NUMMER 5, augusti 2015 hiv/STI Samordnare Maria Kivi Det finns

NUMMER 5, augusti 2015
hiv/STI Samordnare Maria Kivi
Det finns en låt av Tomas Ledin där refrängen går: sommaren är kort, det mesta regnar bort…. I år känns det
som en passande låt att nynna på . Men nu har det vänt – fantastiska sensommardagar att njuta av! Jag hoppas
att ni alla, liksom jag, haft en skön ledighet och har laddat batterierna inför höstens utmaningar.
Som vi alla vet så är det ju nerdragningar inom landstingsvärlden men jag hoppas att vi tillsammans ändå kan
hålla ångan uppe och fortsätta arbeta för en positiv sexualitet och ett friskt liv!
Klamydialäget
Tyvärr har vi fått en ökning av klamydia i länet. Tittar vi på halvårsstatistiken ses en ökning från 361
smittskyddsanmälda fall år 2014 till 444 smittskyddsanmälda fall år 2015. Hos män har det ökat i alla åldrar men
mest i åldersgruppen 20-24 år. För kvinnor har det också ökat i alla åldersgrupper utom just i gruppen 20-24 år
där en svag minskning ses. Mest bekymmersamt, tycker jag, är den klara ökningen i åldersgruppen under 20 år.
Vad händer med alla kondomer som delas ut till våra 15-24 - åringar ??
Klamydiamåndagen kommer inte att stöttas nationellt i år. Folkhälsomyndigheten kommer lägga allt krut en
nationell insats för att minska stigma och diskriminering av personer som lever med hiv. Ingen peng har tilldelats
för informationsmaterial m m.
Nationella hiv-insatsen
”Det största som har hänt sedan hiv kom till Sverige” är budskapet på den informationsinsats som
Folkhälsomyndigheten kommer starta under hösten. Syftet är att ge allmänheten en korrekt bild av hiv, för att få
stopp på stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv.
Insatsen startar med information till hälso- och sjukvården, för att vi ska kunna svara upp på eventuella frågor
från allmänheten (hälso- och sjukvårdspersonal är ju också allmänhet ). Den informationen kommer i början av
september. Olika material kommer att kunna laddas ner från webbplatsen www.folkhalsomyndigheten.se/hividag
Från mitten av oktober till december kommer informationsinsatsen rikta sig till allmänheten. Hemsidan
www.hividag.se kommer att öppnas.
Rättviks marknad
Colour of Love (som är en säkrare-sex-kampanj av RFSL, RFSL ungdom och RFSU) kommer att finnas med på
Rättviks marknad 2-4 oktober. För att aktivt delta i kampanjen behöver man gå Colour of Loves utbildning,
vilket några från Dalarna har gjort, och därmed också kommer vara med i Rättvik. Spännande tycker jag!
Smittspårningsutbildning
Årets smittspårningsutbildning kommer att genomföras den 20:e oktober i föreläsningssalen på Falu lasarett.
Föreläsarna är klara, se inbjudan. Nya liksom erfarna smittspårare är välkomna, då det som alltid är en del
nyheter! Se länk http://www.ltdalarna.se/For-vardpersonal/For-vardpersonal/Smittskyddsenheten/NyheterSmittskyddsenheten/Smittsparningsutbildning/
Vill passa på att påminna alla smittspårare att lämna uppgift om tidpunkt för senaste smittotillfälle i anmälan till
smittskyddsläkaren. Det har missats en del på sistone 
Till nästa gång, allt gott
Maria
Maria Kivi
hiv/STI-samordnare
Smittskyddsenheten, Falun
023-491419 076-1464232
[email protected]