Info fiber 9 oktober! - Hökvägens Samfällighetsförening i Skummeslöv!

Information gällande fiberanslutning!
Vi blev utlovade information om nytt erbjudande i slutet av september. Vi har nu haft
kontakt med Svenska Stadsnäts underentreprenör, våra kontaktpersoner, och erhållit
följande information som tyvärr inte rimmar med tidigare utfästelser.
Utfallet i Mellbystrand och Skummeslöv har varit mycket bra och där kommer installation att
ske.
Dock verkar vi inte längre tillhöra Skummeslöv utan Allarp då fastighetsbeteckningarna heter
så. Vid vårt första möte med dem fick vi infon att Skummeslöv bedömdes som ett område
där vi ingick. Nu verkar inte detta gälla längre beroende på att olika ”listor” utifrån
fastighetsbeteckningen bedöms var för sig. Detta beror förmodligen på att det inte varit
tydligt mellan Svenska Stadsnät och vår kontakt, helt enkelt dålig kvalitet i säljarbetet.
Säljarbetet mot vårt område har dessutom inte alls motsvarat normal aktivitet där man
omgående kontaktar varje fastighetsägare och ger detaljerat information. Gissningsvis beror
detta på att området består av många ”icke fastboende”?
Svenska Stadsnäts ledningsgrupp hade möte i tisdags, vårt område skulle då behandlas, dock
hann man inte med detta och nästa ledningsgruppsmöte är om två veckor då detta kommer
upp igen. Innan dess får vi inga besked.
Vi tolkar mellan raderna att detta drar ut på tiden tyvärr, de säger att vi inte behöver vara
oroliga att det inte blir, frågan är bara när.
Styrelsen planerar att skicka en skrivelse till Svenska Stadsnäts ledning och förklara vårt
missnöje med den styvmoderliga behandlingen och begära att tidigare information, där
hela Skummeslöv betraktas som ett område, skall beaktas och att installation sker
gemensamt med övriga Skummeslöv.
Vi kommer också kontakta kommunens IT-chef för att kontrollera vad deras upphandling
med Svenska Stadsnät säger.
Troligtvis krävs dock en stor anslutning i vår förening för att installationen skall ske i
närtid, vilket vi vet att många är intresserade av. Vi får alla hjälpas åt att informera och
påverka varandra om vi är intresserade av fiber!
2015-10-09
Styrelsen för Hökvägens Samfällighetsförening
Gm Frank Linder / kassör