Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse för
2014
Gävle Pistolskytteklubb
Förtroendevalda i Gävle Psk under 2014:
Styrelsen
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Patrik Manlig
Stig Rudeholm
Tony Eklöv
Mikael Backlund
Lars Kareliusson
Carina Kandler
Christian Lingvall
Suppleant
Suppleant
Tony Holst
Ingela Manlig
Revisorer
Revisor
Revisor
Mats Andersson
Maude Bertilsdotter
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant
Kalle Jäderström
Lars Eling
Övriga
Banintendenter
Lars Kareliusson
Christian Lingvall
Ola Jonsson
Lars-Åke Persson
Miljöansvarig
Sven-Inge Blom
Valberedning
Lars Johansson (sammankallande)
Sven-Inge Blom
Sektionsansvariga
Nationella
Sportpistol
IPSC
Patrik Manlig
Ingela Manlig
Christian Lingvall
Verksamheten 2014
•
Verksamheten i föreningen fortsätter att öka, se graf och
statistik på nästa sida. Sammanlagt har det avlossats ca
140 000 skott på skjutbanan under året.
• Två nationella tävlingar har arrangerats under året fälttävlingen ”Gävligfälten” med c:a 70 deltagare och 200
starter och precisionstävlingen ”GävleDarren” med c:a 20
tävlande och 30 starter.
• Luftpistolsskyttet på Lindängen har pågått under vintern
som vanligt. Även i år noterar vi att aktiviteten ökar. Tyvärr
fick vi avslag på vår bidragsansökan gällande att köpa nya
föreningsvapen, så vi har därför inte köpt några även om vi
ser ett behov.
• Föreningen har efter lång väntan fått den S&W 500 som
årsmötet beslutat att köpa.
• Medlemsantalet har ökat något jämfört med föregående år,
men antalet aktiva har tyvärr gått ned.
• Under året har träningsverksamhet i IPSC startats upp, och
under sommaren har regelbundna träningar genomförts.
• Klubbens skyttar i riksmästarklassen kvarstår och får
sällskap av ytterligare en skytt, Stefan Zachrisson, som har
kvalificerat sig under året.
• Klubbens skyttar har under året representerat föreningen
på diverse tävlingar med gott resultat. De har bland annat
erövrat lagmedaljer i precision både i kretsens mästerskap
och mästerskapet för östra Sverige, och utöver detta en
rad individuella medaljer.
Styrelsen tackar för det gångna året!
Aktivitet och
medlemsutveckling
Antal starter
Söndagar
695
704
873
1115
År
2011
2012
2013
2014
Antal starter
Tävlingar
416
437
381
550
Antal starter
Luftpistol
NA
NA
240
294
Antal starter
IPSC-träning
NA
NA
NA
69
Antal personer som
Skjutit guldmärke
21
19
23
43
Antal personer som skrivit
prov för pistolskyttekortet
7
0
8
18
120
100
80
2011
2012
2013
2014
60
40
20
0
Antal starter
Antal starter
Söndagar (x10) Tävlingar
(x10)
Antal starter
Luftpistol
(x10)
Antal starter
IPSC-träning
(x10)
Medlemmar
132
140
133
137
Varav aktiva:
män
kvinnor
91
9
109
10
113
10
107
11
Totalt antal aktiva
100
119
123
118
59
58
72
74
Pistolskyttekortsinnehavare
Medaljörer
KM 2014
KM Precision C-Vapen
KM Fält C-Vapen
Guld
Patrik Manlig
468 (45)
Guld
Patrik Manlig
48/25
Silver
Martin Råsbo
468 (43)
Silver
Simon Åsfjäll
47/25
Brons
Stig Rudeholm
467 (45)
Brons
Rickard Pettersson 47/25 (w/o)
KM Sportpistol
KM Fält A-Vapen
Guld
Patrik Manlig
558
Guld
Patrik Manlig
43/19
Silver
Stig Rudeholm
554
Silver
Tony Eklöv
30/15
Brons
Martin Råsbo
550
Brons
Jonas Lind
29/16
KM Militär Snabbmatch
KM Fält Revolver
Guld
Stig Rudeholm
561
Guld
Patrik Manlig
44/24
Silver
Bo Blanck
541
Silver
Bo Blanck
41/25
Brons
Göran Storm
528
Brons
Jonas Lind
38/22
KM Precision Revolver
KM Fält .357 Magnum
Guld
Patrik Manlig
463
Guld
Mika Kovalainen
42/16 (12/9)
Silver
Stig Rudeholm
445
Silver
Jonas Lind
42/17 (11/8)
Brons
Jonas Lind
432
Brons
Patrik Manlig
41/16
KM Luftpistol
Guld
Weith Andersson
372
Silver
Per-Arne Hedström
369
Brons
Göran Storm
367
Medaljörer
Serietävlingar 2014
Precision C-Vapen
Fält C-Vapen
Guld
Patrik Manlig
1685
Guld
Silver
Stig Rudeholm
1677
Silver Rickard Pettersson
39
Brons
Simon Åsfjäll
1673
Brons Jonas Lind
28
Sportpistol
Patrik Manlig
40
Fält Revolver
Guld
Patrik Manlig
2227
Guld
Silver
Stig Rudeholm
2202
Silver Patrik Manlig
28
Brons
Martin Råsbo
2184
Brons Mika Kovalainen
22
Militär Snabbmatch
Rickard Pettersson
30
Fält Snubb
Guld
Patrik Manlig
1668
Guld
Silver
Stig Rudeholm
1663
Silver Tony Holst
16
Brons
Ingela Manlig
1497
Brons Stefan Zachrisson
15
Luftpistol
Jukka Holappa
17
Fält A-Vapen
Guld
Per-Arne Hedström
1118
Guld
Patrik Manlig
19
Silver
Göran Storm
1096
Silver Simon Åsfjäll
17
Brons
Patrik Manlig
1094
Brons Jonas Lind
15
Fält .44 Magnum
Fält .357 Magnum
Guld
Rickard Pettersson
20
Guld
Rickard Pettersson
30
Silver
Patrik Manlig
19
Silver Tony Holst
24
Brons
Stefan Zachrisson
18
Brons Mika Kovalainen
22
Styrelsens
underskrifter
Ordförande
Vice Ordförande
_______________
Patrik Manlig
_______________
Stig Rudeholm
Sekreterare
Kassör
_______________
Tony Eklöv
_______________
Mikael Backlund
Ledamot
Ledamot
_______________
Carina Kandler
_______________
Christian Lingvall
Ledamot
_______________
Lars Kareliusson