Montessorilitteratur - Svenska Montessoriförbundet

Montessorilitteratur
( fet stil markerar litteratur på svenska)
Maria Montessori
Basic Ideas of Montessori´s Educational Theory, Clio Press Ltd, 1997
Maria Montessori
Education and Piece, Clio Press Ltd, Lectures between 1918-1939
Utbildning och fred, Seminarium 1998
Maria Montessori
Education for a New World, The Montessori-Pierson Estates 1946
Att bli en människa & Utbildning för en ny värld, Seminarium, 1998
Maria Montessori
From Childhood to Adolescence. Schocken Books Inc, 1973.
Maria Montessori
Il Segreto dell´Infanzia, (The Secret of Childhood), Montessori-Pierson
Estates 1938
Barndomens gåta. Aldus, 1976.
Maria Montessori
The Absorbent Mind (India 1949) Clio Press Ltd 1988
Barnasinnet. MacBook, 1987.
Maria Montessori
The Advanced Montessori Method I, tidigare Spontaneous Activity in
Education. Schocken Books Inc, 1965.
Maria Montessori
The Advanced Montessori Method II, tidigare The Montessori
Elementary Material. Schocken Books Inc, 1973.
Maria Montessori
The California Lectures, Montessori-Pierson Publishing Company, 1915
Maria Montessori
The Child in the Family. Pan, 1975.
Maria Montessori
The Child, Society and the World 1979 Clio Press, 1989.
Maria Montessori
The Discovery of the Child. Montessori-Pierson Estates 1948
Upptäck Barnet, Seminarium 1998
Maria Montessori
The Formation of Man, Kalakshetra Publ.Press 1976
Att bli en människa & Utbildning för en ny värld, Seminarium, 1998
Maria Montessori
The Montessori Method, Schocken Books Inc, 1964.
Maria Montessori
The 1913 Rome Lectures, Montessori-Pierson Publishing Company
Maria Montessori
The 1946 London Lectures, Montessori-Pierson Publishing Company
Maria Montessori
To Educate the Human Potential 1948, Clio Press Ltd 1989
Utbildning av den mänskliga förmågan av Kerstin Jacobson 2012
Maria Montessori
What you should know about your Child, 1948
Maria Montessori
Psico Geometría, Psico Aritmética och Psico Grammatica 1934
Psychogeometry, Montessori-Pierson Publishing Company 2011
Mario M. Montessori
Cosmic Education, Communications, December 1976.
Mario M. Montessori Jr
Education for Human Development, Schooken Books Inc, 1987
Från barn till vuxen, MacBook, 1991
2015-07-01
Biografier om Maria Montessori
Kramer, Rita Maria Montessori, A Biography. Chicago Press, 1976.
Signert Kerstin Maria Montessori, anteckningar ur ett liv
Standing, M. Edwin M Montessori, Her life and work. Mentor, 1962.
Övrig litteratur
Ahlquist Tebano Eva-Maria Skolans levda rum och lärandets villkor….
Doktorsavhandling i didaktik vid Stockholms universitet 2012
Duffy Michael and D´Neil
Cosmic Education in The Montessori Elementary Classroom
Parent Child Press, 2002
H. Futrell, Kathleen
Helfrich M. Shannon
Homfray Margaret
The normalized child (häfte från The North American Montessori
Teachers Association (NAMTA)
At the Heart of Montessori: Infant Toddler (0-3 Years), Original
Writing Ltd (October 8, 2008)
Montessori Learning in the 21st Century, NewSage Press 2011
The Spirit of Montessori, 1991
Lillard Jessen, Lynn,
Montessori from the Start, Schocken Books 2003
Malm Birgitte
Understanding what it means to be a Montessori teacher,
Healy Walls, Clare
Doctoral Dissertation in Education, Malmö university 2003
Montanaro, Silvana
Understanding the Human Being, The Importance of the
First Three Years of Life, Nienhuis Montessori USA, 1991
Polk-Lillard, Paula
Montessori. A Modern Approach, Schocken Books Inc. 1972
Montessoripedagogiken i vår tid. Forum, 1988.
Polk-Lillard, Paula
Montessori Today. Schocken Books Inc, 1996.
Seldin, Tim/Vanessa Davie How to raise an amazing child the Montessori Way,
Signert Kerstin
Stoll-Lillard, Angeline
DK Publishing 2007
Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande
materiel, Akademisk avhandling i pedagogik, vid Institutionen för
pedagogik, kommunikation och lärande 2012
Montessori – The Science Behind Genius,
Oxford University Press 2007
Wennerström Skjöld, Kristina /
Smeds Bröderman, Mari
2015-07-01
Montessoripedagogik i förskola och skola, N&K 2009
Svenska Montessoriförbundets skrifter
De fem stora lektionerna
Matematik i montessoriskolan
Jakten på den goda pedagogiken
Litteraturlista – för obseravationer
Cato,R P Bjǿrndahl
Det värderande ögat, Liber 2005
Lena Rubinstein Reich/
Bodil Wesén
Observera mera, Studentlitteratur 1998
Litteraturlista – för VFU
Davidsson, B &
Att skriva yrkesdagbok, Högskolan i Borås – Skrifter från
Boglind, A
Institutionen för pedagogik Nr 6:200
(Finns som nedladdningsbar pdf-fil)
2015-07-01