Nobelveckan 2015

Nobelveckan 2015
DETALJERAD INFORMATION FÖR MEDIA DEN 5 DECEMBER 2015
© NOBELSTIFTELSEN 2015. NOBELPRISET®, NOBEL PRIZE®, NOBELPRIZE.ORG®, NOBEL MEDIA®, NOBELMUSEET®,
NOBEL PRIZE CONCERT® OCH NOBELMEDALJEN ÄR NOBELSTIFTELSENS REGISTRERADE VARUMÄRKEN.
LÖRDAG 5 DECEMBER
Pristagarna har anlänt
SÖNDAG 6 DECEMBER
Get-together på Nobelmuseet med visning och lätt lunch
13.00
Presskonferens för litteraturpristagaren på Svenska Akademien
14.00
Presskonferens för medicinpristagarna på Nobel Forum,
följt av genrep
Medicinpriskommitténs middag
Ekonomipriskommitténs middag
MÅNDAG 7 DECEMBER
9.30
Presskonferens för fysik- och kemipristagarna samt för
ekonomipristagaren på Kungl. Vetenskaps­akademien
13.00
Nobelföreläsningar i fysiologi eller medicin i Aula Medica, KI
16.00
Mottagning på Karolinska Institutet, Aula Medica
17.30
Nobelföreläsning i litteratur på Svenska Akademien, följd av
Svenska Akademiens middag för litteraturpristagaren
Kungl. Vetenskapsakademiens middag i klubbvillan
TISDAG 8 DECEMBER
9.00–10.20
Nobelföreläsningar i fysik, Aula Magna, Stockholms universitet
10.50–12.40
Nobelföreläsningar i kemi, Aula Magna, Stockholms universitet
13.30–14.10
Ekonomiprisföreläsning, Aula Magna, Stockholms universitet
18.45 (för 19.00) Nobel Prize Concert, Konserthuset
–2–
Nobelveckan 2015
Officiellt program för
Nobelveckan 2015
Nobel Week Dialogue, The Future of Intelligence, Göteborg
Sveriges Riksbanks lunch för ekonomipristagaren
Gemensam mottagning för Nobelstiftelsen och
Kungl. Vetenskapsakademien på Nordiska museet
TORSDAG 10 DECEMBER
Repetition i Konserthuset
16.15 (för 16.30) Nobelprisutdelning i Konserthuset
18.40 (för 19.00) Nobelbankett i Stadshuset
FREDAG 11 DECEMBER
Nobel Medias inspelning av Nobel Minds
Individuella besök på Nobelstiftelsen
Middag på Kungl. Slottet
LÖRDAG 12 DECEMBER
Individuella besök på Nobelstiftelsen
SÖNDAG 13 DECEMBER
Universitetsbesök i Sverige och Norden
Avresor
NOBELVECKAN KAN ÄVEN INNEFATTA PROGRAMPUNKTER
SOM LIGGER UTANFÖR DET OFFICIELLA PROGRAMMET, T.EX.:
– Skolbesök för fysik-, kemi- och ekonomipristagarna arrangerade av KVA sker
den 9 dec
– Skolbesök i Rinkeby för litteraturpristagaren sker den 9 dec
– Seminarium för ekonomipristagaren på Handelshögskolan sker den 12 dec
– Seminarium med efterföljande lunch för medicinpristagarna på Karolinska
Institutet sker den 12 dec
–3–
Nobelveckan 2015
ONSDAG 9 DECEMBER
2015 ÅRS NOBELPRISTAGARE är
11 till antalet, inklusive the Tunisian Dialogue Quartet
som har tilldelats Nobels fredspris.
Sedan 1901 har Nobelpriset delats ut 573 gånger till 900 pristagare. Eftersom
vissa har tilldelats priset två gånger är det totalt 870 individer och 23 organisationer
som har mottagit ett Nobelpris eller Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap
till Alfred Nobels minne. Samtliga pristagare som belönas i Stockholm på
Nobeldagen den 10 december 2015 presenteras nedan. Pristagarna med respektive
får bjuda ett officiellt sällskap om 14 personer till Nobelveckan i Stockholm.
Samtliga pristagare anländer senast den 5 december.
NOBELPRISET I FYSIK 2015
NOBELPRISET I FYSIK år
2015 har tilldelats till Takaaki Kajita och Arthur B.
McDonald, ”för upptäckten av neutrinooscillationer, som visar att neutriner har
massa”.
PROFESSOR TAKAAKI KAJITA är japansk medborgare, född 1959 i Japan och
verksam vid University of Tokyo. Professor Kajita kommer till Stockholm i sällskap
av sin hustru Michiko Kajita, dotter, övrig familj, vänner och kollegor. I sällskapet
finns även pristagarens yngre syster och bror.
PROFESSOR ARTHUR B. MCDONALD är kanadensisk medborgare, född 1943 i
Kanada och verksam vid Queen’s University i Kanada. Professor McDonald kommer
till Stockholm i sällskap av sin hustru Janet McDonald och två söner och en dotter,
samt andra familjemedlemmar och kollegor. Även rektorn för Queen’s University,
Professor Daniel Woolf, ingår i sällskapet.
NOBELPRISET I KEMI 2015
NOBELPRISET I KEMI 2015
har tilldelats till Tomas Lindahl, Paul Modrich, och Aziz
Sancar, ”för mekanistiska studier av DNA-reparation”.
PROFESSOR EMERITUS TOMAS LINDAHL är född 1938 i Stockholm, Sverige. Har
är verksam vid Francis Crick Institute och Clare Hall Laboratory i Storbritannien.
Professor Emeritus Lindahl kommer till Stockholm med sin dotter och son samt
sitt barnbarn i åldern 11 år. Övriga i sällskapet utgörs av andra familjemedlemmar,
vänner och kollegor.
PROFESSOR PAUL MODRICH är född i USA år 1946 och är amerikansk medborgare.
Han är verksam vid Howard Hughes Medical Institute och Duke University School
of Medicine i USA. Professor Modrich kommer till Stockholm sin hustru Vickers
Burdett och dotter. Dessutom medföljer Professor Modrichs handledare och hans
tidigare forskningsassistenter och doktorander.
PROFESSOR AZIZ SANCAR, är turkisk och amerikansk medborgare, född 1946
i Turkiet. Professor Sancar är verksam vid University of North Carolina i USA.
Han anländer till Stockholm med sin hustru Esta Sancar. Övriga i sällskapet är
familjemedlemmar, vänner och kollegor.
–4–
Nobelveckan 2015
Årets Nobelpristagare
NOBELPRISET I FYSIOLOGI ELLER MEDICIN 2015
har tilldelats med ena hälften
gemensamt till William C. Campbell och Satoshi Ōmura ”för deras upptäckter
rörande en ny terapi mot infektioner orsakade av parasitmaskar” och den andra
hälften till Tu Youyou ”för hennes upptäckter rörande en ny terapi mot malaria”.
PROFESSOR WILLIAM C. CAMPBELL , är amerikansk medborgare och född 1930 på
Irland. Han är verksam vid Drew University i USA. Professor Campbell kommer till
Stockholm med sin hustru Mary Campbell och två döttrar med familjer, sin bror och
svägerska samt vänner.
PROFESSOR SATOSHI ŌMURA, är japansk medborgare, född 1935 i Japan. Han
är verksam vid Kitasato University. Professor Ōmura anländer till Stockholm
tillsammans med sin dotter. I sällskapet finns även hans bror och syster, andra
familje­medlemmar, studenter till Professor Ōmura samt vänner.
CHIEF PROFESSOR TU YOUYOU, är kinesisk medborgare och född 1930 i Kina. Hon
är verksam vid China Academy of Traditional Chinese Medicine. Chief Professor Tu
kommer till Stockholm i sällskap med sin man Li Tingzhao och deras två döttrar. I
sällskapet ingår också hennes 11-åriga barnbarn, andra familjemedlemmar, kollegor
och vänner.
NOBELPRISET I LITTERATUR 2015
NOBELPRISET I LITTERATUR år
2015 har tilldelats den vitryska författaren Svetlana
Aleksijevitj,”för hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i
vår tid”.
FÖRFATTAREN SVETLANA ALEKSIJIEVTJ, är vitrysk medborgare och född i Ukraina
1948. I sällskapet som följer henne till Stockholm finns ett antal vänner, förläggare
och översättare samt hennes litterära agent Galina Dursthoff.
EKONOMIPRISET 2015
SVERIGES RIKSBANKS PRIS I EKONOMISK VETENSKAP TILL ALFRED NOBELS MINNE år
2015
har tilldelats till Angus Deaton, ”för hans analys av konsumtion, fattigdom och
välfärd”.
PROFESSOR ANGUS DEATON är brittisk och amerikansk medborgare, född 1945
i Edinburgh i Storbritannien. Han är verksam vid Princeton University i USA.
Professor Deaton kommer till Stockholm i sällskap av sin hustru Professor Anne
Case samt deras dotter och son. I sällskapet finns även barnbarn i åldrarna 5, 8
och 9 år samt andra familjemedlemmar, vänner och kollegor.
–5–
Nobelveckan 2015
NOBELPRISET I FYSIOLOGI ELLER MEDICIN 2015
NOBELVECKAN inleds
med ett besök på Nobelmuseet på Stortorget i Gamla Stan den
6 december. Här hälsas årets pristagare med familjer välkomna till en händelserik
vecka i Stockholm och här får de också för första gången träffa varandra. I museet
får de ta del av den nyinvigda utställningen Nobel Creations där studenter från
Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan skapat fria tolkningar av
årets Nobelpris med hjälp av mode, musik och design.
Besöket på Nobelmuseet avslutas med att pristagarna, enligt tradition, signerar
stolar i Bistro Nobel och överlämnar ett föremål till Nobelmuseets samling.
KONSTINSTALLATIONEN YOUR STAR
2015 ÅRS NOBELVECKA tar
sin början på natthimlen ovanför Stockholm i samband
med att den dansk-isländska konstnären Olafur Eliassons konstverk Your Star
tänds som en hyllning till årets pristagare och som en oväntad och inspirerande
överraskning i det publika rummet. Konstnären ser Your Star som en knutpunkt
kring vilken man kan samlas, diskutera och reflektera.
Your Star, som kommer att lysa över Riddarfjärden utanför Stadshuset under
Nobelveckan, består av en LED-lampa vars ljus kommer från förnybar energi som
samlades in under midsommarhelgen i år. Your Star sprider lite av sommarens ljus i
vintermörkret.
Olafur Eliasson deltar också i årets Nobel Week Dialogue, där temat är The
Future of Intelligence, i ett samtal med kosmologen Max Tegmark. Sex tidigare
pristagare deltar i heldagsmötet som äger rum den 9 december i Göteborg. Olafur
Eliasson är också aktuell med utställningen Verklighetsmaskiner på Moderna Museet
i Stockholm.
Till konstinstallationen hör en interaktiv webbplats som inkluderar de sex
filmerna Making Your Star och som erbjuder besökarna att göra sina egna stjärnor
på natthimlen – www.olafureliasson.net/yourstar.
Your Star genomförs med stöd av Stockholm Business Region, Nobel Media,
PostkodLotteriets Kulturstiftelse och ett par privata donatorer.
–6–
Nobelveckan 2015
Nobelveckan 2015
6 dec 13.00 Presskonferensen för årets litteraturpristagare äger rum på
Svenska Akademien.
6 dec 14.00 Presskonferensen för årets pristagare i fysiologi eller medicin hålls på
Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet.
7 dec 9.30 Presskonferensen för årets pristagare i fysik, kemi och ekonomi hålls
på Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A.
8 dec 13.30 En presskonferens för japanska medier ges på Grand Hôtel,
i rummet New York.
Under Nobelveckan finns ett presscenter på Nobelmuseet och här hålls också ett
antal pressträffar om Nobel Center.
NOBELFÖRELÄSNINGAR
I enlighet med Nobelstiftelsens stadgar, håller under Nobelveckan samtliga pristagare
en Nobelföreläsning rörande den upptäckt eller det arbete som de har belönats för. Så
har skett, med några få undantag, sedan det första Nobelpriset delades ut år 1901.
Nobelföreläsningarna är öppna för allmänheten och gratis. Det går inte att reservera
platser i Aula Magna eller i Aula Medica, därför är det viktigt att komma i god tid.
NOBELFÖRELÄSNINGAR I FYSIOLOGI ELLER MEDICIN
Aula Medica, Nobels Väg 6, Karolinska Institutet, Campus Solna, kl 13.00–15.15,
den 7 december.
A SPLENDID GIFT FROM THE EARTH: THE ORIGINS & IMPACT OF AVERMECTIN
Satoshi Ōmura
IVERMECTIN: A REFLECTION ON SIMPLICITY
William C. Campbell
DISCOVERY OF ARTEMISININ – A GIFT FROM TRADITIONAL CHINESE MEDICINE TO
THE WORLD
Tu Youyou
NOBELFÖRELÄSNING I LITTERATUR
Svenska Akademien, kl. 17.30 den 7 december
Svetlana Aleksijevitj ger sin Nobelföreläsning i Börssalen.
–7–
Nobelveckan 2015
PRESSKONFERENSER
Aula Magna, Stockholms Universitet, kl. 9.00–10.20 den 8 december
DISCOVERY OF ATMOSPHERIC NEUTRINO OSCILLATIONS
Takaaki Kajita
THE SUDBURY NEUTRINO OBSERVATORY: OBSERVATION OF FLAVOR CHANGE FOR
SOLAR NEUTRINOS
Arthur B. McDonald
NOBELFÖRELÄSNINGAR I KEMI
Aula Magna, Stockholms Universitet, kl. 10.50–12.40 den 8 december
THE INTRINSIC FRAGILITY OF DNA
Tomas Lindahl
MECHANISMS IN E. COLI AND HUMAN MISMATCH REPAIR
Paul Modrich
MECHANISMS OF DNA REPAIR BY PHOTOLYASE AND EXCISION NUCLEASE
Aziz Sancar
EKONOMIPRISFÖRELÄSNING
Aula Magna, Stockholms Universitet, kl. 13.30–14.10 den 8 december
MEASURING AND UNDERSTANDING BEHAVIOR, WELFARE AND POVERTY
Angus Deaton
NOBEL PRIZE CONCERT
Den 8 december arrangerar Nobel Media AB, i samarbete med Stockholms
Konserthus, Nobel Prize Concert. En av dagens mest hyllade dirigenter, Franz
Welser – Möst kommer att leda Kungliga Filharmonikerna vid Nobelkonserten den
8 december i ett program omfattande Sergei Rachmaninoffs Piano Concerto no 3
och Richard Strauss Ein Heldenleben. Årets solist är den unge Daniil Trifonov, en
av världens just nu mest eftersökta pianister. Nobel Prize Concert arrangeras för att
hedra årets Nobelpristagare, som deltar med sina gäster.
–8–
Nobelveckan 2015
NOBELFÖRELÄSNINGAR I FYSIK
Den 9 december anordnas för fjärde gången Nobel Week Dialogue, denna gång i
Göteborg under titel The Future of Intelligence. Deltar i seminariet gör bland andra
framstående forskare inom området, som Ray Kurzweil, Futurist and director
of engineering at Google, Barbara Grosz, Higgins Professor Natural Sciences,
Harvard och Max Tegmark, Swedish-American cosmologist, MIT, samt sex tidigare
Nobelpristagare: May-Britt Moser (medicin 2014), Edvard Moser (medicin 2014),
Michael Levitt (kemi 2013), Randy Schekman (medicin 2013), Robert Shiller
(ekonomi 2013) och Carl Wieman (fysik 2001). Nobel Week Dialogue är gratis och
öppet för allmänheten. För detaljerat program se: www.nobelweekdialogue.org.
Syftet med seminariet är att verka för en bredare dialog mellan forskare och
samhälle. Med ett nytt tema varje år kommer man därför att bjuda in ett par av
världens ledande forskare och beslutsfattare till ett antal tankeväckande föreläsningar
och paneldiskussioner under en heldag. Ungefär hälften av deltagarna är unga
studenter. Nobel Media AB står som arrangör för mötet.
INSPELNING AV NOBEL MINDS
Sedan 1960-talet har pristagarna under Nobelveckan samlats för den anrika
TV-diskussionen Nobel Minds (Snillen spekulerar). Programmet har en
populärvetenskaplig prägel och tar upp allmänna frågor om vetenskap och forskning.
Programmet spelas in den 11 december i Grünewaldsalen på Konserthuset och i
publiken finns ett antal studenter samt några av pristagarnas gäster. Programmet
produceras av Sveriges Television och BBCWorld. Diskussionen leds av BBC’s Zeinab
Badawi.
NOBELPRIZE.ORG
Prisutdelningsceremonierna i Oslo och Stockholm kommer att sändas live på
Nobelprize.org, kl. 13.00 respektive 16.30, den 10 december. Presentationstalen
vid prisutdelningarna publiceras i sin helhet vid samma tidpunkter och menyn från
Nobelbanketten i Stockholms Stadshus publiceras kl. 19.00. Under kvällen publiceras
även pressbilder på de olika rätter som har serverats under kvällen. De tacktal som
hålls av pristagarna under banketten kommer att läggas ut senare samma kväll.
Bordsplaceringen för huvudbordet kommer dock att publiceras den 9 december
kl 10.00. Nobelföreläsningarna sänds live på Nobelprize.org vid de tidpunkter som
angivits ovan.
–9–
Nobelveckan 2015
NOBEL WEEK DIALOGUE
Sveriges Television direktsänder från Nobelprisutdelning och Nobelbankett.
Förutom direktsändningar från Konserthuset och Stadshuset den 10 december
sänder SVT under perioden 6 till 10 december live-programmet Nobelstudion från
en studio i Kungsträdgården. Dessutom sänds porträtt av Nobelpristagarna, deras
Nobelföreläsningar samt Nobel Week Dialogue under december. Nobel Prize Concert
delas upp i två delar där den första sänds live den 8 december kl. 19.00 och den
andra dagen därpå samma tid. Man kan dessutom ta del av programmen på SVT
Play där de är tillgängliga utan geografiska restriktioner.
INTERNATIONELL DISTRIBUTION AV PROGRAMMEN
Internationell media som sprider TV-materialet från Nobelprisutdelning är European
Broadcasting Union (EBU) som även sprider material från banketten samt Associated
Press Television News (APTN) och Thomson Reuters.
– 10 –
Nobelveckan 2015
NOBELPRISUTDELNING OCH NOBELBANKETT SÄNDS I SVT
Komplett program med minutschema bifogas.
Nobeldagen inleds med den traditionsenliga Nobelprisutdelningen i Konserthuset.
Här presenteras årets priser för de ca 1 570 gästerna som följer pristagarna när de en
efter en tar emot sina medaljer och diplom ur H.M. Konungens hand.
Platserna på parkett är i första hand vikta åt pristagarnas familjer, representanter
från de prisutdelande institutionerna, regering och riksdag samt diplomatkåren.
På podiet är närmare hundra personer placerade. De är ledamöter från Kungl.
Vetenskapsakademien, Karolinska Institutets Nobelförsamling och Svenska
Akademien, ledamöter i Nobelstiftelsens styrelse samt tidigare pristagare. Framför
dem sitter årets pristagare och delar av den Kungliga familjen: H.M. Konung Carl
XVI Gustaf, H.M. Drottning Silvia, H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H.
Prins Daniel.
H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia samt H.K.H. Prinsessan
Madeleine och herr Christopher O’Neill sitter på första rad på parkett.
PRESENTATIONSTALEN
Nobelstiftelsens styrelseordförande Professor Carl-Henrik Heldin håller
ett inledningsanförande. Därefter presenteras årets Nobelpristagare och
ekonomipristagare. Presentationstalen hålls av:
Professor Olga Botner, medlem i Nobelkommittén för fysik
Professor Claes Gustafsson, medlem i Nobelkommittén för kemi
Professor Hans Forssberg, medlem i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin
Författaren Per Wästberg, ordförande för Nobelkommittén för litteratur
Professor Tore Ellingsen, ordförande i ekonomipriskommittén
Den högtidliga ceremonin inramas av korta musikaliska inslag och
blomsterarrangemang. När ceremonin är över och den Kungliga familjen lämnat
podiet kommer familjemedlemmar och kollegor upp på scenen för att gratulera
pristagarna.
– 11 –
Nobelveckan 2015
Nobelprisutdelningen
För musiken under prisutdelningen står Kungliga Filharmoniska Orkestern i
Stockholm under ledning av dirigent Anna-Maria Helsing. Årets solist är tenoren
Daniel Johansson.
Anna Maria Helsing är den första kvinnliga dirigenten någonsin att leda
orkestern vid Nobelprisceremonin. Hon är född 1971 i Södertälje och började sin
karriär som violinist för att sedan debutera som orkesterdirigent med Helsingfors
stads­orkester 2008. Som första kvinna att leda en finsk symfoniorkester, var AnnaMaria chefsdirigent för Uleåborgs symfoniorkester under åren 2010–2013. Hon
har lett framträdande orkestrar i Norden, Estland och Tyskland. Tenoren Daniel
Johansson, 35 år, spelade Hoffmann i Hoffmanns äventyr på festivalen i Bregenz i
somras. Han medverkade nyligen i rollen som en sångare i Rosenkavaljeren och som
Rodolfo i La Bohème, båda vid Kungliga Operan i Stockholm. Daniel Johansson är
utbildad vid Operahögskolan i Stockholm.
ÅRETS BLOMSTERDEKORATIONER
För att hylla Alfred Nobel, som tillbringade sina sista år i Sanremo där han dog den
10 december 1896, skickar Handelskammaren i Imperia och staden Sanremo varje år
blommor för utsmyckningen av Konserthuset och Stadshuset.
För femtonde året i rad har Helén Magnusson, chefsflorist på Hässelby
Blommor designat blomsterdekorationerna till Nobelprisutdelningen i
Konserthuset. Tillsammans med tolv florister arbetar hon i fyra dagar med att skapa
dekorationerna som ska pryda stora scenen på Konserthuset.
Blommorna som skänks ifrån San Remo levereras med två långtradare till
Hässelby Blommor den 4 december där arbetet med att preparera de 20 000
blommorna med nya snittytor och vatten inför dekorationsarbetet påbörjas. I år
vill Helén skapa vårkänslor på scenen med hjälp av ca 300 kg grönt och 20 000
blommor såsom ranunkler, anemoner, hortensior, rosor, asparagus och björngräs.
Den bakre väggen pryds av en rabatt med vårblommor i pastellfärger med
anemoner, tulpaner, ranunkler, rosor, pärlhyacinter, asparagus och björngräs. I
mitten av fonden kommer gästerna kunna njuta av en femton kvadratmeter stor
blomstervägg som kläs in med 9 000 rosor, nejlikor och chrysantemum i cremevit
och aprikosa nyanser. Helén tillägger att ”blomsterväggen toppas med en fin
minivariant av vårrabatten i fonden vilket kommer skapa en fin inramning till
dirigent och solist”.
– 12 –
Nobelveckan 2015
MUSIKALISKA INSLAG
Minutschema bifogas
Efter ceremonin i Konserthuset tar kvällens bankett i Stadshuset vid. Programmet för
banketten följer traditionen och börjar med de Kungligas och övriga hedersgästers
intåg i procession i Blå Hallen klockan 19.00. Innan dess har hedersgästerna
presenterats för Kungafamiljen i Prinsens Galleri. Bakom ceremonimästaren går
två kvinnliga marskalkar följda av H.M. Konungen med bordsdam och H.M.
Drottningen med Nobelstiftelsens ordförande och tillika kvällens värd, Professor
Carl-Henrik Heldin. Under intåg och uttåg spelar Mattias Wager på Stadshusets
orgel och vi får även höra fanfarer av två trumpetare, far och son; Olle och Mikael
Hermansen. Från 113 gäster vid den första banketten, i Spegelsalen på Grand Hôtel
år 1901, har Nobelbanketten idag ca 1 350 gäster.
KVÄLLENS MENY
Årets kock är Sayan Isaksson och årets konditor är Daniel Roos, båda hyllade
svenska matinspiratörer. Sayan blev VM-mästare med svenska Kocklandslaget 2002.
Han driver restaurangerna Shibumi och Råkultur samt restaurangen Esperanto som
har en stjärna i Guide Michelin och blev utnämnd som Sveriges bästa restaurang
2014 av White Guide. Daniel Roos, som för andra året i rad ansvarar för desserten,
var medlem i svenska Kocklandslaget 2009–2012, som vann guld i Culinary
Olympics 2012. Han är krögare, konditor på restaurang K-märkt i Stockholm och
driver företaget PastryDesign.
Menyn är fokuserad att framhäva lokala råvaror från Skandinavien och enligt
Sayan Isaksson är menyn utvecklad med tanke på hållbarhet och ett genomgående
fokus på grönsaker. Samtidigt som Sayan eftersträvar en elegans i rätterna arbetar
han efter principen att ta tillvara råvarorna så effektivt som möjligt under hela
tillagningsprocessen.
Arbetet med menyn för Nobelbanketten har pågått sedan tidig vår med ett antal
provlagningar och provsmakningar. Ett 40-tal kockar förbereder rätterna på menyn
under fyra dagar inför middagen den 10 december. Menyn har utvecklats i nära
samarbete med Nobelstiftelsens gastronomiska rådgivare Restaurangakademiens
kreativa ledare Fredrik Eriksson, Långbro Värdshus, och Gert Klötzke, professor
i gastronomi vid Umeå Universitet samt Stadshusrestaurangers kökschef Gunnar
Eriksson.
Menyn avslöjas först då alla gäster har satt sig till bords kl. 19.00. Under kvällen
arbetar totalt ett 40-tal kockar och 260 servitörer och servitriser. Dukningen sker
med Nobelservisen som togs fram till Nobelprisets 90-årsjubileum 1991 av de tre
svenska formgivarna Karin Björquist (Rörstrand/Gustavsberg), Gunnar Cyrén
(Orrefors) och Ingrid Dessau (Klässbols Linneväveri). Till de drygt 60 borden i Blå
Hallen används ca 500 meter linneduk och den omsorgsfulla dukningen omfattar
inte mindre än ca 7 000 delar i porslin, ca 5 400 glas och ca 10 000 bestick.
I år är fjärde året då Stadshusrestauranger, med VD Maria Stridh, ansvarar för
middagens genomförande på Nobelbanketten. Kökschef Gunnar Eriksson gör sin
trettonde Nobelbankett.
– 13 –
Nobelveckan 2015
Nobelbanketten
I år serveras för andra gången Nobelmuseets eget te, Nobel Museum Tea Blend,
som skapats till ära av vetenskapsmannen och kosmopoliten av Alfred Nobel.
Från Nobelmuseets håll berättar man följande om detta unika te: ”För att
hedra Alfred Nobel har vi komponerat en speciell teblandning. Blandningen är
baserad på ett kinesiskt Keemun-te som framställs i Qimen-distriktet i provinsen
Anhui. Tillsammans med ett indiskt Assam-te får denna blandning en fantastisk
färg och underbar arom. Teet är smaksatt med finaste bergamott från Italien och
kompletteras med sötman i svenska jordgubbar och en fräsch smak av apelsin. En
äkta kosmopolitisk blandning.”
Nobel Museum Tea Blend har skapats i samarbete med tespecialisten Vernon
Mauris och säljs exklusivt på Nobelmuseet i Stockholm.
DIVERTISSEMENT
Divertissementet är en hyllning till svensk musik i modern tid. De fyra akterna tar
oss med på en resa från dåtid till vår samtid och vidare till framtiden. Här möter
vi svenska musikskapare som under de senaste fyra decennierna har format den
internationella populärmusikscenen. Med en sin musik har de korsat gränser nått
och inspirerat människor världen över.
Uppträder under kvällen gör Gustav Sjökvists Kammarkör samt Anna Ternheim
och Seinabo Sey. Gustav Sjökvists Kammarkör är en av våra mest kända körer som
har turnerat internationellt, ofta med samtida musik på repertoaren. Anna Ternheim
och Seinabo Sey har, med sina starka och säregna röster, fått stor uppskattning såväl
i Sverige som utomlands.
Kvällens underhållning har producerats av Grumpy Productions under ledning av
Mats Jankell och Pierre Rosengren.
ÅRETS BLOMSTERDEKORATIONER
Per Benjamin ansvarar för blomsterdekorationerna i Stadshuset. Det är första gången
han har detta uppdrag. Per Benjamin vann florist-VM 2002 och har sedan dess varit
mycket verksam på den internationella scenen.
Temat för årets blomsterdekorationer för banketten är Nobelmedaljen. Den
övergripande tanken i alla dekorationer i Stadshuset är medaljens runda form och
guldets komplexa färgspektra – den runda geometriska formen återkommer i alla
dekorationer och buketter genom hela Stadshuset. Honnörsbordet kommer ha
ett flöde av olika stora cirkelformade buketter i olika guldnyanser spelandes över
bordets hela längd. Bland de blomsorter som används i år ingår nejlikor, orkidéer,
liljor, gerbera, olivblad, björngräs och eucalyptusblad. Per kommer använda över
13 000 blommor för att dekorera Stadhuset och kommer få assistans av 29 florister.
Per förklarar årets tema: ”min önskan och vilja med årets blomsterarbeten är att få
visa en bred allmänhet i Sverige och världen vad vi florister kan åstadkomma med
vår kunskap, kreativitet och skaparlust – att vi är ett yrke i vår samtid med moderna
koncept och tankar på design. Det är design där blommorna är vårt uttrycksmedel.”
Per Benjamins säregna blomsterstil har inspirerats av Sverige och Japan. Under
sina verksamma år har han hållit kurser, blomstershower och workshops i mer än
femton olika städer i Japan. Bland annat har Per dekorerat Zenkojitemplet i Nagano
och gett ut tre böcker med sina blomsterverk i landet. Pers främsta inspiratörer i
Japan är Yoko Takahashi från Kurashiki och Akihiro Hisaka från Kakogawa.
– 14 –
Nobelveckan 2015
NOBEL MUSEUM TEA BLEND
I slutet av kvällen uppvaktar studenter med fanborg i trappan och på balustraden.
Högskolor och universitet från hela landet finns representerade i fanborgen.
I samband med att kaffe och avec serveras ger pristagarna sina tacktal. Dessa
annonseras av kvällens toastmaster Johanna Kuniholm. Endast en pristagare från
varje prisgrupp håller tal, i Nobelordning, det vill säga i den ordning som Alfred
Nobel angav priserna i sitt testamente;
Professor Arthur B. McDonald (fysik)
Professor Emeritus Tomas Lindahl (kemi)
Professor William C. Campbell (fysiologi eller medicin)
Författaren Svetlana Aleksijevitj (litteratur)
Professor Angus Deaton (ekonomi)
KVÄLLEN AVSLUTAS
Banketten avslutas ca klockan 22.45. Dansen öppnas då i Gyllene Salen av orkestern
Ambassadeur. Kungafamiljen tar under kvällen emot pristagarna med respektive i
den bortre delen av Prinsens Galleri under korta audienser.
NOBELDIPLOM OCH MEDALJER
Nobelmedaljer och Nobeldiplom ställs ut i Gyllene Salen under Nobelbanketten. Jens
Fänge har utfört konstverket i diplomet till Nobelpristagaren i litteratur. Ullastina
Larsson har i år gjort konstverken i diplomen till Nobelpristagarna i fysik, Ingela
Berntsson har skapat konstverken i diplomen till Nobelpristagarna i kemi och Hasse
Karlsson har utfört konstverket i diplomet till ekonomipristagaren.
Annika Rücker står för kalligrafin för alla diplom ovan. I medicinpristagarens
diplom är Nobelmedaljen avbildad och för kalligrafin står Susan Duvnäs. För
bindningen av samtliga diplom ansvarar Ingemar Dackéus på Knut Hässlers Bokbinderi.
2015 års Nobelmedaljer är tillverkade av Svenska Medalj i Eskilstuna. Etuierna som
medaljerna ligger i är ett hantverk utfört av Anders Erikssons etuiverkstad.
TIDIGARE NOBELPRISTAGARE
Följande tidigare pristagare närvarar vid Nobelprisutdelningen och Nobelbanketten
2015:
Edvard Moser (fysiologi eller medicin 2014)
Michael Levitt (kemi 2013),
Randy Schekman (fysiologi eller medicin 2013)
Carl Wieman (fysik 2001)
Dessa tidigare pristagare befinner sig i Sverige i anledning av sin medverkan i Nobel
Week Dialogue den 9 december.
Dessutom kommer Nobelpristagaren i fysik (1982) Bengt Samuelsson samt
Nobelpristagaren i medicin eller fysiologi (1981) Torsten Wiesel delta vid banketten.
Monica Tranströmer, hustru till litteraturpristagaren (2011) Tomas Tranströmer,
närvarar också.
– 15 –
Nobelveckan 2015
TACKTAL
Den japanska utbildning-, kultur- sports-, vetenskaps- och teknologiministern
Tsutomu Tomioka kommer att närvara vid prisceremoni och bankett. Bland
övriga gäster finns även den kanadensiska ministern Kirsty Duncan, europeiska
kommissionären Carlos Moedas samt Europeiska Centralbankens direktör Mario
Draghi med hustru Serena Draghi.
Svenska ministrar som deltar i prisutdelning och bankett är statsminister Stefan
Löfven, finansminister Magdalena Andersson, kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke, utbildningsminister Gustav Fridolin, minister för högre utbildning
och forskning Helene Hellmark Knutsson, folkhälso- sjukvårds och idrottminister
Gabriel Wikström samt utrikesminister Margot Wallström.
Deltagande partiledare är Anna Kinberg Batra (M), Jan Björklund (L) och Jonas
Sjöstedt (V).
Andra deltagare är personer, som på ett eller annat sätt deltar i arbetet med
Nobelpriset, gynnar vetenskapen som donatorer eller på olika sätt ger sitt stöd
till stiftelsen och de prisutdelande institutionerna eller bolagen inom Nobelsfären.
Förbundet Unga Forskare som anordnar Stockholm International Youth Science
Seminar (SIYSS), deltar med en grupp forskare från ett stort antal länder.
– 16 –
Nobelveckan 2015
ÖVRIGA GÄSTER
NOBELPRISTAGARNA BESÖKER NOBELSTIFTELSEN
Den 11 och 12 december gör pristagarna individuella besök på Nobelstiftelsen.
Här återfår de sina medaljer och diplom som under Nobelbanketten har ställts ut i
Gyllene Salen. På Nobelstiftelsen diskuteras också detaljerna kring överföringen av
prispengarna. Den 12 december besöker representanterna för årets fredspristagare
Nobelstiftelsen och får då möta övriga pristagare vid en kort mottagning.
NOBELVECKANS OFFICIELLA PROGRAM AVSLUTAS
Pristagarna deltar i en rad aktiviteter utanför Nobelveckans officiella program. Den
12 december anordnas seminarier på Karolinska institutet och på Handelshögskolan.
Svetlana Aleksijevitj deltar i ett samtal med utrikesminister Margot Wallström på
Kulturhusets internationella författarscen den 7 december kl.10.00. Dessutom hyllar
Dramaten traditionsenligt årets Nobelpristagare i litteratur med ett evenemang på
Stora scenen den 12 december kl. 19.00.
UNIVERSITETSBESÖK OCH LUCIAFIRANDE
Från den 13 december och framåt har pristagarna bjudits in till en rad universitet
och högskolor. Några av pristagarna kommer också att delta i Stockholms
universitets studentkårs Luciabal eller Medicinska föreningens Luciabal på kvällen
den 13 december.
– 17 –
Nobelveckan 2015
Nobelveckan avslutas
NOBELPRISUTDELNINGEN
Nobelprisutdelningen fann sina grundläggande former redan 1901. Programmet var
under de första åren i allt väsentligt detsamma som nu, men det fanns skillnader i
hur ceremonin utformades. Såväl pristagare som Kungafamiljen satt på parketten,
och på scenen fanns en orkester eller kör. Där fanns också blomsterdekorationer
och samma byst på Alfred Nobel som fortfarande används. För dekorationerna
ansvarade slottsarkitekten Agi Lindegren. Till och med 1925 delades Nobelpriset
ut i Musikaliska Akademien, men när Stockholms Konserthuset stod klart 1926
började Nobelpriset delas ut där. Så har skett med undantag för 1971 och 1972
när en renovering fick utdelningen att flytta till först Filadelfiakyrkan och sedan S:t
Eriksmässan i Älvsjö. 1975 användes S:t Eriksmässan igen, i samband med prisets
75-årsjubileum. 1991 delades priset ut i Globen. Under åren 1914–1919 och 1939–
1944 var pris­utdelningen inställd på grund av världsläget, och 1924 på grund av att
inga pris­tagare kom till Stockholm.
Nobelprisutdelningen sändes i radio för första gången 1928, och redan 1950
gjordes en provsändning för TV. Regelbundet har den dock sänts sedan 1959. På
de tidiga Nobelprisutdelningarna spelades i huvudsak svensk musik. Med tiden
försökte man anpassa musikvalen efter pristagarnas födelseländer, men idag letar
man efter lämplig tematik i en varierad repertoar. Vid inledningen och avslutningen
återkommer samma musikstycken: först Kungssången och därefter Mozarts Marsch i
D-dur, k. 249 vid pristagarnas intåg. Ceremonin avslutas med Du gamla, du fria och
därefter Drottningens av Saba festmarsch av Hugo Alfvén.
NOBELBANKETTEN
Banketten som följer på prisutdelningen har växt från en mindre middag för
Nobelpristagarna och representanter för de prisutdelande institutionerna till en
internationellt uppmärksammad fest.
Under de första decennierna bjöds mellan 100–300 personer, och middagarna
bestod av fem rätter. Man inledde med hors d’oeuvre eller soppa, och åt sedan fisk,
kött och fågel, samt dessert. I takt med att gästernas antal har ökat så har antalet
rätter minskat, först till fyra och sedan till dagens tre. Menyerna har också fått
alltmer genomtänkta teman, med grunden i det svenska köket.
Fram till 1933 ägde banketten rum på Grand Hôtel. Redan 1930 hade man haft
banketten i Gyllene salen, men gick tillbaks till Grands Spegelsal. 1933 var man i
Royals vinterträdgård. Från 1934 har banketten hållits på Stockholms Stadshus varje
år, först i Gyllene Salen och från 1974 i Blå Hallen. Undantagen är dels 1924, när
festligheterna ställdes in eftersom alla pristagare var förhindrade att närvara, 1956
när man med hänsyn till det politiska läget (Sovjetunionens inmarsch i Ungern) valde
en mindre middag i Börssalen, samt krigsåren 1914–1919 och 1939–1944.
– 18 –
Nobelveckan 2015
Historisk bakgrund
Alfred Nobel (1833–1896) är mest känd som dynamitens uppfinnare. Han var också
en affärsman med en omfattade internationell verksamhet. Han föddes i Stockholm,
men tillbringade större delen av sitt liv utanför Sveriges gränser, i bl.a. S:t Petersburg,
Hamburg, Paris och San Remo. Hans liv bestod till stor del av resor och arbete, och
han bildade aldrig familj. Som ung var Nobel intresserad av litteratur, men hans
utbildning var inriktad på naturvetenskap. Vid en vistelse i Paris kom han i kontakt
med nitroglycerin, ett effektivt men farligt sprängämne. Dynamiten, en blandning
mellan nitroglycerin och sanden kiselgur, var Nobels sätt att göra sprängämnet
säkrare och mer hanterbart. Detta ledde till ett industriellt genombrott, och drygt
90 fabriker inrättades, i 20 länder. Redan under sin levnad var Nobel en filantrop.
Inte minst var han inblandad i den europeiska fredsrörelsen. Nobel var präglad av
upplysningens ideal – vilket syns i det testamente han undertecknade i Paris, 27
november 1895. Där stipulerade Nobel att hans förmögenhet skulle omvandlas till
en fond, vars ränta skulle utgöra priser till personer som ”hafva gjort menskligheten
den största nytta”. Sammansättningen av priskategorier visar på bredden i Nobels
tänkande. För att skapa en fredligare och mer välmående värld behövdes framsteg
inom såväl vetenskap som litteratur, liksom politiska strävanden.
ATT UTSE NOBELPRISTAGARE
Arbetet med att utse Nobelpristagare bygger på ett nomineringsförfarande, vars
former utarbetades under förhandlingar 1897–1900. För varje priskategori
finns en Nobelkommitté, och i september skickar denna ut inbjudningar till
akademiledamöter, universitetsprofessorer, andra forskare, parlamentsledamöter,
tidigare Nobelpristagare m.fl. att inkomma med förslag. Dessa ska vara kommittén
tillhanda senast 31 januari. Från februari till början på oktober arbetar sedan de
prisutdelande institutionerna med att utvärdera förslagen. När beslutet fattas så
meddelas pristagaren och sedan allmänheten vid en presskonferens. 1968 instiftades
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel, som delas
ut vid samma prisceremoni. Pristagarna utses av Kungliga Vetenskapsakademien,
men priset finansieras av Sveriges Riksbank.
– 19 –
Nobelveckan 2015
ALFRED NOBEL
16.30 Virvel, intåg kungafamiljen, Kungssången
16.32
Marsch D-dur, KV 249 av Wolfgang Amadeus Mozart, intåg pristagare
16.35
Tal av professor Carl-Henrik Heldin, ordförande i Nobelstiftelsens styrelse
16.41Vals av Toru Takemitsu
FYSIK
16.43
Överlämnande av 2015 års Nobelpris i fysik till professor Takaaki Kajita
och professor Emeritus Arthur B. McDonald efter presentationstal av
professor Olga Botner
KEMI
16.51
Överlämnande av 2015 års Nobelpris i kemi till professor Tomas Lindahl,
professor Paul Modrich och professor Aziz Sancar efter presentationstal av
professor Claes Gustafsson
17.01
Jungfrun under lind av Wilhelm Peterson-Berger.
FYSIOLOGI ELLER MEDICIN
17.04
Överlämnande av 2015 års Nobelpris i fysiologi eller medicin till professor
William C. Campbell, professor Emeritus Satoshi Ōmura och professor
Tu Youyou efter presentationstal av professor Hans Forssberg
17.14
Lenskijs aria ur Eugene Onegin av Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
LITTERATUR
17.20
Överlämnande av 2015 års Nobelpris i litteratur till författaren Svetlana
Aleksijevitj efter presentationstal av författaren Per Wästberg
17.26
Rondo á la turca av Wolfgang Amadeus Mozart
EKONOMI
17.29
Överlämnande av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred
Nobels minne för 2015 till professor Angus Deaton efter presentationstal
av professor Tore Ellingsen
17.35Nationalsången
17.38
Drottningens av Saba festmarsch ur Den förlorade sonen av Hugo Alfvén
spelas medan gästerna lämnar salen
ca 17.45 Ceremonin avslutas
MUSIKEN UTFÖRS AV:
Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm
Dirigent: Anna-Maria Helsing
Solist: Daniel Johansson
– 20 –
Nobelveckan 2015
PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA FÖR
NOBELPRIUTDELNINGEN 2015
Nobelveckan 2015
PODIEPLACERING VID
NOBELPRISUTDELNINGEN 2015
4
4
1
3
3
1
2
2
1
8
1
8
7
8
11
9
1
1
5
9
1
1
8
7
10
7
11
12
7
6
12
5
4
2
2
1
Professor
Professor
Professor
Nobelstiftelsens VD, Dr
Professor
Civilekonom
Professor
Fru
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
4
1
3
H.M. Drottningen
H.M. Konungen
H.K.H. Prins Daniel
H.K.H. Kronprinsessan Victoria
Grandin
Karl
Heldin
Carl-Henrik
Hansson
K. Göran
Heikensten
Lars
Danius
Sara
Nicolin
R. Tomas
Lendahl
Urban
Langebrekke
Sigrid
Bergström
Lars
Inganäs
Olle
Hansson
Thors Hans
L'Huillier
Anne
von Heijne
Gunnar
Botner
Olga
Gustafsson
Claes
Forssberg
Hans
Andersson
Jan
Snogerup Linse
Sara
Wennerström
Håkan
Moberg
Christina
Mårtensson
Nils
Ingelman
Gunnar
Delsing
Per
Fransson
Claes
Lidin
Sven
Bäckvall
Jan-Erling
– 21 –
3
Sida
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
9
Rad Plats
1
2
3
4
6
9
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
Wästberg
Ellingsen
Ramström
Brzezinski
Åqvist
Bjelke
Zierath
Perlmann
Toftgård
Wedell
Kiehn
Ernfors
Angelin
Persson
Strömberg
Kajita
McDonald
Lindahl
Modrich
Sancar
Campbell
Ōmura
Youyou
Aleksijevitj
Deaton
Wieman
Levitt
Wiesel
Samuelsson
Schekman
Moser
Allén
Espmark
Malmqvist
Frostenson
Engdahl
Haeggström
Höög
Kärre
Masucci
Svenbro
Lugn
Ralph
Englund
Olsson
Riad
Östergren
Sjögren
Smith
Wahlgren
Wiman
Hassler
Svensson
Mörk
Englund
Per
Tore
Olof
Peter
Johan
Katarina
R Juleen
Thomas
Rune
Anna
Ole
Patrik
Bo
Torsten
Per
Takaaki
B. Arthur
Tomas
Paul
Aziz
C. William
Satoshi
Tu
Svetlana
Angus
E. Carl
Michael
N. Torsten
Bengt
W. Randy
I.
Edvard
Sture
Kjell
Göran
Katarina
Horace
Z. Jesper
Christer
Klas
Maria
Jesper
Kristina
Bo
M. Peter
Anders
Tomas
Klas
Camilla
Edvard
Mats
Klas
John
Jakob
Eva
Peter
– 22 –
Sida
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Höger
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Rad Plats
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
Nobelveckan 2015
Författare
Professor
Professor
Professor
Professor
Generaldirektör
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor Emeritus
Professor Emeritus
Professor
Professor
Professor
Professor
Chief Professor
Författare
Professor
Professor
Professor
President Emeritus
Professor
Professor
Professor
Professor
Författare, Professor Emeritus
Professor
Författaren
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Fil. dr
Författaren
Professor
Professor
Professor
Professor
Herr
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
18.30
Levande repet bryts – Gästerna ombeds uppsöka sina platser
19.03
FANFAR – huvudbordets gäster intåg till orgel och trumpetare
19.11
Gästerna på plats – servering av champagne på huvudbordet
19.14
FANFAR – Konungens skål
19.16
FANFAR – Skål till Alfred Nobels minne
19.18
Fotografering huvudbordet, 2 x 2 min
19.23
DIVERTISSEMENT I 7:05 min
19.30
Förberedelser förrätten
19.39
Ombjudning av champagne
19.46
Fotografering huvudbord 2 x 2 min
20.11
DIVERTISSEMENT II 4:15 min
20.28
Varmrätten serveras via trappan
20.58
Avdukning av varmrättstallrik
21.08
Dessertvin serveras
21.18
DIVERTISSEMENT III 3:15 min
ca 21.22 DIVERTISSEMENT IV 3:21 min
21.22
Dessertparad via trappan
22.07
Kaffe och avec serveras
22.13
Fanborgen går ut på balustrad och trappa
22.23
Pristagarnas tacktal
ca 22.48 Taffeln bryts
– 23 –
Nobelveckan 2015
PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA FÖR
NOBELBANKETTEN 2015
Nobelveckan 2015
– 24 –
62
61
60
59
58
54
55
57
BORDSPLAN NOBELBANKETTEN 2015
THE NOBEL FOUNDATION
NOBEL MEDIA AB
Annika Pontikis
Tel 08-663 1470
[email protected]
Maria von Konow
Communications Manager
Tel 073-852 35 95
[email protected]
Isabelle Leckne
Tel 08 663 27 65
[email protected]
CHEFS AT THE NOBEL BANQUET
Contact person Josephine Edberg
Tel 08 727 72 97
[email protected]
BECKMANS COLLEGE OF DESIGN
Göran Sundberg
Tel 08-660 20 20
Sofia Hulting
Tel 0733-86 69 69
[email protected]
THE ROYAL COLLEGE OF MUSIC,
STOCKHOLM:
Marie Halling
Tel 073-460 48 87
[email protected]
THE ARTISTS OF THE NOBEL DIPLOMAS
Contact via [email protected] or Tel
08-663 27 65
FLORISTS
Helén Magnusson
Tel 0703-10 34 41
[email protected]
Per Benjamin
[email protected]
MANUFACTURER OF THE NOBEL PRIZE
MEDALS
Erik Åberg, Svenska Medalj AB
Tel 08-645 38 00 / 070-545 33 03
[email protected]
THE NOBEL MUSEUM (AND THE NOBEL
WEEK PRESS CENTER)
Helena Wallemo
Tel 070-494 40 09
[email protected]
Allegra Grevelius
Broadcast and Archive Sales
Tel 08-663 61 36
[email protected]
Caroline Burén
Nobel Prize Concert
Tel 08-663 27 62
[email protected]
Anna-Carin Windahl
Nobel Week Dialogue 2015
Tel 073-532 10 96
[email protected]
THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF
SCIENCES
Hans Reuterskiöld
Tel 0706-73 96 50
[email protected]
THE NOBEL ASSEMBLY AT KAROLINSKA
INSTITUTET
Ann-Mari Dumanski and
Tatiana Goriatcheva
Tel 08-524 878 05
[email protected]
[email protected]
THE SWEDISH ACADEMY
Ulrika Kjellin
Tel 08-555 125 03
[email protected]
MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS
INTERNATIONAL PRESS CENTRE
Street address: Fredsgatan 6
Tel 08-405 10 00
[email protected]
THE ROYAL COURT
Tel 08-402 60 00
[email protected]
– 25 –
Nobelveckan 2015
KONTAKTINFORMATION FÖR MEDIER
PRESS CONTACT ANNA TERNHEIM
Lisa McCulloch
[email protected]
Annele Hencz Mortimer-Hawkins
Tel 070 529 68 02
[email protected]
GRUMPY PRODUCTION
Mats Jankell
[email protected]
Tel 0705 49 11 65
GUSTAF SJÖKVIST CHAMBER CHOIR
PRESS CONTACT SEINABO SEY
Nina Westander
Tel 0707423082
[email protected]
Joakim Bergdal
[email protected]
Tel 0705 36 25 35
– 26 –
Nobelveckan 2015
STUDIO OLAFUR ELIASSON
Box 5232, 102 45 Stockholm
Tel: 08-663 09 20, Fax: 08-660 38 47
E-post: [email protected], Webb: Nobelprize.org