorget. G.A. Hedblom
33
Teresa Holmberg
Teresa Holmberg, f. 1974. Holmberg är utbildad glaskonstnär men arbetar i många olika
material. Lekskulpturerna på Törnsångarens förskola är tillverkade i fiberbetong. De är
skulpterade på plats och förskolebarn har hjälpt till med stommarna. Teresa fick Bromölla
kommuns kulturpris 2014.
”Två Katter”, Törnsångarens förskola. Teresa Holmberg 2014
34
”Tre Hästar”, Törnsångarens förskola. Teresa Holmberg 2014
”Två Hästar”, Törnsångarens förskola. Teresa Holmberg 2014
35
Lars Gunnar Holmqvist
Lars Gunnar Holmqvist, f. 1913 i Svalöv, bildkonstnär och grafiker. Holmqvist har
studerat i Skånska målarskolan, och har målat figurmotiv, landskap samt arbetat i mosaik och
keramiska utsmyckningar. Hans keramiska reliefer finns på Ågatan i Bromölla.
Keramiska reliefer, Ågatan 38 och 40. Lars Gunnar Holmqvist 1972
36
Lars Jeansson
Lars Jeansson, f.1947, konstsmed i Färjestaden. Arbetar med hårda material som rostfritt stål
och titan. Hans offentliga utsmyckningar i järnsmide finns på en utomhus- och en
inomhusvägg i Dalaskolan Södra.
”Gren”, Dalaskolan Södra, ute. Lars Jaensson 1997
”Gren”, Dalaskolan Södra, inomhus. Lars Jaensson 1997
37
Anette Jonsson
Anette Jonsson, f.1964 i Arboga, keramiker. Sedan 1992 är hon bosatt och verksam i
Bromölla. Hon arbetar med keramiska fotografiska bilder, brukgods och skulpturer.
Anette Jonsson har bl a gjort utsmyckningar i Humleskolan och Kommunhuset i Bromölla.
”Blundande”, Kommunhuset.
Anette Jonsson
”Moder stol”, Humleskolan.
Anette Jonsson 2001
38
Anette Jonsson och Elisabeth Svensson
”Brattingsborg”, Rallarstugan, Näsum
Elisabeth Svensson och Anette Jonsson 1997
”Änglaborgen”, Gualövs skola. Elisabeth Svensson och Anette Jonsson 1998
39
Gunnar Kanevad
Gunnar Kanevad, f.1930 i Horn, Östergötland, autodidakt träsnidare. Han arbetar i olika
träslag och tillverkar prydnads- och brukföremål i sin verkstad i gamla Linköping. Offentlig
utsmyckning i matsalen i Edenryds skola.
”Edenryd”, Edenryds skola. Gunnar Kanevad 1984
40
Gert Kaffa
Gert Kaffa, (1934-2009), bildkonstnär och konsthantverkare. Kaffa var född i Kristianstad
och bodde i Arkelstorp. Han målade gärna religiösa motiv och arbetade även med mosaik,
skulpturer och snickeri. Hans verk finns bl.a. på Karlshamns museum och i H. M. Konungens
samlingar samt Brogården i Bromölla.
”Namnlös”, Brogården. Gert Kaffa
41
”Gammal bro”, Brogården. Gert Kaffa
42
Peter Kleist
Peter Kleist, f. 1935 i Berlin. Peter Kleist kom till Sverige med en av Bernadottes vita bussar.
Han arbetar med silversmide, emalj och tenngjutning. Peter driver en butik i Malmö
tillsammans med andra konsthantverkare, och har erhållit en rad internationella utmärkelser,
bl.a. första pris vid internationella emaljutställningen i Barcelona 2003. Hans offentliga
utsmyckningar i Bromölla finns på Edenryds skola, Bromölla bibliotek samt folktandvården.
”Fågelträdet”, Bromölla bibliotek. Peter Kleist 1984
”Trädet”, Edenryds skola. Peter Kleist 1984
43
Bertil Landelius
Bertil Landelius, (1912-1985), bildkonstnär. Landelius studerade i Köpenhamn, Malmö och
Stockholm. Han har målat landskap (gärna höst- och vintermotiv), samt figurmotiv. Han har
även gjort utsmyckningar i mosaik i Näsums skola och Musteriet i Näsum.
”Historiens gång”, Näsums skola. Bertil Landelius 1955
Utsmyckning på gamla Musteriet i Näsum. Bertil Landelius
44
Fredrik Lindqvist
Fredrik Lindqvist, f. 1968, bördig från Bromölla. Han arbetar med grafiska tekniker,
framför allt träsnitt, men även med tryck på textil. Lindqvist är utbildad på konsthögskolan i
Umeå och konstakademin i Dusseldorf, och har gjort flera utställningar i Sverige och
Tyskland. Bland utmärkelser kan nämnas att han fick motta ”Lilla nordiska grafikpriset” ur
Konungens hand 2001. I Bromölla kan man betrakta hans verk ”Jätteinsekter” i Humleskolan.
.
”Skalbagge”, Humleskolan, Fredrik Lindqvist
45
”Fjärilar”, Humleskolan. Fredrik Lindqvist
46
Bengt Malmqvist
Bengt Malmqvist, stenskulptör. Han arbetar med marmor, diabas och granit. När man
betraktar hans verk går tankarna till den japanska konstens enkla och formbundna uttryck.
Bengt bor i Häleröd, Skåne, där han skapat en skulpturutställning i sin trädgård. Hans skulptur
”Vilande form” står utanför entrén till Bromölla bibliotek.
”Vilande form”, Bromölla bibliotek. Bengt Malmqvist
47
Sofia Mohammed
Sofia Mohammed, vävnad i Korsvångsgården.
” The Forest”, Korsvångsgården. Sofia Mohammed
48
Gunnar Nylund
Gunnar Nylund, (1904-1997), född i Paris, keramiker, formgivare och konstnär.
Funktionalisten i svensk porslinshistoria. Som ung flyttade Gunnar till Helsingfors där han
praktiserade i Lerkärlfabriken. 1924 flyttade han till Danmark där han fick anställning hos
Bing och Gröndahl. 1928 öppnade han egen verkstad. 1931 började han arbeta på Rörstrand
där han under årens lopp kom att bli en av fabrikens främsta konstnärer. Gunnar Nylund har
skapat ”Scanisaurus” som står på Ifö-torget och den keramiska reliefen ”Bromölla” i
sessionssalen i kommunhuset.
”Scanisaurus”, Ifötorget. Gunnar Nylund 1971
Scanisaurus föreställer två svanhalsödlor, en hane (Dino) och en hona (Dinetta), som solar sig
på en klippa på Ivö. Konstverket består av ca.3000 delar formsatt keramik som är tillverkade
på Ifö-verken. Varje liten del har hanterats elva gånger; modellering, avgjutning, formning,
putsning, glasering, bränning, murning m.m. Stommen består av armerad betong. Karet runt
ödlorna visar flora och fauna från samma tidsperiod. Här finns 45 olika reliefplattor,
föreställande fossil från bl.a. kritperioden. Stengodsfontänen, som är en av de största i
världen, invigdes 1971.
49
”Bromölla”, Kommunhuset. Gunnar Nylund
50
Anne Olofsdotter
Anne Olofsdotter, textilkonstnär som är bosatt i Simrishamn. 2004-05 utvecklade Anne
en konstnärlig hantverksidé, ”målade vävpaneler”. Anne har skapat den stora panelväggen
i bibliotekets hörsal ”Urtidens brogrund”. Hon arbetar också med seminarier och workshops
i skapande verksamhet inom bild och form.
”Urtidens brogrund”, Bromölla bibliotek, Hörsalen. Anne Olofsdotter 2006
51
Axel Olsson
Axel Olsson, (1919-2001), född i Åhus, död i Arkelstorp. Han var målare, tecknare och
skulptör som arbetade mest i brons. Studerade på Högre Konstindustriella skolan i Stockholm.
Ett välkänt verk av honom är utvandrarmonumentet, Karl-Oskar och Kristina, i Karlshamn. I
Bromölla finns verket ”Sunnanvind” i brons vid Humleskolan.
”Sunnanvind”, Humleskolan. Axel Olsson
52
”Kunskapens träd”, Förskolan 1912. Axel Olsson
Ingrid Olsson, Axel Olssons änka, känner igen konstverket, som med stor säkerhet är gjort
av Axel Olsson någon gång i mitten av 50-talet (?). En annan person minns konstverket från
sin skoltid och kommer ihåg att verket heter ”Kunskapens träd”. Konstverket finns i
Förskolan 1912.
53
Inga Palmgren
Inga Palmgren, (1904-2000), bildkonstnär och konsthantverkare. Hon målade och arbetade
även textilt. Inga studerade i Paris, Köpenhamn samt Stockholm, och arbetade med Malmöhus
läns Hemslöjds jultavlor samt Ica-kurirens julbilder 1957-2000.
Textilvävnad i Kommunhuset.
”Iföbygd”, Kommunhuset. Inga Palmgren
54
ROA
ROA, från Belgien, är en världsberömd graffiti/gatukonstnär. Hans stora verk, oftast med
djurmotiv, kan beskådas i hela världen och i flera storstäder. Färgskalan på hans målningar
är mellan svart och blågrått. I Sverige finns hans verk i Örebro och nu även i Bromölla,
nämligen muralmålningen av en sönderfallande Tyrannosaurus Rex på Ifö-verkens fasad.
”Tyrannosaurus Rex”, Malverket. ROA 2014
55
Vivianne E Rosqvist
Vivianne E Rosqvist, glaskonstnär. Hon är uppvuxen i Västmanland, men har tillbringat sitt
vuxenliv i Göteborg. Hon är utbildad till både socionom och journalist. Hon har alltid målat
och arbetar sedan många år tillbaka med glas. Vivianne har även samarbetat med andra
konstnärer där betong, smide och glas möts. Hon finns representerad inte bara i Sverige,
utan även internationellt. Vivianne har bl a gjort en skulptural modern Mariabild till St Maria
kyrka i Åhus. I Bromölla kan man betrakta hennes glaskonst i Kommunhusets reception.
”Fågelskådaren”, Kommunhusets reception. Vivianne E Rosqvist 2013
”Mångfald”, Kommunhusets reception. Vivianne E Rosqvist 2013
56
”Huset”, Kommunhusets reception. Vivianne E Rosqvist 2013
57
Hanne Salamon
Hanne Salamon, internationellt välkänd dansk konstnär. Hennes mest kända arbete är
utsmyckningen av Copenhagen International Airport. Hanne arbetar med emaljmåleri på stål,
träreliefer och grafik. Hennes utsmyckning finns på brandstationens yttervägg i Bromölla.
.
”Tre delar i skarpa färger”, brandstationen, Bromölla. Hanne Salamon
58
Joseph Salamon
Joseph Salamon, f. 1930, skulptör bosatt i Danmark. Hans verk kan ses över hela världen,
allt från stora monument till mindre skulpturer samt grafik. Han föredrar material som sten,
stål, brons, trä och cement. Joseph Salamons offentliga verk i Bromölla kommun finns vid
Hasselbackens förskola, Edenryd.
”Vilda djur”, Hasselbackens förskola. Joseph Salamon
59
Robert Strand
Robert Strand (1907-2000), träskulptör. Robert använde sig av naturens eget material. Av
stubbar, rötter och grenar formade han verk med motiv från bl.a. de Isländska sagorna. Han
arbetade på Ifö-verken först som drejare och sedan som ombudsman. Träskulpturer av honom
finns på Bromölla bibliotek.
”Grinden”, Bromölla bibliotek. Robert Strand 1988
60
”Solen”, Bromölla bibliotek. Robert Strand
61
Amie Stålkrantz
Amie Stålkrantz, f. 1930, keramiker. Hon är tbildad vid Konstfack i Stockholm och har bl.a.
varit anställd vid Älvsjö Keramik. 1959 öppnade hon sin verkstad i gamla Linköping. I dag
har hon sin ateljé i Landeryd i Västergötland. Hennes offentliga utsmyckningar finns i
pastorsexpeditionen och Brogården i Bromölla.
”Idyll”, pastorsexpeditionen. Amie Stålkrantz
”Livet vid sjön”, Brogården. Amie Stålkrantz
62
”Livet vid sjön”, Brogården. Amie Stålkrantz
63
Gunilla Sundström
Gunilla Sundström, f. 1956, keramiker. Hon är uppväxt i Stockholm. Gunilla är också
tecknare, men stengodset har främst blivit hennes material. Djur är Gunillas favoritmotiv.
Hon har sin verkstad och ateljé i Everöd. Hennes offentliga utsmyckningar finns bl.a. på
Lagunen, Bromölla bibliotek och i Humleskolan.
”Koltrast”, Lagunen. Gunilla Sundström
”Fågelbo”, Lagunen. Gunilla Sundström
64
”Tronen”, Humleskolan. Gunilla Sundström 2001
65
”Snäckor”, bibliotekets yttervägg. Gunilla Sundström 1998
66
Elisabeth Svensson
Elisabeth Svensson, f.1952, keramiker, arbetar även i betong. Elisabeth är uppvuxen i
Bromölla. 1973 öppnade hon egen keramikverkstad i Sölvesborg. Hon har haft åtskilliga
utställningar i hela landet och gjort flera offentliga utsmyckningar, bland annat på Olof
Palmes plats i Bromölla.
”Samtal för fred”, Olof Palmes plats, Bromölla. Elisabeth Svensson 1992
67
”Kuben”, Humleskolan. Elisabeth Svensson
”Porträtt av barndomsvän”, Kommunhuset. Elisabeth Svensson
68
Adam Szubski
Adam Szubski, f. 1931 i Warsawa. Under många år arbetade han i metall (zink, koppar och
mässing) och saltsyra betning. Adam Szubskis verk finns i olika samlingar i flera länder, även
Japan. Han bor i byn Döden, i den historiska hyddan Masurian som också inrymmer hans
studio. I Bromölla finns hans skulptur i vårdcentralen.
”Prelaten”, Vårdcentralen. Adam Szubski
69
Judy Thulin
Judy Thulin, f.1954, bildkonstnär. Väggmålning, Gualövs skola.
”Idyll”, Gualövs skola. Judy Thulin
70
Ester Wallin
Ester Wallin, (1929-2009), keramiker, född i Björneborg, Finland. Ester Wallin hade
keramikverkstad i Finland, kom till Sverige på 60-talet. Ester har olika perioder varit knuten
till Uppsala-Ekeby och Rörstrand som konstnär och formgivare. På 70-talet bosatte sig Ester
i Bromölla, där hon var verksam i egen verkstad fram till sin död. Mot slutet av sitt
konstnärsliv målade Ester också tavlor. Hennes offentliga utsmyckningar finns bl.a. i Gualövs
skola och Lagunen i Bromölla.
”Flicka med fågel”, Lagunen. Ester Wallin
71
”Lekande barn”, Gualövs skola. Ester Wallin
72
Kent Viberg
Kent Wiberg, f. 1951 på Österlen, d. 2013 i Karlshamn. En mångsidig konstnär som testat all
slags material och inriktningar. Kent Viberg arbetade mycket med sten (diabas) och glas. Han
har skapat ”världens minsta galleri”, en omgjord telefonkiosk med en skulptur i diabas inuti.
Den står på Ifötorget i Bromölla.
”En inspiration med en utspiration”, Ifötorget. Kent Viberg 2009
73
”Utveckling”, Olof Palmes plats. Kent Viberg 2013
74
Lena Willhammar
Lena Willhammar, f. 1952, keramiker. Willhammar flyttade sin verkstad 1981 från Falun till
Åhus och arbetar med bruks- och konstkeramik i stengods, samt med skulpturala objekt. Hon
har haft flera utställningar runt om i landet. Hennes offentliga utsmyckningar finns i Åhus,
Humleskolan och Lagunen i Bromölla.
”Solstol”, Humleskolan
Lena Willhammar
”Den röda månen”, Lagunen
Lena Willhammar
75
Ulla Viotti
Ulla Viotti, f.1933, keramiker. Viotti startade sin konstnärliga bana på 50-talet. Hon tillhör
den grupp konstnärer som på ett nyskapande sätt breddat och fördjupat användandet av lera
som material. Ulla upptäckte lerans möjligheter att skapa monumentala ytor i form av stora
väggar, fontäner och skulpturala former. Numera bor Ulla Viotti i Brantevik, söder om
Simrishamn, där hennes tegelskulpturer under åren har fått allt mer arkitektonisk karaktär.
I Bromölla finns hennes offentliga utsmyckning ”träd”, keramisk relief, i Kommunhuset.
”Träd”, Kommunhuset. Ulla Viotti
76
Lis Zwick
Lis Zwick, f.1942 i Köpenhamn, dansk-svensk bildkonstnär. Lis Zwick har bl.a. studerat vid
Konstakademin i Århus samt experimentalskolan i Köpenhamn. Hon har gjort studieresor till
flera länder, och har haft utställningar i Sverige och flera länder i Europa samt i Japan. Lis
Zwick har gjort ”Ivar-Lo sviten” på Bromölla bibliotek.
”Ivar-Lo sviten”, biblioteket. Lis Zwick 1986
77
John Öhman
John Öhman, (1919- 1991), autodidakt bildkonstnär och grafiker, född i Husby. Hans
offentliga utsmyckning, väggmålningen ”Skog”, finns på Korsvångsgården.
” Skog”, Korsvångsgården. John Öhman
78