Görvälns årstider Görvälns årstider Sommar 2015

Bruksviken
Bruket
Görvälns
slott
Görväln
P
Görväln
GÖRVÄLN
vägen
P
rg
bsbe
ko
▲
svägen
Görvälnsbadet
Ja
MÄLAR E N
Skäftingeholmen
P
M älarvägen
Baset-
Baset
Lövholmen
Vatte
n
verks
v ägen
Görvälns årstider
Det här är Görvälns egen kalender. Det händer mycket vid
Görvälnområdet under hela året. Främst är det förenings­livet
i Järfälla som står för evenemangen i området. Görvälns års­
tider är en folder som ges ut tre gånger per år. Sommar­
foldern avser perioden maj–augusti. Höstfoldern sträcker
sig över september–december och vinter/vårfoldern januari–
april. Den här trycksaken finns att hämta på alla Järfällas
bibliotek och i Järfälla kommuns Servicecenter. Den finns
även att ladda ner som pdf-fil på www.jarfalla.se/evenemang.
Görvälnområdets naturreservat är cirka 9 km2 stort och
­ligger mellan Jakobsberg och Mälaren. Området är lättill­
gängligt med naturliga förutsättningar för bad, promenader,
­bär- och svampplockning. I området finns även flera anlägg­
ningar för sport och friluftsliv.
Görvälns kommunikationer
Pendeltåg Stockholm–Jakobsberg 4 gånger/timme. Sommar­
tid går buss 552X till/från Jakobsbergs station till/från
­Görvälns slott. Med bil: Ta av E18 vid Jakobsberg 25 km
nordväst om Stockholm. Vidare Viksjöleden och Mälar­
vägen, skyltat mot Görvälns slott.
För aktuell information se www.jarfalla.se/evenemang
Med reservation för ändringar. Producerad 2015. Foto: David Almquist (omslag), Järfälla Kommun med flera. Tryck: Elanders. Kultur är miljövänlig energi! ®
Jakobsbergs
Båtsällskap
Görvälns årstider
Sommar 2015
Aktiviteter vid Görväln maj–augusti 2015.
Aktiviteter vid Görväln
sommar 2015
GÖRVÄLN DAG E N, H E M BYG D S DAG E N,
­N ATIONALDAG E N
Lördag 6 juni 12.00 –16.00
Scenprogram, hantverkare, parkvandring, korvgrillning,
bokbord, kulturtält, Görvälns kulturpris m.m. Parad
med Järfälla Musikkår kl. 12. Järfälla Konstforum har
utställning. Dockteater för barn från 3 år kl. 13 och
14.30. Kl. 12–16. Görvälns gård och slott. Se separat
program och annonsering. Arr: Järfälla Hembygdsförening med flera.
Fri entré om inte annat anges.
Körning med häst och vagn. Vallhundsvisning, visning
av ladugården, kaffeservering. Arr: Görvälnlammet.
Prova på segling. Jollar vid kanotklubbens flytbrygga.
Arr: Jakobsbergs Båtsällskap. Jollesektionen.
MAJ
Varje helg april –14 maj Öppen ladugård
10.00 –15.00 Visning av de nyfödda lammen. Körning
med häst och vagn, kaffeservering. Arr: Görvälnlammet
med stöd av Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
Torsdag 14 maj Fårsläpp
10.00 Alla får och lamm släpps ut på årets sommarbete.
Från 14 maj är djuren ute i hagarna runt om inom Viksjö­
området. Öppen ladugård och kaffeservering. Häst och
vagn på söndagarna under sommaren. Se även
gorvalnlammet.se Arr: Görvälnlammet med stöd av Järfälla
Kultur/Järfälla kommun.
Söndag 24 maj Häst och vagn
12.00 –16.00 Körning med häst och vagn. Öppen ladu­
gård och kaffeservering. Arr: Görvälnlammet med stöd av
Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
Söndag 24 maj Musik vid slottet
14.00–14.45 Musik med Järfälla Brass Band vid Gör­
välns slott, dirigent Emil Björklund. Arr: Järfälla Brass
Band med stöd av Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
Söndag 31 maj Häst och vagn
12.00 –16.00 Körning med häst och vagn. Öppen ladu­
gård och kaffeservering. Arr: Görvälnlammet med stöd av
Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
Alla evenemang på nationaldagen genomförs med stöd av
Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
MAJ
Torsdag 30 april Fira Valborg på Baset vid Mälaren
i Järfälla.
19.00 Välkommen till ett traditionellt valborgsfirande
på Baset. Vi börjar med aktiviteter för barnen, t.ex.
hoppborg och lådbilsbana.
19.30 Program från scenen med bl.a. sång, musik och
vårtal.
20.40 Brasan tänds.
21.00 Järfälla Brass Band spelar.
21.30 Fyrverkeri.
Alla tider är preliminära så kom lite före angivna tider.
Som vanligt finns kaffe och godisförsäljning, korvgrill­
ning, popcorn och sockervadd. Församlingsgården
Baset ligger mellan Görvälnsbadet och Viksjö båtklub­
bar i Järfälla. Plats: Basetvägen 4.
Mer information: www.aspnaskyrkan.se/forsamlingen/
baset tel. exp. 08-580 184 30 eller direkt till Baset tel.
08-580 141 07. Arr: Aspnäskyrkan med stöd av Järfälla
Kultur/Järfälla Kommun.
Bussar går tur och retur mellan Jakobsbergs busstermi­
nal och Görvälns slott. Begränsat antal P-platser – ta
gärna bussen, cykla eller promenera.
Arr: Järfälla Hembygdsförening.
Lördag 30 maj Prova på jollesegling
13.00–15.00 Prova på segling för barn. Ta med en kompis
eller syskon och prova på att segla Optimistjolle, Laser
eller 2-krona tillsammans med en av våra duktiga instruk­
törer. Vi bjuder på något att äta och dricka. Ingen för­
anmälan. Plats Jakobsbergs Båtsällskap, Vattenverksvägen
12. Arr: Jakobsbergs Båtsällskap, Jollesektionen med stöd av
Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
Baset Café
Söndag 14 juni–
Söndag 9 augusti
Kaffeservering
12.00 –17.00 alla dagar
Vid riktigt dåligt väder kan tiderna ändras. Vi serverar
kaffe, godis, glass, korv, lättlunch, m.m. Välkommen att
bada i vår egen badvik, hyra kanoter eller prova vår låd­
bil på vår lådbilsbana. Vi har även volleybollplan och
grillplatser som är fria att utnyttjas. Dessutom finns
pingisbord och fotbollsspel i källaren om vädret är
dåligt. Plats: Basetvägen 4. Vid frågor ring på Basets
telefon 08-580 141 07 (kl. 11–17) eller Aspnäskyrkans
expedition, tel. 08-580 184 30 eller gå in på
www.aspnaskyrkan.se/forsamlingen/baset
Arr: Aspnäskyrkan i Järfälla.
MAJ
Söndag 31 maj Slottskonsert
14.00 Slottskonsert med Järfälla Musikkår på parkscenen
vid Görvälns slott. Arr: Järfälla Musikkår med stöd av
­Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
Lägertillfällen
Grupp 1: 14–18/6 söndag–torsdag kl. 08.30–12.30
Grupp 2: 14–18/6 söndag–torsdag kl. 13.00–17.00
Grupp 3: 22–26/6 måndag–fredag kl. 08.30–12.30
Grupp 4: 22–26/6 måndag–fredag kl. 13.00–17.00
Grupp 5: 29/6–3/7 måndag–fredag kl. 08.30–12.30
Grupp 6: 29/6–3/7 måndag–fredag kl. 13.00–17.00
JUNI
Djurläger vid Görvälns slott
Görvälns 4H klubb anordnar djurläger vid ­Görvälns
slott för åldrarna 6 –12 år, årskurs 1– 6. Djur som bru­
kar finnas på lägret är hästar, kalvar, får, grisar, kaniner
och höns.
Avgift 900 kr (varav 200 kr är medlemsavgift till
Görvälns 4H klubb). De som betalat medlemsavgiften
för i år behöver bara betala lägeravgiften på 700 kr.
Medtag gärna mellanmål. En grillkväll med en ev. över­
nattning kommer att anordnas.
Se även vår hemsida: www.gorvalns4h.webs.com.
Söndag 14 juni Musik vid slottet
14.00–14.45 Musik med Järfälla Brass Band vid Gör­
välns slott, dirigent Emil Björklund. Arr: Järfälla Brass
Band med stöd av Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
De som vill cykla till lägret med en ledare samlas vid
cykelstället intill Fastebolskolans parkering. De som bor
i västra Jakobsberg kan ansluta sig vid Februarivägens
vändplan.
Söndag 14 juni Häst och vagn
12.00 –16.00 Körning med häst och vagn. Öppen ladu­
gård och kaffeservering. Arr: Görvälnlammet med stöd av
Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
AU G
Anmälan: görs via mejl till [email protected]
Ange barnets namn, adress, personnummer (10 siffror),
telefonnummer och grupp och om barnet ska cykla
med oss till lägret.
Lördag 13–onsdag 17 juni Nybörjarkurs segling
09.00 –16.00 Nybörjarkurs i segling för barn 9–15 år.
Seglarskolan baserar sig på Svenska Seglarförbundets
kursplan för nybörjare och du få lära dig att hantera båten
självständigt av våra duktiga ledare. Vi seglar Optimistjol­
lar. Kursavgift är 1.400:– vilket också inkluderar medlem­
skap i JBS jollesektion med möjlighet att delta i klubbens
träningsseglingar under resten av året. Se mer och anmäl
dig på www.jbs.nu/jollesektionen. Antalet platser är
begränsat! Arr: Jakobsbergs Båtsällskap med stöd av Järfälla
Kultur/Järfälla kommun.
Måndag 3–fredag 7 augusti Nybörjarkurs segling
Se information under lördag 13-onsdag 17 juni.
Anmälningsavgift: betalas till Görvälns 4H klubbs
pg nr 429 79 44 -3 senast den 5 juni. Betalning i för­
skott ger företräde till lägret!
För information: Ring Anne
­Tholander tel.: 0730-51 08 10
(tel. tid kl. 10–17) eller ring Fia
­Ihrfors tel.: 0731-81 67 53
(tel. tid efter kl. 17) eller mejla till
[email protected]
Arr: Görväln 4H klubb med stöd av
Järfälla Kultur/Järfälla Kommun.
Naturinfo
Naturskyddsföreningen i Järfälla har en lokal i norra
annexet på Görvälns slott – Naturinfo – som är öppet
lördagar och söndagar under april t.o.m. oktober med
undantag av juli då det är stängt. Där kan du ta del av
natur- och miljöinformation och diskutera med våra
värdar om kommunens planer. I år kommer vi att några
helger prova aktiviteter för nyfikna barn – vad finns det
i vattnet, i jorden på blad etc.
Hotell, restaurang och slottskafé
Hösten 2008 öppnade det nya Görvälns slott. Slottet
är inrett i en lekfull version av 1700-tal och har hotell­
rum som är utöver det vanliga. I slottets restau­rang
kan du avnjuta allt från en kopp kaffe och afternoon tea
till en middag från à la cartemeny. I anslutning till
slottet ligger en skulpturpark. Information om verk­
samhet, menyer samt öppettider finner du på
www.gorvalnsslott.se
Hjärtligt välkommen!
Teaterföreningen
Teodok
Ett kyssogram
”En kyss, en kyss, vad är han?” frågade sig Cyrano de
Bergerac. Gymnastik kanske? En kyss aktiverar nämli­
gen hela 34 ansiktsmuskler.
Den som slår i en gammal Nordisk Familjebok får
veta att en kyss är ”ett slags sugande muskelrörelse”.
Men en kyss är ju mycket mer. Kyssen har en spännande
­historia. Det finns så många sorters kyssar. Filmkyssar,
handkyssar, kindkyssar, chokladkyssar, avskedskyssar,
fridskyssar, Judaskyssar, dödskyssar, tungkyssar …
Det finns också massor med låtar om kyssar. Från
50-talspärlor, 60-talsgodingar, 80-talsdängor till dagens
hits … kyssen är ett outsinligt tema för låtskrivare.
Med sånger och scener förvandlar teaterföreningen
Teodok raststugan på Görväln till ett kysslaboratorium
där det bubblar och pyser av romantik, förförelse och
kärlek.
Speldagar och tider:
Lördag 29/8 16.00 Premiär!
Söndag 30/8 16.00
Onsdag 2/9 19.00
Lördag 5/9 16.00
Söndag 6/9 16.00
Konstforum på Görväln sommaren 2015
Alla konstnärer ställer ut i Gröna paviljongen.
6–7 juni, 11.00–15.00 Marianne Kneczke och
Ingrid Rastedal Foto, akvarell och olja.
27–28 juni, 11.00–15.00 Ulla Koistinen
Keramik, olja och akvarell.
4–5 juli, 11.00–15.00 Anders Folkeson och
Roine Lovén Foto, akvarell och teckning.
11–12 juli, 11.00–15.00 Leena Myhr
Akryl på duk och planka.
18–19 juli, 11.00–15.00 Peggy Bernin Olja och
akvarell.
25–26 juli, 11.00–15.00 Fredrik Forslind Teckning,
måleri och foto.
1–2 augusti, 11.00–15.00 Eva Mårtensson
Bildvävar och akvareller.
8–9 augusti, 11.00–15.00 Susanne Leijonmarck
Akvarell.
15–16 augusti, 11.00–15.00 Marianne Lehnström
och Yvonne Dorné-Dinnetz Akvarell, tempera och
blandteknik.
22–23 augusti, 11.00–15.00 Margareta Wahlén
Akvarell.
28–30 augusti, 11.00–15.00 Anna-Maria och
­Esbjörn Bergman Sidencollage, arbeten i tenn och trä.
Kontaktperson Birgitta Vangbo tel. 08 580 370 68.
Arr: Järfälla Konstforum med stöd av Järfälla Kultur/
Järfälla kommun.
AU G U STI
12–18 juni, 11.00–15.00 Gunnel Nordgren
Foto och akvarell.
19–21 juni, 11.00–15.00 Eva-Lotta Arenander Akryl
och pastell.
Onsdag 9/9 19.00
Onsdag 16/9 19.00
Lördag 19/9 16.00
Söndag 20/9 16.00
Lördag 26/9 16.00
Plats: Raststugan
Arr: Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla
med stöd av Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
S E PT
AU G U STI
Måndag 10–fredag 14 augusti Fortsättningskurs
segling
09.00–16.00 Fortsättningskurs i segling för barn 9–15 år.
Seglarskolan baserar sig på Svenska Seglarförbundets
kursplan för nybörjare och du få lära dig att hantera båten
självständigt av våra duktiga ledare. Segla Optimistjolle
och prova Laser självständigt. Kursavgift är 1.400:– vilket
också inkluderar medlemskap i JBS jollesektion med möj­
lighet att delta i klubbens träningsseglingar under resten av
året. Se mer och anmäl dig på www.jbs.nu/jollesektionen.
Antalet platser är begränsat! Arr: Jakobsbergs Båtsällskap
med stöd av Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
Söndag 30 augusti Musik vid slottet
14.00–14.45 Musik med Järfälla Brass Band vid Görvälns
slott, dirigent Emil Björklund. Arr: Järfälla Brass Band
med stöd av Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
Söndag 6 september Slottskonsert
14.00 Slottskonsert med Järfälla Musikkår på parkscenen
vid Görvälns slott. Arr: Järfälla Musikkår med stöd av
­Järfälla Kultur/Järfälla kommun.
Ateljé EWP
Ewert Pamp,
Rättarbostaden.
Utställning i träd­gården är tillgänglig
för besökare året runt,
fri entré.
Bilder i varierande teknik. Skulpturala idéer. K
­ onceptkonst och installationer.
”Fantasifull återanvändning”: utställning i trädgården.
Junk art, infall, ready mades-figurer, trash­material.
En udda ringdans som bär det lustiga upptågets mun­
tra ­signatur och den melankoliska humorns kän­
netecken. En kombination av slump och med­veten
design som ofta ger överraskande skulpturala resultat.