2015-06-01 styrelsen utser ny rektor för maria elementarskola

 STYRELSEN UTSER NY REKTOR FÖR MARIA ELEMENTARSKOLA Styrelsen har utsett Annica Ingemarsson till ny rektor vid Maria Elementarskola. Annica tillträder under augusti 2015. De senaste fyra åren har Annica varit rektor och förskolechef för Töjnaskolan i Sollentuna, på en förskola/skola med ca 650 barn och elever. Dessförinnan har Annica varit verksam som lärare i över 25 år. Styrelsen är övertygad om -­‐ efter en lång rekryteringsprocess – att Annica kommer vara den ledare som kommer att utveckla skolan för framtiden, utan att Maria Elementarskola därför förlorar sin särart där kunskap, lärande, engagemang och trygghet är några av våra ledord. Styrelsen vill samtidigt passa på och tacka Rick von Alten för sin insats. Rick har lett skolan genom en svår period och fört skolan tillbaka till den ledarposition inom skolväsendet som Maria Elementarskola alltid varit känd för. Rick som nu valt att pensionera sig kommer att vara rektor fram till den dag i augusti då Annica tillträder. Rick har även lovat att vara behjälplig vid överlämningen av ledarskapet till Annica. Annica kommer att presentera sig själv närmare i början av läsåret 2015/2016 Vi är mycket glada att Annica accepterat detta uppdrag, och hoppas att ni liksom vi hälsar Annica hjärtligt välkommen till Maria Elementarskola. Stockholm den 1 juni 2015 Styrelsen