Anna-Karin Welmer - Fysisk funktionsförmåga på äldre dagar

Fysisk funktionsförmåga på äldre dagar
Anna-Karin Welmer, Docent, Med. Dr., leg. sjukgymnast
Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet;
och Karolinska Universitetssjukhuset
[email protected]
Anna-Karin Welmer oktober 2015
Finns det hopp
om att åldras…
…utan
funktionshinder?
Anna-Karin Welmer oktober 2015
Vad
hindrar
vår
fysiska
funktion?
Anna-Karin Welmer oktober 2015
fysisk funktion
100%
90 %
80 %
70%
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
Funktionsförmåga
Flera faktorer
100%
90 %
80 %
70%
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
nedsatt fysisk funktion
Funktionsförmåga
Livsstil
Kroniska
sjukdomar
Genetisk
känslighet
Ärftliga riskfaktorer kan
kompenseras…
Hoppet om att åldras
utan funktionshinder
kan öka…
genom
- ditt eget val av
hälsosam livsstil
- att kroniska sjukdomar
får en tidig behandling
Utmaningen för oss:
att finna riskpersoner i tid
Anna-Karin Welmer oktober 2015
Vi mäter
Gånghastighet
Balans
Anna-Karin Welmer oktober 2015
Långsam gånghastighet kan vara
ett tidigt tecken på demens
Anna-Karin Welmer oktober 2015
Kan sambandet mellan gånghastighet och demens
förklaras av långsam mental hastighet?
Långsam gånghastighet kan vara
ett tidigt tecken på demens
Långsam
mental
hastighet
Anna-Karin Welmer oktober 2015
Vi mäter för att
Tidig upptäckt av
personer i
riskzon…
…ökar
möjligheterna
att sätta in
rätt stöd
…fördröjer
ytterligare
nedgång,
minskar fallskador,
underlättar
vardagen
Anna-Karin Welmer oktober 2015
Uppmaning:
bromsa din egen försämring!
100%
90 %
80 %
70%
60 %
Funktionsförmåga
Sunda
vanor
Livsstil
50 %
40 %
30 %
20 %
Anna-Karin Welmer oktober 2015
Tack för uppmärksamheten!
09/1