Materialspecifikation för Allastudier.se

Materialspecifikation för Allastudier.se
Deadlines
Färdigt material mejlas till [email protected] senast 3 arbetsdagar innan publicering, tveka inte att kontakta oss om
du har tekniska eller andra frågor.
Format:
• Topbanner/Panorama 980x120 / 980x240, maxvikt: 125 kB
• TWS 250x360
, maxvikt: 65 kB
• TWS kampanjsidor 250x180, maxvikt: 65 kB
• Interstitial 800x600, maxvikt: 125 kB
Vi rekommenderar att banner levereras som HTML5-script, tredjepartsscript eller som bildfil i format jpg/png/gif.
Tillsammans med bildfiler ska länk/URL meddelas.
Banners med grå bakgrundsfärg i samma nyans som sajtens bakgrund måste ha en solid mörk ram minst 1 px border.
AllaStuder.se övergick i september 2015 till att vara en responsiv sajt, därmed kommer allt bannermaterial på sajten vara
responsivt och desktopformaten exponeras även i mobila enheter. För bästa genomslag rekommenderas att kund levererar
HTML5 Rich Media script som känner av skärmens storlek och anpassar sig utifrån användarens enhet.
Viktigt angående flashannonser
I och med att allt fler browsers inte laddar flash-filer direkt eller automatiskt visar flash-filer på sajten utan användarens
godkännande bör annonsörer vara mycket restriktiva med användning av SWF/flash i banners.
Om annonsör ändå avser leverera flash-banner bör ni tänka på följande:
• Ta hänsyn till C-användningen. På vissa sajter laddas flera annonser samtidigt i användarens browser och
CPU-intensiva annonser försämrar sajters prestanda visas inte utan användarens godkännande.
• Komplexiteten av bilder, gradienter, långsamma animeringar och detaljerade rörliga element kan påverka antalet
beräkningar användarens processor måste utföra för varje frame.
Guidelines till skapande av flash-banners
• Max framerate: 18 fps • Vi hanterar flashversion 8 till 10 och AS2 • För att producera material i AS3 behövs en AS3 clickTAG.
• Ladda inte externa resurser i annonserna utan överenskommelse med oss. • Ljud i annonsen får inte starta automatiskt utan måste startas av användaren via klick (ej mouse over). • Annonser med vit eller väldigt ljus bakgrundsfärg måste ges en ram • Över hela annonsens yta ska en knapp läggas med följande kod: on (release) { getURL( _ root.clickTAG, ‘ _ blank’); }
• Använd färre animationer baserade på matematiska beräkningar i Action Script. • Ta bort onödiga keyframes från animationen och använd Tween-funktionen istället för “frame-for-frame” animation. • Sänk frameraten, d.v.s. antalet bildrutor per sekund. • Minimera användningen av gradienter, transparens, masker och animeringar.
• Bildobjekt som används mer än en gång i filmen bör omvandlas till symboler. Symboler sparas i filen en gång och
används igen senare. Det kan minska filstorleken och CPU-användning. • Begränsa förändringar mellan varje keyframe. Det är kanske inte nödvändigt att både plan och moln förflyttar sig
samtidigt? • Minimera informationen som lagras i de första framesen. Lägg om möjligt tung logik senare i filmen. • Funktioner som aktiveras av användaren är att föredra. Till exempel: Vid mouseover flyger planet - inte automatiskt vid
laddning. • Undvik onödiga timer-funktioner och loopar. Detta är de största problemen när det gäller CPU-användning. • Solida linjer kräver mindre minne än prickade/streckade linjer eller penselverktyget. • Gruppera objektet och gör gemensamma anrop till hela gruppen. • Minimera antalet typsnitt. • Använd vektorgrafik istället för pixelgrafik. • Optimera vektorgrafik. Välj Modify - Smooth, Straighten eller Optimize för att dra ner antalet vektorpunkter. Interstitial
En interstitial är en annons som visas över hela skärmen innan besökaren kommer fram till content-sidan. Annonsen kan
vara i valfritt storleksformat men vi rekommenderar att den har ett större format än en normal banner, vi rekommenderar
800x600 pixlar. Ytan runt själva annonsen mörkläggs med en transparent färg.
I högra hörnet av annonsen ska det finnas en stängknapp. Denna knapp bör innehålla texten ”close” eller ”stäng” och/eller
ett kryss. Vi lägger in koden för stängfunktion så ni behöver endast göra knappen visuellt.
För dessa annonser hanterar vi INTE tredjepartsscript utan måste hosta annonsen hos oss.
Önskar ni att mäta impressions så måste ni därför bifoga en impression counter url.
Storleken på en annonsfil får ej överstiga 125 kB
FORMAT: SWF, GIF, JPG, PNG
VISNINGSTID: 6-8 sekunder (det ställer vi in)
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: Sajten laddas samtidigt som en Interstitial-annons visas. Vi rekommenderar därför att inte använda externa filladdningar och dylikt, samt att hålla annonsen så enkel som möjligt för att undvika prestandaproblem som
kan resultera i att annonsen hackar osv.
Annonserna på Allastudier:
Responsiv panorama i mobil enhet