FettavskIljare


Fettavskiljare


fettavskiljare
FETTAVSKILJARE
Fett i avloppet orsakar mycket problem. Fettet lagras i ledningarna och minskar flödeskapaciteten. Ibland kan rören helt
täppas igen med översvämningar som följd. GPA erbjuder ett omfattande utbud av fettavskiljare, både för inomhusinstallation och markförläggning. Som tillbehör finns t ex tömningsrör, pumpstationer och renspolningssystem – både halvoch helautomatiska. Alla avskiljare har 20 års materialgaranti och uppfyller kraven i SS-EN 1825.
Så här fungerar det
Fett är lättare än vatten. När avloppsvattnet från verksamheten rinner
genom fettavskiljaren stiger fettet och lägger sig på vattenytan. Fettet
kan på så sätt separeras från vattnet.
Fettet som avskiljs ska återvinnas. Alla kommuner har
bestämmelser för hur ofta fettavskiljaren ska rengöras och tömmas
samt vilka återvinningsföretag som är godkända för att ta hand om
fettet. Kessel EasyClean fettavskiljare från GPA är effektiv, lättrengjord
och korrosionssäker.
Idag är det ett krav att ha en godkänd fettavskiljare installerad i
restauranger, skolkök m fl. Alla fettavskiljare från GPA är tillverkade i
rotationsgjuten, högstabil polyeten. Det garanterar hög slagtålighet
och brotthållfasthet. Materialet klarar aggressiva fettsyror, väger lite
och är återvinningsbart. Kessel fettavskiljare har en slät, vaxliknande
yta på insidan, som gör den lätt att rengöra och förhindrar att fettet
fastnar. Vill du göra det riktigt enkelt för dig väljer du en modell med
automatisk rengöring. Det finns dessutom många arbetsbesparande
tillbehör.
Hur stor fettavskiljare behövs?
I princip alla som på något sätt arbetar med livsmedel behöver en
6
fettavskiljare. Vilken storlek just er verksamhet kräver beror bland annat på antalet liter spillvatten per sekund, vilken typ av fett som spolas
ut i avloppet, hur många tappställen som finns och vilken typ av
utrustning som används. Exakt hur storleken beräknas på avskiljaren
finns angivet i standarden SS-EN 1825.
Denna beräkning anger normflödet för val av fettavskiljare.
NS = Qs x fd x fr x ft x fm där:
NS = Avskiljarens nominella storlek, nominell storlek i l/s
Qs = Summa spillvattenflöde l/s
Fd = Det avskilda fettets densitetsfaktor
Ft = Korrektionsfaktor for onormalt mycket fett
fd = 1,0 för fetter som normalt förekommer i köksavlopp
1,5 för fett med densitet >0,94
fr =
1,0 om rengöringsmedel aldrig används
1,3 om rengöringsmedel används ibland eller alltid
ft =
1,0 vid temperaturer <60 ˚C
1,3 om temperaturer >60 ˚C förekommer
fm =
1,0 vid normal mängd fett och >1,0 vid onormalt mycket fett
Det dimensionerande spillvattenflödet beräknas som summan av det
sannolika samtidiga spillvattenflödet. Kontakta oss på GPA för hjälp
med beräkning av just din applikation!
www.gpa.se
fettavskiljare fristående

EasyClean fristående fettavskiljare
EasyClean för fristående installation finns med olika utrustningsalternativ. Denna fettavskiljare uppfyller kraven enligt
SS-EN-1825. De är enkla att installera och kan hantera vattenflöden på 2-10 liter/sekund. EasyClean har ett integrerat
slamfång, gastäta lock och slimmad design. Det finns ett stort utbud av tillbehör till EasyClean.
Vinklade lock
De vinklade locken underlättar den
visuella inspektionen vid tömning
och inspektion.
Synglas
För att enkelt och luktfritt kunna
inspektera fettnivån samt funktion i
fettavskiljaren.
Påfyllningsrör
Med ett fast kopplat
påfyllningsrör till fettavskiljaren säkerställer
man enkelt att
avskiljaren aldrig
behöver stå tom.
Innovativ
design
Fri flödesriktning
Möjligheten att byta
plats på in- och
utlopp. Detta ger stor
frihet av placerandet
av fettavskiljaren.
Dess smala
design gör att
den passar utmärkt i trånga
utrymmen. EasyCleans platta
baksida gör den
enkel att
installera mot en
vägg.
Pumpar
EasyCleans Shredder-MixSystem är ett rengöringssamt tömningssystem som
finns i fyra olika nivåer.
Tömningsprocessen blir
därför helt luktfri.
Vinklad botten
Den vinklade bottnen
underlättar en komplett
tömning av fettavskiljaren.
Tömningsrörets anslutning
är placerat på bottnens
lägsta punkt.
Lätt att rengöra
EasyClean har en slät, vaxliknande yta på insidan, vilket
gör att fettet inte fastnar och gör rengöringen enkel.
Högre säkerhet och billigare drift med Sonic Control
Med Kessel Sonic Control maximeras driftsäkerheten på fettavskiljaren. Detta larm skiljer sig från alla
andra standardlarm med konduktiva givare som ofta blir fulla med fett och slutar fungera. Sonic
Control fungerar som ett ekolod med sensorerna placerade i det rena vattnet och därför finns ingen
risk att fett ska fastna på sensorerna.
Istället för att larma när avskiljaren är full, mäter detta larm konstant fett- och slamtjockleken i
avskiljaren. Detta återrapporteras till en kontrollenhet. Givetvis ger Sonic Control larm när maximal
fettnivå uppnåtts.
www.gpa.se
7

fettavskiljare fristående
Fettavskiljare fristående
Fettavskiljare fristående
Kessel fettavskiljare EasyClean
PV+S Auto Mix & Pump
Kessel fettavskiljare EasyClean
M+S Mix & Pump
Tillverkad enligt SS-EN 1825 i rotationsgjuten
polyeten
Tillverkad enligt SS-EN 1825 i rotationsgjuten
polyeten
För fristående installation med tömningsrör
För fristående installation med tömningsrör
Fullt automatiserad fettavskiljare som via ShredderMix-System löser upp fettet, pumpar till tömningsbil, tillsätter färskvatten och rengör avskiljaren för
ett helt luft- och underhållsfritt användande.
Automatiserad fettavskiljare som via Shredder-MixSystem löser upp fettet och via manuellt styrd ventil
pumpar till tömningsbil. Den tillsätter automatiskt
färskvatten och rengör avskiljaren för ett helt luftoch underhållsfritt användande.
(Pumpning till tömningsbil är lämpligt vid långa
tömningsledningar eller höga sughöjder)
(Pumpning till tömningsbil är lämpligt vid långa
tömningsledningar eller höga sughöjder)
Installeras i frostfria utrymmen. Med integrerat slamfång
och provtagningsmöjlighet. Två gummiringstätade
inspektionslock Ø420 med snabblås. Tanken är gjuten i en
del och är 100 % tät och fri från korrosion. Flödesriktning
kan ändras genom att byta plats på in- och utlopp. Med
sluttande botten för enkel tömning. Med påfyllningsrör för
färskvatten och med inspektionsfönster. Transporteras lätt
upp- och nerför trappor till källarutrymmen.
Installeras i frostfria utrymmen. Med integrerat slamfång
och provtagningsmöjlighet. Två gummiringstätade
inspektionslock Ø420 med snabblås. Tanken är gjuten i en
del och är 100 % tät och fri från korrosion. Flödesriktning
kan ändras genom att byta plats på in- och utlopp. Med
sluttande botten för enkel tömning. Med påfyllningsrör
för färskvatten och inspektionsfönster. Transporteras lätt
upp- och nerför trappor till källarutrymmen.
Levereras med digital kontrollenhet, 400 V. Kan beställas
med fjärrkontroll som är placerad vid slambilskopplingen.
Levereras med digital kontrollenhet, 400 V.
Effekt pump: 3,0 kW
Effekt pump: 3,0 kW
Levereras med tömningsrör Ø75 i PE-HD på höger sida
i flödesriktningen. Kan beställas med valfri slambilskoppling.
Levereras med tömningsrör Ø75 i PE-HD på höger sida
i flödesriktningen. Kan beställas med valfri slambilskoppling.
Levereras komplett. 20 års materialgaranti.
Levereras komplett. 20 års materialgaranti.
Certifikat: Z-54.1-474
Certifikat: Z-54.1-474
Tillbehör: Provtagningsbrunn, pumpstation, larm
Tillbehör: Provtagningsbrunn, pumpstation, larm
RSK
NS (L/S)
Vikt
Artikelnr
RSK
NS (L/S)
Vikt
Artikelnr
5620006
5620013
5620020
5620028
5620036
2
3
4
7
10
160 kg
165 kg
178 kg
226 kg
272 kg
KE-93002.01/PVS
KE-93003.01/PVS
KE-93004.01/PVS
KE-93007.01/PVS
KE-93010.01/PVS
5620005
5620012
5620019
5620027
5620035
2
3
4
7
10
155 kg
160 kg
173 kg
221 kg
267 kg
KE-93002.01/MS
KE-93003.01/MS
KE-93004.01/MS
KE-93007.01/MS
KE-93010.01/MS
l
l
420
h2
h1
h1
h2
h3
h3
420
b
a
b1
b
a
NS
(L/S)
8
DN/OD
DN/OD
Ø
Ø
Ø
Ø
a
l
b
b1
h1
h2
DN/OD
b1
DN/OD

h3
slamfång
avskiljt
vatten
fettvolym
total
volym
NS
(L/S)
Ø
Ø
a
l
b
b1
h1
h2
h3
slamfång
avskiljt
vatten
fettvolym
total
volym
2
110
1500
1735
680
860
985
1055
1435
200 L
400 L
100 L
600 L
2
110
1500
1735
680
860
985
1055
1435
200 L
400 L
100 L
600 L
3
110
1500
1735
680
860
985
1055
1435
300 L
300 L
120 L
600 L
3
110
1500
1735
680
860
985
1055
1435
300 L
300 L
120 L
600 L
4
110
1880
2115
680
860
985
1055
1435
400 L
400 L
160 L
800 L
4
110
1880
2115
680
860
985
1055
1435
400 L
400 L
160 L
800 L
7
160
1910
2145
940
1130
1185
1255
1655
700 L
650 L
280 L
1350 L
7
160
1910
2145
940
1130
1185
1255
1655
700 L
650 L
280 L
1350 L
10
160
2590
2820
940
1130
1185
1255
1655
1000 L
900 L
400 L
1900 L
10
160
2590
2820
940
1130
1185
1255
1655
1000 L
900 L
400 L
1900 L
www.gpa.se
fettavskiljare fristående
Fettavskiljare fristående
Kessel fettavskiljare EasyClean
D+SP Auto Mix
Kessel fettavskiljare EasyClean
D+S Mix
Tillverkad enligt SS-EN 1825 i rotationsgjuten
polyeten
Tillverkad enligt SS-EN 1825 i rotationsgjuten
polyeten
För fristående installation med tömningsrör
För fristående installation med tömningsrör
Automatiserad fettavskiljare som via Shredder-MixSystem löser upp fettet innan tömning. Den tillsätter
automatiskt färskvatten och rengör avskiljaren för
enkelt underhåll och luktfritt användande.
Med manuellt styrt Shredder-Mix-System som
löser upp fettet innan tömning och som via manuell
styrning rengör fettavskiljaren med fäskvatten efter
tömning för luktfritt användande.
Installeras i frostfria utrymmen. Med integrerat slamfång
och provtagningsmöjlighet. Två gummiringstätade
inspektionslock Ø420 med snabblås. Tanken är gjuten i en
del och är 100% tät och fri från korrosion. Flödesriktning
kan ändras genom att byta plats på in- och utlopp. Med
sluttande botten för enkel tömning. Med påfyllningsrör
för färskvatten och inspektionsfönster. Transporteras lätt
upp- och nerför trappor till källarutrymmen.
Installeras i frostfria utrymmen. Med integrerat slamfång
och provtagningsmöjlighet. Två gummiringstätade
inspektionslock Ø420 med snabblås. Tanken är gjuten i en
del och är 100% tät och fri från korrosion. Flödesriktning
kan ändras genom att byta plats på in- och utlopp. Med
sluttande botten för enkel tömning. Med påfyllningsrör
för färskvatten och inspektionsfönster. Transporteras lätt
upp- och nerför trappor till källarutrymmen.
Levereras med digital kontrollenhet, 400 V. Kan beställas
med fjärrkontroll som är placerad vid slambilskoppling.
Levereras med tömningsrör Ø75 i PE-HD på höger sida
i flödesriktningen. Kan beställas med valfri slambilskoppling.
Levereras med tömningsrör Ø75 i PE-HD på höger sida
i flödesriktningen. Kan beställas med valfri slambilskoppling.
Levereras komplett. 20 års materialgaranti
Certifikat: Z-54.1-474
Levereras komplett. 20 års materialgaranti
Tillbehör: Provtagningsbrunn, pumpstation, larm
Certifikat: Z-54.1-474
Tillbehör: Provtagningsbrunn, pumpstation, larm
RSK
NS (L/S)
Vikt
Artikelnr
5620004
5620011
5620017
5620025
5620033
2
3
4
7
10
150 kg
155 kg
168 kg
216 kg
262 kg
KE-93002.01/DSP
KE-93003.01/DSP
KE-93004.01/DSP
KE-93007.01/DSP
KE-93010.01/DSP
Ø
Ø
NS
(L/S)
Ø
a
l
b
b1
h1
h2
h3
RSK
NS (L/S)
Vikt
Artikelnr
5620003
5620010
5620016
5620024
5620032
2
3
4
7
10
145 kg
150 kg
163 kg
211 kg
257 kg
KE-93002.01/DS
KE-93003.01/DS
KE-93004.01/DS
KE-93007.01/DS
KE-93010.01/DS
Ø
Ø
slamfång
avskiljt
vatten
fettvolym
total
volym
NS
(L/S)
Ø
a
l
b
b1
h1
h2
h3
slamfång
avskiljt
vatten
fettvolym
total
volym
2
110
1500
1735
680
860
985
1055
1435
200 L
400 L
100 L
600 L
2
110
1500
1735
680
860
985
1055
1435
200 L
400 L
100 L
600 L
3
110
1500
1735
680
860
985
1055
1435
300 L
300 L
120 L
600 L
3
110
1500
1735
680
860
985
1055
1435
300 L
300 L
120 L
600 L
4
110
1880
2115
680
860
985
1055
1435
400 L
400 L
160 L
800 L
4
110
1880
2115
680
860
985
1055
1435
400 L
400 L
160 L
800 L
7
160
1910
2145
940
1130
1185
1255
1655
700 L
650 L
280 L
1350 L
7
160
1910
2145
940
1130
1185
1255
1655
700 L
650 L
280 L
1350 L
10
160
2590
2820
940
1130
1185
1255
1655
1000 L
900 L
400 L
1900 L
10
160
2590
2820
940
1130
1185
1255
1655
1000 L
900 L
400 L
1900 L
www.gpa.se
9


fettavskiljare fristående
Fettavskiljare fristående
Kessel fettavskiljare EasyClean
D Standard
Kessel fettavskiljare EasyClean
G Basic
Tillverkad enligt SS-EN 1825 i rotationsgjuten
polyeten
Tillverkad enligt SS-EN 1825 i rotationsgjuten
polyeten
För fristående installation med tömningsrör
För fristående installation utan tömningsrör
Installeras i frostfria utrymmen. Med integrerat slamfång
och provtagningsmöjlighet. Två gummiringstätade
inspektionslock Ø420 med snabblås. Tanken är gjuten i en
del och är 100 % tät och fri från korrosion. Flödesriktning
kan ändras genom att byta plats på in- och utlopp. Med
sluttande botten för enkel tömning. Transporteras lätt
upp- och nerför trappor till källarutrymmen.
Installeras i frostfria utrymmen. Med integrerat slamfång
och provtagningsmöjlighet. Två gummiringstätade
inspektionslock Ø420 med snabblås. Tanken är gjuten i en
del och är 100 % tät och fri från korrosion. Flödesriktning
kan ändras genom att byta plats på in- och utlopp. Med
sluttande botten för enkel tömning. Transporteras lätt
upp- och nerför trappor till källarutrymmen.
Levereras med tömningsrör Ø75 i PE-HD på höger sida
i flödesriktningen. Kan beställas med valfri slambilskoppling.
Uppdateras enkelt till automatiserad avskiljare, EasyClean
PV+S Auto Mix & Pump.
Levereras komplett. 20 års materialgaranti
Kan beställas med tömningsrör Ø75 i PE-HD. Kan
beställas med valfri slambilskoppling.
Certifikat: Z-54.1-474
Levereras komplett. 20 års materialgaranti
Tillbehör: Inspektionsfönster, påfyllningsrör,
provtagningsbrunn, pumpstation, larm
Certifikat: Z-54.1-474
Tillbehör: Tömningsrör, inspektionsfönster, påfyllningsrör,
provtagningsbrunn, pumpstation, larm
RSK
NS (L/S)
Vikt
Artikelnr
RSK
NS (L/S)
Vikt
Artikelnr
5620002
5620009
5620015
5620023
5620031
2
3
4
7
10
69
74
87
135
181
KE-93002.01/D
KE-93003.01/D
KE-93004.01/D
KE-93007.01/D
KE-93010.01/D
5620001
5620008
5620014
5620022
5620030
2
3
4
7
10
69 kg
74 kg
87 kg
135 kg
181 kg
KE-93002.01
KE-93003.01
KE-93004.01
KE-93007.01
KE-93010.01
Ø
NS
(L/S)
10
Ø
a
l
b
h1
h2
h3
slamfång
avskiljt
vatten
fettvolym
total volym
NS
(L/S)
Ø
Ø
a
l
b
h1
h2
h3
slamfång
avskiljt
vatten
fettvolym
total volym
2
110
1500
1735
680
985
1055
1435
200 L
400 L
100 L
600 L
2
110
1500
1735
680
985
1055
1435
200 L
400 L
100 L
600 L
3
110
1500
1735
680
985
1055
1435
300 L
300 L
120 L
600 L
3
110
1500
1735
680
985
1055
1435
300 L
300 L
120 L
600 L
4
110
1880
2115
680
985
1055
1435
400 L
400 L
160 L
800 L
4
110
1880
2115
680
985
1055
1435
400 L
400 L
160 L
800 L
7
160
1910
2145
940
1185
1255
1655
700 L
650 L
280 L
1350 L
7
160
1910
2145
940
1185
1255
1655
700 L
650 L
280 L
1350 L
10
160
2590
2820
940
1185
1255
1655
1000 L
900 L
400 L
1900 L
10
160
2590
2820
940
1185
1255
1655
1000 L
900 L
400 L
1900 L
www.gpa.se
fettavskiljare fristående
Fettavskiljare fristående
Kessel Fettavskiljare Euro G
Tillverkad enligt Kessel standard i polyeten
Kessel Fettavskiljare ”Under
Sink”
För fristående installation utan tömningsrör
Tillverkad enligt Kessel standard i polymer
Installeras i frostfria utrymmen. Med integrerat slamfång.
Ett gummiringstätat inspektionslock Ø420 med snabblås.
Tanken är 100 % tät och fri från korrosion.
För fristående installation
Installeras i frostfria utrymmen. Med integrerat slamfång
och inspektionslock med snabblås. Tanken är 100 % tät
och fri från korrosion. Levereras komplett.
Levereras komplett. 20 års materialgaranti
Applikationsområden:
Applikationsområden:
Enligt EN 1825 kan dessa avskiljare användas till följande:
Denna fettavskiljare är ett bra alternativ där utrymme och
fettvolymer är begränsade. Denna avskiljare bör bli tömd
och rengjord varje dag.
- Kommersiell diskmaskin med minsta cykeltid på 1,5
minuter.
- Kommersiell diskmaskin med max vattenutsläpp på 5
liter.
Ingen diskmaskin får kopplas till denna avskiljare.
- Den får max anslutas till en diskmaskin och 1 diskbänk.
(för kortare perioder)
Denna avskiljare bör ses till varje dag och tömmas minst
en gång i veckan.
RSK
NS (L/S)
Vikt
In- och Utlopp
Slamfång
fettutrymme
Artikelnr
5617571
0,25
4 kg
Ø50
7 liter
7 liter
KE-93025.00/US
Tillbehör: Provtagningsbrunn, pumpstation
RSK
NS (L/S)
Vikt
In- och Utlopp
Slamfång
Avskiljt vatten
Fettutrymme
Artikelnr
5617569
5617570
5617536
0,25
0,5
1
20 kg
45 kg
65 kg
Ø50
Ø50
Ø110
25 liter
50 liter
100 liter
28 liter
42 liter
75 liter
15 liter
30 liter
60 liter
KE-93025
KE-93050
KE-93001
KE-93025
KE-93050
KE-93001
www.gpa.se
11


tillbehör fettavskiljare fristående
Tillbehör fettavskiljare fristående
Tillbehör fettavskiljare
fristående
Kessel Avskiljarlarm, Sonic
Control
Kessel Provtagningsenhet Ø400
Nivålarm för fettavskiljare med optiska sensorer
För installation efter fristående fettavskiljare
Tillverkad enligt SS-EN 1825 i polyeten
Horisontellt utlopp
För fristående och markförlagda fettavskiljare
In- och utlopp Ø110/160 i PE-HD. Fall mellan in- och
utlopp 120 mm. Gummiringstätat inspektionslock med
snabblås för helt luktfri användning.
För aktuell mätning av fett och slam med möjlighet till
vidarekoppling.
230 V 50 Hz. Med batteribackup. Enkel att installera och
underhålla. Med potentialfri kontakt. Loggbok med 12
månaders minne. Kan vidarekopplas via GSM. Skyddsklass IP 54. Med en givare för fettnivå och en givare för
slamnivå.
Kabellängd: 10 meter.
RSK
Artikelnr
2352839
KE-917821
Fettavskiljarlarm OSA 3
RSK
Utlopp
Artikelnr
5617507
Horisontellt
KE-915871
Nivålarm för fettavskiljare
Avskiljarlarm för anvisning om tömning av avskiljare.
Larmet är baserat på kapacitiv teknik för användning i fettoch oljeavskiljare.
Kessel Provtagningsenhet Ø400
Tillverkad enligt SS-EN 1825 i polyeten
Systemet består av 1 larmenhet och 1-2 givare.
För installation efter fristående fettavskiljare
Givare 1: Nivågivare (ES4), längd 220 mm
Vertikalt utlopp
Givare 2: Slamgivare (ES8), (tillval)
In- och utlopp Ø110/160 i PE-HD. Gummiringstätat
inspektionslock med snabblås för helt luktfri användning.
För väggmontage, frontpanel med integrerade touchknappar och bakgrundsbelyst LCD-display 4 x 21 tecken.
Skyddsklass IP 65. EX-klassat. Med akustiskt alarm.
Mått: B: 175mm H: 125 mm D: 75 mm
Kabelanslutning: 4 st (7 - 10 mm)
Spänning 230 V AC
Reläutgång: 2 st växlande programmerbara, 250 V AC /
5 A / 100 VA
Omgivningstemp: 0 - 40°C
Max kabellängd till givare: 200 meter
RSK
Givare
Artikelnr
5617502
ES4
KE-OILSET-0500
Slamgivare (ES8)
RSK
Utlopp
Artikelnr
5617508
Vertikalt
KE-915870
Kessel Påfyllningsrör
För slamnivåmätning i fett- och oljeavskiljare
Tillverkad enligt DIN 1988 i polymer
Monteras till avskiljarlarm OSA 3
För vattenpåfyllning av fristående fettavskiljare
Slamgivare (ES8) är en ultraljuds baserad, ATEX certifierad
slamgivare för detektion av slam, sand eller andra typer av
fasta material.
Används vid vattenpåfyllning och rengöring av fristående
fettavskiljare.
Levereras med 2 klamrar och gummigenomföring Ø63.
5 meters kabel.
RSK
Artikelnr
5617504
KE-OILSET-SLAM
Montagesats avskiljarlarm
Montagesats för givare till avskiljarlarm OSA 3.
RSK
Artikelnr
5617481
KE-OILSET-MONTAGE
RSK
Modell
Artikelnr
5617509
5624108
Vänster 1”
Höger 1”
KE-915800
KE-915801
UV-rening UVO-3
För rening av ventilation till fristående fettavskiljare
För frostfri installation
Med kontrollpanel för styrning och övervakning av UV-rör.
230 V AC. Inklusive 1 st UV-rör 60W.
Anslutning Ø110, ozonproduktion 1,8 g/h.
12
www.gpa.se
RSK
Max luftflöde
Spänning
Vikt
Artikelnr
5617482
200 L/S
230 V
12 kg
KE-UVO-3
tillbehör fettavskiljare fristående
Tillbehör fettavskiljare fristående
Kessel Aktivt kolfilter
Kessel Gummigenomföring
Tillverkat i polymer
Vattentät gummigenomföring för plaströr.
För ventilation
Dimension Ø75/110. Inklusive utbytbar kassett.
Filtret bytes en gång per år. Kan beställas med aluminiumhuv för utomhusinstallation.
RSK
Artikelnr
RSK
Dimension
Borrhålsdiameter
Artikelnr
5617500
KE-915600
5617451
5617452
5617453
5617454
5617455
Ø50
Ø75
Ø110
Ø125
Ø160
Ø57
Ø90
Ø118
Ø134
Ø170
KE-850114
KE-850116
KE-850117
KE-850118
KE-850119
Kessel Kolfilterkassett
Kolfilterkassett för installation i KE-915600.
Kessel synglas
För fristående fettavskiljare EasyClean G och D
Synglas för visuell kontroll av fettnivå i fettavskiljaren. Med
torkare för enkel rengöring av glasets insida.
RSK
Artikelnr
5617501
KE-915601
Kessel Aluminiumhuv
RSK
Artikelnr
5617659
KE-913109
För installation till KE-915600 för utomhusinstallation.
Kessel Remote Control
Tillverkad enligt SS-EN-1825
För Kessel automatiserade pumpstationer
För manövrering av fettavskiljare från utsidan av
byggnaden.
RSK
Artikelnr
5617463
KE-915602
Kabellängd 15 meter.
Kessel rostfritt tömningsskåp
RSK
Artikelnr
5617707
KE-916601
Rostfritt tömningskåp för infälld eller utanpåliggande
installation. Förberett för anslutning av slambilskoppling
Ø75.
Längd: 350mm
Bredd: 250mm
Höjd: 360mm
RSK
Artikelnr
5624112
KE-TÖMNINGSSKÅP
Kessel Tömningsrör
Tillverkat i PE-HD
För fristånde fettavskiljare
Ø75, PN10 med flänsanslutning. För att uppdatera fettavskiljare med
tömningsrör.
RSK
Artikelnr
5617476
KE-TR1
Kessel Hålsåg
För håltagning av Kessel produkter. Ø50, Ø75, Ø110,
Ø125, Ø160.
RSK
Artikelnr
5617450
KE-50100
www.gpa.se
13


fettavskiljare markförlagda
Tillbehör fettavskiljare fristående
Fettavskiljare Markförlagda
Kessel Euro G för markförläggning är tillverkad i polyeten och klarar av att hantera flöden på 1-35 liter/sekund. I stående
utförande har den en kapacitet av 1-4 liter/sekund och i liggande utförande 7-35 liter/sekund. Den vaxliknande ytan på
insidan gör att inget fett fastnar på väggarna och tömningsprocessen blir enklare. Euro G fettavskiljare uppfyller
kraven enligt SS-EN-1825.
Olika storlekar
Euro G fettavskiljare finns i en
mängd olika storlekar och har en
kapacitet upp till 35 l/sek.
Förlängningshals
Justerbar förlängningshals som kan justera i
höjd och tiltas upp till 5 grader.
Olika beteckningar
Beteckningar för tung trafik,
klass D 40 ton, eller för lättare
trafik, klass B 12,5 ton.
Inbyggd provtagningsmöjlighet
Integrerat slamfång
I avskiljarna finns möjlighet att ta
vattenprover på utgående vatten.
Detta ger en enkel
installation och
minskar
installationsytan.
Markankare
Vill du förankra din fettavskiljare erbjuder GPA rätt
metod med hjälp av prefabriserade betongankare.
Tömningsbrunn
Tömningsbrunn kan väljas till
där det är trångt eller man
vill undvika spridning av dålig
lukt.
Lätt att rengöra
Fettavskiljaren har en slät, vaxliknande yta på insidan
vilket gör att fettet inte fastnar och rengöringen blir
enkel.
Högre säkerhet och billigare drift med Sonic Control
Med Kessel Sonic Control maximeras driftsäkerheten på fettavskiljaren. Detta larm skiljer sig från alla
andra standardlarm med konduktiva givare som ofta blir fulla med fett och slutar fungera. Sonic
Control fungerar som ett ekolod med sensorerna placerade i det rena vattnet och därför finns ingen
risk att fett ska fastna på sensorerna.
Istället för att larma när avskiljaren är full, mäter detta larm konstant fett- och slamtjockleken i
avskiljaren. Detta återrapporteras till en kontrollenhet. Givetvis ger Sonic Control larm när maximal
fettnivå uppnåtts.
14
www.gpa.se
fettavskiljare markförlagda
Fettavskiljare markförlagda
Fettavskiljare
markförlagda
Kessel Fettavskiljare Euro G
Kessel Fettavskiljare Euro G
Tillverkad enligt SS-EN 1825 i rotationsgjuten
polyeten
Tillverkad enligt SS-EN 1825 i rotationsgjuten
polyeten
För markförlagd installation
För markförlagd installation
Med integrerat slamfång och inbyggd provtagningsmöjlighet.
Med integrerat slamfång och inbyggd provtagningsmöjlighet.
Justerbar förlängningshals i höjdled samt tiltbar upp till
5°. Låsbar och gastät beteckning i klass B (12,5 ton) eller
i klass D (40 ton) av gjutjärn enligt SS-EN 124. Tanken är
gjuten i en del och är 100 % tät och korrosionsfri. Levereras med täcklock som används under installation.
Justerbara förlängningshalsar i höjdled samt tiltbara upp
till 5°. Låsbara och gastäta beteckningar i klass B (12,5 ton)
eller i klass D (40 ton) av gjutjärn enligt SS-EN 124. Tanken
som är gjuten i en del är 100 % tät och korrosionsfri.
Levereras med täcklock som används under installation.
Avskiljaren kan hantera grundvatten upp till 500 mm.
20 års materialgaranti. Komplett leverans.
Installation i grundvatten är möjlig. Grundvattnet får dock
inte överstiga utloppets underkant.
Certifikat: Z-54.1-440
DEC = Installationsdjup
Tillbehör: Provtagningsbrunn, larm, pumpstation,
förlängningshalsar
NS7/10/15/20:
Ø160: D - DEC=155 mm
Ø200: D - DEC=180 mm
NS25/30/35:
RSK
NS (L/S)
Vikt
Installationsdjup D mm
Beteckningsklass
Artikelnr
5617539
5617540
5617537
5617538
5617546
5617547
5617544
5617545
5617553
5617554
5617551
5617552
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
111 kg
111 kg
111 kg
111 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
550 - 950
550 - 950
800 - 1200
800 - 1200
550 - 950
550 - 950
800 - 1200
800 - 1200
550 - 950
550 - 950
800 - 1200
800 - 1200
B
D
B
D
B
D
B
D
B
D
B
D
KE-93001/80B
KE-93001/80D
KE-93001/120B
KE-93001/120D
KE-93002/80B
KE-93002/80D
KE-93002/120B
KE-93002/120D
KE-93004/80B
KE-93004/80D
KE-93004/120B
KE-93004/120D
Ø200: D - DEC=480 mm
Ø250: D - DEC=330 mm
20 års materialgaranti. Komplett leverans.
Certifikat: Z-54.1-440
Tillbehör: Provtagningsbrunn, larm, pumpstation,
förlängningshalsar
RSK
NS (L/S)
Vikt
Installationsdjup D mm
Beteckningsklass
DEC mm
Artikelnr
5617558
5617559
5617563
5617564
5617565
5617566
5617567
5617568
5617572
5617656
5617573
5617657
5617574
5617658
7
7
10
10
15
15
20
20
25
25
30
30
35
35
305 kg
305 kg
360 kg
360 kg
455 kg
455 kg
530 kg
530 kg
570 kg
570 kg
570 kg
570 kg
570 kg
570 kg
760 - 1260
760 - 1260
760 - 1260
760 - 1260
760 - 1260
760 - 1260
760 - 1260
760 - 1260
880 - 1380
880 - 1380
880 - 1380
880 - 1380
880 - 1380
880 - 1380
B
D
B
D
B
D
B
D
B
D
B
D
B
D
700 - 1800
700 - 1500
700 - 1800
700 - 1500
700 - 1800
700 - 1500
700 - 1800
700 - 1500
700 - 1800
700 - 1500
700 - 1800
700 - 1500
700 - 1800
700 - 1500
KE-93007/120B
KE-93007/120D
KE-93010/120B
KE-93010/120D
KE-93015/120B
KE-93015/120D
KE-93020/120B
KE-93020/120D
KE-93925/120B
KE-93925/120D
KE-93930/120B
KE-93930/120D
KE-93935/120B
KE-93935/120D
D
DEC
D
Ø
Ø
Ø
NS (L/S)
Ø
a
b
h
h1
h2
slamfång
avskiljt vatten
fettvolym
1
110
1380
1106
1050
540
610
140 L
230 L
70 L
2
110
1380
1106
1300
790
860
200 L
370 L
120 L
4
110
1380
1106
1550
1040
1110
400 L
370 L
160 L
NS (L/S)
www.gpa.se
Ø
Ø
L
B
h1
h2
slamfång
avskiljt vatten
fettvolym
7
160
2080
1200
1030
1100
700 L
1100 L
280 L
10
160
2860
1200
1030
1100
1000 L
1600 L
400 L
600 L
15
200
2300
1760
1560
1630
1500 L
2800 L
20
200
3060
1760
1560
1630
2000 L
3800 L
800 L
25
200
3740
2010
1550
1650
2500 L
5300 L
2000 L
30
250
3740
2010
1550
1650
3000 L
4800 L
2000 L
35
250
3740
2010
1700
1800
3500 L
4800 L
2000 L
15


tillbehör fettavskiljare markförlagda
Tillbehör fettavskiljare markförlagda
Tillbehör fettavskiljare
markförlagda
Kessel Provtagningsbrunn Ø400
Kessel Avskiljarlarm, Sonic
Control
Tillverkad enligt SS-EN 858 i rotationsgjuten
polyeten
Nivålarm för fettavskiljare med optiska sensorer
För fristående och markförlagda fettavskiljare
D
För installation efter markförlagd avskiljare
För aktuell mätning av fett och slam med möjlighet till
vidarekoppling.
In- och utlopp Ø110/160 eller Ø200 i PE-HD. Stalp mellan
in- och utlopp 120 mm. 160 mm stalp på begäran. Låsbar
och gastät beteckning i klass B (12,5 ton) eller i klass D (40
ton) av gjutjärn enligt SS-EN 124.
230 V 50 Hz. Med batteribackup. Enkel att installera och
underhålla. Med potentialfri kontakt. Loggbok med 12
månaders minne. Kan vidarekopplas via GSM.
Skyddsklass IP 54. Med en givare för fettnivå och en
givare för slamnivå.
Helt vattentät.
Kabellängd: 10 meter.
RSK
Artikelnr
2352839
KE-917821
RSK
In- och utlopp
Installationsdjup D mm
Beteckningsklass
Artikelnr
5617464
5617466
5617465
5617467
Ø110/160
Ø110/160
Ø200
Ø200
400 - 1300
400 - 1300
400 - 1300
400 - 1300
B
D
B
D
KE-915880B
KE-915880D
KE-915880B-200
KE-915880D-200
Fettavskiljarlarm OSA 3
Kessel Provtagningsbrunn Ø1000
Nivålarm för fettavskiljare
Tillverkad enligt SS-EN 858 i rotationsgjuten
polyeten
Avskiljarlarm för anvisning om tömning av avskiljare.
Larmet är baserat på kapacitiv teknik för användning i fettoch oljeavskiljare.
D
För installation efter markförlagd avskiljare
Givare 1: Nivågivare (ES4), längd 220 mm
In- och utlopp Ø110-200 i PE-HD. Stalp mellan in- och utlopp 160 mm. Låsbar och gastät beteckning i klass B (12,5
ton) eller i klass D (40 ton) av gjutjärn enligt SS-EN 124.
Givare 2: Slamgivare (ES8), (tillval)
Helt vattentät, men integrerade nedstigningssteg.
För väggmontage, frontpanel med integrerade touchknappar och bakgrundsbelyst LCD-display 4 x 21 tecken.
Skyddsklass IP 65. EX-klassat. Med akustiskt alarm.
Fler installationsdjup kan levereras på begäran.
Systemet består av 1 larmenhet och 1-2 givare.
Mått: B: 175mm H: 125 mm D: 75 mm
Kabelanslutning: 4 st (7 - 10 mm)
Spänning 230 V AC
Reläutgång: 2 st växlande programmerbara, 250 V AC /
5 A / 100 VA
RSK
In- och utlopp
Installationsdjup D mm
Beteckningsklass
Artikelnr
5617456
5617457
5617458
5617459
5617460
5617461
Ø110
Ø110
Ø160
Ø160
Ø200
Ø200
1180 - 1630
1180 - 1630
1180 - 1630
1180 - 1630
1180 - 1630
1180 - 1630
B
D
B
D
B
D
KE-9151010B
KE-9151010D
KE-9151015B
KE-9151015D
KE-9151020B
KE-9151020D
Omgivningstemp: 0 - 40°C
Max kabellängd till givare: 200 meter
Kessel Förlängningshals Ø400
RSK
Givare
Artikelnr
5617502
ES4
KE-OILSET-0500
Tillverkad i polyeten
För markförlagd installation
Förlängningshals till markförlagd provtagningsbrunn.
Höjd 600 mm. Kan kapas till önskad längd. Packning
medföljer.
Montagesats avskiljarlarm
Montagesats för givare till avskiljarlarm OSA 3.
RSK
Längd
Artikelnr
5617462
600 mm
KE-915402
Kessel Förlängningshals Ø600
RSK
Artikelnr
5617481
KE-OILSET-MONTAGE
Tillverkad i polyeten
För markförlagd installation
Förlängningshals till markförlagd avskiljare. Passar till
samtliga Kessels avskiljare.
Slamgivare (ES8)
Höjd 510 och 1010 mm. Packning medföljer.
För slamnivåmätning i fett- och oljeavskiljare
Monteras till avskiljarlarm OSA 3
Slamgivare (ES8) är en ultraljuds baserad, ATEX certifierad
slamgivare för detektion av slam, sand eller andra typer av
fasta material.
5 meters kabel.
16
RSK
Artikelnr
5617504
KE-OILSET-SLAM
www.gpa.se
RSK
Höjd
Artikelnr
5617468
5617469
510 mm
1010 mm
KE-917406
KE-917407
tillbehör fettavskiljare markförlagda
Fettavskiljare markförlagda
Kessel Markankare
Kessel Aktivt kolfilter
För förankring av markförlagda tankar placerade i
område med högt grundvatten
Tillverkat i polymer
Kessel markankare är prefabricerat i betong för tankar
och avskiljare. Markankare används där uppflytningsrisk
föreligger.
Dimension Ø75/110. Inklusive utbytbar kassett.
För ventilation
Kan beställas med aluminiumhuv för utomhusinstallation.
Med prefabricerade markankare minskar man kostnad
och installationstid då man inte behöver platsgjuta en
betongplatta att förankra i.
Markankarna är tillverkade i armerad betong med lyft- och
förankringsbygel i rostfritt stål SS 2343.
RSK
Artikelnr
5617500
KE-915600
Markankarna infästes i avskiljaren via rostfri vajer.
Kessel Kolfilterkassett
För rekommendation av antal ankare, kontakta GPA.
Max dragkraft: 1500 kg
Kolfilterkassett för installation i KE-915600.
Vikt: 125 kg
RSK
Vikt
Artikelnr
5617474
125 kg
KE-MARK
Kessel rostfri vajer, 8 mm
För förankring av markförlagda tankar placerade i
område med högt grundvatten
Rostfri stålvajer, 8 mm. Inklusive 6 st byglar.
RSK
Artikelnr
5617501
KE-915601
Kessel Aluminiumhuv
Levereras vanligast tillsammans med markankare.
För installation till KE-915600 för utomhusinstallation.
RSK
Längd
Artikelnr
5617478
5617479
5617480
3 meter
5 meter
7 meter
KE-FÖRANKRINGSVAJER-3
KE-FÖRANKRINGSVAJER-5
KE-FÖRANKRINGSVAJER-7
Kessel Gummigenomföring
RSK
Artikelnr
5617463
KE-915602
Vattentät gummigenomföring för plaströr.
RSK
Dimension
Borrhålsdiameter
Artikelnr
5617451
5617452
5617453
5617454
5617455
Ø50
Ø75
Ø110
Ø125
Ø160
Ø57
Ø90
Ø118
Ø134
Ø170
KE-850114
KE-850116
KE-850117
KE-850118
KE-850119
Kessel Hålsåg
För håltagning av Kessel produkter. Ø50, Ø75, Ø110,
Ø125, Ø160.
RSK
Artikelnr
5617450
5884949
KE-50100
KE-28701
Kessel rostfritt tömningsskåp
Rostfritt tömningskåp för infälld eller utanpåliggande
installation. Förberett för anslutning av slambilskoppling
Ø75.
Längd: 350mm
Bredd: 250mm
Höjd: 360mm
RSK
Artikelnr
5624112
KE-TÖMNINGSSKÅP
www.gpa.se
17