Ladda ner pdf - Gamlalinkoping.info

Friluftsmuseet Gamla Linköping
Skolprogram åk 1 - 3
”Vår pedagogiska idé är att levandegöra vårt kulturarv”
Gammaldags skoldag
Tidsresan
Tid: 2.5 timmar
Apr - Okt
Tidsresan bygger på dramalek,
där eleverna reser tillbaka mer
än 100 år i tiden och med alla
sinnen upplever hur livet
kunde vara då. Eleverna får göra, känna och lära genom
att använda sin nyfikenhet.
Tidsresan består av två aktiviteter:
Bryggaregården, där eleverna får prova på hemmets
sysslor. De kan bland annat mala mjöl,
baka, koka kaffe, städa och bära in ved.
Den andra är i antingen Folkskolan, där
eleverna upplever en gammaldags skoldag med fröken
Kjelland, eller
Repslageriet, där eleverna blir lärlingar till mästare
Rydberg och får slå ett eget rep att ta med hem.
Samtliga aktiviteter bygger på hur barn levde förr.
Läroplanen: ”Planering och organisering av arbete i hemmet” (HKK) ”Stimulera elevernas nyfikenhet på historia genom
möten med platser och människors berättelser” (HI)
Boka visning för din klass!
Kan bokas mån - fre året runt
eller under säsong.
Kostnad
Visningar för skolor inom
Linköpings kommun 300 kr,
Gammaldags skoldag 400 kr och
Tidsresan 900kr
För övriga kommuner tillkommer
100kr/skolprogram
Tid 1 tim
Hela året
Minitidsresa. Barnen reser 100 år
tillbaka i tiden och träffar
skolmamsell Kjelland. De får
pröva på att skriva på griffeltavla, sudda med hartass
och skriva med bläck.
Läroplanen: ”Kristendomens roll i skolan och på hemorten
förr i tiden” (SO). ”Alfabetet och alfabetisk ordning... Handstil.”
(SV)
Repslageriet
Tid ca 1 tim
Apr - okt
Max 15 elever (halvklass)
Kom och träffa
repslagaren som berättar om
sitt urgamla hantverk. Ända in
på 1900-talet slog man rep på
samma sätt som för flera tusen år sedan. Förr i tiden var
rep en viktig produkt, inte minst inom jordbruk och
sjöfart. Tillsammans med repslagaren kan eleverna slå
ett eget rep, som de får ta med sig hem. Här kan man
också lära känna Wahlbecks repslageri.
Läroplanen: ”Yrken och verksamheter i närområdet” (HI)
”Slöjdmaterials ursprung och slöjdföremåls funktion och betydelse som bruksföremål” (SL)
Kontakt & bokning
Viktoria Berglund
Tel: 013 - 20 64 42
[email protected]
www.gamlalinkoping.info
Friluftsmuseet Gamla Linköping
Skolprogram åk 1 - 3
”Vår pedagogiska idé är att levandegöra vårt kulturarv”
Barn förr
Hela året
Tid: 1 tim.
I den här visningen fokuserar vi på barn förr i tiden. Vi
besöker Folkskolan och arbetarhemmet Solliden. Vi ser
på likheter och skillnader mellan barns uppväxt då och
nu. Hur var det att gå i skolan för 150 år sedan? 1925
flyttade den trettonårige Nils Andersson in i Solliden med
sin familj. Nils hade inget eget rum, var sov han?
Läroplanen: ”Skildringar av livet förr och nu...av familjeliv
och skola” (SH) ”Hemortens historia.Vad närområdets platser
kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.” (HI)
Skolmuseet
Hela året.
Tid: ca 45min
Vi samtalar om skolan förr.
Med hjälp av skolsalar från
1840-, 1880- och 1920-talet
tittar vi på hur skolan ändrats genom tiderna.
Tillsammans jämför vi skolan förr med vår egen tid.
Den byggnad som idag rymmer skolmuseet låg tidigare
på Klostergatan 19 och var Linköpings första folkskola
för flickor.
Läroplanen: ”Stimulera elevernas nyfikenhet på historia
genom möten med platser och människors berättelser” (HI)
”Tidslinjer och tidsbegrepp” (SH)
Människan och
skogen förr i tiden
Hela året
Tid: 1 tim
Vi börjar vid Östra torp på Valla
gård och tar reda på hur människorna på gården har använt sig
av skogen som resurs i och kring hemmet. I Vallaskogen
berättar vi om skogshuggarnas liv och om hur skogen och
vår användning av den har förändrats med tiden.
Läroplanen: ”Människors användning och utveckling av av
olika material genom historien” (BI) ”Slöjden i samhället:
slöjdföremåls funktion och betydelse. Slöjdmaterials ursprung,
t ex svenskt träslag” (SL)
Boka visning för din klass!
Kan bokas mån - fre året runt
eller under säsong.
Kostnad
Visningar för skolor inom
Linköpings kommun 300 kr,
Gammaldags skoldag 400 kr och
Tidsresan 900kr
Övriga kommuner: 400 kr
Trädgård - till nytta
eller nöje?
Apr - sep
Tid: ca 45 min.
Det finns mycket att titta på i
trädgårdarna: lusthus,
hängande träd, stora spegelkulor och snäckor, som
någon tagit hem från ett främmande land. Men det
finns också koloniträdgård, skolträdgård och växthus.
Vilken roll har de olika miljöerna haft för människor i
äldre tider och vilken roll har de idag? Nytta eller nöje,
det är frågan?!
”Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse. Hemorterns historia.” (SH)
Kontakt & bokning
Viktoria Berglund
Tel: 013 - 20 64 42
[email protected]
www.gamlalinkoping.info
Friluftsmuseet Gamla Linköping
Skolprogram För läraren
Som lärare kan man besöka Friluftsmuseet Gamla Linköping på egen hand eller
tillsammans med museets pedagoger. På den här sidan får du tips om vad du och din klass kan göra under
ert besök.
Historiskt magasin
– 300 år av nyheter från
Linköping.
Öppet mån-fre kl 10-17
lör-sön kl 11-16
Utställningen finns i Curmanska
magasinet och skildrar dramatiska händelser, viktiga
personer, mode och tidsanda från år 1700 och framåt.
Som lärare kan du besöka utställningen på egen hand.
Vill du besöka utställningen tillsammans med dina
elever behöver ni inte förboka, utan kan komma när det
passar er. Utställningen är handikappanpassad och det
finns en handikapptoalett på ovanvåningen.
Skogsstigen i
Vallaskogen
Vid nio olika stationer får man på
ett pedagogiskt och spännande
sätt och med hjälp av alla sinnen
lära sig mera om djur och natur. Ett av Skogsstigens
främsta syften är ge alla en möjlighet till upplevelser av
naturen och i naturen. Stigen är särskilt anpassad för
personer med funktionsnedsättning och fungerar bra
både för barn och vuxna.
Boka visning för din klass!
En visning tar ca 1 timme och kan
bokas mån - fre året runt eller
under säsong.
Jakten på Vätten
Är en upptäcktsfärd i friluftsmuseets stadskvarter där man får
lösa ett spännande uppdrag. Passa
på att se och lära mer om livet i
en småstad för hundra år sedan.
Spåret är lättillgängligt året runt,
oavsett övriga öppettider. Kartan kan hämtas i Infomagasinet, i Handelsboden eller i den röda lådan utanför
Bryggaregården.
Hitta Vilse i Vallaskogen
Hitta Vilse-stigen med start vid
vallabackarna, Valla gård, är ett
samarbete med Civilförsvarsförbundet
Linköping. Vid ett antal stationer får
barnen lära sig Civilförsvarsförbundets
säkerhetskoncept, Hitta Vilse, som på
ett enkelt sätt lär ut hur barn bör bete
sig ifall de skulle gå vilse. Promenaden är ca 400 meter
lång.
Kontakt & bokning
Viktoria Berglund
Tel: 013 - 20 64 42
[email protected]
www.gamlalinkoping.info
Friluftsmuseet Gamla Linköping
Skolprogram För läraren
Lärarhandledningar
Skapande skola
På vår hemsida kan du hitta
lärarhandledning som
handlar om staden och livet
förr. Du kan använda denna
tillsammans med dina
elever för att upptäcka Friluftsmuseet Gamla Linköping
och lära om historia.
Se film inför ert besök
Syftet med Skapande skola är
att göra kulturen till en
naturlig del av lärandet. Från
och med 2011 omfattar
satsningen årskurserna 1–9
och Kulturrådet fördelar
150 miljoner kronor.
Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida:
www.kulturradet.se/Skapande-skola
2009 gjordes en film om friluftsmuseet, som berättar om
hur museet kom till och beskriver några miljöer. Filmen
är åtta minuter lång och fungerar för såväl barn som för
undomar och vuxna. Den är en bra
introduktion inför ert besök i Friluftsmuseet.
Filmen hittar du under följande länk:
http://www.youtube.com/watch?v=90zjh4IsSrU
För mer information om Skapande skola, kontakta
Helena Rolandsson Utbildningskontoret:
013-20 65 75, [email protected]
Äta matsäck
Du kan ta med egen matsäck när du besöker
Friluftsmuseet Gamla Linköping. Det finns gott om platser där du kan slå dig ner för att äta den.
Boka visning för din klass!
En visning tar ca 1 timme och
kan bokas mån - fre året runt
eller
under säsong.
Kontakt & bokning
Viktoria Berglund
Tel: 013 - 20 64 42
[email protected]
www.gamlalinkoping.info