Handhavande för Care2

1 (4)
Handhavande för Care2 En Care2-anläggning består av en eller max två st centralenheter sammankopplade med en eller
flera expansionsenheter i en dubbelriktad nätverksring.
Centralenheterna kan vara anslutna till en brandlarmscentral för överföring av felindikering
samt att blockera Care2-anläggningen för användning när inget larm är aktiverat (option).
En eller flera anropsenheter är anslutna till centralenheterna.
Centralenhet Statusindikeringar Display Kommandoratt Lucklås Ska normalt alltid vara låst. Öppna för att besvara och inleda samtal.
Standard Audio Systems AB
Turbingatan 2
195 60 ARLANDASTAD
Telefon:
Telefax:
WEB:
08-590 00 500
08-98 49 60
www.standardaudio.se
Momsnr: SE556203972601
Godkänd för F-skatt
Bolagets säte: Sigtuna kommun
2 (4)
Handhavande för Care2 SVARA PÅ INKOMMANDE ANROP Lyft telefonluren. Välj anropsplats med kommandoratten. Svara genom tryck på
kommandoratten.
PARKERA SAMTAL Tryck på kommandoratten. Återta samtalet genom att välja anropsplats med kommandoratten.
Öppna åter samtalet genom att trycka på kommandoratten.
STARTA SAMTAL Lyft telefonluren. Välj anropsplats med kommandoratten. Tryck på kommandoratten för anrop.
AVSLUTA SAMTAL Avsluta ett uppkopplat samtal med tryck på kommandoratten .
OBS. En parkerad uppkoppling måste aktiveras/återtas innan den kan avslutas.
TYSTA FELSUMMERN Håll kommandoratten intryckt i 2 sekunder.
Standard Audio Systems AB
Turbingatan 2
195 60 ARLANDASTAD
Telefon:
Telefax:
WEB:
08-590 00 500
08-98 49 60
www.standardaudio.se
Momsnr: SE556203972601
Godkänd för F-skatt
Bolagets säte: Sigtuna kommun
3 (4)
Handhavande för Care2 Statusindikeringar Felindikeringar Paneltext Diod lyser vid: ANSLUTEN NÄTSPÄNNING Anslutning till 24Vdc och/eller 230Vac INKOMMANDE ANROP UTRYMNINGSPLATSER AKTIVA Inkommande anrop, blinkande ljus Aktiva utrymningsplatser SYSTEMET FELFRITT PROCESSOR OMSTART Felfritt system Efter att systemet har startats om ALLMÄNT FEL Fel i någon övervakad funktion PROCESSORFEL Fel i processorn OBS. Risk att systemet inte fungerar korrekt Standard Audio Systems AB
Turbingatan 2
195 60 ARLANDASTAD
Telefon:
Telefax:
WEB:
08-590 00 500
08-98 49 60
www.standardaudio.se
Momsnr: SE556203972601
Godkänd för F-skatt
Bolagets säte: Sigtuna kommun
4 (4)
Handhavande för Care2 Vid utrymningsplats Anropsapparaterna är normalt alltid aktiverade.
•
•
Försäkra er om att ’SYSTEM OK’ lyser grönt med fast sken och inte blinkar.
Gör ett anrop (tryck in anropsknappen) varvid ’STATUS’ lyser rött och prata genom
systemet.
Ett uppkopplat samtal kan inte avslutas från anropsapparaten.
STATUS LED SYSTEM OK LED ANROPS-­‐/SVARS-­‐KNAPP Paneltext Beskrivning: STATUS, röd LED Samtal pågår, fast sken Enheten anropas, blinkar och rington SYSTEM OK, grön LED Systemet i ’stand by’, blinkar var femte sekund Systemet aktivt och klart för användning, fast sken ANROPA/SVARA Tryck för att acceptera ett anrop eller för att göra ett anrop till centralenheten Standard Audio Systems AB
Turbingatan 2
195 60 ARLANDASTAD
Telefon:
Telefax:
WEB:
08-590 00 500
08-98 49 60
www.standardaudio.se
Momsnr: SE556203972601
Godkänd för F-skatt
Bolagets säte: Sigtuna kommun