Utskick hösten 2015

Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick hösten 2015
- Ordförande har ordet
- Kursreferat: Inkontinens och bäckenbotten- dysfunktionskurs
- WCPT:s kongress i Singapore
- Vetenskap I: Hårt idrottande och inkontinens
- Vetenskap II: Spiktitelblad. Akademisk avhandling
Karolina Petrov Fieril.
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick hösten 2015
Göteborg 151023
Ordförande har ordet
Hej alla!
Är just hemkommen efter Fysioterapi 2015 i Stockholm. Jag var där onsdag och torsdag och
som vanligt var det en hel del att lyssna på. Under onsdagen hade jag möjlighet att gå på en
session om bäckenbotten och en med korta föredrag från olika studier inom temat obstetrik.
Det var mycket intressant och tankeväckande det som presenterades. Tyvärr kunde jag inte
vara med på sessionen om endometrios, eftersom den krockade med en annan punkt jag
skulle medverka i. Men jag vill tacka alla er som var med och presenterade och arrangerade
sessionerna! Det är så viktigt att vi kommunicerar kring våra behandlingsstrategier och
studieresultat. Lena Nilsson-Wikmar, som var moderator i en av sessionerna, berättade att
intresset för studier inom kvinnors hälsa har ökat och jag kan verkligen instämma. Salen där
sessionerna jag var med i var visserligen liten men stolarna räckte inte utan det var flera som
stod utefter väggarna och som satt på golvet.
En viktig anledning till att jag åker till dagarna är att man där träffar så många kollegor.
Dels brukar många raster vara bokade för träffar men dessutom springer man på gamla
kurskompisar, arbetskamrater, lärare och företagsrepresentanter. Det var roligt att se så
många av er där! Hoppas att ännu fler vill komma och dela med sig vid nästa konferens som
är om två år. Ännu vet vi inte om den blir i Göteborg då men vi kan ju hoppas… I alla fall har
det hittills varit så att dagen man är aktiv med poster eller presentation behöver man inte
betala inträde. Det kanske kan vara ett argument att få arbetsgivarens godkännande till att få
åka liksom att verksamheten man jobbar inom blir representerad.
Den träff för alla som är aktiva inom vårt område med forsknings- och utvecklingsarbete som
planerades i maj ställdes in pga för få anmälda. Det visade sig att det krockade med mycket
annat. Vi tar ett nytt tag och ny datum kommer framöver men vi räknar med att det blir under
hösten nästa år.
Har du sett att du kan lista dig för att vara med i vår ”kompetenskarta”. Saxat från hemsidan.
”Vi på sektionen har publicerat en kompetenskarta som ska vara till hjälp för kollegor att hitta
fysioterapeuter inom området kvinnors hälsa. Utöver nyttan med att kunna hänvisa patienter
till kunniga kollegor är syftet med förteckningen att fysioterapeuter ska kunna söka upp
kollegor att rådfråga, auskultera hos eller hitta någon som kan föreläsa om sina kunskaper.
Vi ser detta som en underlättande faktor i att ta del av varandras kompetenser och därmed
kunna utveckla verksamhetsområdet.”
Anmäl dig gärna! Länk till kartan och anmälan finns på: http://www.fysioterapeuterna.se/Omforbundet/Sektioner/Kvinnors-halsa/Anmalning-till-kompetenskarta/
Som vanligt ser vi gärna att ni kontaktar oss i styrelsen för tips om kurser, reflexioner mm. Vi
behöver ständig input för att utveckla vårt arbete. Hoppas att vi hörs!
Hälsningar
Monika
Sektionen för
Kvinnors hälsa
2
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick hösten 2015
Grundkurs i inkontinens och bäckenbottendysfunktion
19-20 augusti 2015 i Göteborg
Under 2 dagar fick vi, drygt 20 deltagare från hela
Sverige, lära oss om det mesta som har med bäckenbotten att göra. Vi började onsdagen med en god
frukost och sedan föreläsningar om bäckenbottens
anatomi, fysiologi och neurologi. Uroterapeut och
fysioterapeut Åsa-Lena Sjöberg fick äran att introducera oss i detta – ofta så bortglömda och komplexa – muskelpaket och varje gång hon nämnde
ordet ”upprepning” drog vi nog alla en lättnadens
suck.
på analsfinkterrupturer. Tyvärr hade hon bara en
timme att föreläsa på, men vi fick lära oss mycket
och fick en liten inblick i det komplicerade arbete
en förlossningsläkare står inför under och efter en
förlossning. En mycket bra föreläsning och en väldigt givande första timme på dag 2.
Sedan var det dags för Karin att prata palpation och
därefter praktisk träning. För några av oss var det
första gången vi skulle palpera och känna på hur
en bäckenbotten faktiskt kan kännas. Detta var lite
nervöst och kändes innan momentet även lite jobbigt. Jag själv blev överraskad och lättad – bäckenbotten är ju som vilken annan muskel som helst.
Det som gör det något jobbigt att palpera är dels att
man inte ser vad man gör och den utsatta situation
det faktiskt är för den som blir undersökt, i övrigt
beter sig denna muskel precis som alla andra. Under kursen hade vi erfarna lärare som kunde guida
oss, lugna, trygga miljöer att vara i och det hela
kändes ungefär som på första palpationslektionen
på sjukgymnastutbildningen – men då var det atlas
tvärutskott man skulle hitta.
Förmiddagen fortsatte med föreläsning om de olika
urininkontinenstyperna hos kvinnor av Elisabeth
Arkel, som är specialistfysioterapeut och uroterapeut. Då fick vi lära oss mer om vad urininkontinens kan bero på och en hel del om blåsans nervinnervation, samt att www.nikola.nu är en himla bra
hemsida att vända sig till då man möter patienter
med urininkontinens. Vi fick även med oss ett uppslag av olika utredningsmetoder och behandlingsformer vid olika typer av urininkontinens, att använda i kliniken. Vi gick vidare under dagen genom
att få en introduktion till ”det pinsamma nr. 2” av
Karin Torell, specialistfysioterapeut, som även pratade om förstoppning, tömningsproblematik och
Bristolskalan. Någonstans på mitten hann vi med
en fantastiskt god lunch och var sedan redo att lära
oss ännu mer. Vi avrundade den fysioterapeutiska
biten med att få en liten inblick i behandling med
biofeedback och elstimulering och några av alla de
olika hjälpmedel som finns, av Åsa-Lena Sjöberg.
Dagen fortsatte med föreläsning om bäckenbottenträning av Åsa-Lena och varför det borde vara
en så självklar del efter en skada eller vid någon
form av dysfunktion – vi rehabiliterar ju alla andra
muskler, varför inte bäckenbotten? Vi fick träna
själva, vi gick igenom träningsupplägg, olika verktyg och hjälpmedel vid träning. Vi gick även igenom
några patientfall med Elisabeth och fick diskutera
och tänka lite mer själva. Under eftermiddagen diskuterade vi mycket fram och tillbaka om träningsupplägg, hur, när och varför, vilket jag tyckte blev
ett mycket bra avslut på en givande kurs. Vi fick
knyta ihop vår nya kunskap med lätt guidning av
mer erfarna kollegor och lärare, samt skapa oss en
bra plattform inför att träffa patienterna kliniskt.
Claes Magnusson, överläkare på kvinnokliniken
Sahlgrenska, fick runda av dagen med att berätta
lite om de fynd man kan hitta vid en vaginal undersökning och varför det är så viktigt att vi faktiskt
palperar och känner på musklerna på våra patienter. Hela första dagen hade ett mycket bra upplägg,
då vi hela tiden fick svar på vår nästa fråga i nästa
föreläsning och kände att vi fick en bra grund att
stå på inför nästa dag.
Dag 2 inleddes av Dögg Hauksdottir, specialistläkare på kvinnokliniken Sahlgrenska, som började sin föreläsning med ett mycket bra kapitel om
bäckenbottens anatomi, fysiologi och nervinnervation. Hon fortsatte sedan med att prata om förlossningsskador och sfinkterrupturer, med fokus
3
Kursen var mycket bra och givande, vi hade det väldigt bra och blev väl omhändertagna av sektionens
representanter (Elisabeth Larsson, Jennifer Skoglund, Annelie Gutke) och jag kommer ihåg hur jag
tänkte redan under första dagen – varför ligger inte
detta i grundutbildningen?
Tack för en jättebra kurs! /
Matilda Möller, leg fysioterapeut
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick hösten 2015
Lite tankar från WCPT:s kongress i Singapore
Det var ett digert program som denna gång fanns under Women´s health. Flera sessioner med presentationer fanns på schemat och även flera postersessioner. Ämnena var spridda inom alla sektionens områden och tyvärr var sessionerna mycket spretiga så det blev inte så bra diskussioner kring de olika ämnena
som det hade kunnat bli om presentationerna varit samlade ämnesvis. För den som är intresserad finns
information om abstrakten på WCPT:s hemsida på wcpt.org
Internationella sektionen stod en av dagarna
värd för ”runda bords-diskussioner” inom
5 ämnesområden som sjukgymnastik vid
analsfinkterskador, omhändertagande av
kvinnor som genomgår riskgraviditer mm.
Jag var ombedd att sitta med vid bordet som
diskuterade analsfinkterskador och presentera de riktlinjer vi har i Sverige. Det var så
spännande att höra hur olika vi jobbar i världen! Under mötet bytte man plats 2 ggr så
det var ett 30 kollegor som berättade om hur
de arbetade med (eller varför de inte arbetade med) denna kategori av patienter. Ett
intressant arbetssätt och mycket givande.
Som vanligt var det mest givande att träffa så många kollegor som arbetar inom samma område. Internationella sektionen hade en monter i utställningshallen där man samlade och visade upp broschyrer från olika
länder också från vår sektion. Många blev diskussionerna runt bordet.
Nästa WCPT kongress blir i Kapstaden i Sydafrika i juli 2017. Kanske
något att fundera över att åka på..?
//Monika
4
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick hösten 2015
Sammanfattning från medlemsmöte i International
Organization of Physical Therapists in Women´s Health (IOPTWH)
i Singapore 4 maj, 2015.
Sista dagen på WCPT kongressen i Singapore hölls IOPTWH:s medlemsmöte. Vi var ett 30 tal medlemmar som deltog på mötet och en diger dagordning höll oss sysselsatta i 3,5 timma.
Inför mötet hade Chiles och Kuwaits sektioner för kvinnors hälsa skickat in ansökan om att bli medlemmar i internationella sektionen. Båda accepterades och togs emot med applåder och fotoblixtar.
Redan vid förra mötet diskuterades en namnändring. Det var då Holländska gruppen som föreslog att vi
skulle byta till ”Pelvic Flooor” men de blev nedröstade. Nu framkom att flera sektioner bytt namn. Kvinnors hälsa anses inte omfatta de män som vi också behandlar inom ramen för urologi. I England heter
sektionen ”Pelvic, Obstetric & Gynaecologic Physical Therapy”, i Australien “ Continence & Womens
Health”, i Nya Zeeland “Pelvic Health & Continence” och på Irland “Women´s Health & Continence”.
Även USA diskuterar namnbyte. Vi var eniga om att vi kanske behöver ändra namnet men att detta inte
gick under sittande möte. Efter förra mötet tillfrågades de 23 medlemsländerna och endast 10 svarade.
Endast en grupp ville byta (den Holländska). Nu är läget lite annorlunda men vi tyckte inte att ”Pelvic
Floor” var det namn som var bäst. Vi får jobba vidare med frågan nationellt när vi får förfrågan från
IOPTWH. Har du några tankar får du gärna höra av dig!
Frågan om webbsida diskuterades och man önskar en webbredaktör. Ingen har anmält sig. Finns det
någon intresserad, kontakta mig!
Diskussionsforumet på IOPTWH:s hemsida kommer att läggas ner. Har inte använts så flitigt. Diskussion om att ev ha mötesplats på Facebook.
Diskussion kring det dokument som finns som beskriver lägsta nivå för innehåll i utbildning inom våra
ämnesområden på vår utbildning. Denna skrivelse skall revideras. Kanske något som vi kan använda oss
av i diskussioner med våra universitet?
WCPT kongressen kommer framöver att gå av stapeln vart annat år. Nästa gång blir i Kapstaden, Sydafrika, 2-4 juli. Något att ha i minnet för er som är involverade i projekt. Sektionen kommer förmodligen
att ha någon aktivitet då även om det inte blir mötesförhandlingar.
Angående val av styrelsen valdes Gill Brook (UK) igen som ordförande, Darija Scepanovic (Slovenien)
som vice (Omval) , Melissa Davidsson (NZ) som sekreterare (nyval), Meena Sran (Can) till kassör (omval) och Robyn Willcock som övrig ledamot (nyval). Rebecka Stevenson (USA) tackades av efter 16 år
som sektionens sekreterare (och en av initiativtagarna).
Förtsättning nästa sida
5
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick hösten 2015
Ekonomin är i balans- inga stora inkomster men inte heller några stora utgifter.
Som extra punkter diskuterade om sjukgymnaster skall prova ut pessarer vid prolaps. Detta görs i
Australien och Israel. Problemet är att man måste ha kunskap på pessarets inverkan på slidväggen och
denna måste inspekteras regelbundet. De sjukgymnaster som jobbar inom området har då samarbete
med gynekolog.
Diskussion om att knyta oss till någon tidskrift eller starta en egen. International Journal of Physical
Therapy in Women´s Health vill gärna att vi är med den (det är USA:s sektions tidkrift). Frågan är vad det
kostar att ha ett sådant samarbete. En egen tidskrift hade också varit önskvärt…
Till sist diskuterade vi att vi skulle kunna använda varandras informationsblad för att få fler patientinformationer på andra språk.
Nästa möte blir på okänd ort vid WCPT kongressen 2019.
Vid pennan och datorn,
Monika
6
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick hösten 2015
VETENSKAP
J Womens Health (Larchmt). 2011 May;20(5):757-63. doi: 10.1089/jwh.2010.2454. Epub 2011 Apr 18.
Impact of high-level sport practice on anal incontinence in a
healthy young female population.
Vitton V1, Baumstarck-Barrau K, Brardjanian S, Caballe I, Bouvier M, Grimaud JC.
Abstract
BACKGROUND:
Regular physical activity usually confers health benefits, but high-level sport may induce
harmful outcomes, such as pelvic floor dysfunction. Urinary incontinence (UI) was previously
documented, but few data are available about anal incontinence (AI) in female athletes. Our
aim was to determine the role of high-level sport practice on AI in a young, healthy female
population.
METHODS:
In this cross-sectional study, we included women aged 18-40 years. Self-administered questionnaires were delivered to each female volunteer. Two groups were defined: (1) intensive
sport (IS) group: high-level sport (>8 hours weekly), and (2) nonintensive sport (NIS) group: all
other subjects.
RESULTS:
Of the 393 women enrolled, 169 were in the IS group and 224 were in the NIS group. Women
of the IS group were significantly younger than the others (21.74±4.28 vs. 24.87±5.61 years,
p<0.001) and had less births (0.07±0.31 vs. 0.20±0.62, p=0.005). The prevalence of AI was
statistically higher in the IS group than in the NIS group (14.8% vs. 4.9%, p=0.001), as was
UI (33.1% vs. 18.3%, p=0.001). Multivariate analysis showed that IS practice (odds ratio [OR]
2.99, 95% confidence interval [CI] 1.29-6.87, p=0.010) and body mass index (BMI) (OR 1.14,
95% CI 1.01-1.28, p=0.033) were significantly linked to AI when taking into account major
confounding factors (age and births). In the IS group, AI was mainly represented by loss of
flatus in 84%.
CONCLUSIONS:
High-level sport appears to be a significant independent risk factor for AI in healthy young
women. These results suggest that preventive measures, such as pelvic floor muscle training, may be proposed for this young population.
7
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick hösten 2015
Effects and experiences of exercise during pregnancy
Akademisk avhandling
för avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.
Avhandlingen kommer att offentligen försvaras i Hörsal Arvid Carlsson, Academicum,
Medicinaregatan 3, Göteborg.
Fredagen den 23 oktober 2015 kl. 09.00
av
Karolina Petrov Fieril
Leg Sjukgymnast, MSc
Fakultetsopponent:
Professor Lena Nilsson-Wikmar
Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Huddinge
Avhandlingen baseras på följande delarbeten.
I.
Petrov Fieril Karolina, Larsson Maria EH, Glantz Anna, Fagevik Olsén Monika. Experiences of
exercise during pregnancy among women who perform regular resistance training: A qualitative
study. Phys Ther. 2014 Aug; 94(8):1135–43.
II.
Petrov Fieril Karolina, Glantz Anna, Fagevik Olsén Monika. The efficacy of moderate-to-vigorous
resistance exercise during pregnancy: a randomized controlled trial. Acta Obstet Gyecol Scand.
2015 Jan; 94(1):35–42.
III.
Petrov Fieril Karolina, Glantz Anna, Fagevik Olsén Monika. Exercise in pregnancy: Hemodynamic
responses to single sessions of aerobic exercise and resistance exercise. In manuscript.
IV.
Petrov Fieril Karolina, Fagevik Olsén Monika, Glantz Anna, Premberg Åsa. Experiences of a lifestyle
intervention in obese pregnant women – A qualitative study. In manuscript.
8
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick hösten 2015
Effects and experiences of exercise during pregnancy
Karolina Petrov Fieril
Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Health and Rehabilitation, Sahlgrenska Academy at
University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden 2015
ABSTRACT
Background: Recommendations regarding intensity, duration and type of exercise during pregnancy vary worldwide. Most
research on exercise during pregnancy investigates the effects of aerobic exercise while only a few trials have studied the effects
of resistance exercise. Obesity is a growing public health problem and little is known about obese pregnant women´s experiences
of participating in a lifestyle intervention focusing on diet and physical activity. This thesis aims to: 1) to describe experiences of
exercise during pregnancy among women engaged in regular resistance training; 2) evaluate the health effects, in healthy pregnant
women engaged in moderate to vigorous-intensity resistance exercise with free weights; 3) investigate and compare blood
pressure (BP), heart rate (HR), body temperature and ratings of perceived exertion (RPE) during and after two single sessions of
light to moderate continuous exercise, Nordic walking and resistance exercise, in healthy women in the second trimester of
pregnancy; and 4) describe the experiences of women with obesity related to participating in a lifestyle intervention, and its
experienced impact on health and lifestyle. Methods: A combination of quantitative and qualitative methods was used to elucidate
different aspects of interest. Study I was assumed to complement studies II (a randomized controlled trial) and III (a cross over
design) by adding a wider variety of viewpoints and experiences of resistance exercise as qualitative studies can. Study IV was
considered to complement a range of quantitative studies evaluating the effects of lifestyles interventions in pregnancy.
Results: Exercise was perceived to have a positive impact on body and mind and was thus described as generating both
immediate and short-term health benefits. The women experienced that exercise led to a sense of control in pregnancy; problems
related to pregnancy such as weight gain, poor posture, nausea, fatigue, headache, insomnia and back pain were perceived to be
resolved and/or addressed. Performing resistance exercises generated an experience that their body was capable of many types of
exercises, and they also found it valuable for acquiring good posture. The women considered that resistance training was a
suitable type of exercise during pregnancy (Study I). The women’s functional status deteriorated during the intervention in both
the intervention and control groups and pain increased. There were only significant differences between the groups for
birthweight. Newborns delivered by women who underwent resistant exercise during pregnancy were significantly heavier than
those born to control women; 3561 (±452) g versus 3251 (±437) g (p=0.02), a difference that disappeared when adjustment was
made for gestational age (p=0.059). Both groups showed normal health related quality of life, blood pressure and perinatal data
(Study II). During exercise, there was a significant increase in systolic BP and HR (p<.001). Diastolic BP increased, slightly more
during aerobic exercise (p=.01) than resistance exercise (p=.03). Resistance exercise was perceived as more intense than aerobic
exercise during 15 minutes (p=.02) and 30 minutes (p=.001) of exercise. After both types of exercise, BP quickly reverted to
normal, although HR was still increased five minutes post-exercise (p=.001). There was a moderate but non-significant correlation
between HR and RPE during 15 minutes of aerobic exercise, (rs=.43; p=.06), but the other correlations were weak (rs<0.2) and
non-significant. Orally measured temperature decreased during aerobic exercise (p=.008) (Study III). The essence of the women’s
experiences of participating in a lifestyle intervention during pregnancy was their expressed need for support to implement new
habits, provided by midwives, partners, relatives and friends – as well as by obese pregnant women in the same situation. The
midwives’ support was experienced as non-judgmental with a balanced outlook on weight. The essential structure of participation
can be described with the following constituents: ‘‘pregnancy encourages change’’; ‘‘non-judgmental support’’; ‘‘from bad habits
to conscious choices’’ and; ‘‘barriers to change’’ (Study IV). Conclusion: Among healthy women who exercise regularly, from
walks to moderate-to-strenuous exercise, regular moderate intensity resistance exercise appears to be appropriate during the
second trimester of pregnancy. Pregnant women who perform this type of exercise considered it as suitable. Aerobic and
resistance exercise corresponding to 13–14 on the Borg RPE-scale seems to be safe with regard to blood pressure and heart rate
responses in second trimester healthy pregnancies. In order to implement new habits, participants of a lifestyle intervention
express a need for support, given with a non-judgmental attitude and a balanced outlook on weight. For controlling gestational
weight gain, lifestyle interventions focusing on healthy eating patterns are probably of major importance.
Keywords: pregnancy, resistance exercise, aerobic exercise, physical activity, obesity, blood pressure, heart rate, qualitative
content analysis, phenomenology, women’s health
ISBN: 978-91-628- 9551-8 (hard copy)
978-91-628-9552-5 (e-publication)
http://hdl.handle.net/2077/39527
9