Läs nu

KÖVISNING 25 OKTOBER
Vega Lodge – Haninge
INBJUDAN TILL KÖVISNING
Vega Lodge
Vill du bo bekvämt och barnvänligt söder om Stockholm kommer du
Bostadstyp villor och kedjehus
att trivas i Vega. Här bygger vi 53 hus i två försäljningsetapper.
Boyta 115 kvm, 135 kvm och 171 kvm
Vega är ett befintligt bostadsområde i Haninge som beräknas växa med cirka 3 000
bostäder samt pendeltågsstation, nya skolor och förskolor.
Naturen inspirerar
Husen ligger i ett charmigt kuperat och ostört läge. Arkitektens vision med Vega Lodge är
att hämta inspiration från naturen. Interiören är noga utvald med stilfulla kök och flera
utmärkande detaljer som bland annat en vägg i ruffare vit träpanel.
Anmäl dig till kövisningen
Skicka din anmälan till [email protected] senast 18 oktober. Ange
”Kövisning Vega Lodge” i ämnesraden samt ange hur många vuxna respektive barn som
följer med.
Boka-tidigt-rabatten
För att tillgodoräkna dig boka-tidigt-rabatten om 50 000 kr behöver du inkomma med
din intresseanmälan till mäklaren senast onsdagen 28 oktober klockan 17.00. Därefter
kontaktar mäklaren var och en i turordning efter könummer hos Småa. Det är först vid
kövisningen som du har möjlighet att lämna en intresseanmälan.
Varmt välkommen på kövisning!
Upplåtelseform äganderätt
Inflyttning preliminärt från 2016/2017
Pris från cirka 4.500.000 kr - 6.000.000 kr.
Priser fastställs till kövisningen
Arkitekt Södergruppen Arkitekter
Kontakt Svensk Nyproduktion
Anna Johansson, 08-122 130 31
Adress Barents väg 18, Vega.
Från Gamla Nynäsvägen tar du av mot Vega, följ
sedan skyltning från Vardövägen/Barents väg.
KÖVISNING söndag 25 oktober kl 12-13
OBS! Glöm inte att ställa tillbaka klockan.
Vintertiden börjar den 25 oktober.
AVS: Småa AB, Box 47613, 117 94 Stockholm