Naturvårdsenhetens medarbetare

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturavdelningen
*G=Göteborg, M=Mariestad, V=Vänersborg, H=Hornborgasjön, K=Koster
Namn
Tel 010-22 Ort*
Uppdaterad 2015-09-21
Arbetsuppgifter
AVDELNINGSCHEF
Sven Swedberg
44712
G
45176
M
Theodor de Knoop
44737
G
Anita Bergstedt
45460
V
Planeringssamordnare, rovdjursansvarig
Elisabeth Weienfors
44725
G
Strandskyddsöversyn
Kristina Johansson
44719
G
GIS-utveckling
Marie Lövgren
44717
G
GIS-produktion
BITR AVDELNINGSCHEF
Maria Thordarson
SAMORDNING
Funktionschef
Peter Flodin
45457
V
GIS-utveckling
Pia Johansson
44346
G
Administration
Thorbjörn Schafferer
44713
G
Naturvårdsintendent. Skog, reservatsbildning, tätortsnära natur, Hornborgasjön
Ulrika Mentzer
44734
G
Ekonomi, personalredogörare
Eva Olsen
45168
M
Funktionschef
Alexander Karlberg
45465
V
ÄRENDEN
Tillsyn distrikt Fyrbodal
Prövningsärenden Sjuhärad, tillsyn Alingsås, Bollebygd, Essunga, Grästorp, Härryda,
Lerum, Lysekil, Munkedal, Partille, Sotenäs, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg
Annika Micheletti
45159
Gunilla Stangel
45174
M
Helena Irenesson
44735
G
Ingvar Olofsson
45676
V
Johan Larsson
45458
V
John Dagobert
45177
M
Kristina Höök Patriksson
45163
M
Linda Karlsson
44359
G
Linnea Söderberg
45170
M
Malin Christiansson
45466
V
Strandskydd, biotopskydd, dispenser, tillstånd enligt karta. Vindkraft distrikt Fyrbodal,
försvarsmaktsärenden
Maria Ericsson
45448
V
Strandskydd, dispenser och tillstånd enligt karta. Kommunala strandskyddsdispenser
enligt karta. Terrängkörning distrikt Fyrbodal, Göteborg och Sjuhärad
Martin Goblirsch
44710
G
Föräldraledig
Martin Svensson
45180
M
Vilthägn, samråd distrikt Fyrbodal o. Skaraborg, samråd om fiberärenden hela länet
Peter Wirdenäs
44715
G
Infraärenden med tillhörande prövningar, vindkraft distrikt Göteborg o Sjuhärad,
försvarsmaktsärenden, Västsvenska paketet
Robert Knubb
45539
G
Sanna Kangasniemi
45451
V
Sven Arvidsson
44358
M
Teresia Holmberg
44364
Strandskydd, biotopskydd, dispenser, tillstånd enligt karta. Byggnader inom
landskapsbildsskydd, vilthägn och artskydd
Strandskydd, biotopskydd, dispenser, tillstånd enligt karta.
Strandskydd, dispenser, tillstånd enligt karta. Biotopskydd Fyrbodal.
Tillsynsvägledning kommuner Natura 2000 och avlopp
Kommunala strandskyddsdispenser enligt karta. Försvarsmaktsärenden Fyrbodal,
interna samråd i Tanum, Vänersborg
Strandskydd, biotopskydd, dispenser, tillstånd enligt karta. Kommunala
strandskyddsdispenser enligt karta. Fastighetsbildningsärenden Skaraborg,
byggnader inom landskapsbildskydd, NAJ, försvarsmaktsärenden
Strandskydd, biotopskydd, dispenser, tillstånd enligt karta. Kommunala
strandskyddsdispenser enligt karta. Tillsyn, vindkraft, interna samråd,
artskydd
Strandskydd, biotopskydd, dispenser, tillstånd enligt karta. Kommunala
strandskyddsdispenser enligt karta
Strandskyddsöversyn, tillsyn Alingsås, Bollebygd, Essunga, Grästorp, Härryda,
Lerum, Lysekil, Munkedal, Partille, Sotenäs, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg
Jordbruksmark nedläggning, samråd Göteborg och Sjuhärad,
fastighetsbildningsärenden Göteborg och Sjuhärad, interna samråd Sjuhärad
Praktikant
Infrastrukturärenden, Västsvenska paketet
Strandskydd, biotopskydd, dispenser, tillstånd enligt karta. Kommunala
G
strandskyddsdispenser enligt karta. Artskydd distrikt Fyrbodal, Göteborg och Sjuhärad
OMRÅDESSKYDD
Johan Jannert
45173
G
Funktionschef
Anders Olsson
44723
G
Marin naturvård, marint skräp, reservatsbildning
Emma Roland
45172
M
Natura 2000
Ewa Lawett
44730
G
Marin naturvård, Natura 2000, reservatsbildning
Helena Bager
44674
G
Reservatsbildning, tätortsnära natur, kompletterande arbetsmetoder skydd.
Henrik Roos
45181
M
Reservatsbildning, översvämningsmyggor
Jennifer Hood
44498
G
Reservatsbildning, tätortsnära natur
Lars-Olof Ramnelid
45453
44716
V
Naturvårdsfrågor – sötvatten, reservatsbildning
G
Natura 2000
Lena Smith
Lennart S Olsson
45450
V
Reservatsbildning, Säveåprojektet
Maria E Johansson
45461
V
Reservatsbildning, Natura 2000
Maria Kilnäs
44721
G
Marin naturvård, Natura 2000, reservatsbildning
Marianne Karlsson
44704
G
Reservatsbildning, fågel- och sälskydd
Peter Post
44729
G
Reservatsbildning, tätortsnära natur, Natura 2000
Sofia Åström
45179
M
Reservatsbildning
Therese Ericsson
45480
V
Natura 2000
Tord Wennerblom
45455
V
Reservatsbildning, kompletterande arbetsmetoder skydd
Örjan Nilsson
45167
M
Reservatsbildning, kompletterande arbetsmetoder skydd
Jörel Holmberg
45169
M
Funktionschef
Anders Stagen
45178
M
Vård och förvaltning Skaraborg
Andreas Furustam
45165
M
Fastighetsförvaltning, LIFE Vänern
Anna Stenström
44706
G
Miljöövervakning, biologisk mångfald, åtgärdsprogram för hotade arter
AnnBritt Berggren Jonsson
45469
V
David Bruun
45462
V
Älgförvaltning, jaktärenden, skyddsjakt
Jaktärenden, artskydd (CITES), viltvårdsområden, älgvårdsfonden, viltskador,
viltförvaltningsdelegationen
Fanny Sahlén
44720
G
GRACE-projektet
Hans Alexandersson
45459
V
GRACE-projektet
Ingela Gjers
45470
V
Älgförvaltning, jaktärenden, artskydd (CITES), skyddsjakt
Jennie Niesel
45164
M
Kommunal naturvårdssatsning, åtgärdsprogram hotade arter
Kaisa Malmqvist
44736
G
Tjänstledig
Karin Hante
45271
M
Lars Sjögren
44722
G
Vård och förvaltning, åtgärdsprogram hotade arter
Lisa Karnfält
44733
G
Tjänstledig
Mia Bisther
45683
V
Rovdjurshandläggare
Nelly Grönberg
45471
V
Rovdjurshandläggare
Peder Hedberg Fält
45656
H
Vård och förvaltning Skaraborg, vattendom Hornborgasjön
Peter Ericsson
45162
M
Vård och förvaltning Skaraborg, Life Vänern
Robert Andersson
45456
V
Naturvårdshandläggare, friluftsliv
Robert Karlsson
45443
V
Viltförvaltning
Ulf Wiktander
45175
M
Vård och förvaltning Skaraborg
FÖRVALTNING
Viktor Tylstedt
45468
V
Vilthandläggare
Örjan Hedhman
45234
M
Fastighetsförvaltning
Telefonsvarare Jakt
45085
V
Telefonsvarare Rovdjur
45095
V
Rovdjursinformation
45045
V
Anders Bergström
45655
H
Platschef
Anders Wiklund
45665
H
Reservatsskötsel Skaraborg
HORNBORGASJÖN
Conny Holmström
45662
H
Reservatsskötsel, djurskötsel
Jan Fransson
45661
H
Djurskötsel, reservatsskötsel, viltskador
Johan Ljungfjär
45657
H
Reservatsskötsel
H
Reservatsskötsel Skaraborg
Johan Widunder
Jonas Andersson
45653
H
Reservatsskötsel Skaraborg
Kenneth Persson
45668
H
Reservatsskötsel Skaraborg
H
Djurskötsel
Mats Rosengren
45652
H
Data, naturvägledare, friluftsliv och personalredogörare
Patrik Asplund
45658
H
Fastighetsskötsel, verkstadsmekaniker, reservatsskötsel
Simon Sandgren
45696
H
Reservatsskötsel Skaraborg
Sofie Stålhand
45659
H
Naturumföreståndare Hornborgasjön
Thomas Uvesten
45660
H
Fastighetsskötsel, reservatsskötsel Skaraborg
Naturum Hornborgasjön
45010
H
Kjell Eineling
KOSTERHAVETS NATIONALPARK
Anders Tysklind
44741
K
Nationalparkschef, Kosterhavsdelegationen
Anita Tullrot
44742
K
Biträdande Nationalparkschef, skötselplanen, marina frågor, uppföljning
Maria Bodin
44728
K
Naturumföreståndare Kosterhavet
Stefan Husár
44898
K
Naturvårdshandläggare/planering/tillsyn/skötselplaner
Tomas Willdal
44743
K
Naturvårdsarbetare
Örjan Karlsson
44708
K
Naturvägledare naturum Kosterhavet
Naturum, receptionen
45400
K
Kontor, mötesrum
45697
K
Postadress:
Besöksadress:
Telefon:
Fax:
GÖTEBORG
403 40 Göteborg
Ekelundsg. 1
010-224 40 00
010-224 40 24
VÄNERSBORG
403 40 Göteborg
Drottningg. 2
010-224 40 00
010-224 50 31
MARIESTAD
403 40 Göteborg
Hamngatan 1
010-224 40 00
010-224 50 29
HORNBORGASJÖN
521 98 Broddetorp
010-224 40 00
0500-49 13 38
KOSTERHAVETS NATIONALPARK
Hamnevägen 30, 452 05 Sydkoster
Hamnevägen 30, 452 05 Sydkoster
010-224 40 00
-
Naturavdelningens fördelning av ärenden
Distrikt Fyrbodal 
Bengtsfors
Strömstad
❷
❷
❻
Öckerö
❻
❻
❾
Göteborg
Trollhättan
❻ ❹
Lilla Edet
Lerum
Skara
Essunga
❹
❾
❺ Bollebygd
❺ Härryda ❺
❼ ❺
Falköping
❽
Herrljunga
❶
❻ ❶
Partille
❿
Vara
Vårgårda
Ulricehamn
Borås
❶
❶
Mölndal
Distrikt Göteborg 
Mark
❶
Distrikt Sjuhärad 
Vänersborg, distrikt Fyrbodal
❹
Alingsås
Ale
❻
❼
❽
Grästorp
Stenungsund
❻
Kungälv
Lidköping
❷
❹
Tjörn
Götene
Vänersborg
❹
Orust
❷
Uddevalla
Lysekil
Mariestad
❾
Mellerud
❹
❷
Gullspång
❹
Färgelanda
Munkedal
Sotenäs
Åmål
❷
❸
Tanum
❹
Dals Ed
❷
Tranemo
Svenljunga
❶
❶
Göteborg, distrikt Göteborg och Sjuhärad
 Distrikt Skaraborg
Töreboda
❾
❾
Karlsborg
❾
Skövde
Tibro
❽ ❿
Hjo
Tidaholm
❿
❽
Karta: Västra Götalands län. Vem svarar
på frågor om Länsstyrelsens naturärenden? Kontaktperson per kommun.
* Flertalet prövningsärenden som t ex.
dispens inom strandskddsområde,
naturreservat och Natura 2000 handläggs också av personerna i kartan. För
övriga typer av ärenden, se tabellen
nedan. Ärendena fördelas per distrikt om
inte kommun anges särskilt.
Mariestad, distrikt Skaraborg
Alexander Karlberg, tfn 010-224 54 65
Tillsyn i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Orust,
Strömstad, Tanum, Åmål.
❶ Annika Micheletti, tfn 010-224 51 59
❽ Gunilla Stangel, tfn 010-224 51 74
❷ Ingvar Olofsson, tfn 010-224 56 76
❺ Helena Irenesson, tfn 010-224 47 35
❾ John Dagobert, tfn 010-224 51 77
Prövningsärenden* per kommun, enligt kartan ovan.
Dessutom: Biotopskydd, tillsynsvägledning för kommuner
om Natura 2000 och avlopp.
Johan Larsson, tfn 010-224 54 58
Försvarsmaktens ärenden, interna samråd i Tanum,
Vänersborg. Granskning av kommunala
strandskyddsdispenser i Bengtsfors, Essunga, Färgelanda,
Grästorp, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg, Åmål.
Linnea Söderberg, tfn 010-224 51 70
Tillsyn i Essunga, Grästorp, Lysekil, Munkedal, Sotenäs,
Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg. Översyn utvidgat
strandskydd.
❸ Malin Christiansson, tfn 010-224 54 66
Prövningsärenden* per kommun, enligt kartan ovan.
Dessutom: vindkraft, försvarsmaktsärenden.
❹ Maria Ericsson, tfn 010-224 54 48
Prövningsärenden* per kommun, enligt kartan ovan.
Dessutom: terrängkörning. Granskning av kommunala
strandskyddsdispenser i Dals-Ed, Lysekil, Munkedal, Orust,
Sotenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla.
Martin Svensson, tfn 010-224 51 80
Samråd, vilthägn, fiberkabelärenden.
Peter Wirdenäs, tfn 010-224 47 15
Infrastrukturärenden och Västsvenska paketet.
Sven Arvidsson, tfn 010-224 43 58
Infrastrukturärenden och Västsvenska paketet.
Teresia Holmberg, tfn 010-224 43 64
Artskydd.
Prövningsärenden* per kommun, enligt kartan ovan. Dessutom: tillsyn i Alingsås,
Lerum, Partille, Härryda, Bollebygd.
Prövningsärenden* per kommun, enligt kartan ovan. Dessutom: interna samråd i
Partille, Lerum.
❻ Linda Karlsson, tfn 010-224 43 59
Prövningsärenden* per kommun, enligt kartan ovan. Dessutom: tillsyn i Ale, Lilla
Edet, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö. Granskning av kommunala
strandskyddsdispenser i Ale, Alingsås, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv,
Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö.
Linnea Söderberg, tfn 010-224 51 70
Tillsyn i Alingsås, Lerum, Partille, Härryda, Bollebygd. Översyn utvidgat
strandskydd.
Maria Ericsson, tfn 010-224 54 48
Terrängkörning.
Marianne Karlsson, tfn 010-224 47 04
Undantag från tillträdesförbud.
Martin Svensson, tfn 010-224 51 80
Vilthägn, fiberkabelärenden.
Prövningsärenden* per kommun, enligt kartan ovan. Dessutom: byggnader inom
landskapsbildsskydd, vilthägn, artskydd.
Prövningsärenden* per kommun, enligt kartan ovan. Dessutom:
fastighetsbildningsärenden, byggnader inom landskapsbildsskydd, jordbruksmark
nedläggning, försvarsmaktsärenden. Granskning av kommunala
strandskyddsdispenser i Gullspång, Götene, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde,
Tidaholm, Töreboda.
❿ Kristina Höök-Patriksson, tfn 010-224 51 63
Prövningsärenden* per kommun, enligt kartan ovan. Dessutom: tillsyn, vindkraft,
interna samråd, artskydd. Granskning av kommunala strandskyddsdispenser i
Falköping, Hjo, Lidköping, Tibro, Vara. Infrastrukturärenden och Västsvenska paketet
i distrikt Skaraborg.
Linnea Söderberg, tfn 010-224 51 70
Översyn utvidgat strandskydd, terrängkörning.
Martin Svensson, tfn 010-224 51 80
Vilthägn, samråd, fiberkabelärenden.
Sven Arvidsson, tfn 010-224 43 58
Infrastrukturärenden och Västsvenska paketet.
Peter Wirdenäs, tfn 010-224 47 15
Vindkraft. Försvarsmaktsärenden. Infrastrukturärenden och Västsvenska
paketet.
Robert Knubb, tfn 010-224 55 39
Jordbruksmark nedläggning, samråd, fastighetsbildningsärenden i distrikt
Göteborg och Sjuhärad. Interna samråd i Sjuhärad.
Sven Arvidsson, tfn 010-224 43 58
Infrastrukturärenden och Västsvenska paketet.
❼ Teresia Holmberg, tfn 010-224 43 64
Prövningsärenden* per kommun, enligt kartan ovan. Dessutom: artskydd, tillsyn i
Göteborg och Mölndal, granskning av kommunala strandskyddsdispenser i
Sjuhärad.
Uppdaterad 2015-09-21