JAZZBOKEN - Ystad

B
PORTO
BETALT
SVERIGE
2010
5
år
2014
JAZZBOKEN
Vi fick förtroendet att trycka
Ystad Sweden Jazz Festivals
jubileumsbok, vilket vi är
mycket stolta över.
Boken levererades i juli 2015.
Kan köpas på Ystads Turistbyrå, Bokhandeln
i Ystad och på www.ystadjazz.se
Pris: 280:-
Fakturor | Brevpapper | Kuvert | Mappar | Etiketter | Biljetter | Dekaler | Väggalmanackor | Kompendier | Plastmappar
Reklamblad | Broschyrer | Visitkort | Konferensblock | Tidningar | Självkopierande set eller block | Följesedlar | Vykort
Affischer | Vernissagekort | Kataloger | Flyer | Hämtmenyer | Programblad | Matriklar | Brevpåsar | Böcker | Skyltar
Södra Zinkgatan 5, 271 39 Ystad | Tel 0411-786 50
[email protected] | www.ystadtryck.se
ystadtryck.se
STORFORMAT
Gudstjänst
varje tisdag 18.30 Klosterk
yrkan
KVÄLLSMÄSSA: Tema
maj ”Längta
n”.
ma j 20 15
varje onsdag 08.00 Klosterk
yrkan
MORGONMÄSSA
lördag 2 maj 11.00 S:ta
Maria
KONFIRMATION MED MÄSSA kyrka
:
Präst A Jerrhag.
söndag 17 maj 10.00 Sövesta
d kyrka
HÖGMÄSSA: Präst S Rahm.
Öppettid
klockan 14.00 S:ta Maria
kyrka
KONFIRMATION MED MÄSSA
:
Präst M Persson.
er
klockan 11.00 S:ta Maria
kyrka
MÄSSA : Visst-kan-vi-sju
ngakören framför en
nicaraguansk bondemässa.
Präst I Appelgren.
tisdag 19 maj 14.30 Väderle
ken
GUDSTJÄNST: Präst S Rahm.
Mån-Tors
1
Fredag 11 1.30-22.00
Lördag 1 .30-23.00
2
Söndag 1 .00-23.00
2.00-22.0
0
söndag 3 maj 10.00 Sövesta
d kyrka
FÖRR ÄT
HÖGMÄSSA: Präst J Wenzelb
TER
erg.
VITLÖw
w ..... .l
FÖRR KS
ÄTBRÖD w
klockan 11.00 S:ta Maria
..........
e.....
c.....
a
TOAST SKTER
kyrka
r.....
.....
d.....in
VITLÖKS AGEN .....
MÄSSA : Präst M Schuma
..........
a
l.
.....
BR
n
n.
.....
.....
FÖAST
...............
...u
RR ÄTTEÖD ...............
TO
59: ...............
FEDOR
R A
...............
TOAST
baco
.....
n, brynSK
.....
...............
............ 65:
AGEN
VITLÖKSta cham
torsdag 7 maj 12.15 S:ta
..........
pinjoner
..........
Maria kyrka
BRÖD
........ 59: -och.....
TOKC
pers.....
..........
RÄ
iljes.....
ASTOC
mör...............
MIDDAGSBÖN KRING
FED
..........
KTOR
TOAST
baco
..........
FRÄLSARKRANSEN
...............
AILA
med
n,
bryn
rost
..........
..........
ta cham
at SK
AG
..........
bröd
Tema: Att växa i tro. Medita
.. 69:
..........
EN
65:pinj
.....
..........
KÖTTRÄ
.....
.....oner
..........
och
..........
..........
tion över
..........
pers
... 59:
TTER
TOIGL
RÄ
..........
iljes.....
ASTOC
SN
.....
mör
KC
Jagpärlan. Efteråt enkel
..........
.....
FED
.....
.....
AR
KT
.....
.....
.....
.....
bacon,
AIL
PROR
med
.....
lunch till
.....
.....
OVAENÇA
BIFF À LE
.....
rost
.....
bryn
.....
.....
at bröd
.....
ta cham
.....
.....
.....
.....
självkos
LE ..........
.....pinj
CA RDINA
........ 79:
65:-69:
tnadspris i kyrkan.
.....oner
Vår pann
.....och
...............
.....pers
biff med
L
.....iljes
RÄIGL
SN
.....mör
lökringar
blandade
KCOC PR
...............
..........
..........
, brunsås,
wokgröns
..........
..........
AIL
........ 75: med rost ARKT
Bearnaise
OV ENÇA
aker, klyft
..........
..........
sås, färsk
at bröd .....
.....
potalördag
LE
.....
tis
.....
a
grön
.....
.....
.
69:
9
79:
...............
..........maj
OX FILÉ
11.00sakeS:ta
r,
..... .....
..........
...............
SN
...............Maria kyrka
Oxfilé, duch PÅ PL AN KA KONFIRMATION
IGL
...............
..... .....
SM
ÅRAR
...............
..........
PROV
essepotati
MED
ÄTTE
MÄSSA
...............
75: : 159 :s, grillad
R ENÇA LE
.............. 79:
toma
Präst
t, blandade
...............
J Wenzelb
PEPPA RS
TOAST PL
wokgröns erg.
...............
TEK
aker, Bear
AY HOUS
SMfläsk
Oxfilé, grön
...............
med
naisesås
ÅRfilé,
ÄTräko
pepparsås
........ 219
E
TER
... 75: , färska grön
r, sparris,
:saker
söndag
Bearnaiseså
, blandade 10 maj 11.00
TOBM
BL
S:ta
PU
ASTAC
AC
wokg
Maria
s ..........
K & WH
rönsa ker,
kyrka
PLKA
AY HOUS
klyftpotat
...............
SMskin
med
Oxfilé och
MÄSSA : Präst
ITE
ÅRka,
med
fläsk
is ..........
ÄTtom
E
J
filé,
Wenzelb
fläsk filé,
.....
TEat,R
räko
erg.
.....
.
brun
219 :r,cham
blandade
..... 89: sparris, Bea
sås, Bear
wokgröns
naisesås,
pinjonså
rnai
aker .....
TOG
sesåratin
PU
klyftpota
s, ostg
AST
s .....eras
ÄG
BM
...............
tis, färsk
AC
..........
PL
OC
AY
HKA
a grönsake
med skin
FILÉ OS
.....himmel
kristi
BAHO
...............
fläskka,
med
...............
COUS
r,
sfärds
stek
NE
dag
KA
t filé,
räko
tom
pota
.....
.....
R
.....
r,
Fläsk
tisat,
...
89:
spar
cham
.....
..........ris,
119 :-filé, räkor
pinj
torsdag 14 maj 08.00.............. 219
onså
.....Bea
, sparris, klyft
.....rnai
s, ostg
seså
PUG
blandade
ÄG
.....
s .....
BM
ratin
:.....eras
potatis, brun
.....
OC
ACHKA
wokgröns
...............
.....
sås, Bearn
BACON
aker .....
med stek
..........
..........
trädgår
aiseså
skintka,
..........
..........Kloster
s, färska den/
vid regn Klosterkyrkan
........
pota
tom
.....119
...............
tisat,
grönsaker,
.....
RYGGBIF
89::-cham
.....pinj
.....onså
.....S:ta
GÖKOT
..........
..........
TA:
F OS
s, ostg
Maria
ÄGG OC
Ryggbiff,
.....
kyrkok
..........
ratin
ör medverkar.
.....eras
sparris, räko CA R
...............
......... 189
H BACO
Frukost efteråt på Kloster
med
blandade
r, klyftpota
...............
BAstek
wokgröns
potatis ..... N
tis, rödvinsså
RNt ME
gården.:... 119 :aker .....
NY ...............
s, färska
.....
Präst
grönsake
...............S Rahm
...............
STEKT KY
r,
...............
KÖTTBU
...............
CK LINGF
...............
Kyck lingfi
LL AR
...............
BApom
med
RNmes
lé, klyftpotat
ILÉ
........ 199
ME
... 119 :NYs, ling
is, sweet chili
frite
:sås, klocka
on och brun
färska grön n 10.00
ENTR EC
KÖTT
sås ..........
SPA
blandade
GHBU
ÔTE
Fyledalsaker
ETLL AR
Entrecôte
...............
en,, ängen
wokg
BApom
med
rönsa ker Lyckås
RNmes
framför
, klyftpota
METI
LO ESE
...............
NYs,BO
tis, Bearnaise
lingon GN
.. 65: FRILUFTSMÄSSA : Barnkö ... 169 :-slott
KYCK LIN frite
...............
sås, färsk
och
brun
a
FL
grönsake
ren Korallerna
KÖTT
GFILÉ EL
sås .......... ...............
ÄSK FILÉ
SPA
med
GHBU
r, blandade
pom
ETLL
............... ...............
LER FL ÄSK
GORGON medverkar.
mes
TIAR
Fläsk filé,
wokg
med pom
Präst
frite
BO
röns
S
Rahm.
s
LO
Gorg
65:
och
aker
.....
mes frites,
ZOLA
onzolasås
BeaGN
............ 65: .... 199 :FILÉ
PACK
rnaiESE
STA
, klyftpota
sesås ..........
KY
lingon och
SPÄ
tis, färsk
LIN
TT
..........
brun ..........
.....
A GFILÉ EL
..........
SCHNITZ
a grönsake
..........
SPApom
med
..........
..........
med
GHmes
pom
r, blandade
..........
ETfrite
LER FLsås
EL
..........
lördag
..........
TI BO
SPA
frite
med persi
16
...... 79:
wokgrönsS:ta
maj 11.00
GHmes
..........
65:
ÄSK FILÉ
ochLO
ss och
ETTI
BeaGN
aker Maria
PL ANljesm
..........
rnai
Rem
... 189 :-kyrka
ESE
BO
medCK
seså
oula
KSör,
.. 65: -s .....
KY
kött
dsås
..........
SPÄ
TEklyftpotatis, färska grönKONFIRMATION MED
färssås ..... LOGN
..........
.....
TTLIN
ESE
..........
.....
A
..........
MÄSSA :
GFILÉ
.....
saker, blan
TOUR NE K
.....EL
..........
.....
med
.....
..........
.....
dade wokg
pom
.....
..........
FL
.....
LE
DOS RO
PAGH
..........
.....
R.....
STAmes
SPA
röns
OxfiÄSK
frites och
...... 79:
FL.....
.....
aker .....
.....
en.
létou FIL PÅ
65:-ÄSK
.....
SSINI Präst I Appelgr
.....É..........
Bearnai
ETTI
Rem
FIL
Fläsk filé, rnedos, É
.....
PL
tryff
oula
. 145 :seså
CA
med
AN
elsås
dsås
duchesspo
...............
RBONAR s .....
SPÄbaco
, färska grön
KAsaker
..........
TTAn och ägg .....
..........
SPA
.... 119 :..........
ELEFA NT tatis, grillad toma
..........
GH
, blandade
..........
med pom
ETTI BO ...............A
t, blanklocka
..........
EN
..........
dade wokgwokg
mes
ÖR A
med kött
rönsa ker,
..........
n
frites ochLOGNESE ...............
PEN
TunnTR
13.00
...... 79: Sövesta
röns
klyftpota d kyrka
bankEC
NEfärs
ÔT
aker, Bear
sås
ad rygg
E Bear
.....
Entrecôte
tis ... 229
..........Rem
PÅ naise
ouladsås
biff,
naisesås .....
PL AN
med lök, RIG AT
, duchessep
.....
............... .........................
..........
KA KONFIRMATION MED
GE
paprika, E VE
.. 199::sås, pom
otatis, grilla
SPAGH
.....
MÄSSA
:RI
...............
119 :svamp, oliv TA
...............
d tomat, mes, rostad lök
ETTI CA
er
blan
.....
RY
.....
.....
Präst
och
med
dade
.....
GG
J Wenzelb
..........
..... erg.
RBONAR tomatsås .....
PENbaco
..... 79: BIFF PÅ Till Allt oxkött steks wokg
rönsaker, .....
.....
NEn FR
ochUT
PLbiff,
äggTI
ANduch
Rygg
............... ......... 119
Bearnaise......... 189
.....DI
KSessep
medium
ANsamt
med
...............A
TEotati
liga köttr
KA
sås .... 199 :K PL
............. 119 :ätter får
PENräko
RE...............
pota
s,klyft
:grilla
ni välja mell
tis, pommes
NEr, musslor, tomatsåMA
d toma
:...............
FL ÄSK
t, blandade
an
s och
frites eller
LA
med lök, RIG ATE VE
X PÅFIL
PEN
wokgröns
.....
stekt pota
PLÉAN
NEpaprika, svam GETAgräd
PÅ PL AN
Fläsk filé,
aker, Bear
tis
Lax,
RIde ......................... .......... 119 :duchessep
duchesspo KA
naisesås
gratineras GENU
p, oliver
KA
ESE
otati
tatis
.....
.....
och
s,
,
med
.....
199
grilla
grillad toma
tomatsås
PENNE
... 125 :skivade cham
d toma
:t, blan
t, blan
...............
ENCK
dadedade
KY
TR ECÔT
wokg
med räko FRUT TI DI pinjoner, serv
wokg
...............
rönsröns
aker,aker,
MA RE
r, musslor,
eras m salla
GFE PÅ PL AN
Entrecôte LIN
Bear
dillm
... 119 :Kyck
ajonnaise
tomatsås
ling, ,duch
d o parm
duchessep ILÉ PÅ
näs sås
..........
KA
essepotati
och gräd
....... 199 :otatis, grillaPL AN
esan .....
PENNE
s, grilladd toma KA
de ..........
. 129 :tomat,t,blan
blandade
RYGG
...............
dade wokg
SPÄ
gratineras GENUESE
TTBIFF PÅ
wokgröns
rönsaker,
............. 125
aker, Bear
med skiv
Ryggbiff, A PÅ
PL AN
PL AN
Spät
Bearnaise
naisesås
ade cham
ta, duch
duch
KAKA
:essep
sås .....
.... 199
essep
pinjoner,
otati
otati
s, grillad
s, grilla
serveras m
:toma
d toma
t, blandade
t, blan
LA X PÅ
sallad o parm
dade wokg
wokg
röns
PL AN
röns
EFTER RÄ
esan .....
aker,
aker,
Lax, duch
Bear
Rem
. 129 :naise
oula
essepotati KAinkl ett
TTER
desåsås
...... 199
s .....
s, grillad
glas vin eller
tomat, blan
:BA NA NA
Planka med
dade wokg 40 cl starköl
KYCK LIN
rönsaker,
SPLIT .....
läsk, lättö
GFILÉ PÅ Allt oxk
Kyck ling,
l 189dillm
...............
:- ajonnäs ..........
duchessep
PL ANött
FR ITERA
...............
otatis, grilla
199 :KAsteks medium
D
EFT
d tomat,
.....
CA
med
.....
ER
ME
blan
...............
SPÄTTA
hjortron
RÄ
dade wokg
MBERT
TT
sylt
ER
rönsaker,
... 59: .....
...............
Spätta, duch PÅ PL AN KA
Bearnaise
BA
sås .....
...............
essepotati
MANA
199 :NDNA SPL
s, grillad
...............
tomat, blan
med visp ELTÅRIT
TA ...............
...............
dade wokg
grädde .....
FR ITE
rönsaker,
..... 79: ............... .........................
Remoula
RA D
inkl ett glas
desås .....
CA ME
medKL
..........
BA
...............
hjorAVA
MBER.....
. 199 :tronsylt
vin
FISK
T
............... ............. 59: ...............
Planka med eller 40 cl starköl
med glas
...............
..........
s ..........
läsk, lättö
MA ND
. 59: Allt oxkött
l 189informat
ELT ..................................................
:mer
LA XFILÉ
ion, ring 0411-692 00 eller
stekför
medNIL
.....
s
VA
med
vispgräddeÅRTA
.....
.....
...............
se www.svenskakyrk an.se/yst
.....
Laxfilé, dillm
JGL ASS
foto: ium
...............
gustaf hellsing / ikon
............... ..... 79: med varm
ad
ajonnäs,
.....
kokt pota
a hallon
......... 59:
BA KL
tis, färsk
............... ..............................
AVA
a grönsake
RÖDSPÄT
...............
medRO
r, blandade
PÄ
glasN
TA
s .....
wokgröns
............... ..................... 59:
Spätta, Rem
.....
aker .....
LTA
ouladeså
gräddat i SU.....
...............
N....................
. 189 :s, pommes
sock
........ 59: VA NIL
...............
frites, färsk
g med chok
JGLerla
SKOGSM
a grönsake
...............
ASS
ladsås, mar
med varm
r, blandade
AN
.....
FIS
änger och
a hallon
S
Rödt
.....
K
wokg
FIS
....
unga filé,
KGRATÄ
rönsaker
vispgrädde
...............
gratineras
.... 159 :NG
.............. 59: ...............
med duch
PÄ RON
essepotati
59: ...............
LA XF
SJÖ
s och kant
TUILÉ
gräddat i SULTA N
...............
arellsås, bland
NGAFILÉ
Laxfilé, dillm
sockerlag
Stekt
........ 59: ade wokg
a filéer serve
CA RDINA
med chok
ajon
rönsa ker
rasnäs,
medkokt
ladsås, mar
229 :L
pota
brynta
tis,, färsk
räkor
änger och
hummaersås
grönsake
RÖDSPÄT
vispgrädde
och kokt
r, blan
dade
TA
potat
wokgröns
..............
Spätta, Rem
is, bland
ade wokg
akerrönsa
ouladeså
59: .....
189:s, pommes
ker. 249
frites, färsk
SKOGSM
a grönsake
r, blandade
ANS FIS
Rödtunga
wokgröns
KGRATÄ
filé, grati
aker ....
neras med
159 :NG
duchessep
otatis och
SJÖTUNG
kantarell
sås, bland
AFILÉ CA
Stekta filéer
ade wokg
RD
serveras med
rönsa ker
229 :brynta räkor INA L
, humm
Special
Special
Material:
vinyl, polyesterväv,
självhäftande
(även utskurna)
och papper.
755:500 ex C4 1-färg
655:-
18-21 ap
NaturRe
r
surser o il kl 10-18
ch fotog
rafi
INSKRIVNING
Vardagar 10-18
Lördagar 12-14
kokt potat
is, blandade
wokgrönsa
ker 249
:-
v g n a t i o n .s e
T o r n a v ä g e n 1 7-1 9
046-14 59 04
www.ec
otopia.s
e
Affischer A2,
50x70 cm, 70x100 cm
FOLDRAR
BROSCHYRER
TIDNINGAR
Vi producerar en mängd olika trycksaker.
Du kan få hjälp med hela produktionen eller
att Du själv har färdigt original.
Personlig kontakt med den som gör jobbet!
Korta ledtider ger snabba leveranser!
2
Bornholm
2015
nhoLm
Team Bor
Veck
an
2015
din solskensö
aB
s öpp
PREN
Septembe
U
MERER
Som
A
pr
prenum ivatperson PÅ K ALE
N
Medde erera på kan du ko DARIET
vå
st
postad la oss din rt kalend nadsfritt
arium
maila me
ress.
Ti
dres
ds
kr .
s el
ler diift för
n
r 2015 •
&
Roma
MEDALJER I BORÅS
SM-
dad 1946
kårens Ka
dring?
eller van
CykeGöl r det på Bornholm
Nr 3 – År
Föreninge
n bil
Familjehonti
miljenSkånska Luftvärns
YIF-V
kETERANERfa
TOG
mratföreni
ng
GRATTIS IFK KRISTIANSTAD
TILL SM-GULDET
KICKOFF FÖ
R
YIF HANDBO
LLS
SPONSORE
R
tring
rutmöns
Årets sp lig Fest!
En sti - 5
sid 3
TA
TGÖ
VÄ S
O
I N
N AT
lskvarn
rgs Va
Sandbe 6 - 7
sid
gjorde
ruppen
Turistg ordåd
st
sid 14
svensk
a
postad kyrkan yst
ress:
ad söv
telefo
box 74,
estads
n:
bygden
www.s 0411-692 271 22 yst
ad bes
00 fax
venska
öks
www.f
:
aceboo kyrkan.se/ 0411-655 15 adress: klo
ystad.
ystad
sterga
pastor k.se/sove
tan 12
stadsb www.face
[email protected]
boo
ygdens
nsk aky
forsam k.se/ysta
rkan.s
dsfors
ling
e
am
ling
Alla priser är exkl. moms och gäller t.o.m. 30 oktober 2015
Lv-FYRINGE
na a
k
ter
Vi hatirvitete
psen
m
se es rti
KdUheLla
tell
månd
ag
ÖPPE ar 09.0
0
N
Start VERKSAMH– 11.00 M
7 sep
tembe ET BARN ölletorget,
Stenb
r. Fik
a 20 0-5 ÅR (i
ocksige
s
gaorp
kr.
vuxetFrivill
tansen
4
tisda
s-C
sä
inglls
kap)ning
ga
Bergn ms
tid
CAFÉ r 10.0013. 30
PETR
medle Nr 3 • 2015
I:
Start
Kl
g 20 •
15 sep Fika. Midd ostergård
Årgån
en
tembe
agsbön
andr
r.
kl. 12
a tisda
.
Sopp
SÖVE
lunch
STAD gen i måna
.
ARBE
TSKR den 14 .00
ETS:
Start Kyrkstuga
8 sep
onsd
tembe n i Sövesta
ag
d
r.
ÖPPE ar 13.00
N
Start VERKSAMH15.00 Klos
9 sep
ter
ET
gå
tembe
BARN
rden
kloc
r. Fik
ka
a 20 0-5 ÅR (i
kr.
vuxet
ONSD n 13. 30 Kl
sällska
AGST
os
RÄFF tergården
p)
kloc
EN: Se
ka
separ
KRIST n 19.00 Kl
at prog
EN DJ
oster
ram.
första
UP
ky
onsdag MEDITATIO rkan
en i må
N:
naden Introdukt
ion
kl. 18
.30. Sta för nybö
torsda
rjare
rt 9 sep
tembe
ÖPPE gar 09.0
r.
0-11.
N VERK
00 Kl
Start
oster
10 sep SAMHET
gård
BA
tembe
r. Fik RN 0-5 ÅR en
kloc
a 20
(i vuxe
kan 10
kr.
t sälls
ÖPPE
.0
kap)
N DIAK 0-11. 30
Kloster
ONIM
gå
OT TA
udda
GNIN rden
to
G
CAFÉ rsdagar
HEDE
14 .00Start
SK
10 sep OGA Fö 16.00 He
r gamm
desk
tembe
r.
al o un oga försa
första
mling
g. Iblan
d prog ssal
YSTA torsdage
DORT
n
ram.
ENS FÖ i månade
Start
3 sep
tembe RSAMLIN n 18.30 Kl
os
r.
GSKÅ
R: Se tergården
separ
at prog
vara
ram.
nnan
fr
PETR
I STIC edag 1315 Kl
KCAF
Start
os
É:
4 sep
tembe Sticka, sy, tergården
r.
umgå
s och
fika.
sk / ikon
1.000 ex C5 1-färg
klockan 15.00 S:ta Maria
kyrka
TYSK GUDSTJÄNST: Tyska
församlingen från
Malmö.
maria
sven
Inga startkostnader.
söndag 31 maj 10.00 Sövesta
d kyrka
HÖGMÄSSA: Präst S Rahm.
klockan 11.00 S:ta Maria
kyrka
MÄSSA : Präst M Persson
.
foto:
Vi har alla slags kuvert/brevpåsar,
med eller utan fönster.
Tryck i en eller flera färger.
klockan 18.30 Klosterk
yrkan
SINNESROMÄSSA: Tema
”Vad gör jag med min
oro?” Kaffe serveras i
kyrkan från kl. 18.
Präst M Persson.
Välkommen hem!
Kontakta oss
för info
och priser!
Vi har kommit igång med vår nya storformatskrivare.
Nu kan vi trycka; banderoller, dekaler, affischer etc. upp till 160 cm bredd.
klockan 14.00 S:ta Maria
kyrka
GUDSTJÄNST FÖR SMÅ
OCH STORA:
Mini- och musikalkörern
a med kompband
framför musikalen ”Noa
får ett uppdrag”.
Präst A Jerrhag.
Utställn
ing
Meny
NY i LUND?
ersås och
KUVERT
Meny
pingstafton lördag 23
maj 11.00
S:ta Maria kyrka
KONFIRMATION MED MÄSSA
: Präst M Persson.
pingstdagen söndag 24
maj 10.00
Hedeskoga kyrka
HÖGMÄSSA: Präst J Wenzelb
erg.
e
bornholm.s
www.team
Kalen
septe
dariu
mber
o k to
Foto: Krist
m
be
2015r
ina Swaan
N
g 57