Inside Argo sv copy

Tillbehör
ARGOAUTO
Manöverpanel
Fjärrkontrollsystem
Infälld och ledad ankarrulle
Enkel ankarrulle
Ledad ankarrulle
Ankardävert
Infälld ankarrulle
Brytrulle bred
Brytrulle hög
Brytrulle
Kåpa för brytrulle
Vinschkåpa
ANCHORING AB
Box 20138
161 02 Bromma
Tel +46 8 531 709 00
Fax +46 8 531 709 01
www.anchoring.se
Automatiskt bandankarspel
Monteringsförslag
automatiskt bandankarspel
som kan ”allt”
Vinschen har utvecklats mot Försvarets Materielverks specifikation för användning på
bogserbåt 4, och har utvärderats och kontrollerats av FMV. Tillvalsfunktioner såsom styrd
utvinschning har tillkommit enligt Försvarets önskemål under utvecklingsarbetet, och
upphandlingen av dessa ankarspel har utgjort basen för nuvarande serietillverkning.
Ny elektronik
Den nyutvecklade elektroniken är av
modernaste snitt. Funktionalitet och
funktionssäkerhet är i särklass.
Denna nya kompaktmodell av
Anchorings ankarspel underlättar
ankring maximalt för alla
ombordvarande och är idealisk vid
ensamturer. Du sköter enkelt och
smidigt samtliga tilläggningsmanövrar
från förarplatsen med hjälp av
frikopplingsfunktionen.
Fjärrstyrning
Överlastskydd
Om så önskas kan dragkraften i läge
“ute” begränsas med denna funktion
så att vinschen automatiskt slår ifrån
vid inställd maxlast.
Övertemperaturskydd
Om motorns temperatur blir för hög
slås vinschen ifrån.
Manöverpanel
Den nya manöverpanelen 647 har
räkneverk med summermarkering
som standard. Panelen är intuitivt
uppbyggd och lätt att operera.
Vårt nya
egenutvecklade
system opererar på
868 Mhz bandet
och har överlägsen
stabilitet och
räckvid.
Automatstopp
Med automatstoppsfunktionen
stannar ankaret först i tvättläge.
Dragkraftsinställning
Tvättläge
Med dragkraftsinställningen
ställs kraft och hastighet efter
tvättläge in.
Stoppkraft i slutläget
Önskad maxkraft i slutläget ställs
in.
Styrd utvinschning
Förutom frisläp och utvinschning
kan ankarspelet släppa ut band
kontrollerat genom att köra motorn
“baklänges”. Bra vid finjustering av
förtöjning.
Det s.k. tvättläget ställs in med
en vridswitch på CPU-kortet.
Tekniska data
Vikt: 29 kg
Vinsch, mått: 330 x 397 x 210 mm
Dragkraft, maximal: 1 ton = 1000 kg
Frikoppling, avlastad: Magnetisk
Band, längd: 60 meter
Vi rekommenderar inombords
placering av vinschen eftersom den
måste skyddas från brottsjöar och
genomvätning. Om vinschen
placeras utombords skall den
inneslutas i täckkåpa.
Elboxen skall placeras inombords i
ett torrt utrymme.
Bandet är tillverkat av slitstarkt
polyester och impregnerat mot
vattenabsorption. Dess brottgräns är
hela 3 ton vilket betyder att det är
starkare än en 8 mm kätting och
samtidigt betydligt lättare. Bandets
breda yta ger en dämpande effekt i
vattnet och en fjäderverkan vid
ankring och förtöjning.
Kompakt design
Motorn är placerad inuti bandtrumman vilket ger en utrymmessnål
design. Dessutom är den patenterade
mekaniska frikopplingen integrerad i
bandtrumman. Endast marginella
ändringar och förbättringar av
mekaniken har behövt göras.
Bandspridaren styr bandet jämnt över
trumman vilket eliminerar trassel och
tack vare trummans förhållandevis
stora diameter varierar dragkraften
mellan full respektive tom trumma
obetydligt, vilket garanterar jämn
hastighet och dragkraft.
Växeln
Den nya transmissionen gör att den
utgående effekten i förhållande till
motoreffekten är mycket hög vilket
medför att ankarspelet är extremt
energisnålt, och att det vinschar
betydligt snabbare än konkurrerande
produkter vid högt motstånd.
Uttryckt i tekniska termer har ARGO
Auto en 90-procentig verkningsgrad,
att jämföra med en c:a 50-procentigt
effektutnyttjande hos många
konkurrerande produkter.
Band, brotthållfasthet: 3 ton = 3000 kg
Spänning, volt: 12/24 V
Båt, längd upp till ca 16 meter/ 52 ft.
Båt, vikt upp till ca 30 ton
Ankare, maximal vikt: 30 kg
Ankardävert m.m.
Ankarspelets dragkraft kan även
användas till att vinscha upp båten
på släpvagn eller vid upptagning,
och bandet kan fungera som
förtöjningstamp till boj.
Nedan visas dävertarmens olika
lägen vid hantering.