kungliga svenska segel sällskapet 2015 . 184:d årgången

k ungliga sv ensk a segel sä llsk a pet
2015 . 184:d å rgå ngen
ksss årsmöte
Foto: Malcolm Hanes
Dag
Plats
Tid
10 februari, 2015
Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104, Stockholm
Årsmötet inleds kl. 17:30 och därefter middag kl.19:00
O.S.A. Till middagen genom att sätta in 400 kr
på KSSS BG 160-2861 senast den 26 januari
Frågor Kontakta Lotta Ridelberg: [email protected]
k s s s å r s mö t e 2 0 15 KSSS: Ett ledande segelsällskap och social gemenskap
Med målsättningen att förstärka vår position som ett internationellt ledande seglingssällskap
stöpt i en 184-årig tradition kan vi se tillbaka på det gångna verksamhetsåret med tillfredsställelse och blicka framåt mot nästa med stor tillförsikt.
Några höjdpunkter under det gångna året:
•
Josefin Olssons VM-silver i Laser Radial var sällskapets största sportsliga framgång sedan Fredrik Lööf och Max Salminen tog OS-guld i Stare 2012. Vid VM i Santander visade även andra av våra OS-aspiranter
framfötterna och i såväl Laser som 470-bidrog sällskapets besättningar till att säkra nationsplatser för Sveriges del. Till detta kan läggas att unga lovande seglare i 49:er FX, bräda och katamaran gör att
framtiden ser ljus ut inte bara inför 2016 utan också därefter.
•
ÅF Offshore Race avhölls för fjärde gången och innebar en fortsatt positiv utveckling. Maximala 300 båtar låg vid bryggorna inne vid Skeppsholmen där också evenemangsområdet var det bästa hittills.
Arrangemanget fick höga betyg av alla intressenter. Tävlingen präglades av lätta vindare och som
slutsegrare i SRS stod till slut fältets minsta båt, Team Räknäs.
•
Det offentliggjordes att Torbjörn Törnqvists Team Artemis, med Iain Percy som teamchef, återigen
kommer att utmana om Americas Cup på Bermuda 2017 med KSSS som utmanande klubb. I samband med detta presenterades också KSSS OS-guldduo från 2012, Fredrik Lööf och Max Salminen, som nya
medlemmar i Artemisteamet. Satsningen kommer också att omfatta ett ungdomsprojekt där unga
lovande seglare får chansen att lära av proffsen i Artemis.
•
Team SCA seglar i Volvo Ocean Race under KSSS och GKSS flagg. SCA och tjejbesättningen ombord gör en stor insats för att lyfta seglingsintresset bland seglingsintresserade flickor och kvinnor världen över.
•
Björn Hansen med besättning vann Stena Match Cup för tredje året i rad. En svårslagen bedrift och ett kvitto på att Hansen Sailing Team vidmakthåller sin position som en av världens ledande
matchracingbesättningar.
•
Många andra seglare har visat framfötterna både nationellt och internationellt till exempel genom
EM-guld i 29:er, silver och bronsmedalj på havskappseglings-VM i Kiel, silver och brons på Farr VM,
JEM brons i Nacra 17, NM-guld i Express (med nästan 100 båtar på linjen!), VM-guld i 2,4, EM-guld i
Kona för att nämna en del av årets medaljskörd.
•
Sandhamnsregattan återuppstod i form av Mästerskapsveckan, denna gång med Nautiska som tillskyndare. En kappsegling som är tänkt att avhållas vecka 32 varje år på ett världens bästa kappseglingsvatten
utanför Sandhamn. I år samlades fyra klasser för att göra upp om SM-tecken under nära nog perfekta
omständigheter: 5-6 m/s, stabila vindriktningar, soligt och varmt.
k s s s å r s mö t e 2 0 15 •
Även ett stort antal andra kölbåtsregattor avhölls både till havs och på bana under året: Vårrullen,
Sandhamn Open, Datacom Cup, Höstcup, Klubbmästerskap för att nämna några. Tack alla ni som deltagit som funktionärer både till lands och till sjöss under de här evenemangen. Ni har gjort ett eminent jobb. Tack också till alla seglare som lägger tid och resurser på att kämpa mot varandra på banan.
•
KSSS Olympic Class Regatta arrangerades i början av oktober. 427 startande jollar med totalt över 500 seglare innebar att detta är den största jolleregattan i Sverige, JSM inräknat!
•
Barts Bash, en världsomspännande kappsegling under en dag till minne av den omkomne engelske olympiamästaren och Artemis-seglaren Andrew ”Bart” Simpson, gick av stapeln i september. Ett härligt format ledde till avspänd segling och samvaro med alla typer av båtar och seglare, från 4 till 75 års ålder.
•
Lägerverksamheten har varit sedvanligt utsåld. Det eminenta vädret under andra delen av sommaren bidrog till många positiva upplevelser. Varje år utbildar KSSS cirka 1000 barn och ungdomar i sin läger och träningsverksamhet. Ett antal investeringar har också gjorts på våra lägeröar för att öka trevnaden och funktionaliteten.
•
Under 2014 avhölls en ny kurs för alla som aspirerar på att bli ledare på våra läger, där man dels fick en fördjupad seglarutbildning men också diskussioner kring ledarskap, värderingar mm. Allt för att
framdeles kunna erbjuda ännu bättre läger för våra lägerdeltagare.
•
KSSS kommunikation har varit ett viktigt utvecklingsområde de senaste åren. Förutom det nya formatet på årsboken har också hemsidan utvecklats till en ledande sådan i Sverige. Under 2014 har vi per
november haft 325 nyhetsinlägg, 3 miljoner sidvisningar och cirka 150 000 besökare.
•
Våra anläggningar har utvecklats under intendentkommitténs trygga ledning. Notabla projekt för året har varit ombyggnaden av Sjövillan i Saltis, underhåll av hamnarna, ansiktslyftningen av varvet på
Lökholmen samt ett inledande arbete med kajen i Saltsjöbaden. Även vår båtflotta, med över 100 olika individer, underhålls föredömligt av Motorbåtskommittén.
•
Vi har fortsatt att investera i våra hamnar i Saltsjöbaden och Sandhamn och efter en lugn start på
sommaren ökade beläggningen i takt med det vackra vädret.
•
Eskaderverksamheten har vuxit och frodats i Långseglingskommitténs regi. Årets seglingar till bland
annat Åland och Öland har varit en utmärkt plattform för medlemmar att umgås och att introducera nya generationer till segling.
•
Social gemenskap och klubbkänsla är ett viktigt mål för sittande styrelse. Således gläds vi åt den stora mängd sociala aktiviteter som avhölls under året. Modeshow, medlemsmingel, Barts Bash, årsmöte med över 200 deltagare, medlemsträffar, regattamiddag vid ÅFOR med mera.
k s s s å r s mö t e 2 0 15
Inför 2015 kan vi se fram emot bland annat följande:
•
Americas Cup kommer att dra igång med ett antal deltävlingar under 2015. Dessa kommer att avhållas i AC 45:or på bärplan och lär därmed erbjuda mycket spektakulär segling.
•
Elitseglarna satsar vidare mot OS. 2015 kommer att bli ett avgörande år för många ifråga om
kvalifikationen. Jag vill här också passa på att tacka våra donatorer som gjort satsningen mot OS möjlig.
•
ÅFOR kommer att avhållas för femte gången med start inne i Stockholm. Även om tävlingen och
arrangemanget som sådant nu verkligen börjat finna sin form arbetar vi med ett antal förbättringar
som vi tror kommer att uppskattas av såväl seglare, åskådare och samarbetspartners. Håll ögonen öppna!
•
ÅF Inshore Race som riktar sig till alla typer av båtar, även sådana som inte är havsgående, hoppas vi att kunna locka 100 båtar till 2015. Tävlingens nya format med start och målgång inne i Stockholm innebar ett stort uppsving och vi ser fram emot att utveckla konceptet ytterligare i år.
•
Volvo Ocean Race kommer att avslutas med målgång i Göteborg där vi hoppas att Team SCA kommer
att visa framfötterna.
•
Saltsjöbadsregattan fyller 100 år 2015. Det kommer vi att fira på olika sätt, bland annat med en middag i anslutning till regattan. Vi kommer då också att passa på att lansera ett antal andra aktiviteter för att tillgängliggöra sällskapets historia.
•
Lägerverksamheten kommer att vara bättre än någonsin, då det kvalitetshöjande arbete som lagts ner under 2014 börjar bära frukt. Glöm inte att anmäla er tidigt (någon gång efter tolvslaget på nyårsafton) och att teckna medlemskap för barn och barnbarn i unga år vilket kommer att var gynnsamt när det
så småningom blir lägerdags.
•
Träningsverksamheten i Saltsjöbaden och Ranängen har under 2014 fått en tydligare struktur och ökad kvalitet. Med detta på plats har vi under 2015 ett tydligt mål att öka antalet deltagare.
•
På anläggningssidan arbetar vi fortfarande med Ranängsprojektet som dock försenats något på grund av de knepiga markförhållandena på platsen. Andra prioriterade projekt 2015 är reparation av kajkanten i Saltsjöbaden och ett Servicehus i Sandhamn och många andra saker. Vad vi lyckas landa under nästa år är i första hand en funktion av tillgängliga finansiella resurser.
•
Vi kommer att slutföra det påbörjade värdegrundsarbetet som ett förtydligande av vår vision. En av
slutsatserna så här långt är att KSSS som Sällskap och varumärke är mycket för många men inte kan vara allt för alla. Ord som tradition, kvalitet, ansvar och klubbkänsla lär dyka upp i den här processen.
•
Slutligen vill jag avsluta med att å KSSS vägnar framföra ett stort tack till alla ideella krafter och kansli som under året bidragit till att verksamheten kunnat frodas och växa. Det är tack vare er som vi är och har goda förutsättningar att förbli ett av världens ledande segelsällskap!
Staffan Salén
Ordförande
k s s s å r s mö t e 2 0 15
Kungliga Svenska Segel Sällskapet
Valnämnden avlämnar härmed i enlighet med stadgarnas paragraf 18 sitt förslag till styrelseledamöter, kommittéledamöter, revisorer och revisorssuppleanter att föreläggas årsmötet 2015. Förslaget är enhälligt. Några förslag från Sällskapets
medlemmar i enlighet med stadgarnas paragraf 19 moment 6 föreligger ej.
För att få en fullständig överblick har på följande sida även de styrelseledamöter med udda valår (stadgarnas paragraf 19
moment 2) tagits med, som vid årsmötet 2014 valdes för två år det vill säga till årsmötet 2016. De berörs således inte av
valen 2015.
KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPETS VALNÄMD
Olle Claeson
Ordförande
Anna Domeij
Rebecka Harding
Stefan Haskel
Jonas Häggbom
Gutta Johansson
Jacob Wallenberg
Valnämndens förslag till Styrelseledamöter
Ordförande
Sekreterare (2)
Skattmästare (1)
Intendent (2)
Klubbmästare (1)
Ordf. Bankappseglingskommittén (2)
Ordf. Träningskommittén (1)
Ordf. Havskappseglingskommittén (1)
Ordf. Långseglingskommittén (2)
Ordf. Motorbåtskommittén (1)
Ordf. Aktivitetskommittén (2)
Ordf. Juniorkommittén (1)
Ordf. Informationskommittén (2)
Konsultativ ledamot (1)
Konsultativ ledamot (2)
Konsultativ ledamot (1)
Staffan Salén
Björn Unger
Stefan Löhr
Göran Edin
Gustaf Johnson
Patrik Salén
Fredrik Olsson
Ralf Aspholm
Tomas Östling
Calle Söderberg
Wivica Oest Mabon
Lotta Fredriksson Schibbye
Göran Sachs
Magnus Odin
Fredrik Karlsson
Patrik Enblad
Omval för 1 år till årsmötet 2016
Vald till årsmötet 2016
Omval till årsmötet 2017
Vald till årsmötet 2016
Omval till årsmötet 2017
Vald till årsmötet 2016
Omval till årsmötet 2017
Omval till årsmötet 2017
Vald till årsmötet 2016
Omval till årsmötet 2017
Vald till årsmötet 2016
Nyval till årsmötet 2017
Vald till årsmötet 2016
Omval till årsmötet 2017
Vald till årsmötet 2016
Omval till årsmötet 2017
1:e vice ordförande 2.e vice ordförande
Magnus Odin
Björn Unger
Omval för 1 år till årsmötet 2016
Omval för 1 år till årsmötet 2016
(1) Befattning med udda valår enligt stadgarna paragraf 19 moment 2
(2) Befattning med jämnt valår enligt stadgarna paragraf 19 moment 2
k s s s å r s mö t e 2 0 15
Valnämndens förslag till kommittéledamöter
juniorkommittén
Lotta Fredriksson Schibbye
Isabell Bångstad
Nicole Bångstad
Richard Böhme
Josephine Engstrand
Peder Friis
Johan Holmberg
Jacob Engquist
Ebba Ljungberg
Amelia Möller Andreewitch
Nils Landberg
Caj Westlund
Axel Wikland
John Bäck
Träningskommittén
Nyval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Ytterligare fyra ledamöter ingår som junioravdelningen
utser. Val av dessa sker på årsmötet den 10 februari? 2015.
Havskappseglingskommittén
Ralf Aspholm
Håkan Andersson
Mats Dalunde
Sten Edholm
Eva Holmsten
Michael Hollinder
Peder Lanefeldt
Johan Rockström
Fredrik Wallenberg
Anders Karén
Björn Holmberg
Maths Mattson
Jonas Wiström
Anders Lewander
Peter Johnson
Se under styrelsen
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval
Bankappseglingskommittén
Patrik Salén
Bo Samuelsson
Patrik Lindblom
Johan Gnosspelius
Sven Lagerberg
Jonas Wahlström
Carl-Johan Friis
Jonas Hallberg
Se under styrelsen
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval
Fredrik Olsson
Peter Bergman
Fredrik Liljegren
Rikard Nilsson
Fredrika Stillström
Claes Tengström
Gunnar Thörn
Mathias Söderström
Se under styrelsen
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Långseglingskommittén
Tomas Östling
Olle Axelsson
Stefan Båge
Sverker Carnemark
Anders Fallenius
Staffan Hallberg
Rolf Hjelte
Sofia Liljegren
Mimmi Jansson
Se under styrelsen
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Klubbkommittén Gustaf Johnson
Carl-Henrik Ahlin
Stefan Witz
Marie Ryott Hööglund
Thomas Furuskog
Hélène Lidman
Agnetha Torstenson
Therese Gleisner
Se under styrelsen
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Aktivitetskommittén
Wivica Oest Mabon
Åse Lundgren
Cecilia Salén
Sophia Bernadotte
Lisa Kamal
Anna Klange
Se under styrelsen
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Informationskommittén
Göran Sachs
Caroline Broms
Claes Eliasson
Niclas Fröberg
Carl Lundborg
Se under styrelsen
Omval
Omval
Omval
Omval
Rikard Björk
Helene Lidman
Jonas Köpniwsky
Mats Olsson
Jessica Ölvestad
Eva Holmsten
Charlotte Nobel
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval
Motorbåtskommittén Calle Söderberg
Gustav Arnhög
Niclas Wallenborg
David Larsson
Janis Petrov
Per Vesterlund
Erik Horwitz
Johan Holmberg
Carl Axel Zenzén Fredrik Wallmark
Frans Lundin
Michael Hollinder
Cedric Mäkinen
Johan Thimming
Jonas Holmquist
Se under styrelsen
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval
k s s s å r s mö t e 2 0 15
Intendentkommittén
Göran Edin
Mikael Ahnmé
Johan Lindqvist
Erik Hööglund
Carl Wranding
Magnus Widell
Christian Nordström
Anders Castenfors
Christer Sandholm
Anders Tengbom
Christoffer Dohrn
Ylva Lindstedt
Se under styrelsen
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Finanskommittén
Stefan Löhr
Jari Burmeister
Robert Hansson
Helene Kugelberg
Anders Wennberg
Se under styrelsen
Omval
Omval
Omval
Omval
Valnämndens förslag till revisorer & revisorssuppleanter
Revisor
Peter Ekberg
Lars Tempelman
Nyval
Omval
Personlig suppleant
Jan Palmqvist
Peter Christensson
Nyval
Omval
k s s s å r s mö t e 2 0 15
Agenda KSSS Årsmöte
1) Sammanträdets öppnande
2) Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysning
3) Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
4) Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster
5) Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
6) Fastställande av balansräkning
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8) Redovisning av verksamhetsprogram och budget
9) Beslut om medlemsavgifter enligt § 16 och båtavgifter enligt § 23
10) Eventuella kompletteringsval enligt § 19 mom 3
11) Beslut om ändring i arbetsordning för KSSS permanenta kommittéer
(§ 15) eller, om förslag till ändring ej föreligger, anmälan härom.
12) Val av styrelseledamöter
13) Val av kommittéledamöter
14) Val av revisorer och revisorssuppleanter
15) Val av valnämnd
16) Ärenden som av styrelsen hänskjutits till behandling vid årsmötet
17) Ärenden som medlem önskar få behandlat vid årsmötet och som denne
skriftligen anmält till styrelsen senast den 30 november året innan
18) Utdelning av utmärkelsetecken
19) Årsmötet avslutas