Lindhagabladet juni 2015 - w w w . l i n d h a g a . n e t

Lindhaga samfällighet
LindhagaBladet
Ordförande
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kaj Lautiainen
Kamran Khwaja
Sven–Göran Palm
Julia Strömberg
Stefan Runevik
Edyta Lautiainen
Hussein Asadzadeh
Juni 2015
Axgatan 131
Axgatan 81
Rågkornsgatan 56
Rågkornsgatan 58
Axgatan 137
Axgatan 131
Axgatan 83
270962
276739
871443
135398
185113
270962
831622
Hemsida: www.lindhaga.net mailadress: [email protected]
Ur innehållet:
* Vårens
städdag
* Garagen
* Fastighetsägares trädgård
* Sommaren
* Ägarbyten
* Ägarbyten
* Parkeringsplatser
* Lekplatser och trafiksäkerhetshöjande åtg.
* Tv-nätet i området
* Trädgårdscontainern
Vårens städ dag,
Gick av stapeln lördag den 18 april. Ett stort lass täckbark inhandlades och kom väl till pass.
En större insats gjordes på gröna lekplatsen. Styrelsen tackar för uppslutningen och den
trevliga fikan efteråt.
Garagen,
Vi har inspekterat samtliga garagetak. Allvarliga brister har upptäckts och det kommer under
juni genomföras ett större arbete. Ett stort antal sprickor skall tätas med aluminiumband som
värms på eternittaket. Samtliga skruvar som håller vindskivsplåten på plats ovanför
garageporten skall bytas ut till längre skruvar med nya gummipackningar. I samma veva skall
även alla övriga trasiga/lösa skruvar bytas ut. Detta kommer minimera läckage och rötskador
på balkar och skador på våra nya portar. Våren 2016 gör vi en ny inspektion om ytterligare
åtgärder kommer behövas. Målningen av trälisten ovanför garageporten är klar på
parkeringsficka 2 och 3. Övriga är inte klara. Ber er om möjligt samordna en insats i
grupperna så att det blir klart under sommaren.
Lindhaga samfällighet
Fastighetsägares trädgård,
Viktigt att du som enskild fastighetsägare tillser att växlighet, buskage i din trädgård inte
försämrar framkomligheten eller sikten i våra gemensamma gator. Bor man i anslutning till
allmänna vägar så gäller särskilda regler. Mer info finns på:
http://www.molndal.se/medborgare/trafikochresor/trafikochgator/gator/ha
ckarochbuskage.4.47315bb7131d8f123cf80007877.html
Sommaren,
Vi hoppas att alla får en trivsam sommar. Använd gärna vår grannsamverkanslista och
tillsammans med grannar ha koll och uppsikt. Tyvärr så tar inte tjuvar semester och vi har
haft några incidenter tidigare. Om något tyvärr inträffar vänligen informera styrelsen så att vi
kan förmedla viktig information till övriga boende.
Ägarbyten
Alla nyinflyttade i vårt område är hjärtligt välkomna till vårt trevliga område.
Nya medlemmar, tag kontakt med kassören så snart som möjligt så att vi har rätt uppgifter
om Er. ÅVC kortet för tillträde till Mölndals Återvinningscentral hör till fastigheten. Tillse att Ni
får detta av de som flyttar ut. Informationsbroschyr om vårt område finns att tillgå på vår
hemsida (www.lindhaga.net). Frågor och andra spörsmål kan mailas till styrelsen via
mailadressen på hemsidan. [email protected]
Medlemskapet är obligatoriskt och innebär både skyldigheter och rättigheter. Alla bör
efter förmåga bidra på bland annat städdagar. Om detta kan du läsa i Informations – bladet
som du kan hämta hem från föreningens hemsida www.lindhaga.net
Parkeringsplatser,
Vi tackar er som hör av er till styrelsen om ”obehöriga” bilar som står på våra privata
parkeringsplatser. I något fall så har vi fått en rimlig förklaring samt att flera bilar har flyttats
efter att vi tagit kontakt med senaste ägaren. Armaturen som varit trasig en längre tid på pficka 1 är utbytt till en ny LED variant. Samtidigt byttes även några strålkastararmaturer ut.
Lekplatser och trafiksäkerhetshöjande åtgärder,
Externbesiktningen som görs var annat år och nu senast i maj 2015 visade på en del brister.
EU sand har fyllts på. Ytterligare brunnslock har låsts fast med sk kombilås. Målning klar på
gröna lekplatsen och en del kvarstår på gula och röda lekplatsen. Tack till de som ställt upp
och hjälpt till. Ett nytt datum för ytterligare målning kommer mailas ut beroende på väder.
Tanken är runt månadsskiftet. Bommen intill tennisbanan är på plats och samtliga skyltar
inom området är uppsatta.
Lindhaga samfällighet
TV-nätet i området,
Offerter har kommit in och är under bearbetning. Inget är klart än så länge. En presentation
skall göras i höst och ett beslut tas av stämman. Kallelse och mer information kommer efter
sommaren. Är du nyinflyttad så får du veta mer på vår hemsida: årsmötesprotokoll samt
tidigare lindhagablad.
Trädgårdscontainern,
Ett staket kommer att sättas upp runt containern om några veckor. Vi påminner er igen om att
endast lägga i trädgårdsavfall och klippa ned buskar och grenar så att det får plats så mycket
som möjligt. Varje tömning kostar pengar.
Tack till er som bidrar och hjälper till i vårt område och styrelsen önskar
er alla en fin sommar!
Att komma ihåg:
Vattenavläsning senast 30 september. Betala halva
årsavgift samt vattenavgift senast 31 oktober.
Höstens arbetsdag lördag 24 oktober klockan 09.30. Fika
11.00
Trädgårdscontainern öppen hela sommaren
Lindhaga samfällighet
Lindhaga samfällighet
Lindhaga samfällighet