Presentation 3 2

HÄR KOMMER EN PRESENTATION OM DE
FEM OLIKA RELIGIONERNAS
VÄGLEDARE
Islams vägledare - Imam
Judendomens vägledare- Rabbin
Kristendomens vägledare- Präst
Buddhismens vägledare- Munk
Hinduismens vägledare- Brahman
Kristendomens vägledare
Kristendomens vägledare heter präst
En präst ska frambära folkets böner och offer
En präst ska även vara en förmedlare mellan människa och gud
På medeltiden var kyrkan och präster viktiga för samhället, man
betala till och med skatt till kyrkan
Det finns ortodoxa, katolska och protestantiska präster
Islamska vägledaren
Islams vägledare heter imam
Imamen har många uppgifter, en av de är att vara ledare av den gemensamma
bönen i moskén
Andra uppgiften imamen har är att utföra predikan varje fredag.
Predikan är ett medel för att undervisa muslimerna i deras skyldigheter och
förpliktelser , att hålla de med aktuella frågor och att stärka deras troende för islam.
När det är dags för bönen utför imamen ett sorts Böneutrop
När man har en gemensam bön läser imamen några stycken ur Koranen
Judendomens vägledare
•
Judendomens vägledare heter rabbin som betyder mästare på hebreiska
•
Till skillnad från en präst hålls inte gudstjänsten av rabbin utan av en
chazzan
•
En rabbin måste vara kunnig i judiska traditioner och liturgi som judisk
lag
•
Rabbin har sin uppgift att läsa bestämda avsnitt ur Torah varje sabbat
•
Sabbat är den judiska och kristna vilodagen. Sabbat firas varje vecka från
solnedgången på fredag kväll tills tre stjärnor syns på lördags kvällen.
•
Rabbin har även som uppgift att undervisa tros-och ritfrågor samt att
hålla själavårdande samtal
BUDDHISMENS VÄGLEDARE
•
Inom buddhismen finns munkar
•
Munkar är män men om det är en kvinna kallas det
nunna
•
Den buddhistiska munken kallas shaolin och räknar
sitt ursprung från Indien
•
Munkar är förknippade med kung FU och
meditationer
•
En munk har inte motsvarigheter till en präst för att
en munk har inte samma uppgift
•
En munk är en andlig vägledare
HINDUISMENS VÄGLEDARE
Hinduismens vägledare heter brahman
Brahman är en lärare inom hinduismen
Som präster utgör de den högsta klassen i
det indiska kastsystemet.
• Kastsystemet föreskriver sociala normer
och seder
•
•
•
LIKHETER OCH SKILLNADER
•
Brahman i hinduismen är ingen människa utan en
världssjäl vilket utgör en stor skillnad från olika
religoner.
•
Skillnaden mellan en präst och en rabbin är att
gudstjänsten hålls inte av rabbin utan av en chazzan.
•
En munk är inte en motsvarighet till en präst för att de
har inte samma uppgift.
•
Likheten mellan präster och munkar är att båda
fastar.
•
Likheten mellan en rabbin och en brahman är att
båda ses som nån sorts lärare.
•
Likheten mellan en imam,en rabbin och en präst
är att alla följer den heliga boken
•
Likheten mellan en präst och brahman är att båda
utgör den högsta klassen i indiska kastsystemet..
De var allt !✔
–Felix och Sara