Fru Maria - Frösunda

Fru Maria
Välkommen till Fru Marias gruppboende i Älvsjö. Här finns sex nybyggda lägenheter
och gemensamma utrymmen. Vi vänder oss till dig som vill bo i egen lägenhet och
har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Ett boende att trivas i
Fru Marias gruppboende är ett boende där du ska trivas, känna dig trygg och ges
möjlighet till personlig utveckling. Vi stödjer dig att bli så självständig som möjligt.
Dina färdigheter, behov och utveckling styr våra insatser.
På Fru Marias gruppboende får du ett individuellt
anpassat stöd som hjälper dig att skapa struktur,
rutiner och planering i vardagen. Vi ger dig också
personalstöd i allt arbete i din bostad som städning,
tvätt och matlagning. Allt för att din vardag ska vara
så trygg och trivsam som möjligt.
Utifrån dina önskningar och behov upprättar din kontaktperson tillsammans med dig en personlig genomförandeplan. Här beskrivs hur vårt arbete och samverkan ska se ut för att du ska nå en ökad självständighet och leva med högsta möjliga livskvalitet.
Vår strävan är att tillsammans arbeta mot samma mål.
Vi verkar för att ge dig en meningsfull och aktiv fritid
utifrån dina intressen. Att träna det sociala samspelet
är en viktig del i varje persons utveckling. Vi erbjuder
allt från gemensamma middagar och aktiviteter, restaurang och biobesök till motionsaktiviteter.
Att skapa och verka för goda relationer kring dig ser
vi som en av våra viktiga uppgifter. Bland annat sam-
arbetar vi med skola, arbete, daglig verksamhet,
anhöriga och god man utifrån dina villkor.
Personalens tider är anpassade efter dina behov och du
har tillgång till personal som har en samlad kompetens
och erfarenhet som är relevant för ditt vardagliga liv.
Boende i Älvsjö
Boendet ligger nära bussförbindelser, som
snabbt tar dig till tunnelbanan i Fruängen
eller Telefonplan och pendeltåget vid Älvsjö
station. I både Fruängen och Älvsjö finns
service med flertalet butiker, bageri, apotek,
vårdcentral, bank, restauranger, bibliotek
med mera. Alldeles i närheten av boendet
finns både bageri och pizzeria. I omgivningen finns idrottsplatser, Älvsjöskogen med
promenadstråk och Långsjön med bad.
Fru Marias gruppboende består av
två plan. Här finns sex nybyggda
lägenheter på 45-48 kvadratmeter
samt gemensamt utrymme för
exempelvis middagar. Du möblerar
din egen lägenhet.
Vi vänder oss till dig som vill bo i egen
lägenhet och har en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Du ska vara
berättigad till insatsen Bostad med
särskild service enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
(LSS) 1:1 § och 9:9. Välkommen att ta
kontakt med oss på Frösunda om du
har frågor kring Fru Marias gruppboende.
6
Antal lägenheter i Fru Marias
gruppboende.
46,8
Lägenheterna är i snitt 46,8
kvadratmeter stora.
74
Antal gruppboenden som
Frösunda driver 2015.
Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett.
Frösunda startade med idén att alla kan vara delaktiga i samhället om de får rätt
möjligheter. Över 20 års erfarenhet visar att vi hade rätt.
Idag är vi 8 500 medarbetare över hela Sverige som
ger omsorg, vård, stöd och service till människor med
funktionsnedsättning eller social problematik. Vi driver
också skolor och växer även inom äldreomsorgen. Det
gör oss till en av de största privata aktörerna i Sverige.
Hos oss kommer kunden först i alla lägen. Vårt upp-
Fru Marias gruppbostad
Fru Marias väg 9
125 33 Älvsjö
Telefon: 010 - 130 31 12
E-post: [email protected]
Verksamhetschef
Linda Romlin
Tel: 010-130 41 43
E-post: [email protected]
frosunda.se/frumaria
drag är att erbjuda en omsorg för högsta livskvalitet
och att alltid möta våra kunder med respekt, engagemang och nyfikenhet, oavsett.
Våra tjänster sorterar under Lagen om stöd och service
(LSS), Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen
(SoL). Frösunda har funnits sedan 1994