GTS gåsmiddag 2015 kopia - Göteborgs Tandläkare

Göteborgs Tandläkare-Sällskap inbjuder till
!
ÅRETS
GÅSAMIDDAG
underbar musikunderhållning av
Peter Loguin från GöteborgsOperan
och
GTS ordinarie sammanträde med en helt unik föreläsning
Lördagen den 7 november kl 17
Priset endast 495 kr för såväl GTS medlem som för medföljande sällskap
Anmälan senast torsdag 5 november före kl.16.00
E-post: [email protected]
Tel 031-711 45 62
Klädsel mörk kostym
!
KVÄLLENS PROGRAM
kl. 17.00 Ordinarie sammanträde (se bifogad dagordning)
kl. 17.30 Föreläsning med de såväl nationellt som internationellt välkända odontologiska
legenderna professor emerita Birgit Thilander och professor emeritus Gunnar E Carlsson
Birgit Thilander, professor vid avdelningen för ortodonti 1969-1991 vid Odontologiska Fakulteten i
Göteborg, var den första kvinnan i Sverige att bli professor inom odontologi. Hon har författat tre
textböcker, tio kapitel för flertal andra läroböcker samt 139 vetenskapliga artiklar. Birgit är i högsta grad
fortfarande vetenskapligt aktiv med fokus på craniofacial växt och utveckling.
Gunnar E Carlsson var verksam som professor vid avdelningen för bettfysiologi 1969-1987 därefter
som professor vid avdelningen för protetik 1987-1995 vid Odontologiska Fakulteten i Göteborg. Han har
publicerat nära 400 artiklar samt flera lärobokskapitel om protetik, ocklusion och bettfysiologi. Gunnar är
fortfarande vetenskapligt aktiv med hela 38 publikationer de senaste 5 åren.
kl 18.30 Bubbel serveras i GTS fina festvåning
Musikunderhållning Peter Loguin med pianist
kl 19.15 GTS Gåsamiddag
Göteborgs Tandläkare-Sällskap
!
Ordinarie sammanträde
7 november 2015
Dagordning
1.
Mötets öppnande
2.
Val av justeringspersoner
3.
Mötet behörigt utlyst samt fastställande av dagordning
4.
Föregående mötesprotokoll
5.
Ordförandes rapport
6.
I nval av medlemmar: Monika Persson föreslås av Ingela Engfors och Anna Bogren
7.
Förslag till inval av medlemmar: Kasra Alayar föreslås av Henrik Hjelte och Stefan Edgren, Margit Gabrielson föreslås
av Marie-Louise Sellgren och Ann-Sofie Pipkorn, Stefan Nilhag föreslås av Anders Hanaeus och Karin Sjögren,
Taktom Hatami föreslås av Henrik Hjelte och Ellie Saghafi, Media Khalid föreslås av Helena Gunnesby och Elma
Misirlic, Johanna Thureson föreslås av Sören Ahlin och Elisabeth Sundström Andersson, Felix Andreasson föreslås av
Elisabeth Sundström-Andersson och Anna Bogren
8.
Stadgeförslag till Sverker Toreskogs fond
9.
Utdelning av GTS guldnål till GTS hedersmedlemmar
10. Övriga frågor
11. Presentation av kvällens sponsor
12. Kvällens föreläsning med professor emerita Birgit Thilander samt professor emeritus Gunnar E Carlsson
13. Mötet avslutas
GTS Gåsamiddag 7 november 2015
!
Meny
”Gåsabubbel”, Costa Rossa, Spumante
GTS Svartsoppa med krås (för er som inte äter svartsoppa serveras kantarellsoppa)
Knaperstekt gås med klassiska tillbehör
Skånsk äppelkaka med vaniljsås
Kaffe
Köksmästarens val av viner:
La Guita, Sherry
Topf Strassertal, Zweigelt
Marco Fabio, Moscatel