Ängelholm station Rögle Ödåkra station Norra Helsingborg Maria

Ängelholm station
Ängelholm station
Ombyggnad av mellanplattformen
Tillgänglighetsanpassning
Rögle
Ny säker gångväg till mellanplattformen
Flytt av järnvägsspåret i sidled österut
Ombyggnad av gång− och cykelvägen
till Järnvägsskolan
Ödåkra station
Rögle
Ombyggnad av plattformarna
Kattarp station
Tillgänglighetsanpassning
Ombyggnad av plattformarna
Ny vägtunnel med separerad gång−
och cykelväg byggs norr om stationen
Gång− och cykelväg under järnvägen
vid stationen
Tillgänglighetsanpassning
Flytt av järnvägsspåret i sidled västerut
Norra Helsingborg
Ny gång− och cykeltunnel under
järnvägen vid Ringstorpsvägen med
byggstart 2016
Kattarp station
Ny vägbro vid Romares väg, Pålsjö
skog
Planavägen får en tunnel under nya
dubbelspåret
Maria station
Ombyggnad av plattformarna
Flytt av befintliga spåret västerut
Ödåkra station
Tillgänglighetsanpassning
Förberedelser för fyrspår
Ny vägtunnel med separerad gång−
och cykelväg
Gyhult
Maria station
Norra Helsingborg
Förberedelser för att kunna utveckla
Maria station till en knutpunkt för
olika kollektivtrafikslag