Skolråd 151204 Justerare: mailto:maria.oldberg

Skolråd 151204
Närvarande föräldrar: Therese Hedberg 1a, Erik Candray 1a, Soodabeh Hill 1b, Sofia Wikström
1b, Per Mårtensson 5a & 2b, Fredrik Staland 4 Pineberry, Åsa Larsson 5b, Maria Oldberg kurator AnnCatrin M Svensson rektor
Justerare: mailto:[email protected]
1. Återkoppling angående vad skolan gjort, i klasser där det behövts åtgärder:
Vi har sett över och ändrat skolans rastvärdsschema så att fler vuxna är närvarande
på lunchrasten. Vi har utökat antalet vuxna i årskurs ett och vi, mentorer, kurator
och rektor har kontinuerliga samtal med vårdnadshavare, med vårdnadshavare och
barn, samt med barn. Föräldrar i åk ett har tagit initiativ till att träffas tillsammans
med mentorerna och kurator för att planera in en familjefest den 28/1 2016.
Åk fem har diskuterats i skolans elevhälsoteam och trygghetsteam. Maria, skolans
kurator har haft många elevsamtal. Det har även varit en hel del samtal med
föräldrar tillsammans med elever, mentor och kurator. Vi kommer att titta över
regler och förhållningssätten på fotbollsplanen – klasserna och elevrådet kommer
sedan att titta på den tillsammans med oss i personalen.
2. Vi tittar på planen mot diskriminering och kränkande behandling
3. Kapphallen för åk ett innehåller kvarglömda kläder från förra året som varit dolda i
torkskåpen. Alla ettors föräldrar kommer att uppmanas att ta hem sina kläder för att
vi skall kunna sortera bort kläder som inte tillhör dessa elever.
4. Det finns elever i ettan som inte alltid tar på sig sina ytterkläder. De behöver få
påminnelser. Det bör också gå ut en påminnelse till deras föräldrar om att tala med
sina barn om att det är självklart att man har ytterkläder vintertid.
Som föräldrarådsrepresentant i skolrådet är man en viktig länk mellan skola, alla
vårdnadshavare och elever.
Vi bokar in nästa läsårs båda träffar:
Nästa skolråd är torsdag den 10/3 kl. 18.00–19.30 i Växthusets skolas
personalrum, därefter torsdag den 12/5 kl. 18.00 - 19.30 i samma lokal.