EI-Bladet

EI-Bladet
Nr 3 - 2015
Ordförande har ordet
Så här ser det ut vid Märrsjön som tidigare har varit en uppskattad badsjö. Många saknar naturligtvis de
bär- och svampmarker som fanns här och var lätt åtkomliga med bil. Nu har skogsägaren satt upp en bom
på vägen i södra delen av Märrsjön som förhindrar vidare framfart. Man får nu söka sig andra badstränder
och bär- och svampmarker.
Många frågar sig.” Vad händer med stationshuset?” För närvarande händer väl det ganska litet som märks.
Ägaren, Jan Olsson, försöker att hitta samarbetspartners och hyresgäster som kan vara en grund för vidare
ekonomiska satsningar för att få huset användbart. Fagersta kommun har fått en förfrågan om att hyra en
del för att återetablera ett besökscentrum där hyresvärden vill ha svar på kommunens inställning innan
någon ombyggnad sker. Fagersta kommun har före sommaren ställt sig positiv till att hyra lokaler i
stationshuset. Det är naturligtvis positivt, men det kommer att krävas ytterligare några stabila hyresgäster
som väl ännu inte är klara. Jan Olsson hade för avsikt att vänta med bostadsdelen på obestämd tid. Han
har meddelat att man börjat projektering inför en eventuell ombyggnad även av den övre delen. Det finns
naturligtvis all anledning att önska Jan Olsson lycka till i sin strävan att få stationshuset användbart och
bevarat. Vi återkommer när vi vet mer.
Inför Oljeöns dag, på Pingstdagen, var det lite tveksamt väder som möjligen gjorde att inte så många
besökare kom som förra året. Läs mer lite längre fram i EI-Bladet. Vi hade ambitionen att få fem roddarlag
att ställa upp. Det lyckades inte. Tyvärr uteblev Fagerstas lag, som tidigare varit framgångsrika. Detta
upprepade sig tyvärr också i kommunrodden i samband med Bärkemöljan. Vi skall fundera inför 2016 om
vi skall bjuda in några grupper till kapprodden – t.ex. några idrottsföreningar eller företag.
Engelsbergsdagen inträffar som vanligt andra söndagen i augusti. I tillägg till de mer vanliga
programpunkterna kommer en fotoutställning från förra årets skogsbrand att visas.
Det är Peter Engmans bilder, som också visades i Virsbo konsthall, som kommer att
ställas ut.
Välkomna till Engelsbergsdagen 2015!
Örjan Ek
Skogsbrandsturism på ont eller
gott?
Det är uppenbart att det mest
lättåtkomliga stråket för de som är
intresserade av att titta på brandens
härjningar är det mellan Ängelsberg och
Hästbäck. Detta har inneburit en del
besvär för boende i Stabäck.
Intresseföreningen har till Länsstyrelsen
föreslagit att en parkering med enkel
besöksanordnig skulle byggas på höjden
av väg 668 för att avlasta Stabäck.
Lässtyrelsen har ställt frågan till Fagersta
kommun som inte varit intresserade av att
ta på sig detta ansvar längs en statlig väg.
Länsstyrelsen jobbar vidare med att
anordna en turistväg mellan Gammelby
till Hörnsjöfors i Västerfärnebo. Den vägen
blir tillgänglig sensommaren/hösten, tror
man. Den fria brandturismen har ställt till
en del problem – inte enbart för de
boende utan också för besökare och för
t.ex. timmertransporter. På flera håll har
bommar satts upp på enskilda vägar och
tidigare olåsta bommar har låsts för att
förhindra infart. På några håll har detta
dock inneburit att folk har passerat en
olåst bom på väg in i skogen men funnit
att den låsts när de skall åka ut, med
påföljd att de blivit inlåsta. I något annat
fall har besökare parkerat så tokigt att
timmerbilar inte kunnat ta sig förbi.
Passera aldrig en bom som du inte vet
status på.
För att försöka att minska den ”vilda”
turismen har man på båda sidor om
skogen tagit initiativ till att erbjuda
guidade turer. Den mest omfattande
verksamheten hitintills bedrivs av
Svartådalens bygdecenter i Västerfärnebo,
som kör en busstur med guide två dagar i
veckan Västerfärnebo-Öjesjön-RamnäsVirsbo-Ängelsberg-Västerfärnebo. Lite
mer nära oss bedriver Fågeltorpet
brandguidning med vandring ca 2 km i
deras närområde till Märrsjön. Detta görs
med tre turer per dag, två dagar i veckan.
Engelsbergsdagen
Söndag den 9 augusti
Höjdpunkter under dagen
10:30
11:00
11:30
11:50
12:30
13:00
13:30
14:00
16:00
Festplatsen med marknad öppnar
Åke Hahres sextett underhåller
Festtal
Visning av hyttan för barn
Dansuppvisning Fagersta kulturskola
Gudstjänst I Hyttan
Barnloppet
Trollkarlen Johnny Mc I
Festplatsen stänger
Dessutom under hela dagen
•
•
•
•
•
•
•
Utställning av bilder från skogsbranden
Marknad med lokalt hantverk och varor
Lotterier
För barn – äventyrsbana, fiskdamm, båtbygge,
ansiktsmålning och slangbellaskjutning
Visningar av Engelsbergs bruk
Servering av kaffe med bröd, strömingsmacka,
hamburgare och korv
Bakning av tunnbröd och pizza I bagarstugan
Entré med bil 20 kr
______________________________________________
Oljeöns dag 2015
Ett stort Tack
till alla medverkande
och alla funktionärer
Ett speciellt Tack till våra sponsorer
Fagersta kommun
Heat AB
AB Karl Hedin
Seco Tools
Atlas Copco Secoroc
Engelsbergbygdens Intresseförening
Man kan förvänta sig gott om älg när slyn
kommer att breda ut sig de närmaste
åren. Döda träd kommer att locka till sig
olika hackspettsarter.
Jakten på fiber är i full gång i
Ängelsberg med omnejd.
Just nu ca 100 hushåll intresserade men vi behöver bli
fler för att detta ska kunna bli verklighet.
En satsning på framtidens krav på bättre och kraftigare
dataförbindelse och rentutav kommunikation
överhuvudtaget då kopparnätet går mot en långsam
nedmontering. Möjligheterna med fiber är stora såväl
för privatpersoner och företag dessutom blir tv,
bredband och telefoni billigare.
För en kostnad på 20 000 kr, eller rättare sagt en
investering på 20 000 kr, tryggar du dig inför framtiden.
För dig som tvekar och funderar på att vänta tills allt är
klart så kan du göra det men då kommer kostnaden
vara det dubbla (om man har tur) för då kommer inte
möjligheten att finnas att få bidrag som vi har just nu.
Vill du ha guidade visningar i
Ängelsberg?
Vi behöver nya guider både till Oljeön och Engelsbergs
Man kan säga att vi har en 60 % rabatt från staten, lika
bra att passa på när staten ger oss chansen nu när
pengar finns.
Det är inte försent än, men det är brådis, du hinner
anmäla dig en liten stund till men gör gärna det så
snart du bara kan för processen är i full gång!
bruk för att kunna fortsätta med visningsverksamheten.
Anmälan skickas till någon av:
Därför söker vi dig som är ledig under sommaren. Du
bor i trakten eller kanske är sommarboende och är
intresserad av industrihistoria. Du är utåtriktad och har
dessutom lätt att prata framför folk. Vi ser gärna att du
kan flera språk än svenska. Då kan du vara den vi söker!
Kurt Ericsson [email protected]
Rolf Skoglund [email protected]
Sebastian Ericsson [email protected]
Du behöver inte binda dig för hela sommaren utan du
Sebastian Ericsson
bestämmer själv hur mycket/lite du vill guida.
______________________________________
Utbildningen till guide för nästa säsong börjar redan i
Följ och Gilla Intresseföreningen
på Facebook
sommar och det innebär att du får gå och lyssna på flera
av våra erfarna guider.
Vi behöver även flera skeppare men då krävs det
skepparexamen klass VIII. Om du inte redan har en
skepparutbildning kan Fagersta kommun stå för
Vi finns på
www.facebook.com/engelsbergsbygdensintresseforening
kurskostnaden. Du är utåtriktad och kan utöver svenska
Där hittar du annonsering av aktiviteter, nyheter,
åtminstone engelska.
korta notiser om händelser med bilder och mycket
Timersättning för båda arbeten utgår.
annat. De mer omfattande texterna kommer även
Du kan helt förutsättningslöst vända dig med dina frågor
till Fagersta Turism, Raija Edvinson,
[email protected], 0223-442 26.
fortsättningsvis att finnas på den gemensamma
hemsidan angelsberg.nu.
EI-Bladet
Oljeöns dag 2015
1.
Som vanligt hälsade Lars M Larsson oss välkomna till Oljeön på
Pingstdagen.
Den ändrade inriktningen med mer barnaktiviteter och någon form av
försäljning fortsatte även i år. Uggelbo trädgård sålde pelargoner och
andra blommor som hade en strykande åtgång.
Paret Lilja bakade tunnbröd i bagarstugan, Staffan Söderholtz hade även
i år med sina blommande kaktusar och Elsa-Britt Söderholtz
naturvandring med barn uppskattades verkligen. Fika, korv och dricka
hade en strykande åtgång och serverades av våra duktiga damer.
Våra guider Gudrun och Tomas hade fullt upp att visa oljefabriken för de
intresserade.
Dagens höjdpunkt var kapprodden med i år tre lag och en final direkt.
Varken Fagersta eller Surahammar hade lyckats mönstra lag, vilket var
beklagligt.Som vanligt var det nervöst inför starten och en del
diskussioner om vem som skall sitta var på tofterna. Det såg någorlunda
jämnt ut efter starten men det visade sig att laget från Hallstahammar
vann klart före Engelsbärgarna och Smedjebacken. Detta innebar att
Hallstagänget får behålla vandringspriset ett år. Laget fick dessutom en
bok om fartyg och alla lagmedlemmarna en liten kaktus som Staffan
Söderholtz skänkte.
Utges av Engelsbergsbygdens
Intresseförening, EI, fyra till fem gånger
per år.
EI är en ideell förening med uppgift att
verka för att utveckla
ängelsbergsbygden, att tillvarata
medlemmarnas intressen samt att
främja samarbete och kontakt. EI-Bladet
distribueras genom frivilliga krafter till
de boende i Ängelsbergsområdet som
har en brevlåda som ser ut att tömmas.
Mer om föreningen kan du läsa på
www.angelsberg.nu
Vi finns också på Facebook.
Föreningen har cirka 150 hushåll som
medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr
för enskild person eller 150 kr per familj.
Bli medlem och var med i
gemenskapen!
Betala medlemsavgiften till föreningens
plusgirokonto 439 76 61-2.
Nästa nummer kommer ut i mitten av
september 2015, och kommer att
distribueras i använda brevlådor i
Ängelsbergsområdet.
Är du medlem i EI men inte har brevlåda
och inte använder e-post kan du få EIBladet hemskickat med posten.
Meddela namn och adress till någon i
styrelsen.
Redaktör Camilla Nonnen
e-postadress till EI-Bladet
[email protected]
Med bladet följer en bilaga från
Engelsbergs Konstgille och Musik &
Kultur i Engelsberg
Styrelsen för Engelsbergsbygdens Intresseförening 2015
Namn
Örjan Ek
Funktion
Ordförande
E-post
[email protected]
Sebastian Ericsson
Vice Ordförande
[email protected]
Ann-Jeanette Nonnen
Kassör
[email protected]
Staffan Söderholtz
Sekreterare
[email protected]
Anders Olsson
Ledamot
[email protected]
Jan Klasson
Ledamot
[email protected]
Christer Eriksson
Adjungerad
[email protected]