Kvinnokalender 2016 - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Systrar, kamrater!
KVINNOR
I ARBETARRÖRELSEN
Systrar,
kamrater!
KVINNOR I ARBETARRÖRELSEN
Almanacka
2014
Almanacka 2016
Väggalmanacka i A3-format: Alina Jägerstedt, Adelheid Popp, Tidningen
Väggalmanacka
i A3-format: Första
s-kvinnorna
i fullmäktige,
Morgonbris,
Anna Johansson-Visborg,
Minna
Sillanpää,
Käthe Kollwitz,
Alexandra
Kollontaj,
Kvinnornas
Fackförbund,
Anna
Bondestam,
Tidningsbuden,
Moa Martinson, Ulla Lindström, Birgit Ståhl-Nyberg, Sjöfarande
kvinnors
Hannah Ryggen,
Inga
Thorsson,
Maja
Ekelöf,
Städerskestrejkerna
1974-1975,
fackförening, Maj-Britt Theorin, Ingalill Landqvist Westh
Bernadette Devlin McAliskey, Domitila Barrios de Chungara, Anna Lindh
Beställ “Systrar, kamrater” för 100 kr + porto
från AKS, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller [email protected]
Jag beställer.............ex av almanackan
Namn.....................................................................................................................................
Adress...................................................................................................................................
Postadress.............................................................................................................................
e-post....................................................................................................................................
Utgivare: Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek