Ulricehamn 9841 augusti 2015

SBO-NYTT
Information från Ulricehamn skogsbruksområde augusti 2015
Ledare
I början av juni stod jag två dagar i Södras
monter på Elmia Wood. Fantastiskt roligt och
en otroligt bra plats att möta många skogsägare,
såväl Södra medlemmar som icke medlemmar.
Många är väldigt intresserade av hur det fungerar
med Södra. Det finns en massa gamla föreställningar om att ”det kostar pengar att vara
medlem i Södra” eller att ”där så måste man
minsann leverera allt till föreningen”. Diskussionen är given och många höjda ögonbryn när
jag påstår att i Södra fortsätter skogen att växa.
Hur då? Jo för att där den vanliga virkesaffären
avslutas med att virkestraven är bortkörd och
inmätt så fortsätter man affären i Södra med
att avsätta en del av virkesvärdet (insatsavdrag)
som en investering i vår gemensamt ägda
industri som ger medlemmen avkastning samtidigt som de nya plantorna på hygget också
ger avkastning. För mig som skogsägare är det
en bra möjlighet för ökad avkastning på skogsgården. Tillsammans med god skogsskötsel
och avsättning för min skog ger det oss i Södra
skogsägarna den här unika fördelen.
Även Södras engagemang inom näringspolitiken
väcker stort intresse där vi tar ett stort ansvar
för alla skogsägares bästa samt våra utbildningar:
Motorsågskörkort, Södraskolan och Skogens
vatten. som jag hoppas att ni tar möjligheten att
delta i.
Under augusti och september kommer det att
vara flera skogsdagar/kvällar och i november
ekonomikvällar samt andra aktiviteter. Håll
utkik efter information i Sbo-nytt, på webben
och sms.
Ta gärna kontakt med oss förtroendevalda om
det är något ni undrar över. Kontaktuppgifter
finner ni på Södras hemsida.
Med varma sommarhälsningar!
Dick Stagmo
Ordförande Vätterbygdens sbo
Gallra i tid och stormsäkra dina bestånd
Gallring i rätt tid och på rätt sätt har många fördelar, inte minst
med tanke på ekonomi och stormsäkerhet. En rätt utförd gallring
ger ett brett kvalitetsurval och gör dessutom beståndet motståndskraftigare mot skador. Gallring innebär att de mindre
värdefulla träden tas bort och att de bästa får växa kvar. På så
sätt ökar värdetillväxten och därmed lönsamheten i skogsbruket.
Genomförs gallringen i rätt tid mognar skogen fortare och blir
färdig för slutavverkning tidigare. Du får en tidig intäkt och återbäring på dina investeringar.
För att kunna gallra i tid gäller det att du också röjer i tid. En
enkel tumregel kan vara att du röjer år 6 och år 12 i granbestånden.
Röjningen ska ses som en investering och inte en tråkig utgift.
Röjer man i tid räknar man hem de pengarna med råge i gallringarna.
Genom att gallra tidigt skapar du stabila träd som bättre står
emot vind och snö. Första gallringen är viktigast. Den ska göras
så tidigt som möjligt och uttaget ska vara rejält. De unga träden
reagerar direkt på ingreppet och diametertillväxten ökar snabbt.
Slutsats: Kom igång med både röjning och gallring i tid!
Ge din föryngring en god start
I september sätter vi igång att markbereda inför nästa vårs
planteringar. Kontakta din inspektor och försäkra dig om att ditt
hygge blir markberett. Markberedningen ger högre plantöverlevnad, bättre rottillväxt och snytbaggen trivs inte på den kala
mineraljorden.
Välkommen till våra kommande aktiviteter
Som brukligt är inleder vi den nya säsongen med skogsträffar. Passa på att
släcka din kunskapstörst med praktiska råd och tips för ditt skogsinnehav.
En röd tråd genom höstens träffar är vägar, tillgänglighet samt vikten av
att göra sina skogliga åtgärder i tid. Känn er varmt välkomna!
ULRICEHAMNS SBO
Måndag 17 augusti
Skogskväll i Gällstad klockan
18.30-21.00. Samling på torget.
Medtag eget kvällsfika.
Måndag 24 augusti
Skogskväll i Blidsberg klockan
18.30-21.00. Samling på torget.
Medtag eget kvällsfika.
Tisdag 18 augusti
Skogskväll i Hällstad på
Granareds gård klockan 18.3021.00. Medtag eget kvällsfika.
Tisdag 25 augusti
Skogskväll i Liared klockan
18.30-21.00. Samling vid kyrkan.
Medtag eget kvällsfika.
Vid frågor om träffarna kontakta förtroenderådsordförande
Harald Gradén på telefon 070-520 51 75.
Under hösten bjuder Ulricehamns sbo till traditionell skogsdag.
Separat inbjudan kommer.
VÄTTERBYGDENS SBO
Lördag 29 augusti
Skogsdag i Habo på Tumbäck
klockan 10.00-14.00. Dagens
ämnen är skogsvård, vägar samt
vikten av att göra sina skogsåtgärder i tid. Södra bjuder på något
enklare att äta.
Torsdag 3 september
Skogskväll i Torarp, Svenarum
klockan 18.00-21.00. Kvällen har
röjning i fokus och är ett samarrangemang med LRF Svenarum
och Sundins. Vi bjuder på något
att äta.
Tisdag 1 september
Skogskväll i Bratteborg på
Köpet hos markvärdar Samuel
Wåhlin och Olof Jonsson klockan
18.00-21.00. Södra bjuder på något
att äta.
Fredag 4 september
Frukostmöte i Tofteryd på
Tallnäs Stiftsgård klockan 7.3010.00. Södra bjuder på frukost och
vi diskuterar vägar och lastbilar.
OBS! Anmälan krävs, senast
26 augusti till John Harrysson,
telefon 010-471 64 55 eller e-post
[email protected]
Onsdag 2 september
Skogskväll i Fagerslätt,
Tenhult hos markvärd Gunnar A
Johansson klockan 18.00-21.00.
Vi visar vägar, röjning och köpformen stampris. Södra bjuder på
något att äta.
Fredag 18 september
Skogsdag i Mosshult hos
markvärd Christer Adamsson
klockan 13.00-17.00. Vi diskuterar
köpformen stampris samt vikten
av att gallra i rätt tid. Södra bjuder
på en enklare måltid.
Framåt…
Den 4 och 11 november kommer vi att ha våra uppskattade generationsskifteskvällar med Göran Andersson från HAGA-Konsult. Håll utkik efter
information och inbjudan under hösten.
Tjejkväll:
Höj värdet på din fastighet!
Onsdagen den 26 augusti kommer
Eva Magnusson till oss för att lära
ut hur vi kan ta fram alla de vackra
och mjuka värdena vi har runtom i
vår skog och hur vi kan tänka för att
skapa nya.
Värden som du kanske inte ser till
vardags, men som du med små enkla
medel enkelt kan plocka fram och
som på sikt även kan höja värdet på
din fastighet.
Eva håller regelbundet kurser och
föreläsningar hur det går att kombinera produktion med estetiska
värden och nu får vi, intresserade
kvinnor i vårt SBO, chansen att lära
oss mer.
Ta med fika och du som har en
sekatör tar med dig den. Eva har med
verktyg till dig som inte har.
Vi börjar kvällen med fika och under
tiden har Eva en kort genomgång.
Därefter går vi från ord till handling
och med gemensamma krafter tar
vi oss an skogen för att på plats se
resultatet av våra insatser.
Samling vid Södras kontor vid
Axamo klockan 17.00 för gemensam avfärd. Vi kommer att vara i en
skog strax söder om Jönköping.
Ingen föranmälan krävs, men det är
toppen om du ändå hör av dig innan
för att vi ska kunna planera kvällen
på bästa sätt. Kontakta Elisabeth
Fyhr 070-347 05 93.
Du kan läsa mer om Eva och hennes
arbete i Södrakontakt nr 2 2015.
SÖDRASKOLAN
Du har väl inte missat att anmäla dig eller kanske någon
i din familj till Södraskolan?
Södraskolan vill ge deltagaren kunskap, inspiration och
glädje. Den ska också bidra till ett aktivt brukande av
skogen, ökad tillväxt och lönsamhet på skogsgården
samtidigt som andra intressen tas tillvara, som exempelvis
natur- och kulturhänsyn, skogens vatten och biologisk
mångfald.
ULRICEHAMNS SBO
Kursledare Anders Arnesson. Vid frågor kontakta
Karin Lindhagen, telefon 070-533 30 18. Södra bjuder på
fika vid inomhusträffarna och du tar med egen matsäck
till utedagen. Din anmälan gör du på Skogsägarnätet,
skog.sodra.com/sv/Vara-medlem/Kurser/Sodraskolan.
Planerade kurstillfällen inför hösten:
yy Grundkurs för skogsägare
Vi träffas två kvällar inomhus 3 och 10 september
klockan 18.30-21.30 på Bygdegården Fridhem i Brunn
och en lördag utomhus 12 september klockan 9.0015.00. Sista anmälningsdag 25 augusti.
yy Skogsskötsel för ökad lönsamhet
Fortsättningskurs. Vi träffas två kvällar inomhus 17
och 24 september klockan 18.30-21.30 på Bygdegården
Fridhem i Brunn och en lördag utomhus 26 september
klockan 9.00-15.00. Sista anmälningsdag 10 september.
yy Skogsbruksplanens användning
Fortsättningskurs. Två träffar 5 och 12 november
klockan 18.30-21.30 på Bygdegården Fridhem i Brunn.
Sista anmälningsdag 29 oktober.
yy Digitala verktyg för skogsbruksplanen
Två träffar 19 och 23 november klockan 18.30-21.30
i Vuxenskolans lokaler, Ulricehamn. För att fullt ut
kunna tillgodogöra dig kursens innehåll behövs
grundkundskaper i skogsbruk och en skogsbruksplan
från och med 2012. Kursledare Dan-Christer Arveskär.
Sista anmälningsdag 10 november.
Södraskolan erbjuder följande kurser:
yy Grundkurs för skogsägare
Kursen för dig som skogsägare eller blivande skogsägare som vill lära dig de grundläggande skogliga
begreppen och skötselåtgärder. Inga förkunskaper
krävs för att gå denna kurs. Två kurstillfällen inne
och en halvdag ute.
yy Skogsskötsel för ökad lönsamhet
Kursen för dig som redan har lite grundkunskaper i
skogsbruk. Två kurstillfällen inne och en heldag ute.
yy Skogsbruksplanens användning
Kursen för dig som vill lära dig hur skogsbruksplanen är uppbyggd, vilka begrepp och siffror som
du kan använda dig av vid planering av dina skogliga åtgärder och uppföljning av utförda åtgärder.
Två kurstillfällen där du arbetar utifrån din egen
skogsbruksplan.
yy Digitala verktyg för skogsbruksplanen
Kursen för dig som har en skogsbruksplan från 2012
eller senare. På kursen går vi igenom de verktyg
som finns inom Skogägarplan webb och du lär dig
använda dig av de olika funktionaliteterna som
finns för att hålla din skogsbruksplan väl uppdaterad.
Du lära dig att ajourhålla din egen skogsbruksplan
efter utförda åtgärder på ett enkelt sätt. Två kurstillfällen där du arbetar med egen skogsbruksplan
på egen dator som du tar med till kursen.
VÄTTERBYGDENS SBO
Till samtliga kurser gäller löpande intagningar, vilket
innebär att så fort det är tillräckligt många som anmält
sig kör vi igång. Är du intresserad tveka inte att höra
av dig! Ta med dig din granne, dina barn eller någon
annan som du vet är intresserad. Vi har redan nu
anmälda till alla kurser men vi måste invänta några fler
deltagare för att kunna köra igång. Samtliga kurser är
på Södras kontor i Axamo, förutom de skogliga genomgångarna som är i skogen.
Du är välkommen att höra av dig med din anmälan eller
frågor till Elisabeth Fyhr 070-347 05 93, eller kursledare
Anders Arnesson 070-612 21 57.
Läs mer om de olika kurserna på Södras hemsida under
Södraskolan. Där kan du också anmäla ditt intresse för
de kurser du är intresserad av att gå.
Man blir aldrig fullärd och vi lär oss mycket genom
varandras olika kunskaper och erfarenheter!
Väl mött i höst!
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnr Postadress
Land
B
Sök sponsring för lokala natur- och kulturvårdsprojekt
Under åren 2015 och 2016 kommer Södra att sponsra lokala kulturprojekt
för att stödja olika former av kultur- och naturvårdsinsatser. Södra har
avsatt drygt 1 miljon kronor i syfte att stödja insatser i kultur och naturvård inom Södras skogsbruksområden. Beloppet som skogsbruksområdena
tilldelas är baserat på områdets storlek, som mest har ett förtroenderåd
60 000 kronor att fördela och som lägst 20 000 kronor. Pengarna får fördelas
i poster om minst 1 000 kronor per projekt och förtroenderåden beslutar
vilka projekt de önskar ge bidrag till. Känner du till ett lokalt kulturprojekt
som är i behov av sponsring eller önskar du mer information om detta?
Kontakta ditt lokala förtroenderåd.
Kontaktinformation
Jönköping verksamhetsområde, Meteorologvägen 2, 555 93 Jönköping
Magnus Nykvist, områdeschef
Robert Frisk, produktionsledare
Gustav Rydberg, skogsvårdsledare
Björn Andén, skogsinspektor
Bengt-Olof Karlsson, skogsinspektor
John Harrysson, skogsinspektor
Hans Ekström, skogsinspektor
Robert Andersson, skogsinspektor
Torbjörn Svenningsson, skogsinspektor
Thomas Ljungbergh, skogsinspektor Andreas Frisk, skogsinspektor Dan-Christer Arveskär, skogsinspektor/planläggare 010-471 64 50
010-471 64 51
010-471 64 52
010-471 64 53
010-471 64 54
010-471 64 55
010-471 64 56
010-471 64 57
010-471 64 58
010-471 64 60
010-471 64 61
010-471 64 62
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Harald Gradén, ordförande
Mats Andersson, vice ordförande
070-520 51 75
070-326 51 95
[email protected]
[email protected]
Medlemsservice
Telefontid vardagar 8.00-12.00 och 13.00-16.00
0470-891 00
[email protected]
Besök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com