Förskole- och Skolinformationskväll Stångbyområdet Varmt

Förskole- och Skolinformationskväll
Stångbyområdet
Stormhattens förskola, Tornastugans förskola, Tågets förskola
Kulparkskolan, Håstad skola, Vallkärra skola
Tisdagen den 20 oktober kl. 18 – 20
Plats: Kulparkskolan
Program



Maria Angel, socionom. Maria berättar om det stöd som finns, och som man erbjuder till
föräldrar i form av vägledningssamtal och föräldrautbildningar.
Jenny Stockfors, bibliotekarie. Kommer att ge boktips kring området normer och värden
t ex olika familjekonstellationer, olika kulturer och flerspråkighet.
Aktuell information från förskolechefer och rektorer, bl a utbyggnad Stångby samt
presentation av vårens föreläsare.
På förskole- och skolinfokvällarna är ni alla välkomna!
Anmäl dig senast 20151016 till den förskola och/eller skola ditt barn tillhör, har du/ni flera barn
på olika enheter så räcker det att ni anmäler er till ett av ställena.
Tornastugan och Tåget, Catharina Schill, [email protected]
Stormhatten, Emma Wollmark, [email protected]
Kulparkskolan, Maria Klich, [email protected]
Vallkärra och Håstad skolor, Cornelia Malm, [email protected]
Varmt välkomna!
Catharina Schill, Emma Wollmark,
Maria Klich och Cornelia Malm