Program 2015

Program 2015
Ing-Marie Nilsson
Nr 1/2015
Från uppkomsten av materia till slutet. Universums liv och
död
Datum, tid
Lokal
Onsdagen den 21 januari 2015, kl 13.00 - 15.00
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik
K G Karlsson, professor i avd för ämnesdidaktik och
matematik, Mittuniversitetet i Sundsvall.
Disputerade 1973 i astronomi i Uppsala med en avhandling med
huvudfokus på kvasarer. Lämnade astronomin och Uppsala 1978
och arbetade som lärare i Arjeplog och Hagfors till 1990. Har
sedan dess arbetat vid Högskolan i Sundsvall/Härnösand –
Mitthögskolan -Mittuniversitetet, i huvudsak med
lärarutbildning. Från 1999 har jag varit engagerad i PISA-projektet, bland annat som
nationell projektledare. Jag hade också under 00-talet ett ”återfall” i astronomin då jag
deltog i arbeten om hur jordens klimat påverkas av förändringar i jordens bana.
Avgift
Kontaktperson
50 kr
Karin Nordin
Nr 2/2015
Norrland och framtiden
Datum, tid
Lokal
Torsdagen den 5 februari 2015, kl 13.00 – 15.00
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik
Lars Westin, professor i regional ekonomi, Umeå
universitet
Om hur Norrland hamnade i en så besvärlig situation trots att
utvecklingen såg så positiv ut i slutet av 1800-talet. Dessutom
diskuteras vad som kan göras åt situationen.
Avgift
Kontaktperson
50 kr
Sture Lindblad
Örnsköldsviks SeniorUniversitet
Ordförande: Karin Nordin, 070-251 61 20, [email protected]
Kassör:
Eva Mörtberg, 0705-114 232, [email protected]
Org. nr:
802489-6212
Bankgironr: 560-1125 (Handelsbanken)
Hemsida: www.seniorovik.se
Program 2015
Ing-Marie Nilsson
Nr 3/2015
Gamla ortnamn berättar historia
Datum, tid
Lokal
Torsdagen den 5 mars 2015, kl 13.00 - 15.00
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik
Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk vid Umeå
universitet.
Som tioåring, med morfars ritade kartor i handen, tog Lars-Erik
Edlund omedvetet ut kompassriktningen för sin forskarbana.
Ortnamnen som fanns på kartorna fascinerade den lille pojken
och satte hans fantasi i rörelse. Ett livslångt intresse för
ortnamnens och ordens ursprung föddes.
Universitetsstudier i historia och svenska/nordiska språk ledde fram till den professur i
nordiska språk som Edlund innehar sedan 1995. Forskningen har i huvudsak ägnats
dialekter och ortnamn på nordskandinaviskt område, inte minst då de nordiska
kustnamnen. Hur ortnamnen kan bidra till den nordliga historien är ett av Edlunds
teman.
Lars-Erik Edlund var åren 1993–1996 chefredaktör för Norrländsk uppslagsbok, och
gav 2010 tillsammans med språkvetaren Östen Dahl ut det språkliga bandet i serien
Sveriges Nationalatlas (Språken i Sverige). I samband med sextioårsdagen gav Kungl.
Skytteanska Samfundet ut ett urval av hans uppsatser i boken Morfars karta visar vägen
(2013).
Avgift
Kontaktperson
50 kr
Sture Lindblad
Nr 4/2015
Vad är matematik?
Datum, tid
Lokal
Onsdagen 22 april 2015, kl 13.00 – 15.00
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik
Anders Fällström, docent i matematik (plurikomplex
analys) vid Umeå universitet.
Vi har vår egen bild av vad matematik är. Tragglande av
multiplikationstabeller, klump i magen inför mattelektioner, en
jublande pirrande känsla när man har förstått något och oändligt
mycket mer.
Vårt moderna samhälle är till stora delar uppbyggt på matematik.
Nästan alla tekniska saker, såsom mobiltelefoner och CD-spelare
skulle vara otänkbara utan modern matematik, men även väderprognoser, val och
Örnsköldsviks SeniorUniversitet
Ordförande: Karin Nordin, 070-251 61 20, [email protected]
Kassör:
Eva Mörtberg, 0705-114 232, [email protected]
Org. nr:
802489-6212
Bankgironr: 560-1125 (Handelsbanken)
Hemsida: www.seniorovik.se
Program 2015
Ing-Marie Nilsson
röstningssystem, börskurser, riskanalyser, krypterade meddelanden till din internetbank,
miljöfrågor och mängder av andra saker i vårt samhälle bygger på väldigt modern
matematik.
Många tror att den matematiska forskningen och utvecklingen stannade för några
hundra år sedan medan det i själva verket är så att det aldrig tillkommit så mycket ny
matematik som idag. Under den här föreläsningen tänker jag på ett populärt sätt tala och
diskutera om vad matematik är och kan vara igår och i dag.
Avgift
Kontaktperson
50 kr
Karin Nordin
Nr 5/2015
Vårt livsviktiga vatten – en ödesfråga för världen
Datum, tid:
Lokal
Torsdagen den 24 september 2015, kl 13.00 – 15.00
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik
Gustaf Olsson, professor emeritus i industriell automation vid
Lunds tekniska högskola.
Vi kan inte leva utan vatten. Trots detta ägnar vi det en ganska liten
uppmärksamhet. I Sverige är vi bortskämda med att bara kunna
öppna kranen och få friskt, rent vatten. Priset är 1,5 öre/liter, och
trots detta är vi beredda att betala 3000 ggr mer för flaskvatten, som oftast inte ens
uppfyller de krav vi ställer på kranvatten.
Världen törstar. I Afrika räknar man med att 25 miljoner heltidsarbeten går åt varje år
bara för att hämta vatten. Klimatförändringarna bidrar till att torra områden ofta blir
torrare och våta områden blir våtare. Vatten i både för små eller för stora mängder får en
avgörande betydelse för livet.
Var 15:e sekund dör ett barn p.g.a. för dåligt vatten. Vatten behövs för att producera
föda. Vatten behövs också för att producera energi: för att utvinna olja och kol, för att
kyla kraftverk eller för att generera vattenkraft. I alla dessa fall finns stora utmaningar.
I föredraget kommer den globala vattensituationen att beskrivas, men också de
möjligheter som vi alla har för att lösa den globala klimat- och vattensituationen. Läget
är inte hopplöst men vi står inför enorma utmaningar. Då handlar det om allas vårt
bidrag genom vår livsstil, våra vanor, traditioner och inställningar.
Avgift
Kontaktperson
50 kr
Karin Nordin
Örnsköldsviks SeniorUniversitet
Ordförande: Karin Nordin, 070-251 61 20, [email protected]
Kassör:
Eva Mörtberg, 0705-114 232, [email protected]
Org. nr:
802489-6212
Bankgironr: 560-1125 (Handelsbanken)
Hemsida: www.seniorovik.se
Program 2015
Ing-Marie Nilsson
Nr 6/2015
Digitala transformationer i vardagsliv och samhälle
Datum, tid
Lokal
Torsdagen den 22 oktober 2015 kl 13.00 – 15.00
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik
Anna Croon Fors, föreståndare för Umeå Centrum för
genusstudier (UCGS) vid Umeå universitet.
Utgångspunkten i föreläsningen är de pågående digitala
transformationer som jag studerat i mitt avhandlingsarbete
"Being-With Information Technology: Critical Explorations
Beyond Use and Design (Croon Fors 2006). Jag kommer att ta
utgångspunkt i några av de studier som jag tillsammans med
mina forskarkolleger gjorde under mitten av 90-talet för att därefter ge exempel på hur
den digitala transformationen utvecklats sedan dess.
Vanligtvis utgår vår teknikförståelse från föreställningen att teknik är något som
används (verktyg, instrument) för att förstärka ett agerande i världen. Alternativt
uppfattar vi teknik som media (information) med kvaliteter som på skilda sätt kan
återspegla världens innebörd, mening och räckvidd på ett påtagligt, effektivt och
säljande sätt.
En av de grundläggande slutsatserna i min forskning är att vår livsvärld är så nära
sammanflätad i, genom och med digital teknik. Därför kan inte vår teknikförståelse
enbart bygga på en syn att den effektiviserar, eller medierar vår verklighet, utan också
som ett grundläggande material för vårt varande och vår verklighet. Min utgångspunkt
är att digitalisering är en betydande del av pågående samhälls och strukturomvandling
vars konsekvenser vi behöver möta och förstå.
Avgift
Kontaktperson
50 kr
Ginger Wedin
Örnsköldsviks SeniorUniversitet
Ordförande: Karin Nordin, 070-251 61 20, [email protected]
Kassör:
Eva Mörtberg, 0705-114 232, [email protected]
Org. nr:
802489-6212
Bankgironr: 560-1125 (Handelsbanken)
Hemsida: www.seniorovik.se
Program 2015
Ing-Marie Nilsson
Nr 7/2015
Kärlek och andra känslor i skönlitteraturen – Från poeten
Rut Hillarp till Sara Lidmans författardagböcker
Datum, tid
Lokal
Torsdagen den 12 november 2015, kl 13.00 – 15.00
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik
Annelie Bränström Öhman, professor vid institutionen
för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.
Annelie Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap är en
av Umeås nya professorer. Hennes forskning rör hur kärlek och
andra känslor och relationer mellan makt, kultur och kön har
beskrivits i skönlitteraturen. Kärlek är huvudtemat i bland annat
hennes avhandling om poeten Rut Hillarp och även hennes senare
böcker där också hennes utgåva av Sara Lidmans dagböcker finns. Hennes samtliga
böcker speglar på olika vis det samtal om kärlek, död, sorg, frihet och lycka som genom
hela historien pågått i skönlitteraturen.
Avgift
Kontaktperson
50 kr
Lars-Erik Morin, 070-398 12 74, [email protected]
Örnsköldsviks SeniorUniversitet
Ordförande: Karin Nordin, 070-251 61 20, [email protected]
Kassör:
Eva Mörtberg, 0705-114 232, [email protected]
Org. nr:
802489-6212
Bankgironr: 560-1125 (Handelsbanken)
Hemsida: www.seniorovik.se