DHP-H Opti Datablad

DHP-H Opti vätska/vatten
Minimal energiåtgång med
optimerad teknik för ökad
komfort.
Värmepumpen DHP-H Opti använder Opti-teknik; ett intelligent styrsystem som via
varvtalsstyrda cirkulationspumpar, säkerställer att driften finjusteras efter rådande
behov och förutsättningar. Detta gör att värmepumpen klarar tuffa klimat och
garanterar maximal effektivitet - sekund för sekund, timme för timme.
DHP-H Opti kan producera stora mängder varmvatten samtidigt som en minimal
mängd energi används. Detta är möjligt genom vår patenterade TWS-teknologi*
som producerar varmvatten snabbare och med högre temperatur än vid traditionell
teknik. DPH-Opti har en inbyggd rostfri varmvattentank på 180 liter.
DHP-H Opti arbetar med en låg ljudnivå och kan lätt anpassas för att producera
kostnadseffektiv kylning. Med Danfoss OnLine kan värmepumpen även styras och
övervakas via dator, smartphone eller surfplatta.
>50-75 %
mindre energi
används tack vare våra
värmepumpsbaserade
system jämfört
med traditionella
värmekällor.
varme.danfoss.se
Teknisk specifikation Danfoss DHP-H Opti
110
2
4
1
9
5
528
6 7
8
80
3
DHP-H Opti
Köldmedium
Kompressor
Elektriska data
3-N~50Hz
Prestanda
Max./min. temperatur
Typ
Mängd
Typ
Nätspänning
Märkeffekt, kompressor
Märkeffekt,
circulationpumpar
Tillsats, 3 steg
Startström 1
Arbetsbrytare
COP 2
COP 3
Värmeeffekt 3
Upptagen effekt 3
Kylkrets
Värmekrets
Frysskyddsmedel 8
Mått LxBxH
Nettovikt
Bruttovikt
Ljudeffektnivå 9
Mätningarna utförs på ett begränsat antal värmepumpar vilket kan orsaka
variation i resultaten. Tolerans i mätningsmetoderna kan också orsaka
variationer.
*) Tap Water Stratificator, vår patenterade teknologi för varmvattenberedare
säkerställer att värmen utnyttjas optimalt.
440
300
610
1 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu
2 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu
3 Framledning värmesystem,
22 Cu: 4-10 kW, 28 Cu: 12 kW
4 Returledning värmesystem,
22 Cu: 4-10 kW, 28 Cu: 12 kW
5 Returledning från varmvattenberedare, 22 Cu
6Varmvatten, 22 mm
7 Kallvatten, 22 mm
8 Ingång för inkommande strömförsörjning,
givare och kommunikationskabel
9 Temperatur och tryckventil (gäller
endast på vissa modeller och marknader)
1845 (±10)
Koppling
Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på
värmepumpens vänstra eller högra sida.
455
596
40±10
4
6
8
10
12
Volt
kW
R407C
0.75
Scroll
400
2.3
R407C
1.05
Scroll
400
3.0
R407C
1.20
Scroll
400
3.2
R407C
1.4
Scroll
400
4.2
R407C
1.55
Scroll
400
5.0
kW
0.1
0.1
0.1
0.3
0.3
kW
A
A
kW
kW
°C
°C
3/6/9
15
167/104/105/166
4.57
4.09
4.09
1.0
20/-10
60/20
mm
kg
kg
dB(A)
690x596x1845
225
405
42
kg
3/6/9
3/6/9
3/6/9
9
10
12
104/165/206
164/165/206
164/165/206
4.74
4.88
4.84
4.04
4.34
4.24
5.33
7.51
9.40
1.3
1.7
2.2
20/-10
20/-10
20/-10
60/20
60/20
60/20
Etanol+ vattenlösning med en fryspunkt under -17 ±2 °C
690x596x1845
690x596x1845
690x596x1845
229
229
229
409
409
409
47
44
46
1) Enligt IEC61000.
2) Vid B0W35 Δ10K varma sidan (exkluderar cirkulationspumpar).
3) Vid B0W35 enligt EN 14511 (inkludierar cirkulationspumpar).
4) Värmepump med 3 kW tillsats (1-N 1.5 kW).
5) Värmepump med 6 kW tillsats (1-N 3 kW).
6) Värmepump med 9 kW tillsats (1-N 4.5 kW).
3/6/9
14
164/205/256
4.75
4.20
11.0
2.6
20/-10
60/20
690x596x1845
238
418
49
7) Säkring fas L1 (storlek 4 har 1-faskompressor).
8) Kontrollera lokala lagar och regleringar före användning av frostskyddsmedel.
9) Ljudnivå EN ISO 3741 vid BOW45 (EN 12102).
Danfoss ansvarar inte för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss bibehåller rättigheten att utföra ändringar på sina produkter, inklusive produkter som redan beställts, utan förvarning,
så länge som dessa ändringar kan utföras utan att ändra förutbestämda specifikationer. Alla varumärken i denna text tillhör de respektive bolagen. Danfoss och Danfoss logon är varumärken tillhörande Danfoss A/S.
Eftertryck förbjudes.
VDGFC307_jan2015
Producerat av Danfoss AB