Lärarhandledning

Skräp
Skräp
Varje dag slängs tusentals ton sopor i Sverige. Det är
matförpackningar, batterier, papper och annat skrot. Man
skulle kunna tro att sopbergen bara växer och växer, men det
är inte helt sant, för som tur är finns det smarta metoder för
att återanvända materialen. I denna film får vi följa med våra
sopor och se hur de tas om hand och blir till nya saker. Det är
en lång rad saker som vi gör oss av med i våra hem – matrester,
glas, plast, metall, batterier, tidningar, elektronik och bildäck.
Allt återvinns och får nytt liv igen i ett slags skräpets kretslopp.
Speltid: 44 min
Från: 5-9 år
Ämne: Hållbar utveckling
Produktionsland:
Sverige
Svensk version:
©
Cinebox, 2014
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström
Filmnr: 1593
Skräp
Även om hushållen kan dra sitt strå till stacken och sopsortera
behöver ofta de olika soporna sorteras igen på de olika
återvinningsanläggningarna. Det finns olika metoder för att sortera
material. Ibland kan maskiner sortera, som till exempel när glas ska
återvinnas. Då tar en supersnabb kamera kort på glasbitarna och
sorterar dem efter sina färger. Lite långsammare går det när plast
och elektronik ska sorteras, det görs nämligen av människor vid
ett löpande band. Ett extra smart sätt att sortera sopor på är med
magneter. Då kan man nämligen välja vilka sorters metaller man till
exempel vill lyfta upp ur en hög med blandade konservburkar.
För de flesta av materialen går processen ungefär likadant
till. De körs till en specialanläggning där de sorteras. När de är
ordentligt uppdelade så att material ligger var för sig kan de
smältas ner eller hackas till mindre bitar. Och vid det här laget
är de så gott som oigenkännliga. Det skulle aldrig gå att ana att
de glödande järnstängerna som kommer ur smältugnen en gång
varit konservburkar, och lika oigenkännlig är den konstgräsplan
som en gång varit bildäck! Andra avfallsprodukter, som matavfall,
återanvänds på ett annat sätt. Efter att skräp sorterats bort läggs
matresterna i en stor tank, där bakterier får frossa på resterna.
Bakterierna gör gaser som samlas in och används som bränsle till
bilar och bussar.
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Skräp
Här kan du hämta mer information
http://www.sopor.nu/ - Sopor.nu om sopsortering.
Bakom sidan står bland andra Naturvårdsverket.
http://www.glasatervinning.se/ - Svensk Glasåtervinning om glasets väg från skräp till ny flaska.
http://www.batteriskolan.se/ - Sida från Håll Sverige
Rent om batterier.
http://www.hsr.se/sites/default/files/salles_skrapbok_
webb.pdf - Pedagogiskt material från Håll Sverige Rent
om skräp och sopsortering. Passar åk F-4.
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se – bra nätencyklopedi
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida
Nyckelord
Skräp, plast, metall, glas, mat, återvinning,
sopsortering, kretslopp, hållbar utveckling.
Diskussionsfrågor efter varje avsnitt
1. Hur sorterades materialet?
2. Vad händer med materialet inne i anläggningen?
3. Hur ser materialet ut när det kommer ut från
anläggningen?
4. Vad kan materialet bli efter att det återvunnits?
Diskussionsfrågor efter filmen
1. Är det bra eller dåligt med återvinning? Varför?
2. Kan man utvinna energi ur skräp? Vilken sorts
skräp?
3. Vad ska man själv tänka på när man slänger sina
sopor?
4. Vilka nya saker kan produceras av återvunnet
skräp?
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Skräp
Kapitelindelning
På dvd:n kan du välja om du vill visa hela filmen eller ett speciellt avsnitt.
För starttider till respektive kapitel, se nedan.
Nr
Kapitel
Starttid:
1
Sopor blir värme
00:00
2
Glasflaskan
04:43
3
Vi skrotar ett kylskåp
09:05
4
Vad händer med gamla tidningar?
13:23
5
Metallförpackningar
17:42
6
Matavfall blir biobränsle
22:01
7
Plastförpackningar
26:20
8
El och elektronik
30:38
9
Metallskrot smälts ned
34:56
10
Gamla bildäck gör gräsmattan mjuk.
39:15
Sluttid:
43:50
Filmen om skräp passar utmärkt för undervisning i grundskolans yngre åldrar:
I årskurs 1-3, naturorienterande ämnen, sid 112-113, Lgr11
Material och ämnen i vår omgivning:
”Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga
föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras”
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se