Rötter predikan 6-9

Rötter
Predikan 6.9.2015
Två funktioner

Rötterna förankrar trädet i marken.

Rötterna tar upp vatten och näringsämnen. De skall ha
tillgång till syre.

För människan ger rötterna förankring i tillvaron, våra
rötter berättar mer om oss än vi tror.

Rötter kan vara vår hembygd, vår kultur, vår släkt och
familj, vårt språk osv.
Psalm 1:2-3
Planterad vid vattenbäckar
Det våra rötter suger upp påverkar oss mer
än vi tror. Därför skriver Paulus om att vara
rotad i Kristus.
Ef 3:17, Kol 2:7
Idealiska förhållanden för rötterna
Rätt jordmån, rätt sorts mylla.
Då rötterna har rätt sorts näring och rätt mylla med syre och
vatten växer också trädet så att det bär bra frukt.
Stammen mår bra och trädet mår bra.
Friska rötter ger ett friskt träd.
Rötterna påverkar således hela trädet.
Rotad i Kristus
Betyder vår egen relation till Jesus.

Situationen i Efesos och Kolossai på 60-taler e.Kr

Dålig jordmån för att rota sig, synktretism, gnosticism

Ifrågasättande av Jesus som Guds son och hans offerdöd
på korset för våra synder.

Vad finns det för kristna imitationer och trender idag?
Vad kan skada rötterna

Torka: torka och vattenbrist hindrar rötterna att suga upp
näringen – hela trädet torkar ut. Ingen tillväxt, ingen
frukt.

Syrebrist: uppstår om marken är för hårt packad eller
innehåller för mycket vatten- Rötterna växer inte och
därmed fungerar inte rotandningen. Trädet dör.

Bakterieattack eller sjukdom: rotsystemet skadas,
sjukdomen hindrar växten och rötterna och trädet dör.

Rötterna påverkar HELA trädet.
Roten ger riktningen för växten

Då vi är rotade i Kristus skapar det en gynnsam plats för
oss att växa, hur vi är mot varandra i ord och handling.
Det syns i vilken mylla våra rötter är.

Vår livsgemenskap med roten Jesus är viktig, annars
vissnar vi och dör eller hittar surrogatrötter.

Genom roten Kristus växer vi i kunskap om Honom: Bibeln,
bönen och den kristna gemenskapen jmf Ef 3:14-21

Joh 7:37-38, Joh 4:14
Låt dina rötter bli rotade i Kristus och vara
grundade i kärleken Ef 3:17
Hur kan jag förverkliga detta i mitt eget liv i
min relation till Kristus och
andra människor?
Jer 17:7-8