Planera kvalitetsplan (Socialnämnden)

Planera kvalitetsplan (Socialnämnden)
Område
Rättsäkerhet
Process
Aktivitet
Myndighetsutövning
Anmälan/Ansökan/Begäran
Ansvarig
Anna Jarebo, Maria Engström
Styrdokument
Se handboken under rubriken Dokumentation, biståndsbedömning och
genomförande
Utredning
Ansvarig
Anna Jarebo, Maria Engström
Styrdokument
Se handboken under rubriken Dokumentation, biståndsbedömning och
genomförande
Beslut
Ansvarig
Anna Jarebo, Maria Engström
Styrdokument
Se handboken under rubriken Dokumentation, biståndsbedömning och
genomförande
Uppföljning/omprövning av beslut.
Ansvarig
Anna Jarebo, Maria Engström
Styrdokument
Verkställighet
Inleda insats
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Johan Asp, Marlene Piper-Ekström, Ewa Larsson,
Linda Spethz, Kristina Larsson, Jessica Montgomery, Stefan Eriksson, Birgitta
Älmeros Persson, Linda Grimmtorp
Styrdokument
Se handboken under rubriken Dokumentation, biståndsbedömning och
genomförande
sida 1 av 8 (2015-03-23)
Planera kvalitetsplan (Socialnämnden)
Område
Process
Aktivitet
Genomförande
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Johan Asp, Marlene Piper-Ekström, Ewa Larsson,
Linda Spethz, Kristina Larsson, Jessica Montgomery, Stefan Eriksson, Birgitta
Älmeros Persson, Linda Grimmtorp
Styrdokument
Se handboken under bl.a. rubriken Dokumentation, biståndsbedömning och
genomförande
Avslut av insats
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Johan Asp, Marlene Piper-Ekström, Ewa Larsson,
Linda Spethz, Kristina Larsson, Jessica Montgomery, Stefan Eriksson, Birgitta
Älmeros Persson, Linda Grimmtorp
Styrdokument
Se handboken under rubriken Dokumentation, biståndsbedömning och
genomförande
Kvalitet och brukar-/patientsäkerhet
Avvikelser
Avvikelsehantering inom HSL - fall
Ansvarig
Annika Nilsson
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser.
Avvikelsehantering inom HSL - läkemedel
Ansvarig
Annika Nilsson
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser.
Avvikelsehantering inom HSL - övrig hälso- och sjukvård
Ansvarig
Annika Nilsson
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser.
sida 2 av 8 (2015-03-23)
Planera kvalitetsplan (Socialnämnden)
Område
Process
Aktivitet
Avvikelsehantering inom SoL/LSS
Ansvarig
Lillemor Johansson
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser
Lex Maria
Rapport eller annan information
Ansvarig
Annika Nilsson
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser
Utredning
Ansvarig
Annika Nilsson
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser
Beslut
Ansvarig
Annika Nilsson
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser
Uppföljning
Ansvarig
Annika Nilsson
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser
Avsluta ärendet
Ansvarig
Annika Nilsson
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser
sida 3 av 8 (2015-03-23)
Planera kvalitetsplan (Socialnämnden)
Område
Process
Aktivitet
Lex Sarah
Rapport
Ansvarig
Lillemor Johansson
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser
Utredning
Ansvarig
Lillemor Johansson
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser
Beslut
Ansvarig
Torbjörn Bood
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser
Åtgärder till följd av beslut
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Maria Engström, Johan Asp, Marlene PiperEkström, Ewa Larsson, Linda Spethz, Anders Orre, Kristina Larsson, Jessica
Montgomery, Stefan Eriksson, Birgitta Älmeros Persson, Linda Grimmtorp,
Torbjörn Bood
Styrdokument
Uppföljning
Ansvarig
Lillemor Johansson
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser
Avsluta ärendet
Ansvarig
Torbjörn Bood
Styrdokument
Se handboken under rubriken Avvikelser
sida 4 av 8 (2015-03-23)
Planera kvalitetsplan (Socialnämnden)
Område
Process
Aktivitet
Klagomål och synpunkter
Rapport/blankett
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Maria Engström, Johan Asp, Marlene PiperEkström, Ewa Larsson, Linda Spethz, Anders Orre, Kristina Larsson, Jessica
Montgomery, Stefan Eriksson, Annika Nilsson, Birgitta Älmeros Persson, Linda
Grimmtorp, Torbjörn Bood
Styrdokument
Se handboken under rubriken Klagomål och synpunkter
Utredning
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Maria Engström, Johan Asp, Marlene PiperEkström, Ewa Larsson, Linda Spethz, Anders Orre, Kristina Larsson, Jessica
Montgomery, Stefan Eriksson, Annika Nilsson, Birgitta Älmeros Persson, Linda
Grimmtorp, Torbjörn Bood
Styrdokument
Se handboken under rubriken Klagomål och synpunker
Återkoppling
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Maria Engström, Johan Asp, Marlene PiperEkström, Ewa Larsson, Linda Spethz, Anders Orre, Kristina Larsson, Jessica
Montgomery, Stefan Eriksson, Annika Nilsson, Birgitta Älmeros Persson, Linda
Grimmtorp, Torbjörn Bood
Styrdokument
Se handboken under rubriken Klagomål och synpunker
Personal
Anställningsförfarande
Rekrytering/anställning
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Maria Engström, Johan Asp, Marlene PiperEkström, Ewa Larsson, Linda Spethz, Anders Orre, Kristina Larsson, Jessica
Montgomery, Stefan Eriksson, Birgitta Älmeros Persson, Linda Grimmtorp,
Torbjörn Bood
Styrdokument
Se under kommunens intranät, Anställning - info
Se handboken under rubriken Personal
sida 5 av 8 (2015-03-23)
Planera kvalitetsplan (Socialnämnden)
Område
Process
Aktivitet
Introduktion
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Maria Engström, Johan Asp, Marlene PiperEkström, Ewa Larsson, Linda Spethz, Anders Orre, Kristina Larsson, Jessica
Montgomery, Stefan Eriksson, Birgitta Älmeros Persson, Linda Grimmtorp,
Torbjörn Bood
Styrdokument
Se handboken under rubriken Personal
Se kommunens intranät under Dokument/Styrning, Policy/Riktlinjer
Produktion (Arbete)
Systematiskt arbetsmiljöarbete/ Brandskyddsarbete
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Maria Engström, Johan Asp, Marlene PiperEkström, Ewa Larsson, Linda Spethz, Anders Orre, Kristina Larsson, Jessica
Montgomery, Stefan Eriksson, Birgitta Älmeros Persson, Linda Grimmtorp,
Torbjörn Bood
Styrdokument
Se kommunens intranät under Dokument/Styrning, Policy/Riktlinjer
Samverkansavtal
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Maria Engström, Johan Asp, Marlene PiperEkström, Ewa Larsson, Linda Spethz, Anders Orre, Kristina Larsson, Jessica
Montgomery, Stefan Eriksson, Birgitta Älmeros Persson, Linda Grimmtorp,
Torbjörn Bood
Styrdokument
Se under kommunens intranät Anställning - info och Dokument/Styrning,
Policy/Riktlinjer
Kompetensutveckling
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Maria Engström, Johan Asp, Marlene PiperEkström, Ewa Larsson, Linda Spethz, Anders Orre, Kristina Larsson, Jessica
Montgomery, Stefan Eriksson, Birgitta Älmeros Persson, Linda Grimmtorp,
Torbjörn Bood
Styrdokument
Se handboken under rubriken Verksamhetsplan och mål
sida 6 av 8 (2015-03-23)
Planera kvalitetsplan (Socialnämnden)
Område
Process
Aktivitet
Upphörande av anställning
Avslut
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Maria Engström, Johan Asp, Marlene PiperEkström, Ewa Larsson, Linda Spethz, Anders Orre, Kristina Larsson, Jessica
Montgomery, Stefan Eriksson, Birgitta Älmeros Persson, Linda Grimmtorp,
Torbjörn Bood
Styrdokument
Se kommunens intranät under Anställning - info
Samverkan
Samverkan inom förvaltningen
Samverkan AME, socialpsykiatri, IFO
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Jessica Montgomery
Styrdokument
Se handboken under.....
Samverkan med övriga förvaltningar
Föräldradialogen
Ansvarig
Torbjörn Bood
Styrdokument
Samverkan med landstinget
Samordnad vårdplanering
Ansvarig
Annika Nilsson
Styrdokument
Samverkan med kommunala råd
Deltagande och information på sammanträde.
Ansvarig
Torbjörn Bood
Styrdokument
Arbetsordning
Övrig samverkan
sida 7 av 8 (2015-03-23)
Planera kvalitetsplan (Socialnämnden)
Område
Förebyggande verksamhet
Process
Aktivitet
Förebyggande arbete
Stöd i föräldrarollen/föräldrastöd
Ansvarig
Anna Jarebo, Stefan Eriksson, Torbjörn Bood
Styrdokument
Stöd till barn och ungdomar
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Stefan Eriksson
Styrdokument
Stöd till vuxna
Ansvarig
Annelie Åslund, Anna Jarebo, Maria Engström, Ewa Larsson, Linda Spethz,
Anders Orre, Jessica Montgomery, Stefan Eriksson, Annika Nilsson, Birgitta
Älmeros Persson
Styrdokument
Stöd till anhöriga
Ansvarig
Anna Jarebo, Maria Engström, Stefan Eriksson
Styrdokument
sida 8 av 8 (2015-03-23)