TN414 Butylband - tremco illbruck

Beskrivning
100% tvärbunden butyl på band med kärna av EPDM gummi.
Fogmasseband på rulle med runda profiler uppbyggt på
butyl och med en kärna av EPDM gummi.
Kulör
Svart
Förpackning
4,8 x 9,5 mm 30 st x 8 m
Beredning
• Kontaktytor skall vara släta, torra, rena och fria från för
fogbandet och vidhäftningen skadliga ämnen såsom t ex
olja, vax, skyddslack.
Applicering / Glasning:
• Skär till lämpliga längder av bandet med avbitare, rakblad
e.d. i rät vinkel. Horisontella band monteras normalt först
och därefter vertikala. Se till att ändarna på bandet ligger
kloss an mot varandra i hörnen utan överlappning och
avlägsna skyddspapperet.
• Hörnen skall kompletteringstätas med ca ø150
mm Butylfogmassa för att säkerställa skydd för ev
vattenintränkning.
TN414
Butylband
Rengöring
Fläckar avlägsnas och verktyg rengöres med lacknafta.
Begränsningar
Användningsområde
Ej för tätningar utsatta för ständig vattenpåverkan.
Ej för glasning av partier med längd över 1905 mm och en
totalyta överstigande 0,743 m² samt partier med en höjd
överstigande 1270 mm och en totalyta överstigande 0,929
m².
För större glaspartier rekommenderas Polyshim™ II Tape
med inbyggd kärna. Därefter monteras 440-bandet på
glasningslisten, som sedan skyddspapperet avlägsnats,
pressas mot rutan och skruvas eller spikas fast.
För montering och komprimering i
glasningssystem där krav på höga laster
krävs t.ex. ”curtain walls”, lutande
glaspartier, utfackningsväggar mm.
Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas.
Leverans
Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.
Utmärkande egenskaper
• Elastiskt även vid låga temperaturer
• Formstabilt
• Påverkas inte av UV- ljus
TN414
Butylband
Teknisk information
Lagring
Lagringstid
Användningstemperatur
57 Durometer Shore “00”
100%
-54˚C till +93˚C. Inga sjunkning, blödning eller förminskad vidhäftning efter 2 månaders applicering i -29˚C och +93˚C.
Inga bubblor eller sprickor och med utmärkt vidhäftning efter 1000 timmars exponering under ”Xenon Arc weatherometer”
enligt ASTM G 26 med en våt / torr cykler på 102/18 min.
Under normala omständigheter < +27°C.
Minst 12 månader i oöppnadförpackning
-7˚C till +49˚C
Teknisk service
Tremco’s produktspecialister ger gärna råd
innan arbetet påbörjas.
Garanti
Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet
och standard. Varje produkt som har applicerats
enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner,
eller b) instruktioner som Tremco illbruck har
rekommenderat som visat sig vara felaktiga,
ersätts med kostnadsfria produkter.
Tremco illbruck förbehåller sig rätten till
ändringar av databladen utan föregående
meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling
och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar
för denna information fast den är publicerad i
god tro och anses vara korrekt.
tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007
[email protected]
www.tremco-illbruck.se
115966 | 2014-03
Hårdhet
Torrhalt
Temperaturbeständighet
Åldersbeständighet